pojem symptomatologie až pojem synekdocha - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
symptomatologie  >>   nauka o příznacích nemocí, symptomatika  » symptomatologie
syn-  >>   předpona mající význam spolu  » syn-
synantropie  >>   výskyt živočichů nebo rostlin v blízkosti člověka  » synantropie
synantropní  >>   vyskytující se v blízkosti lidských obydlí a využívající změn prostředí způsobených člověkem  » synantropní
synastrie  >>   porovnání horoskopů v astrologii  » synastrie
syndik, syndikus  >>   zplnomocněný zástupce nebo představitel 1 komentář» syndik
syndikát  >>   svaz, sdružení, organizace; forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost  » syndikát
syndrom  >>   skupina, současný výskyt, charakteristické seskupení několika typických příznaků. Je to jakýsi komplex symptomů. Např. pro depresi se považuje za charakteristické trias: smutná nálada, zpomalené myšlení a útlum psychomotoriky. U mánie je naproti tomu typická trias: rozjařeně veselá nálada, zrychlené myšlení a zvýšené psychomotorické tempo. 1 komentář» syndrom
synedrion, synedrium  >>   poradní shromáždění, státní rada, nejvyšší soud; židovská velerada  » synedrion
synekdocha  >>   označení věci tím, že se pojmenuje její část, nebo označení části tím, že se pojmenuje celek 11 komentářů» synekdochahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz