pojem synchron až pojem synkretizmus - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
synchron  >>   zařízení zajišťující současnost akcí (ozubených kol, zvuku ve filmu)  » synchron
synchronie  >>   současná existence, současný průběh jevů  » synchronie
synchronizace, synchronisace  >>   uvádění v časový soulad, do společného rytmu (cyklu), fázování, synchronizování; souladnost, sladěnost, sjednocenost, (např. poznávání, prožívání a volního /konativního/ chování člověka)  » synchronizace
synchronní  >>   současný, dějící se současně, časově sladěný  » synchronní
synchrotron  >>   pulzní kruhový urychlovač elektronů a protonů  » synchrotron
synklinála  >>   ohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do korytovitého prohnutí  » synklinála
synkopa  >>   hluboká mdloba; náhlá smrt; zánik hlásky ve slově; rytmický útvar vznikající přesunutím přízvuku z těžké doby na lehkou  » synkopa
synkopický  >>   souvisící se synkopou, příznačný pro synkopu 2 komentáře» synkopický
synkopovaný  >>   provedený v synkopách, obměněný synkopami  » synkopovaný
synkretizmus, synkretismus  >>   sjednocování názorů, synkreze; eklekticizmus 3 komentáře» synkretizmushledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz