pojem synsémantický až pojem syntezátor - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
synsémantický  >>   neplnovýznamový  » synsémantický
syntagma  >>   (lingv.) dva větné členy spojené vztahem přisuzování nebo určování, větná, syntaktická, skladební, skladebná dvojice;struktura skládající se z jednoho nebo (jde-li o syntagma valenční) několik členů dominovaných a z členu bezprostředně dominujícího, avšak vždy na témž principu 3 komentáře» syntagma
syntaktický  >>   větný, skladebný  » syntaktický
syntax, syntaxe  >>   skladba; nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka; pravidla pro vytváření přípustné kombinace symbolů 1 komentář» syntax
syntaxon  >>   název kategorií různé hierarchické úrovně užívané při klasifikaci rostlinných společenstev  » syntaxon
syntetický  >>   souhrnný, souborný; vyrobený synteticky, umělý  » syntetický
syntetizér  >>   syntezátor 1 komentář» syntetizér
syntetizovat, syntetisovat, synthetisovat  >>   slučovat, vnitřně spojovat; uměle vyrábět  » syntetizovat
syntéza, synthesa  >>   spojení, sjednocení, systémový souhrn; spojení, kombinace jednotlivých částí či prvků (objektů či idejí) v jeden celek (opak analýzy), resp. samotný celek takto vytvořený; (chem.) proces výroby složitějších chemických sloučenin z chemických prvků nebo sloučenin jednodušších; interpretační metoda, kde určitý předpoklad, tvrzení (teze) má nutně svůj stejně oprávněný a platný protiklad (antitezi), přičemž jejich vzájemný rozpor je uveden do souladu na vyšší úrovni pravdy třetím tvrzením (syntézou) 5 komentářů» syntéza
syntezátor, syntetizátor, syntetizér-  >>   elektronický hudební generátor, nástroj  » syntezátorhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz