pojem synthi-rock až pojem syžet - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
synthi-rock [sintyrok]  >>   hudební styl založený na důsledném využívání syntezátorů  » synthi-rock
syrinx  >>   dechový hudební nástroj složený z píšťal, Panova flétna  » syrinx
systém  >>   uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenek 1 komentář» systém
systematika  >>   nauka o tvorbě systémů, uspořádání a třídění věcí a pojmů  » systematika
systemizace, systemisace  >>   roztřídění; organizační řád, schéma, uspořádání  » systemizace
systémologie  >>   nauka o složitých systémech a jejich vnitřních vazbách  » systémologie
systémový  >>   respektující strukturální hledisko, utříděný, uspořádaný celkově, soustavně  » systémový
systola  >>   stah svalu srdečních komor 1 komentář» systola
syzygie  >>   společný název pro konjunkci a opozici 1 komentář» syzygie
syžet, sujet [sižet]  >>   schéma epického nebo dramatického díla, konkrétní naplnění fabule  » syžethledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz