pojem satrapa až pojem sauna - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
satrapa  >>   královský místodržící v satrapii  » satrapa
satrapie  >>   vojenská a daňová oblast v perské říši v čele s dosazeným správcem (satrapou)  » satrapie
saturace  >>   nasycení, uspokojením, sytost, napuštění; změna nenasycených chemických sloučenin v nasycené (např. hydrogenací); naprosté prolnutí, prostoupení, permeace; nejvyšší možná vlhkost vzduchu za daného tlaku a teploty; stav feromagnetické látky, kdy další zvýšení intenzity magnetického pole již nevede k vyšší magnetizaci; čirost či sytost barvy, míra, v jaké se daná barva liší od barvy šedé při stejném jasu 1 komentář» saturace
saturejka  >>   aromatická bylina často pěstovaná v zahradách jako koření i léčivka  » saturejka
saturnálie  >>   římské slavnosti na počest boha Saturna 1 komentář» saturnálie
saturnizmus, saturnismus  >>   otrava olovem 1 komentář» saturnizmus
saturovat  >>   nasytit, uspokojovat  » saturovat
satyr  >>   v antické mytologii přírodní démon napůl lidské a napůl zvířecí podoby; prostopášník, smyslný člověk 2 komentáře» satyr
satyriáza  >>   chorobná pohlavní nenasytnost u mužů  » satyriáza
sauna  >>   horkovzdušná potní lázeň  » saunahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz