pojem semihumidní až pojem semitský - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
semihumidní  >>   polovlhký  » semihumidní
seminář  >>   kurs, školení, cvičení; internátní církevní ústav  » seminář
sémiologie  >>   sémiotika, věda o znacích a jejich významech  » sémiologie
sémiotika  >>   obecná filozofická teorie znaků a symbolů zabývající se zvl. jejich funkcí (v přirozených i uměle vytvořených jazycích) a zahrnující syntaktiku, sémantiku a pragmatiku 1 komentář» sémiotika
semióza, semiosa  >>   znakový proces, jehož základními činiteli jsou znak, jím označený jev a uživatelé znaku  » semióza
semipermeabilní  >>   polopropustný, semipermeabilita  » semipermeabilní
semiš  >>   plastický velur, zámiš  » semiš
semitizmus, semitismus  >>   náklonnost k Židům, podpora Židů, židomilství  » semitizmus
semitologie  >>   obor zabývající se jazykem, historií a kulturou semitských národů  » semitologie
semitský  >>   týkající se Semitů (domnělých potomků biblického Sema), jazykově příbuzné národy v Přední Asii a sev. Africe  » semitskýhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz