pojem schéma až pojem schizogonie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
schéma  >>   jednoduchý, v hlavních rysech znázorněný plán, náčrt, osnova  » schéma
schematický  >>   naznačený schématem podle schématu; zjednodušený  » schematický
schematizace, schematisace  >>   mechanické znázornění, vytváření schémat; neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizmus  » schematizace
schematizmus, schematismus  >>   neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizace; seznam osob činných v určité oboru, soupis  » schematizmus
scherzo [skerco]  >>   hudební skladba rozmarného rázu  » scherzo
schilling [šilink]  >>   rakouský šilink, měnová jednotka Rakouska  » schilling
schizma, schisma  >>   rozštěpení, rozkol 1 komentář» schizma
schizo-  >>   první část složených slov mající význam rozpad, rozštěp, rozštěpený  » schizo-
schizofrenie  >>   skupina psychotických poruch, které se obvykle vyznačují ztrátou kontaktu se skutečností, nelogickým uvažováním, bludy a halucinacemi a které jsou v různé míře doprovázeny afektivními a behaviorálními poruchami a poruchami myšlení; rozštěp mysli; situace či stav, který je výsledkem současné existencí neslučitelných či protichůdných vlastností, názorů, identit, činností apod. 84 komentářů» schizofrenie
schizogonie  >>   nepohlavní rozmnožování rozpadem jádra mateřské buňky na množství jader dceřiných  » schizogoniehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz