pojem signalizace až pojem signifikátor - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
signalizace, signalisace  >>   značení, dávání znamení, podávání zprávy  » signalizace
signalizovat, signalisovat  >>   vyznačovat, označovat, vytyčit, naznačovat  » signalizovat
signatář  >>   ten, kdo podepsal smlouvu, dohodu, veřejné prohlášení  » signatář
signatura  >>   označení, značka; podpis  » signatura
signet [sině i signet]  >>   grafický znak; razítko s podpisem panovníka, pečetní prsten  » signet
signifiant [sinifian]  >>   zvuková nebo grafická složka jazykového znaku, jíž se něco označuje, označující  » signifiant
signifié [sinifié]  >>   obsahová, významová složka jazykového znaku, označované  » signifié
signifikace  >>   (kniž. a odb.) opatření značkou, označení;logický smysl: vlastnost věty záležící v tom, že neporušuje významové postuláty a jiná sémantická pravidla  » signifikace
signifikantní  >>   příznačný, důležitý, významný, vlivný, výrazný;odchylující se od hodnoty očekávané v případě platnosti nulové hypotézy (tj. v případě neexistence vztahu mezi proměnnými) v takové míře, kterou nelze přisoudit pouhé náhodě, což značí systematický vztah 1 komentář» signifikantní
signifikátor  >>   ukazatel  » signifikátorhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz