pojem spektrum až pojem sperma - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
spektrum  >>   škála, paleta, stupnice; rozděleni četnosti jevu v závislosti na měřitelném parametru  » spektrum
spekulace  >>   přemýšlení, rozumová úvaha; promyšlené jednání sledující dosažení prospěchu, zisku 7 komentářů» spekulace
spekulativní  >>   přemýšlivý, hloubavý; vypočítavý, riskantní  » spekulativní
spekulum  >>   nástroj rozšiřující vchody do úzkých tělních dutin a umožňující tak jejich vyšetření  » spekulum
speleo-  >>   první část složených slov mající význam jeskyně  » speleo-
speleologie  >>   jeskyňářství, výzkum jeskyň  » speleologie
speleoterapie  >>   léčba pobytem v jeskyních  » speleoterapie
speller [spelr]  >>   slabikář, učebnice pravopisu; program kontroly pravopisu  » speller
spencer [spensr]  >>   krátký rovný kabátek  » spencer
sperma  >>   samčí semeno, chám  » spermahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz