pojem stereofotografie až pojem stereoskop - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
stereofotografie  >>   prostorová fotografie 1 komentář» stereofotografie
stereofotogrammetrie  >>   metoda fotogrammetrie založená na principu stereoskopického vidění a měření  » stereofotogrammetrie
stereochemie  >>   nauka o prostorovém uspořádání atomů v molekule a jeho vlivu na vlastnosti sloučenin  » stereochemie
stereochromie  >>   výtvarná technika spočívající v pravidelném rozetření barvy  » stereochromie
stereoizomerie  >>   prostorová izomerie  » stereoizomerie
stereometrie  >>   geometrie prostorových útvarů  » stereometrie
stereoplanigraf  >>   univerzální vyhodnocovací přístroj fotogrammetrických snímků (leteckých i pozemních)  » stereoplanigraf
stereoprojekce  >>   prostorové promítání  » stereoprojekce
stereopsie  >>   binokulární vidění, při němž vzniká i prostorový vjem, stereoskopické vidění  » stereopsie
stereoskop  >>   přístroj k pozorování stereoskopických snímků  » stereoskophledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz