pojem tenzní až pojem teofagie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
tenzní  >>   napjatý, úzkostný  » tenzní
tenzometrie, tensometrie  >>   metoda zjišťování napětí na základě měření změn materiálu sledované konstrukce  » tenzometrie
tenzor, tensor  >>   zobecnění vektoru; napínač (sval), natahovač  » tenzor
teo-, theo-  >>   první část složených slov mající význam bůh, boží  » teo-
teobromin, theobromin  >>   alkaloid obsažený hlavně v kakaových bobech  » teobromin
teocali [teokali]  >>   aztécká chrámová stavba na vysoké stupňovité pyramidě  » teocali
teocentrizmus, teocentrismus, theocentrismus  >>   světonázor pokládající za základ světa boha, jemuž je vše podřízeno  » teocentrizmus
teodicea, theodicea  >>   (teol.) ospravedlňování boha (všemohoucího, vševědoucího a nanejvýš dobrotivého) vzhledem k existujícímu zlu ve světě (u stoiků, gnostiků a zvl. u Leibnize);důkaz boží existence 2 komentáře» teodicea
teodolit  >>   geodetický přístroj k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů  » teodolit
teofagie, theofagie  >>   obřad, při němž věřící pojídali to, co pokládali za tělo svého boha, aby se mu přiblížili  » teofagiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz