pojem teofanie až pojem teozofie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
teofanie, theofanie  >>   zjevení boha  » teofanie
teogonie, theogonie  >>   názory na původ, vznik, zrození bohů, světa  » teogonie
teokracie, theokracie  >>   vláda vykonávaná ve jménu boha, bohovláda  » teokracie
teolatrie, theolatrie  >>   uctívání boha, bohoslužba  » teolatrie
teologie, theologie  >>   bohosloví; věda zabývající se náboženskou vírou, jejími zdroji a předměty  » teologie
teomanie, theomanie  >>   duševní porucha projevující se náboženským blouzněním, náboženský blud  » teomanie
teomorfní, theomorfní  >>   zobrazený v božské podobě, představovaný jako bůh  » teomorfní
teorém, teoréma  >>   v dané axiomatické soustavě dokázané, pravdivé, platné tvrzení 1 komentář» teorém
teorie  >>   dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním; vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie);soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe) 4 komentáře» teorie
teozofie, teosofie, theosofie  >>   boží moudrost; intuitivní, mystické zření boha, podstaty světa  » teozofiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz