pojem tetrapodie až pojem tezaurace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
tetrapodie  >>   metrický celek ze čtyř úzce spjatých stop  » tetrapodie
tetrarcha  >>   vladař bez královského titulu podřízený Římu a vládnoucí ve čtvrtině státu  » tetrarcha
tetrarchie  >>   území spravované tetrarchou, vláda čtyř  » tetrarchie
teurgie  >>   magické zaklínání bohů nebo démonů 1 komentář» teurgie
texasky  >>   pevné plátěné kalhoty, džíny  » texasky
text  >>   obsahově uzavřený celistvý útvar znakové povahy; slovní podklad písně k notám; střední část listiny obsahující celé právní ustanovení a jeho zaručení  » text
textilie  >>   látka; oděvní výrobek  » textilie
textologie  >>   lit. disciplína zabývající se všestranným výzkumem textu z hlediska jeho geneze, autorství, proměn a vývoje, textová kritika  » textologie
textura  >>   vnitřní uspořádání, struktura, stavba; vnitřní stavba hornin daná uspořádáním nerostů v prostoru a jejich tvarem; lomené gotické rukopisné písmo, misální písmo 2 komentáře» textura
tezaurace, thesaurace  >>   vyjmutí hotovostních peněz z oběhu  » tezauracehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz