pojem transgenoze až pojem transliterace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
transgenoze, transgenose  >>   přenos genetické informace  » transgenoze
transgrese  >>   překročení, přestup, porušení; přeskok; přenos směrem k celku; (psych.) vztahová t. – porušení explicitních či implicitních pravidel, které se ustanovily v rámci mezilidského vztahu; (psych.) obranný mechanismus, kdy se jedinec v situacích ohrožení uchyluje k vývojově vyšším formám chování, které však nejsou přiměřené stupni jeho vývoje  » transgrese
transgresiv  >>   přechodník  » transgresiv
transkontinentální  >>   procházející celým kontinentem, na opačném konci kontinentu  » transkontinentální
transkribovat  >>   přepisovat, přepsat jiným způsobem, provádět transkripci 1 komentář» transkribovat
transkripce  >>   přepis, přepisování; fonetický přepis; úprava hudební skladby pro jiný nástroj  » transkripce
translace  >>   přemístění, posun, posouvání, posunutí, přenášení, přenos, překlad  » translace
translační  >>   postupný  » translační
translatologie  >>   teorie uměleckého překladu  » translatologie
transliterace  >>   přepis každé litery jedné grafické soustavy literou jiné grafické soustavy  » transliteracehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz