pojem trial až pojem tribadismus - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
trial  >>   druhá část složených slov mající význam zkouška, závod, např. cyklotrial  » trial
triál  >>   trojné číslo  » triál
trializmus, trialismus  >>   volné spojení tří značně samostatných státních území; dělení podle tří principů  » trializmus
triangl  >>   trojúhelník; bicí hudební nástroj trojúhelníkového tvaru  » triangl
triangulace  >>   geodetická metoda určování polohy důležitých měřických bodů zaměřováním trojúhelníkové sítě 1 komentář» triangulace
trianon  >>   pavilon v parku vzdálený od hlavní budovy  » trianon
trias  >>   nejmladší útvar mezozoika  » trias
triatlon  >>   sportovní soutěž sestávající ze tří bezprostředně po sobě následujících disciplín (plavání, jízda na kole, běh)  » triatlon
triazol, triasol  >>   pětičlenné cyklické sloučeniny s třemi atomy dusíku v kruhu  » triazol
tribadismus, tribadizmus, tribadie  >>   jiné označení lesbismu  » tribadismushledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz