pojem uterotonikum až pojem utrakvizmus - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
uterotonikum  >>   látka vyvolávající stahy děložního svalstva užívaná při porodu  » uterotonikum
uterus  >>   děloha  » uterus
util  >>   pomyslná jednotka užitečnosti předmětu  » util
utilita, utility [jutylity]  >>   užitečnost, funkčnost; program vykonávající jisté pomocné činnosti 4 komentáře» utilita
utilitarizmus, utilitarismus  >>   princip hodnocení jevů z hlediska jejich užitečnosti, tj. možnosti sloužit jako prostředek k dosažení zvoleného cíle;(filoz.) směr zastoupený zvláště v anglosaském myšlení, podle kterého je základem lidské morálky zřetel na bezprostřední prospěch;(kniž.)názor, který určuje cíl jednání podle vlastního užitku, prospěchářství 1 komentář» utilitarizmus
utilitární  >>   hledící na prospěch, upřednostňující prospěšnost, užitek, prospěch 2 komentáře» utilitární
utilizace, utilisace  >>   využití, zužitkovávání  » utilizace
utopický  >>   založený na utopii, týkající se utopie, neskutečný, vysněný  » utopický
utopie  >>   vysněná, fantastická představa, nereálný plán; skutečná či (většinou) smyšlená společnost (místo, stát, svět apod.), která je považována za dokonalou, ideální; umělecký druh fantastické literatury popisující tuto společnost 5 komentářů» utopie
utrakvizmus, utrakvismus  >>   směr české náboženské reformace zaměřený na požadavek přijímání pod obojí způsobou, kališnictví;směr zastávající dvojjazyčnost ve veřejném životě  » utrakvizmushledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz