Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

analogon, role a pozice dítěte mezi sourozenci, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, zdravá škola, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Glasser William, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, předmět psychologie duševního vývoje, Úvod do experimentální psychologie, výchova tvořivosti, kulturní znevýhodnění, osobnost revmatická či reumatoidní, závady a poruchy emotivity (citů, media (angl.), sebevědomí normální, incentivy a jejich aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, osobnost dítěte, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost učitelů, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do sociální psychologie, burnout- stav osobnostního vyhoření, inadekvátnost emocí, empatizující inteligence, silné ego, motorická edukabilita, lymfedém, funkctional skills (angl.), assertivní, fotismy, Ariadnina nit, fonismy, aktivní pozitivní imaginace, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, bonding a attachment, habitus normostenický, developmental assets (angl.), Úvod do ontogenetické psychologie, environmentalistická etika, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence intelektuální, kompetence interpersonální, semantická parafazie, ideativní dyspraxie, FH zkratka ve zdravotnictví, paradoxní nálada, duševní pohoda, slow food, body shaming (angl.), rituály, employability (angl.), duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, požadavky na empirické kognitivní metody, osobnost a jeji poznavani, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, hodnotové orientace (typy), dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, emoce, specifika národní kultury, závady a poruchy pohybu, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, intrapunitivita, výchova problémových dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, orální fixace, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, výhova problémových dětí, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, gaming disorder (angl.), akronym KEMSAK, tvořiví a talentovaní lidé, formování chování a prožívání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, poznávací a intervenční interview, afekty člověka a jejich zvládání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, psychonervová labilita, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, normalita a psychické zdraví, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Zásady a pravidla chování a jednání, psychosomaticky traumatizované osoby, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, dysmotivační syndrom, Determinanty normální osobnosti, taktika, grandiózní self, expresivní složka řeči, narativní psychologie, permarexie, narcismus society, intropunitivní tendence, zdravotně orientovaná zdatnost, psychosociální zralost osobnosti, verbální frázování, sociálně abnormální osobnost, prekoncepční metody genetické prevence, pajdotrop, moria, paidotrop, workogenie, funkční socializace, antistigmatizace, standardnost, sociocentrická mluva, vigilita pozornosti, psychofarmakoterapie, sociální opora, hypertrofie ega, reprodukční zdraví, team building (angl.), rekonstrukční fantazie, skupinový narcismus, profesní bonita, funkční normalita, bilanční diagnostika, hypochondrický, antropomorfizace, dysmetrie, topická diagnostika, syndrom dysmorfofobie, spirituální zdraví, maladjustovaný, psychický doping, informační opora, psychické ekvilibrium, eufunkce, tonizace, nadlimitní zátěž, konstruktivní myšlení, evaluační opora, facilitátor, percepční obrana, normativní normalita, dysfrázie, akatafázie, supersaturace, pozitivní seberealizace, Yerkes-Dodsonův zákon, interpersonální inteligence, předsudek, allocentrismus, alexitymický, silná organizační kultura, konstruktivní konflikt, proklamativní edukace, zrcadlení (pacing), preterapie, eupraxie, sociální kompetentnost, hypokalkulie, sociální adaptabilita, impulzivita, těžká demence, big five v psychologii, edukační instituce, desinhibice, hypomanická nálada, sociální kompetence, volní insuficience, adjustované chování, cognitive support (angl.), miscoping, lexithymie, Triple Bottom Line, dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, arbitrovský syndrom, autokognice, business intelligence (zkratka BI), Meichenbaum Donald, extrémní intenzita stresu, algoritmická orientace, analytický typ percepce, psychoedukace, Huarte Juan (1529-1588), komunikační degradace, utilizační chování, dy-dy syndrom, serialita, kompetence sociální a personální, hyperprotektivní osoba, komunikační kompetence, dificilita expresivnosti řeči, dificility počítání, motorická docilita, hyperkonformní osoba, konformní osoba, hyperprotektivní persona, ideální žák a žákyně, hyperkonformní persona, tranzitorní objekt v psychologii, suportive communication (angl.), vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, assertivenes (angl.), personální kapacita, kompetence občanské, kompetence komunikativní, functional literacy (angl.), genderová korektnost, arbitrovský typ, vysoce funkční autismus, auditivní gramotnost, čtenářská gramotnost, faktor redefinice, genderová rovnost, optimální osobnost, verbální eupraxie, kognitivní deficit, hyperdiferenciace, hypogeneralizace, kariérní zralost, Good Enough Mother (angl.), efekt atribuce, chronická afázie, Bobathova terapie, ego resilience, pozitivní identita, afázie anomická (amnestická), Gordonova metoda, klíčové kompetence, metapaměť, boiled frog syndrom, adlerovská psychoterapie, metoda one brain, extralingvistické závady a poruchy, afázie kondukční (centrální), psychická resilience, koverbální chování, racionální psychoterapie, normomotivovanost, sekundární neúspěch, primární neúspěch, sociální dovednosti, alostáza, informační vakuumKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
CHOPN -- autor: Koblížek Vladimír, kol.
Učitel a syndrom vyhoření -- autor: Čapek Robert, Příkazská Irena, Šmejkal Jiří
Západ slunce na moři - Studie z dějin a teorie mimoevropského umění -- autor: Hájek Lubor

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz