Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

rituály, employability (angl.), ideativní dyspraxie, body shaming (angl.), slow food, paradoxní nálada, duševní pohoda, developmental assets (angl.), Ariadnina nit, lymfedém, funkctional skills (angl.), motorická edukabilita, silné ego, habitus normostenický, empatizující inteligence, FH zkratka ve zdravotnictví, semantická parafazie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, kompetence interpersonální, environmentalistická etika, kompetence intelektuální, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, drogové závislosti, akademické stresy, assertivní, inadekvátnost emocí, hyperkonformní persona, tranzitorní objekt v psychologii, suportive communication (angl.), hyperprotektivní persona, hyperprotektivní osoba, hyperkonformní osoba, konformní osoba, vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, Meichenbaum Donald, dy-dy syndrom, serialita, ideální žák a žákyně, assertivenes (angl.), personální kapacita, motorická docilita, dificility počítání, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, pozitivní imaginace, aktivní pozitivní imaginace, fotismy, fonismy, asynchronní sociální chování, bonding a attachment, komunikační kompetence, dificilita expresivnosti řeči, cognitive support (angl.), Determinanty normální osobnosti, dysmotivační syndrom, požadavky na empirické kognitivní metody, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, prevence, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Famile a persona, schopnosti a nadání, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, způsoby adaptace člověka, rodina a saturace potřeb, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, Glasser William, předmět psychologie duševního vývoje, osobnost učitelů, osobnost dítěte, citové závady a poruchy, zdravá škola, saturace potřeb v rodině, školní, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, Maňák Josef, Vaněk Jan, závady a poruchy emotivity (citů, media (angl.), osobnost revmatická či reumatoidní, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, sebevědomí normální, incentivy a jejich aplikace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, lexithymie, Triple Bottom Line, pajdotrop, moria, paidotrop, prekoncepční metody genetické prevence, sociálně abnormální osobnost, grandiózní self, psychosociální zralost osobnosti, workogenie, funkční socializace, konstruktivní konflikt, proklamativní edukace, alexitymický, maladjustovaný, spirituální zdraví, sociocentrická mluva, zdravotně orientovaná zdatnost, intropunitivní tendence, topická diagnostika, syndrom dysmorfofobie, dysmetrie, antropomorfizace, bilanční diagnostika, hypochondrický, profesní bonita, standardnost, permarexie, narcismus society, narativní psychologie, expresivní složka řeči, verbální frázování, antistigmatizace, zrcadlení (pacing), preterapie, evaluační opora, informační opora, facilitátor, konstruktivní myšlení, nadlimitní zátěž, eufunkce, tonizace, normativní normalita, dysfrázie, interpersonální inteligence, taktika, Yerkes-Dodsonův zákon, pozitivní seberealizace, akatafázie, supersaturace, psychické ekvilibrium, předsudek, impulzivita, těžká demence, hypokalkulie, silná organizační kultura, eupraxie, sociální kompetentnost, big five v psychologii, edukační instituce, allocentrismus, percepční obrana, sociální adaptabilita, sociální kompetence, desinhibice, hypomanická nálada, funkční normalita, skupinový narcismus, boiled frog syndrom, adlerovská psychoterapie, metoda one brain, metapaměť, klíčové kompetence, pozitivní identita, Gordonova metoda, extralingvistické závady a poruchy, afázie anomická (amnestická), sekundární neúspěch, primární neúspěch, normomotivovanost, racionální psychoterapie, afázie kondukční (centrální), koverbální chování, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, miscoping, business intelligence (zkratka BI), autokognice, arbitrovský syndrom, dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, extrémní intenzita stresu, algoritmická orientace, utilizační chování, kompetence občanské, komunikační degradace, Huarte Juan (1529-1588), analytický typ percepce, psychoedukace, sociální dovednosti, alostáza, adjustované chování, psychický doping, functional literacy (angl.), chronická afázie, Good Enough Mother (angl.), efekt atribuce, volní insuficience, psychofarmakoterapie, rekonstrukční fantazie, vigilita pozornosti, team building (angl.), reprodukční zdraví, sociální opora, hypertrofie ega, kariérní zralost, hypogeneralizace, arbitrovský typ, vysoce funkční autismus, Bobathova terapie, verbální eupraxie, psychická resilience, ego resilience, auditivní gramotnost, čtenářská gramotnost, kognitivní deficit, hyperdiferenciace, optimální osobnost, genderová korektnost, faktor redefinice, genderová rovnost, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Praktický průvodce koncem života -- autor: Antonová Barbora, Slámová Regina, Kubáčková Petra, Marková Alžběta
Podvojná znamení -- autor: Erhart Gustav
Máme dítě s handicapem -- autor: Fitznerová Ivana

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz