Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, saturace potřeb v rodině, školní, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, rozhovor jako poznávací metoda, Glasser William, incentivy a jejich aplikace, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, media (angl.), kulturní znevýhodnění, osobnost revmatická či reumatoidní, závady a poruchy emotivity (citů, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, osobnost učitelů, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, Maňák Josef, Vaněk Jan, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, assertivní, inadekvátnost emocí, fotismy, funkctional skills (angl.), lymfedém, empatizující inteligence, silné ego, motorická edukabilita, fonismy, aktivní pozitivní imaginace, bonding a attachment, dysmotivační syndrom, požadavky na empirické kognitivní metody, asynchronní sociální chování, synchronní sociální chování, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, habitus normostenický, Ariadnina nit, kompetence interpersonální, environmentalistická etika, semantická parafazie, kompetence intelektuální, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, akademické stresy, FH zkratka ve zdravotnictví, paradoxní nálada, employability (angl.), ideativní dyspraxie, developmental assets (angl.), rituály, body shaming (angl.), duševní pohoda, slow food, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, pracovní prostředí a psychosomatika, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychotraumatické zážitky v životě, edukativní a sociální zanedbanost, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, závady a poruchy pohybu, akronym KEMSAK, intrapunitivita, specifika národní kultury, emoce, zvýšené psychosomatické tenze, Etický a morální charakter, kariéra a nezaměstnanost, náladovost člověka, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávání dificilit, psychologická charakteristika žáků a žákyň, emoční poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, hyperkinetické závady a poruchy, adaptační reakce pasivní, účinná sociální komunikace, hodnotové orientace (typy), tvořiví a talentovaní lidé, psychonervová labilita, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, prevence, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, schopnosti a nadání, Famile a persona, normalita a psychické zdraví, edukativní, kreativní a talentované osoby, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, Determinanty normální osobnosti, cognitive support (angl.), intropunitivní tendence, zdravotně orientovaná zdatnost, grandiózní self, narcismus society, permarexie, antistigmatizace, expresivní složka řeči, narativní psychologie, psychosociální zralost osobnosti, sociálně abnormální osobnost, workogenie, funkční socializace, spirituální zdraví, paidotrop, moria, prekoncepční metody genetické prevence, pajdotrop, verbální frázování, standardnost, team building (angl.), rekonstrukční fantazie, vigilita pozornosti, reprodukční zdraví, hypertrofie ega, volní insuficience, psychofarmakoterapie, sociální opora, skupinový narcismus, funkční normalita, topická diagnostika, syndrom dysmorfofobie, profesní bonita, dysmetrie, antropomorfizace, bilanční diagnostika, hypochondrický, sociocentrická mluva, maladjustovaný, konstruktivní myšlení, evaluační opora, informační opora, nadlimitní zátěž, tonizace, předsudek, psychické ekvilibrium, eufunkce, facilitátor, normativní normalita, Yerkes-Dodsonův zákon, interpersonální inteligence, taktika, pozitivní seberealizace, supersaturace, dysfrázie, akatafázie, percepční obrana, allocentrismus, eupraxie, sociální kompetentnost, silná organizační kultura, preterapie, zrcadlení (pacing), alexitymický, konstruktivní konflikt, proklamativní edukace, hypokalkulie, impulzivita, hypomanická nálada, sociální kompetence, sociální adaptabilita, desinhibice, edukační instituce, těžká demence, big five v psychologii, psychický doping, adjustované chování, autokognice, miscoping, business intelligence (zkratka BI), arbitrovský syndrom, funkční copingová strategie, lexithymie, Triple Bottom Line, dysfunkční copingová strategie, extrémní intenzita stresu, algoritmická orientace, utilizační chování, kompetence občanské, kompetence sociální a personální, komunikační degradace, Huarte Juan (1529-1588), analytický typ percepce, psychoedukace, dy-dy syndrom, Meichenbaum Donald, konformní osoba, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, hyperkonformní osoba, motorická docilita, komunikační kompetence, dificilita expresivnosti řeči, dificility počítání, hyperkonformní persona, tranzitorní objekt v psychologii, personální kapacita, ideální žák a žákyně, serialita, assertivenes (angl.), adekvátní psychické kompetence, suportive communication (angl.), vývojová dysfázie, kompetence komunikativní, pozitivní identita, faktor redefinice, genderová rovnost, genderová korektnost, čtenářská gramotnost, auditivní gramotnost, Bobathova terapie, arbitrovský typ, vysoce funkční autismus, optimální osobnost, kognitivní deficit, efekt atribuce, chronická afázie, functional literacy (angl.), Good Enough Mother (angl.), kariérní zralost, hyperdiferenciace, hypogeneralizace, verbální eupraxie, ego resilience, metoda one brain, extralingvistické závady a poruchy, afázie anomická (amnestická), adlerovská psychoterapie, boiled frog syndrom, Gordonova metoda, klíčové kompetence, metapaměť, afázie kondukční (centrální), koverbální chování, sociální dovednosti, alostáza, psychická resilience, primární neúspěch, sekundární neúspěch, racionální psychoterapie, normomotivovanost, analogonKnihy

Noční klub Mars -- autor: Kushnerová Rachel
Hematologie pro praktické lékaře -- autor: Adam Zdeněk, Vorlíček Jiří, al. et
Praktický průvodce koncem života -- autor: Antonová Barbora, Slámová Regina, Kubáčková Petra, Marková Alžběta
Máme dítě s handicapem -- autor: Fitznerová Ivana
Západ slunce na moři - Studie z dějin a teorie mimoevropského umění -- autor: Hájek Lubor

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz