Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

neuroticismus a neurotické závady a poruchy, postoj, osobnost v psychologii, personality (angl.), senzitivita s intropunitivitou, personalismus a charakterologie, seniorita normální a abnormální, psychologické poradenství na vysokých školách, experimentální psychologie, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, Motives (angl.), psychoterapie ve zdravotnictví, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, normality (angl.), mental well-being (angl.), healthy lifestyle, psychická způsobilost pro školu, Disease, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), psychometrika, agrese a šikana, handicapované děti, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, PROFESIOGRAMY V PRAXI, sociometrie v praxi, stresory učitelů a učitelek, autokognice a self-management, vývoj jedince, dospělost, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, perinatální období vývoje, postpubescence, předškolní dítě, batole (toddler), prepubescence, nálady a jejich závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, inadekvátnost emocí, fotismy, fonismy, assertivní, funkctional skills (angl.), silné ego, motorická edukabilita, lymfedém, aktivní pozitivní imaginace, kognitivní a učební strategie, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, bonding a attachment, pozitivní imaginace, typologie školní třídy podle G.Gereba, adaptační metody a techniky, persona typu C, persona typu B, empatizující inteligence, habitus normostenický, návyky, adultopsychologie interevia, longevita, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, racionalizace jako přizpůsobovací operace, normalita a abnormalita osobnosti, Psychodiagnostické metody, problémové děti a mládež, autokognice a autoregulace, Taročková Tatiana, ideativní dyspraxie, developmental assets (angl.), Ariadnina nit, prosociálnost v chování, employability (angl.), body shaming (angl.), rituály, psychologie adolescence, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, vzdělávací potíže, sebevědomí a jeho poruchy, edukace hodnot, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na sebe, druhy učení, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), vyučovací a učební styly, školní prostředí, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, city zaměřené na vnější svět, nálady člověka, hry dětí předškolního věku, perinatalita, stáří jako vývojová etapa, učení sociální, sebehodnocení, intelektové závady a poruchy, hodnocení dětí v mateřských školách, profesní psychologické poradenství, mladší školní věk (prepuberta), vývojové období batolete, slow food, CHTB zkratka ve zdravotnictví, CHTC zkratka ve zdravotnictví, testy inteligence, persona a její poznávání, kojenecké období vývoje, validita metod poznávání psychiky, duševní pohoda, sebevýchova, didaktické testy, anormativni chovani dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodové (genderové) studie, disharmonická a abnormální osobnost dětí, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, rodina a vývoj dětí, osobnosti typu A, schopnosti a dovednosti, životní styl, škola podporující zdraví, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, normální kojenec, DIFICILITY chování a prožívání dětí, závady a poruchy řeči, komunikace sociální, pozorování, Tělesné, adaptace člověka v náročných situacích, únava, mládí, školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, psychosomatická tenze u dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, dysmotivační syndrom, požadavky na empirické kognitivní metody, permarexie, narcismus society, intropunitivní tendence, zdravotně orientovaná zdatnost, narativní psychologie, expresivní složka řeči, verbální frázování, technostres, antistigmatizace, grandiózní self, psychosociální zralost osobnosti, workogenie, funkční socializace, spirituální zdraví, paidotrop, moria, sociálně abnormální osobnost, prekoncepční metody genetické prevence, pajdotrop, standardnost, profesní bonita, hypertrofie ega, reprodukční zdraví, team building (angl.), sociální opora, psychofarmakoterapie, duševní hygiena, psychický doping, volní insuficience, rekonstrukční fantazie, vigilita pozornosti, dysmetrie, topická diagnostika, syndrom dysmorfofobie, antropomorfizace, hypochondrický, skupinový narcismus, funkční normalita, bilanční diagnostika, sociocentrická mluva, maladjustovaný, konstruktivní myšlení, evaluační opora, informační opora, nadlimitní zátěž, tonizace, předsudek, psychické ekvilibrium, eufunkce, facilitátor, normativní normalita, Yerkes-Dodsonův zákon, interpersonální inteligence, taktika, pozitivní seberealizace, supersaturace, maladaptivní profesní a studijní orientace, dysfrázie, akatafázie, percepční obrana, allocentrismus, eupraxie, sociální kompetentnost, silná organizační kultura, preterapie, zrcadlení (pacing), alexitymický, konstruktivní konflikt, proklamativní edukace, hypokalkulie, Prizonizace, hypomanická nálada, sociální kompetence, sociální adaptabilita, desinhibice, edukační instituce, impulzivita, těžká demence, big five v psychologii, adjustované chování, functional literacy (angl.), reumatická osobnost, dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, Triple Bottom Line, lexithymie, serialita, Meichenbaum Donald, dy-dy syndrom, arbitrovský syndrom, miscoping, Huarte Juan (1529-1588), komunikační degradace, utilizační chování, psychoedukace, analytický typ percepce, business intelligence (zkratka BI), extrémní intenzita stresu, algoritmická orientace, ideální žák a žákyně, personální kapacita, dificilita expresivnosti řeči, dificility počítání, motorická docilita, komunikační kompetence, cognitive support (angl.), halový efekt v psychologii, Determinanty normální osobnosti, duševní zdraví, hyperkonformní osoba, konformní osoba, vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, assertivenes (angl.), suportive communication (angl.), tranzitorní objekt v psychologii, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, kompetence občanské, kompetence sociální a personální, čtenářská gramotnost, faktor redefinice, genderová rovnost, auditivní gramotnost, vysoce funkční autismus, verbální eupraxie, Bobathova terapie, arbitrovský typ, genderová korektnost, optimální osobnost, analytický, efekt atribuce, chronická afázie, Good Enough Mother (angl.), kariérní zralost, kognitivní deficit, hyperdiferenciace, hypogeneralizace, ego resilience, psychická resilience, boiled frog syndrom, adlerovská psychoterapie, metoda one brain, metapaměť, klíčové kompetence, kompetence komunikativní, pozitivní identita, Gordonova metoda, extralingvistické závady a poruchy, afázie anomická (amnestická), primární neúspěch, sociální dovednosti, alostáza, sekundární neúspěch, normomotivovanost, afázie kondukční (centrální), koverbální chování, racionální psychoterapie, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Více konzervativnější! -- autor: Staehle Hans Jörg
Západ slunce na moři -- autor: Hájek Lubor
Vztahová psychoanalýza 2. díl -- autor: Mitchell Stephen A.

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz