Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychoterapie ve zdravotnictví, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, normality (angl.), mental well-being (angl.), healthy lifestyle, psychická způsobilost pro školu, Disease, nálady a jejich závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, návyky, adultopsychologie interevia, longevita, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, racionalizace jako přizpůsobovací operace, normalita a abnormalita osobnosti, Psychodiagnostické metody, problémové děti a mládež, Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, postpubescence, perinatální období vývoje, dospělost, psychologické poradenství na vysokých školách, poradenská pedagogická psychologie, postoj, osobnost v psychologii, personality (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, autokognice a autoregulace, Taročková Tatiana, pozitivní imaginace, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, typologie školní třídy podle G.Gereba, persona typu B, kognitivní a učební strategie, adaptační metody a techniky, persona typu C, bonding a attachment, dysmotivační syndrom, cognitive support (angl.), komunikační kompetence, dificilita expresivnosti řeči, duševní zdraví, Determinanty normální osobnosti, požadavky na empirické kognitivní metody, halový efekt v psychologii, aktivní pozitivní imaginace, fonismy, ideativní dyspraxie, developmental assets (angl.), Ariadnina nit, prosociálnost v chování, employability (angl.), body shaming (angl.), rituály, psychologie adolescence, habitus normostenický, empatizující inteligence, assertivní, inadekvátnost emocí, fotismy, funkctional skills (angl.), lymfedém, silné ego, motorická edukabilita, prepubescence, batole (toddler), mládí, školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, didaktické testy, sebevýchova, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), únava, adaptace člověka v náročných situacích, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, komunikace sociální, pozorování, Tělesné, vyučovací a učební styly, školní prostředí, city zaměřené na sebe, druhy učení, edukace hodnot, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, CHTB zkratka ve zdravotnictví, CHTC zkratka ve zdravotnictví, nálady člověka, sebevědomí a jeho poruchy, patopsychologie ve školství, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, Submisivní a intropunitivní chování, vzdělávací potíže, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, sociometrie v praxi, psychologie práce a řízení, škola podporující zdraví, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, životní styl, stresory učitelů a učitelek, Edukometrické didaktické testy, autokognice a self-management, vývoj jedince, předškolní dítě, handicapované děti, agrese a šikana, interview (rozhovor), psychometrika v praxi, organizační kultura pracoviště, normální kojenec, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, závady a poruchy řeči, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodové (genderové) studie, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, anormativni chovani dětí, zdraví, dificility počítání, motorická docilita, zdravotně orientovaná zdatnost, grandiózní self, psychosociální zralost osobnosti, intropunitivní tendence, narcismus society, expresivní složka řeči, narativní psychologie, permarexie, sociálně abnormální osobnost, prekoncepční metody genetické prevence, spirituální zdraví, sociocentrická mluva, maladjustovaný, funkční socializace, workogenie, pajdotrop, moria, paidotrop, antistigmatizace, technostres, vigilita pozornosti, skupinový narcismus, funkční normalita, rekonstrukční fantazie, team building (angl.), sociální opora, hypertrofie ega, reprodukční zdraví, bilanční diagnostika, hypochondrický, profesní bonita, standardnost, verbální frázování, syndrom dysmorfofobie, topická diagnostika, antropomorfizace, dysmetrie, alexitymický, konstruktivní konflikt, evaluační opora, informační opora, facilitátor, konstruktivní myšlení, nadlimitní zátěž, psychické ekvilibrium, eufunkce, tonizace, normativní normalita, maladaptivní profesní a studijní orientace, Yerkes-Dodsonův zákon, interpersonální inteligence, taktika, pozitivní seberealizace, supersaturace, dysfrázie, akatafázie, předsudek, percepční obrana, silná organizační kultura, hypokalkulie, Prizonizace, sociální kompetentnost, eupraxie, proklamativní edukace, zrcadlení (pacing), preterapie, impulzivita, těžká demence, sociální kompetence, sociální adaptabilita, allocentrismus, hypomanická nálada, desinhibice, big five v psychologii, edukační instituce, psychofarmakoterapie, volní insuficience, algoritmická orientace, analytický typ percepce, psychoedukace, extrémní intenzita stresu, business intelligence (zkratka BI), funkční copingová strategie, arbitrovský syndrom, miscoping, Huarte Juan (1529-1588), komunikační degradace, pozitivní identita, Gordonova metoda, klíčové kompetence, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, utilizační chování, kompetence občanské, dysfunkční copingová strategie, reumatická osobnost, tranzitorní objekt v psychologii, suportive communication (angl.), vývojová dysfázie, hyperkonformní persona, hyperprotektivní persona, hyperkonformní osoba, konformní osoba, hyperprotektivní osoba, adekvátní psychické kompetence, assertivenes (angl.), dy-dy syndrom, lexithymie, Triple Bottom Line, Meichenbaum Donald, serialita, personální kapacita, ideální žák a žákyně, metapaměť, boiled frog syndrom, kognitivní deficit, hyperdiferenciace, hypogeneralizace, optimální osobnost, genderová korektnost, čtenářská gramotnost, faktor redefinice, genderová rovnost, kariérní zralost, Good Enough Mother (angl.), adjustované chování, duševní hygiena, psychický doping, functional literacy (angl.), chronická afázie, analytický, efekt atribuce, auditivní gramotnost, vysoce funkční autismus, koverbální chování, racionální psychoterapie, normomotivovanost, afázie kondukční (centrální), afázie anomická (amnestická), adlerovská psychoterapie, metoda one brain, extralingvistické závady a poruchy, sekundární neúspěch, primární neúspěch, verbální eupraxie, Bobathova terapie, arbitrovský typ, ego resilience, psychická resilience, sociální dovednosti, alostáza, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Vyhrajte boj s cukrovkou -- autor: Prasad Kedar N.
Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní -- autor: Vančurová Manuela
Vztahová psychoanalýza 2. díl -- autor: Mitchell Stephen A.

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz