Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zdravá škola, citové závady a poruchy, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Glasser William, předmět psychologie duševního vývoje, sebevědomí normální, incentivy a jejich aplikace, výchova tvořivosti, media (angl.), závady a poruchy emotivity (citů, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, osobnost revmatická či reumatoidní, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Maňák Josef, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Vaněk Jan, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, assertivní, inadekvátnost emocí, fotismy, funkctional skills (angl.), lymfedém, empatizující inteligence, silné ego, motorická edukabilita, fonismy, aktivní pozitivní imaginace, bonding a attachment, dysmotivační syndrom, požadavky na empirické kognitivní metody, asynchronní sociální chování, synchronní sociální chování, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, habitus normostenický, Ariadnina nit, kompetence interpersonální, environmentalistická etika, semantická parafazie, kompetence intelektuální, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, akademické stresy, FH zkratka ve zdravotnictví, paradoxní nálada, employability (angl.), ideativní dyspraxie, developmental assets (angl.), rituály, body shaming (angl.), duševní pohoda, slow food, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, dlouhověkost, hodnotové orientace (typy), poznávání dificilit, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychotraumatické zážitky v životě, specifika národní kultury, závady a poruchy pohybu, akronym KEMSAK, emoce, Etický a morální charakter, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, výchova problémových dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, orální fixace, informační vakuum, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), stresy a psychická mikrotraumata na školách, gaming disorder (angl.), způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, prevence, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, psychonervová labilita, normalita a psychické zdraví, edukativní, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Determinanty normální osobnosti, cognitive support (angl.), intropunitivní tendence, zdravotně orientovaná zdatnost, grandiózní self, narcismus society, permarexie, antistigmatizace, expresivní složka řeči, narativní psychologie, psychosociální zralost osobnosti, sociálně abnormální osobnost, workogenie, funkční socializace, spirituální zdraví, paidotrop, moria, prekoncepční metody genetické prevence, pajdotrop, verbální frázování, standardnost, team building (angl.), rekonstrukční fantazie, vigilita pozornosti, reprodukční zdraví, hypertrofie ega, volní insuficience, psychofarmakoterapie, sociální opora, skupinový narcismus, funkční normalita, topická diagnostika, syndrom dysmorfofobie, profesní bonita, dysmetrie, antropomorfizace, bilanční diagnostika, hypochondrický, sociocentrická mluva, maladjustovaný, konstruktivní myšlení, evaluační opora, informační opora, nadlimitní zátěž, tonizace, předsudek, psychické ekvilibrium, eufunkce, facilitátor, normativní normalita, Yerkes-Dodsonův zákon, interpersonální inteligence, taktika, pozitivní seberealizace, supersaturace, dysfrázie, akatafázie, percepční obrana, allocentrismus, eupraxie, sociální kompetentnost, silná organizační kultura, preterapie, zrcadlení (pacing), alexitymický, konstruktivní konflikt, proklamativní edukace, hypokalkulie, impulzivita, hypomanická nálada, sociální kompetence, sociální adaptabilita, desinhibice, edukační instituce, těžká demence, big five v psychologii, psychický doping, adjustované chování, autokognice, miscoping, business intelligence (zkratka BI), arbitrovský syndrom, funkční copingová strategie, lexithymie, Triple Bottom Line, dysfunkční copingová strategie, extrémní intenzita stresu, algoritmická orientace, utilizační chování, kompetence občanské, kompetence sociální a personální, komunikační degradace, Huarte Juan (1529-1588), analytický typ percepce, psychoedukace, dy-dy syndrom, Meichenbaum Donald, konformní osoba, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, hyperkonformní osoba, motorická docilita, komunikační kompetence, dificilita expresivnosti řeči, dificility počítání, hyperkonformní persona, tranzitorní objekt v psychologii, personální kapacita, ideální žák a žákyně, serialita, assertivenes (angl.), adekvátní psychické kompetence, suportive communication (angl.), vývojová dysfázie, kompetence komunikativní, pozitivní identita, faktor redefinice, genderová rovnost, genderová korektnost, čtenářská gramotnost, auditivní gramotnost, Bobathova terapie, arbitrovský typ, vysoce funkční autismus, optimální osobnost, kognitivní deficit, efekt atribuce, chronická afázie, functional literacy (angl.), Good Enough Mother (angl.), kariérní zralost, hyperdiferenciace, hypogeneralizace, verbální eupraxie, ego resilience, metoda one brain, extralingvistické závady a poruchy, afázie anomická (amnestická), adlerovská psychoterapie, boiled frog syndrom, Gordonova metoda, klíčové kompetence, metapaměť, afázie kondukční (centrální), koverbální chování, sociální dovednosti, alostáza, psychická resilience, primární neúspěch, sekundární neúspěch, racionální psychoterapie, normomotivovanost, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Západ slunce na moři -- autor: Hájek Lubor
Hudební výchova 2 (učebnice) pro 2. ročník ZŠ
CHOPN -- autor: Koblížek Vladimír, kol.

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz