Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, pozitivní imaginace, fonismy, aktivní pozitivní imaginace, bonding a attachment, dysmotivační syndrom, komunikační kompetence, dificilita expresivnosti řeči, cognitive support (angl.), Determinanty normální osobnosti, požadavky na empirické kognitivní metody, fotismy, inadekvátnost emocí, developmental assets (angl.), Ariadnina nit, ideativní dyspraxie, employability (angl.), body shaming (angl.), rituály, habitus normostenický, empatizující inteligence, funkctional skills (angl.), assertivní, lymfedém, motorická edukabilita, silné ego, dificility počítání, motorická docilita, arbitrovský syndrom, autokognice, funkční copingová strategie, dysfunkční copingová strategie, lexithymie, Triple Bottom Line, miscoping, business intelligence (zkratka BI), psychoedukace, Huarte Juan (1529-1588), analytický typ percepce, algoritmická orientace, extrémní intenzita stresu, dy-dy syndrom, Meichenbaum Donald, hyperkonformní persona, tranzitorní objekt v psychologii, hyperprotektivní persona, hyperprotektivní osoba, hyperkonformní osoba, konformní osoba, suportive communication (angl.), vývojová dysfázie, ideální žák a žákyně, serialita, personální kapacita, assertivenes (angl.), adekvátní psychické kompetence, slow food, duševní pohoda, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Vaněk Jan, Maňák Josef, Glasser William, rozhovor jako poznávací metoda, předmět psychologie duševního vývoje, osobnost dítěte, osobnost učitelů, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí normální, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, etika a estetika ve společnosti, sebeřízení, životní styl člověka a jeho poznávání, prevence, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, závady a poruchy emotivity (citů, media (angl.), osobnost revmatická či reumatoidní, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, drogové závislosti, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence intelektuální, FH zkratka ve zdravotnictví, paradoxní nálada, semantická parafazie, environmentalistická etika, kompetence interpersonální, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, citové závady a poruchy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, školní, komunikační degradace, utilizační chování, sociocentrická mluva, maladjustovaný, spirituální zdraví, funkční socializace, paidotrop, workogenie, alexitymický, konstruktivní konflikt, eupraxie, sociální kompetentnost, preterapie, zrcadlení (pacing), proklamativní edukace, moria, pajdotrop, narativní psychologie, permarexie, expresivní složka řeči, antistigmatizace, standardnost, verbální frázování, narcismus society, intropunitivní tendence, sociálně abnormální osobnost, prekoncepční metody genetické prevence, psychosociální zralost osobnosti, grandiózní self, zdravotně orientovaná zdatnost, silná organizační kultura, hypokalkulie, facilitátor, normativní normalita, informační opora, evaluační opora, nadlimitní zátěž, konstruktivní myšlení, dysfrázie, akatafázie, interpersonální inteligence, taktika, Yerkes-Dodsonův zákon, pozitivní seberealizace, supersaturace, tonizace, eufunkce, edukační instituce, desinhibice, big five v psychologii, těžká demence, impulzivita, hypomanická nálada, sociální kompetence, předsudek, psychické ekvilibrium, percepční obrana, allocentrismus, sociální adaptabilita, profesní bonita, syndrom dysmorfofobie, alostáza, psychická resilience, sociální dovednosti, primární neúspěch, normomotivovanost, sekundární neúspěch, ego resilience, verbální eupraxie, auditivní gramotnost, čtenářská gramotnost, vysoce funkční autismus, arbitrovský typ, Bobathova terapie, racionální psychoterapie, koverbální chování, Gordonova metoda, klíčové kompetence, pozitivní identita, kompetence komunikativní, kompetence občanské, kompetence sociální a personální, metapaměť, boiled frog syndrom, afázie anomická (amnestická), afázie kondukční (centrální), extralingvistické závady a poruchy, metoda one brain, adlerovská psychoterapie, faktor redefinice, genderová rovnost, rekonstrukční fantazie, vigilita pozornosti, team building (angl.), reprodukční zdraví, sociální opora, hypertrofie ega, skupinový narcismus, funkční normalita, dysmetrie, topická diagnostika, antropomorfizace, hypochondrický, bilanční diagnostika, psychofarmakoterapie, volní insuficience, hyperdiferenciace, hypogeneralizace, kognitivní deficit, optimální osobnost, genderová korektnost, kariérní zralost, Good Enough Mother (angl.), adjustované chování, psychický doping, functional literacy (angl.), chronická afázie, efekt atribuce, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Západ slunce na moři -- autor: Hájek Lubor
Podvojná znamení -- autor: Erhart Gustav
Akutní stavy v urologii -- autor: Kolombo Ivan, Klézl Petr, Grill Robert

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz