Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Psychodiagnostické metody, problémové děti a mládež, racionalizace jako přizpůsobovací operace, normalita a abnormalita osobnosti, normální a abnormální osobnost, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, nálady a jejich závady a poruchy, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, návyky, body shaming (angl.), rituály, psychologie adolescence, Taročková Tatiana, autokognice a autoregulace, adultopsychologie interevia, longevita, psychoterapie ve zdravotnictví, normality (angl.), personalismus a charakterologie, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, psychologické poradenství na vysokých školách, postoj, osobnost v psychologii, psychická způsobilost pro školu, Disease, mental well-being (angl.), healthy lifestyle, Motives (angl.), personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, employability (angl.), prosociálnost v chování, dysmotivační syndrom, požadavky na empirické kognitivní metody, halový efekt v psychologii, bonding a attachment, asynchronní sociální chování, typologie školní třídy podle G.Gereba, pozitivní imaginace, synchronní sociální chování, Determinanty normální osobnosti, duševní zdraví, motorická docilita, hyperkonformní osoba, konformní osoba, dificility počítání, dificilita expresivnosti řeči, cognitive support (angl.), komunikační kompetence, persona typu B, persona typu C, empatizující inteligence, silné ego, motorická edukabilita, habitus normostenický, Ariadnina nit, ideativní dyspraxie, developmental assets (angl.), lymfedém, funkctional skills (angl.), aktivní pozitivní imaginace, kognitivní a učební strategie, adaptační metody a techniky, fonismy, fotismy, assertivní, inadekvátnost emocí, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, charakter v psychologii, Tělesné, pozorování, únava, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace sociální, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, prenatální vývoj a porod, stresy a psychická traumata na školách., infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, senzitivní osoby s intropunitivitou, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, typy adaptace člověka, školní prostředí, sebevýchova, didaktické testy, mládí, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, psychometrika v praxi, agrese a šikana, handicapované děti, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, PROFESIOGRAMY V PRAXI, sociometrie v praxi, stresory učitelů a učitelek, autokognice a self-management, vývoj jedince, perinatální období vývoje, dospělost, psychická traumata ve školství, postpubescence, prepubescence, předškolní dítě, batole (toddler), konfliktové situace, psychologie práce a řízení, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, schopnosti a dovednosti, životní styl, škola podporující zdraví, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, normální prenatální vývoj a porod, normální kojenec, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, psychosociální zralost osobnosti, sociálně abnormální osobnost, prekoncepční metody genetické prevence, grandiózní self, zdravotně orientovaná zdatnost, permarexie, narcismus society, intropunitivní tendence, pajdotrop, moria, sociocentrická mluva, maladjustovaný, alexitymický, spirituální zdraví, funkční socializace, paidotrop, workogenie, narativní psychologie, expresivní složka řeči, funkční normalita, bilanční diagnostika, hypochondrický, skupinový narcismus, vigilita pozornosti, reprodukční zdraví, team building (angl.), rekonstrukční fantazie, antropomorfizace, dysmetrie, verbální frázování, technostres, antistigmatizace, standardnost, profesní bonita, topická diagnostika, syndrom dysmorfofobie, konstruktivní konflikt, proklamativní edukace, evaluační opora, informační opora, facilitátor, konstruktivní myšlení, nadlimitní zátěž, psychické ekvilibrium, eufunkce, tonizace, normativní normalita, maladaptivní profesní a studijní orientace, Yerkes-Dodsonův zákon, interpersonální inteligence, taktika, pozitivní seberealizace, supersaturace, dysfrázie, akatafázie, předsudek, percepční obrana, silná organizační kultura, hypokalkulie, Prizonizace, sociální kompetentnost, eupraxie, zrcadlení (pacing), preterapie, impulzivita, těžká demence, sociální kompetence, sociální adaptabilita, allocentrismus, hypomanická nálada, desinhibice, big five v psychologii, edukační instituce, hypertrofie ega, sociální opora, Huarte Juan (1529-1588), komunikační degradace, utilizační chování, psychoedukace, analytický typ percepce, business intelligence (zkratka BI), extrémní intenzita stresu, algoritmická orientace, kompetence občanské, kompetence sociální a personální, metapaměť, boiled frog syndrom, adlerovská psychoterapie, klíčové kompetence, Gordonova metoda, kompetence komunikativní, pozitivní identita, miscoping, arbitrovský syndrom, adekvátní psychické kompetence, assertivenes (angl.), personální kapacita, vývojová dysfázie, suportive communication (angl.), hyperkonformní persona, tranzitorní objekt v psychologii, ideální žák a žákyně, serialita, reumatická osobnost, dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, Triple Bottom Line, lexithymie, Meichenbaum Donald, dy-dy syndrom, metoda one brain, extralingvistické závady a poruchy, hypogeneralizace, kariérní zralost, Good Enough Mother (angl.), hyperdiferenciace, kognitivní deficit, genderová rovnost, genderová korektnost, optimální osobnost, analytický, efekt atribuce, psychický doping, volní insuficience, psychofarmakoterapie, duševní hygiena, adjustované chování, chronická afázie, functional literacy (angl.), faktor redefinice, čtenářská gramotnost, normomotivovanost, sekundární neúspěch, primární neúspěch, racionální psychoterapie, koverbální chování, afázie anomická (amnestická), afázie kondukční (centrální), sociální dovednosti, alostáza, arbitrovský typ, vysoce funkční autismus, auditivní gramotnost, Bobathova terapie, verbální eupraxie, psychická resilience, ego resilience, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Vztahová psychoanalýza 2. díl -- autor: Mitchell Stephen A.
Praktický průvodce koncem života -- autor: Antonová Barbora, Slámová Regina, Kubáčková Petra, Marková Alžběta
Západ slunce na moři -- autor: Hájek Lubor

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz