Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

reumatická osobnost, dysfunkční copingová strategie, Triple Bottom Line, lexithymie, dy-dy syndrom, funkční copingová strategie, arbitrovský syndrom, algoritmická orientace, extrémní intenzita stresu, business intelligence (zkratka BI), miscoping, Meichenbaum Donald, serialita, hyperkonformní persona, tranzitorní objekt v psychologii, hyperprotektivní persona, hyperprotektivní osoba, konformní osoba, suportive communication (angl.), vývojová dysfázie, ideální žák a žákyně, personální kapacita, assertivenes (angl.), adekvátní psychické kompetence, analytický typ percepce, psychoedukace, afázie kondukční (centrální), koverbální chování, afázie anomická (amnestická), extralingvistické závady a poruchy, metoda one brain, racionální psychoterapie, normomotivovanost, alostáza, sociální dovednosti, primární neúspěch, sekundární neúspěch, adlerovská psychoterapie, boiled frog syndrom, kompetence občanské, utilizační chování, komunikační degradace, Huarte Juan (1529-1588), kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, metapaměť, klíčové kompetence, Gordonova metoda, pozitivní identita, hyperkonformní osoba, motorická docilita, prosociálnost v chování, ideativní dyspraxie, employability (angl.), psychologie adolescence, rituály, developmental assets (angl.), Ariadnina nit, motorická edukabilita, silné ego, empatizující inteligence, habitus normostenický, body shaming (angl.), Taročková Tatiana, Psychodiagnostické metody, problémové děti a mládež, normalita a abnormalita osobnosti, normální a abnormální osobnost, nálady a jejich závady a poruchy, racionalizace jako přizpůsobovací operace, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, autokognice a autoregulace, longevita, adultopsychologie interevia, návyky, lymfedém, funkctional skills (angl.), požadavky na empirické kognitivní metody, halový efekt v psychologii, dysmotivační syndrom, bonding a attachment, asynchronní sociální chování, Determinanty normální osobnosti, duševní zdraví, dificility počítání, dificilita expresivnosti řeči, komunikační kompetence, cognitive support (angl.), synchronní sociální chování, pozitivní imaginace, fonismy, fotismy, inadekvátnost emocí, assertivní, aktivní pozitivní imaginace, kognitivní a učební strategie, typologie školní třídy podle G.Gereba, persona typu B, persona typu C, adaptační metody a techniky, psychická resilience, ego resilience, eupraxie, sociální kompetentnost, preterapie, zrcadlení (pacing), proklamativní edukace, silná organizační kultura, hypokalkulie, big five v psychologii, těžká demence, impulzivita, Prizonizace, konstruktivní konflikt, alexitymický, pajdotrop, moria, prekoncepční metody genetické prevence, sociálně abnormální osobnost, psychosociální zralost osobnosti, paidotrop, workogenie, maladjustovaný, sociocentrická mluva, spirituální zdraví, funkční socializace, edukační instituce, desinhibice, maladaptivní profesní a studijní orientace, dysfrázie, normativní normalita, facilitátor, informační opora, akatafázie, supersaturace, taktika, interpersonální inteligence, Yerkes-Dodsonův zákon, pozitivní seberealizace, evaluační opora, konstruktivní myšlení, allocentrismus, sociální adaptabilita, sociální kompetence, hypomanická nálada, percepční obrana, předsudek, nadlimitní zátěž, tonizace, eufunkce, psychické ekvilibrium, grandiózní self, zdravotně orientovaná zdatnost, analytický, efekt atribuce, Good Enough Mother (angl.), kariérní zralost, hypogeneralizace, chronická afázie, functional literacy (angl.), volní insuficience, psychický doping, duševní hygiena, adjustované chování, hyperdiferenciace, kognitivní deficit, vysoce funkční autismus, arbitrovský typ, Bobathova terapie, verbální eupraxie, auditivní gramotnost, čtenářská gramotnost, optimální osobnost, genderová korektnost, genderová rovnost, faktor redefinice, psychofarmakoterapie, sociální opora, verbální frázování, technostres, standardnost, profesní bonita, syndrom dysmorfofobie, antistigmatizace, expresivní složka řeči, intropunitivní tendence, narcismus society, permarexie, narativní psychologie, topická diagnostika, dysmetrie, rekonstrukční fantazie, team building (angl.), reprodukční zdraví, hypertrofie ega, vigilita pozornosti, skupinový narcismus, antropomorfizace, hypochondrický, bilanční diagnostika, funkční normalita, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Akutní stavy v urologii -- autor: Kolombo Ivan, Klézl Petr, Grill Robert, Čapka David
Praktický průvodce koncem života -- autor: Antonová Barbora, Slámová Regina, Kubáčková Petra, Marková Alžběta
Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní -- autor: Vaněčková Manuela, Seidl Zdeněk

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz