Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

paradoxní nálada, duševní pohoda, slow food, FH zkratka ve zdravotnictví, semantická parafazie, kompetence interpersonální, environmentalistická etika, body shaming (angl.), rituály, habitus normostenický, empatizující inteligence, Ariadnina nit, developmental assets (angl.), employability (angl.), ideativní dyspraxie, kompetence intelektuální, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Edukace, školní, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, drogové závislosti, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, silné ego, motorická edukabilita, konformní osoba, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, hyperkonformní osoba, motorická docilita, dificilita expresivnosti řeči, dificility počítání, hyperkonformní persona, tranzitorní objekt v psychologii, personální kapacita, ideální žák a žákyně, assertivenes (angl.), adekvátní psychické kompetence, suportive communication (angl.), vývojová dysfázie, komunikační kompetence, cognitive support (angl.), fotismy, fonismy, aktivní pozitivní imaginace, inadekvátnost emocí, assertivní, lymfedém, funkctional skills (angl.), pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, požadavky na empirické kognitivní metody, Determinanty normální osobnosti, dysmotivační syndrom, bonding a attachment, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Maňák Josef, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Vaněk Jan, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, předmět psychologie duševního vývoje, Glasser William, zdravá škola, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, prevence, sebeřízení, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, incentivy a jejich aplikace, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, media (angl.), osobnost revmatická či reumatoidní, závady a poruchy emotivity (citů, serialita, Meichenbaum Donald, pajdotrop, moria, paidotrop, prekoncepční metody genetické prevence, sociálně abnormální osobnost, grandiózní self, psychosociální zralost osobnosti, workogenie, funkční socializace, konstruktivní konflikt, proklamativní edukace, alexitymický, maladjustovaný, spirituální zdraví, sociocentrická mluva, zdravotně orientovaná zdatnost, intropunitivní tendence, dysmetrie, topická diagnostika, syndrom dysmorfofobie, antropomorfizace, hypochondrický, funkční normalita, bilanční diagnostika, profesní bonita, standardnost, permarexie, narcismus society, narativní psychologie, expresivní složka řeči, verbální frázování, antistigmatizace, zrcadlení (pacing), preterapie, evaluační opora, informační opora, facilitátor, konstruktivní myšlení, nadlimitní zátěž, eufunkce, tonizace, normativní normalita, dysfrázie, interpersonální inteligence, taktika, Yerkes-Dodsonův zákon, pozitivní seberealizace, akatafázie, supersaturace, psychické ekvilibrium, předsudek, impulzivita, těžká demence, hypokalkulie, silná organizační kultura, eupraxie, sociální kompetentnost, big five v psychologii, edukační instituce, allocentrismus, percepční obrana, sociální adaptabilita, sociální kompetence, desinhibice, hypomanická nálada, skupinový narcismus, vigilita pozornosti, klíčové kompetence, metapaměť, boiled frog syndrom, Gordonova metoda, pozitivní identita, kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, adlerovská psychoterapie, metoda one brain, racionální psychoterapie, normomotivovanost, koverbální chování, afázie kondukční (centrální), extralingvistické závady a poruchy, afázie anomická (amnestická), kompetence občanské, utilizační chování, funkční copingová strategie, arbitrovský syndrom, autokognice, dysfunkční copingová strategie, Triple Bottom Line, dy-dy syndrom, lexithymie, miscoping, business intelligence (zkratka BI), Huarte Juan (1529-1588), komunikační degradace, psychoedukace, analytický typ percepce, extrémní intenzita stresu, algoritmická orientace, sekundární neúspěch, primární neúspěch, chronická afázie, functional literacy (angl.), adjustované chování, efekt atribuce, Good Enough Mother (angl.), hypogeneralizace, kariérní zralost, psychický doping, volní insuficience, team building (angl.), rekonstrukční fantazie, reprodukční zdraví, hypertrofie ega, psychofarmakoterapie, sociální opora, hyperdiferenciace, kognitivní deficit, verbální eupraxie, Bobathova terapie, ego resilience, psychická resilience, sociální dovednosti, alostáza, arbitrovský typ, vysoce funkční autismus, genderová korektnost, optimální osobnost, genderová rovnost, faktor redefinice, auditivní gramotnost, čtenářská gramotnost, analogonKnihy

Vyhrajte boj s cukrovkou -- autor: Prasad Kedar N., D. Ph.
Vztahová psychoanalýza 2. - Zrození tradice - Příspěvky z let 1991-1994 -- autor: Mitchell Stephen A.
Noční klub Mars -- autor: Kushnerová Rachel
Akutní stavy v urologii -- autor: kolektiv autorů
Podvojná znamení -- autor: Erhart Gustav

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz