Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ideální žák a žákyně, serialita, personální kapacita, assertivenes (angl.), adekvátní psychické kompetence, Meichenbaum Donald, dy-dy syndrom, dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, reumatická osobnost, Triple Bottom Line, lexithymie, vývojová dysfázie, suportive communication (angl.), dificility počítání, motorická docilita, dificilita expresivnosti řeči, komunikační kompetence, cognitive support (angl.), hyperkonformní osoba, konformní osoba, tranzitorní objekt v psychologii, hyperkonformní persona, hyperprotektivní persona, hyperprotektivní osoba, arbitrovský syndrom, miscoping, adlerovská psychoterapie, metoda one brain, boiled frog syndrom, metapaměť, klíčové kompetence, extralingvistické závady a poruchy, afázie anomická (amnestická), normomotivovanost, racionální psychoterapie, koverbální chování, afázie kondukční (centrální), Gordonova metoda, pozitivní identita, analytický typ percepce, psychoedukace, algoritmická orientace, extrémní intenzita stresu, business intelligence (zkratka BI), Huarte Juan (1529-1588), komunikační degradace, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, utilizační chování, duševní zdraví, Determinanty normální osobnosti, longevita, autokognice a autoregulace, adultopsychologie interevia, návyky, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Taročková Tatiana, body shaming (angl.), prosociálnost v chování, employability (angl.), psychologie adolescence, rituály, racionalizace jako přizpůsobovací operace, problémové děti a mládež, normality (angl.), psychoterapie ve zdravotnictví, mental well-being (angl.), Disease, psychická způsobilost pro školu, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, Psychodiagnostické metody, normalita a abnormalita osobnosti, normální a abnormální osobnost, nálady a jejich závady a poruchy, ideativní dyspraxie, developmental assets (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, pozitivní imaginace, persona typu B, persona typu C, adaptační metody a techniky, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, halový efekt v psychologii, požadavky na empirické kognitivní metody, dysmotivační syndrom, bonding a attachment, kognitivní a učební strategie, aktivní pozitivní imaginace, silné ego, motorická edukabilita, empatizující inteligence, habitus normostenický, Ariadnina nit, lymfedém, funkctional skills (angl.), fonismy, fotismy, inadekvátnost emocí, assertivní, sekundární neúspěch, primární neúspěch, zrcadlení (pacing), preterapie, proklamativní edukace, konstruktivní konflikt, alexitymický, eupraxie, sociální kompetentnost, impulzivita, těžká demence, Prizonizace, hypokalkulie, silná organizační kultura, maladjustovaný, sociocentrická mluva, sociálně abnormální osobnost, prekoncepční metody genetické prevence, psychosociální zralost osobnosti, grandiózní self, zdravotně orientovaná zdatnost, pajdotrop, moria, spirituální zdraví, funkční socializace, workogenie, paidotrop, big five v psychologii, edukační instituce, maladaptivní profesní a studijní orientace, dysfrázie, normativní normalita, facilitátor, informační opora, akatafázie, supersaturace, taktika, interpersonální inteligence, Yerkes-Dodsonův zákon, pozitivní seberealizace, evaluační opora, konstruktivní myšlení, sociální adaptabilita, allocentrismus, sociální kompetence, hypomanická nálada, desinhibice, percepční obrana, předsudek, nadlimitní zátěž, tonizace, eufunkce, psychické ekvilibrium, intropunitivní tendence, narcismus society, hypogeneralizace, kariérní zralost, hyperdiferenciace, kognitivní deficit, optimální osobnost, Good Enough Mother (angl.), analytický, adjustované chování, functional literacy (angl.), chronická afázie, efekt atribuce, genderová korektnost, genderová rovnost, ego resilience, verbální eupraxie, psychická resilience, alostáza, sociální dovednosti, Bobathova terapie, arbitrovský typ, faktor redefinice, čtenářská gramotnost, auditivní gramotnost, vysoce funkční autismus, duševní hygiena, psychický doping, profesní bonita, standardnost, syndrom dysmorfofobie, topická diagnostika, dysmetrie, verbální frázování, technostres, permarexie, narativní psychologie, expresivní složka řeči, antistigmatizace, antropomorfizace, hypochondrický, hypertrofie ega, reprodukční zdraví, sociální opora, psychofarmakoterapie, volní insuficience, team building (angl.), rekonstrukční fantazie, bilanční diagnostika, funkční normalita, skupinový narcismus, vigilita pozornosti, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Akutní stavy v urologii -- autor: Kolombo Ivan, Klézl Petr, Grill Robert, Čapka David
Máme dítě s handicapem -- autor: Fitznerová Ivana
The Pictorial Key Tarot - Tarot Obrázkového Klíče -- autor: Corsi Davide

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz