Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Teoretická východiska psychologického poradenství, Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost učitelů, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, zdravá škola, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Glasser William, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí normální, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, osobnost revmatická či reumatoidní, závady a poruchy emotivity (citů, media (angl.), kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, employability (angl.), ideativní dyspraxie, developmental assets (angl.), rituály, body shaming (angl.), paradoxní nálada, duševní pohoda, slow food, Ariadnina nit, habitus normostenický, assertivní, inadekvátnost emocí, fotismy, funkctional skills (angl.), lymfedém, empatizující inteligence, silné ego, motorická edukabilita, FH zkratka ve zdravotnictví, semantická parafazie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, kompetence intelektuální, kompetence interpersonální, environmentalistická etika, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, poznávání dificilit, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, emoční poruchy, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, účinná sociální komunikace, hodnotové orientace (typy), náladovost člověka, kariéra a nezaměstnanost, Výkonnost a kariéra, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, adaptační reakce pasivní, hyperkinetické závady a poruchy, dlouhověkost, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, gaming disorder (angl.), výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Úvod do patopsychologie, prevence syndromu vyhoření, orální fixace, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, osobnost submisivní a intropunitivní, mobilita, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, mravnost a její výchova a sebvýchova, schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole, psychologické poradenství ve školství, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, psychotraumatické zážitky v životě, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, edukativní a sociální zanedbanost, pracovní prostředí a psychosomatika, Etický a morální charakter, emoce, psychonervová labilita, normalita a psychické zdraví, edukativní, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, specifika národní kultury, závady a poruchy pohybu, akronym KEMSAK, fonismy, aktivní pozitivní imaginace, expresivní složka řeči, narativní psychologie, permarexie, narcismus society, antistigmatizace, verbální frázování, syndrom dysmorfofobie, profesní bonita, standardnost, intropunitivní tendence, zdravotně orientovaná zdatnost, moria, paidotrop, workogenie, pajdotrop, prekoncepční metody genetické prevence, grandiózní self, psychosociální zralost osobnosti, sociálně abnormální osobnost, topická diagnostika, dysmetrie, volní insuficience, psychofarmakoterapie, sociální opora, psychický doping, adjustované chování, efekt atribuce, chronická afázie, functional literacy (angl.), hypertrofie ega, reprodukční zdraví, bilanční diagnostika, hypochondrický, antropomorfizace, funkční normalita, skupinový narcismus, team building (angl.), rekonstrukční fantazie, vigilita pozornosti, funkční socializace, spirituální zdraví, nadlimitní zátěž, konstruktivní myšlení, evaluační opora, tonizace, eufunkce, percepční obrana, předsudek, psychické ekvilibrium, informační opora, facilitátor, Yerkes-Dodsonův zákon, interpersonální inteligence, taktika, pozitivní seberealizace, supersaturace, normativní normalita, dysfrázie, akatafázie, allocentrismus, sociální adaptabilita, zrcadlení (pacing), preterapie, eupraxie, proklamativní edukace, konstruktivní konflikt, sociocentrická mluva, maladjustovaný, alexitymický, sociální kompetentnost, silná organizační kultura, desinhibice, hypomanická nálada, sociální kompetence, edukační instituce, big five v psychologii, hypokalkulie, impulzivita, těžká demence, Good Enough Mother (angl.), kariérní zralost, serialita, Meichenbaum Donald, dy-dy syndrom, ideální žák a žákyně, personální kapacita, vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, assertivenes (angl.), lexithymie, Triple Bottom Line, business intelligence (zkratka BI), extrémní intenzita stresu, algoritmická orientace, miscoping, autokognice, dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, arbitrovský syndrom, suportive communication (angl.), tranzitorní objekt v psychologii, dysmotivační syndrom, požadavky na empirické kognitivní metody, Determinanty normální osobnosti, bonding a attachment, asynchronní sociální chování, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, cognitive support (angl.), komunikační kompetence, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, konformní osoba, hyperkonformní osoba, dificilita expresivnosti řeči, dificility počítání, motorická docilita, analytický typ percepce, psychoedukace, verbální eupraxie, Bobathova terapie, arbitrovský typ, ego resilience, psychická resilience, primární neúspěch, sociální dovednosti, alostáza, vysoce funkční autismus, auditivní gramotnost, kognitivní deficit, hyperdiferenciace, hypogeneralizace, optimální osobnost, genderová korektnost, čtenářská gramotnost, faktor redefinice, genderová rovnost, sekundární neúspěch, normomotivovanost, kompetence komunikativní, pozitivní identita, Gordonova metoda, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, Huarte Juan (1529-1588), komunikační degradace, utilizační chování, klíčové kompetence, metapaměť, afázie kondukční (centrální), koverbální chování, racionální psychoterapie, afázie anomická (amnestická), extralingvistické závady a poruchy, boiled frog syndrom, adlerovská psychoterapie, metoda one brain, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Učitel a syndrom vyhoření -- autor: Čapek Robert, Příkazská Irena, Šmejkal Jiří
Akutní stavy v urologii -- autor: Kolombo Ivan, Klézl Petr, Grill Robert, Čapka David
Noční klub Mars -- autor: Kushnerová Rachel

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz