Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

algoritmická orientace, extrémní intenzita stresu, business intelligence (zkratka BI), miscoping, analytický typ percepce, psychoedukace, kompetence občanské, utilizační chování, komunikační degradace, Huarte Juan (1529-1588), arbitrovský syndrom, funkční copingová strategie, serialita, ideální žák a žákyně, personální kapacita, assertivenes (angl.), Meichenbaum Donald, dy-dy syndrom, dysfunkční copingová strategie, reumatická osobnost, Triple Bottom Line, lexithymie, kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, sociální dovednosti, primární neúspěch, sekundární neúspěch, normomotivovanost, alostáza, psychická resilience, arbitrovský typ, Bobathova terapie, verbální eupraxie, ego resilience, racionální psychoterapie, koverbální chování, metapaměť, klíčové kompetence, Gordonova metoda, pozitivní identita, boiled frog syndrom, adlerovská psychoterapie, afázie kondukční (centrální), afázie anomická (amnestická), extralingvistické závady a poruchy, metoda one brain, adekvátní psychické kompetence, vývojová dysfázie, assertivní, funkctional skills (angl.), lymfedém, motorická edukabilita, inadekvátnost emocí, fotismy, adaptační metody a techniky, kognitivní a učební strategie, aktivní pozitivní imaginace, fonismy, silné ego, empatizující inteligence, psychologie adolescence, rituály, body shaming (angl.), Taročková Tatiana, employability (angl.), prosociálnost v chování, habitus normostenický, Ariadnina nit, developmental assets (angl.), ideativní dyspraxie, persona typu C, persona typu B, hyperkonformní osoba, motorická docilita, dificility počítání, dificilita expresivnosti řeči, konformní osoba, hyperprotektivní osoba, suportive communication (angl.), tranzitorní objekt v psychologii, hyperkonformní persona, hyperprotektivní persona, komunikační kompetence, cognitive support (angl.), asynchronní sociální chování, synchronní sociální chování, pozitivní imaginace, typologie školní třídy podle G.Gereba, bonding a attachment, dysmotivační syndrom, duševní zdraví, Determinanty normální osobnosti, halový efekt v psychologii, požadavky na empirické kognitivní metody, vysoce funkční autismus, auditivní gramotnost, silná organizační kultura, sociální kompetentnost, eupraxie, preterapie, hypokalkulie, Prizonizace, edukační instituce, big five v psychologii, těžká demence, impulzivita, zrcadlení (pacing), proklamativní edukace, workogenie, paidotrop, moria, pajdotrop, funkční socializace, spirituální zdraví, konstruktivní konflikt, alexitymický, maladjustovaný, sociocentrická mluva, desinhibice, hypomanická nálada, dysfrázie, maladaptivní profesní a studijní orientace, normativní normalita, facilitátor, akatafázie, supersaturace, taktika, interpersonální inteligence, Yerkes-Dodsonův zákon, pozitivní seberealizace, informační opora, evaluační opora, percepční obrana, allocentrismus, sociální adaptabilita, sociální kompetence, předsudek, psychické ekvilibrium, konstruktivní myšlení, nadlimitní zátěž, tonizace, eufunkce, prekoncepční metody genetické prevence, sociálně abnormální osobnost, duševní hygiena, adjustované chování, functional literacy (angl.), chronická afázie, psychický doping, volní insuficience, reprodukční zdraví, hypertrofie ega, sociální opora, psychofarmakoterapie, efekt atribuce, analytický, genderová korektnost, genderová rovnost, faktor redefinice, čtenářská gramotnost, optimální osobnost, kognitivní deficit, Good Enough Mother (angl.), kariérní zralost, hypogeneralizace, hyperdiferenciace, team building (angl.), rekonstrukční fantazie, expresivní složka řeči, antistigmatizace, technostres, verbální frázování, permarexie, narcismus society, psychosociální zralost osobnosti, grandiózní self, zdravotně orientovaná zdatnost, intropunitivní tendence, standardnost, profesní bonita, bilanční diagnostika, funkční normalita, skupinový narcismus, vigilita pozornosti, hypochondrický, antropomorfizace, syndrom dysmorfofobie, topická diagnostika, dysmetrie, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Akutní stavy v urologii -- autor: Kolombo Ivan, Klézl Petr, Grill Robert, Čapka David
Praktický průvodce koncem života -- autor: Antonová Barbora, Slámová Regina, Kubáčková Petra, Marková Alžběta
Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní -- autor: Vančurová Manuela

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz