Pojem afekty

Slovo:

afekty


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Afekty můžeme definovat jako krátkodobá silná hnutí mysli a vzrušení, která ovlivňují uspořádanost duševního života v určitých životních situacích.
Projevují se výraznými vegetativními změnami (např. zrychlením dechu, zvýšenou potivostí, zblednutím, změnami vědomí (např. jeho zakalením), ale i mimikou a gestikulací). Mají výbušný charakter. Jsou vyvolány často neočekávaným emočním podnětem.
Afekty provokují člověka k akci (aktivizují a stimulují ho), udržují určité indukované vzorce chování člověka, které se opakují, dále determinují kladné či záporné chování a vedou k formaci vzorců chování, které se stávají naučenými způsoby chování. Osobnost je afekty vyšinuta ze svého pravidelného způsobu života.
Všem stavům vzrušení je společný jeden znak: noetický horizont (tzn. představy a myšlenky, kterými člověk uspořádává svoje odrážení světa a kterými tvoří základ vědomého, zaměřeného životního stylu) se zatemňuje, popř. zcela mizí. Dochází k odbourání noetické vrstvy a poklesu osobnosti do pudové, před intelektuální a předtuchové sféry života.
Stupeň afektivní vzrušivosti je ukazatelem pevnosti kognitivní, poznávací (noetické) a volní vrstvy osobnosti. Velký sklon k afektům znamená nepevnost noeticko-volní nadstavby. Mají ho lidé se slabě organizovanou, uspořádanou, harmonicky propracovanou, vyváženou osobností, lidé málo racionalizovaní a socializovaní, málo rozvážní a málo voluntaristicky založení. Čím je člověk rozvážnější, rozumnější, vyrovnanější, tím menší má sklon k afektům. Vedle stupně afektivní vzrušivosti nás však] zajímá také forma afektů. Hovoříme zejména o afektech vzteku, rozčilení, úzkosti, extáze. Vztek (zuřivost) patří do třídy afektů stenických, má útočný, agresivní ráz, je spojen s pocitem síly, kdežto úzkost a rozčilení jsou charakterizovány reakcí úniku, slabostí patří mezi afekty astenické).
Jak v afektu vzteku, tak v afektu rozčilení a úzkosti se člověk cítí nějak ohrožen, ale reaguje na toto nebezpečí různě podle svého založení. Sklon k tenznímu prožívání nových situací je diagnosticky velmi významný.
Afekty, které jsou člověkem považovány za společensky nepřijatelné, jsou často vytěsňovány do podvědomí, ale svou nevybitou energií ovlivňují prožívání a jednání osobnosti a mohou být zdrojem neurotických poruch a poruch chování. Mohou být vyvolány i některými farmaky a přímým drážděním určitých mozkových oblastí. Dají se zvládnout jen v počátečním stádiu. Násilné potlačení afektogenních obsahů vede k městnání afektu s možným pozdějším "výbuchem" i pro nepatrné příčiny. Každý afekttendenci k vybití, přičemž může někdy dojít k tzv. přesunutí afektu na jinou osobu nebo věc.Některá související slova

sociální percepce, mravní výchova ve společnosti, adaptivní chování a prožívání, Lersch Philipp, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, závady a poruchy emotivity (citů, charakter a jeho utváření, formování chování a prožívání, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, pracovní motivace a stimulace, emoce, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, prosociální a morální charakter, mravnost a její výchova a sebvýchova, emotional disturbance (ED), Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, emoce demobilizující, citové závady a poruchy, školní, apolinský typ člověka, emoční inteligence, alexitymie, afektivní ambivalence, impulzivní jednání, ruminační strategie, alexitymický, emocionální argumentace, delirium furibundní, kvaziargumentace, katharsis (řec.), konflikty horké, heuristika afektivní, psychoterapeutická péče obětem násilí, lexithymie, subkortikální komunikace, emoční inteligence, typ apollinský, sensation seeking tendency (angl.), emocionální analfabetismus, semireálná konfrontace, reálná a efektivní konfrontace, afektivní bloky myšlení, emocionalista, emoce mobilizující

Komentáře ke slovu afekty


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » afektualizace
následující slovo: » afekty a jejich závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:67
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz