Pojem afekty a jejich závady a poruchy

Slovo:

afekty a jejich závady a poruchy


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Afekty závadové a poruchové (patické) se projevují chorobně přehnanými afektivními reakcemi (např. zlosti, vzteku) na i jen mírně nepříjemné, stresové vnější podněty. Afektivní reakce jsou provázeny bouřlivými motorickými výboji, poruchami vědomí (např. mrákotným stavem) a následnou amnézií na vyvrcholení afektu.
Jde např. o tyto afekty:
patická afektivní iritabilita – projevuje se sklonem k nadměrně silným afektům a extrémní dráždivosti a podrážděnosti např. u osob mentálně retardovaných a dementních. Příčinou afektů jsou organické mozkové poruchami, ale i intoxikace.
Paroxysmální afekty –krátkodobé a prudké afektivní záchvaty např. velké úzkosti, někdy i zlosti a vzteku. Mohou být způsobeny organickým onemocněním.
Afektivní a emoční inkontinence – neschopnost a nedovednost zadržet nebo ovládnout výrazové projevy afektů, a to ani na v podstatě málo emoční nebo neemoční podněty, rychlé střídání kladných i záporných reakcí. Jde často o organicky podmíněnou psychickou poruchu.
Fobie – vtíravé chorobné strachy, např.:
arachnofobie z pavouků,
musofobie z myší,
apifobie ze včel,
xenofobie z cizinců,
antropofobie z lidí, spojeno s depresí a panickou poruchou,
sociální fobie je strach mluvit, psát či i jíst před lidmi. Je vázána na určitou sociální situaci, kontakt s lidmi. vede k nízkému sebehodnocenísociální izolaci,
gynekofobie je strach mužů z žen,
androfobie je afektivní strach žen z mužů,
ereutofobie ze zčervenání, ze zrudnutí,
hematofobie z krve, objevuje se typicky kolem 9. roku,
mysofobie ze špíny,
nozofobie z konkrétního onemocnění, nemocí (např. carcinofobie, tj. z rakoviny),
bacilofobie z infekce, bacilů.
zoofobie ze zvířat,
kynofobie ze psů,
ailurofobie z koček,
herpetofobie z hadů, plazů.
Afektivní poruchy bez psychotických příznaků se dělí např. na manickou epizodu, bipolární afektivní poruchu, depresivní epizodu, periodickou (rekurentní) depresivní poruchu.
Manickou epizodu
charakterizuje hypománie nebo mánie, rozjařená nálada, zvýšená aktivita nebo neklid, zvýšená hovornost, utrácení, nadměrná familiárnost bez psychotických příznaků.
Bipolární afektivní poruchu charakterizuje
periodické střídání různě dlouhých manických (chorobně povznesených) a depresivních (chorobně smutných) epizod, úvahy o sebevraždě i dokonané pokusy os sebevraždu po různě dlouhých intervalech zdraví (remisích), bez psychotických příznaků.
Depresivní epizoda
je poměrně častá afektivní porucha: smutná až zoufalá nálada v trvání alespoň dvou týdnů, pokles energie, stupor nebo agitovanost, úzkost, úvahy o sebevraždě, avšak bez psychotických příznaků.
Pokud obsahují afektivní poruchy psychotické symptomy popisuje je psychiatrie jako schizoafektivní poruchy depresivního typu, manického typu a smíšeného typu.
U manického typu je typická expanzivní nálada se zvýšeným sebevědomím, vzrušením, někdy agresivitou. Současně jsou přítomny megalomanické nebo perzekuční bludy a halucinace.
U depresivního typu je depresivní nebo úzkostně depresivní nálada, ztráta životního elánu, autoakuzace (sebeobviňování a sebepodceňování) i autoakuzační nebo hypochondrické bludy, resp. bludy perzekuční (pronásledování).
Uvádí se odhady, že afekty:
úzkosti působí nejvíce na funkci srdce a plic.
Úleku (děsu) působí nejvíce na funkci štítné žlázy.
Hněvu působí na mozkové arterie.
Zlosti působí nejvíce na kardiovaskulární systém.
Lakoty a skrblictví působí na zažívací trakt se žaludkem.
Afektivita dominuje u mnoha lidí zejména v zátěžových situacích. Může se jevit jako výrazná nebo nevýrazná, dobře ovládaná rozumem a vůlí nebo charakterizovaná sklonem k častým afektům, málo regulovaná, impulsivní.

Knihy

Výklad afektů -- autor: Tippelt Hynek
Poruchy metabolismu a výživy -- autor: Svačina Štěpán, kolektív autorov
Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba -- autor: Šrámková Taťána
Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice -- autor: Pavlíčková Lenka
Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba -- autor: Šrámková Taťána

Komentáře ke slovu afekty a jejich závady a poruchy


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » afekty
následující slovo: » afekty člověka a jejich zvládání
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:63
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz