Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hluk antropického původu, muskulární stimulace, expresivní terapie, deprofesionalizace, laterální asymetrie, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), kompetence pracovní, Pygmalion efekt, nucleus accumbens, leisure time activities (angl.), dysexekutivní syndrom, hypoaktivní, ochranné faktory, Life Satisfaction Scale (LSS), lamaterapie, antioxidant, demobilizující konflikt, kortikální osoby, papyrophobia, one brain, edukativní taktiky, mobilizující konflikt, konformní orientace osobnosti, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), reumatická osobnost, autoplastický obraz nemoci, realistická orientace osobnosti, deaktivace, chování typu A, ADL zkratka, psychické procesy, caravan effect, fundamentální atribuční chyba, Apgar Virginia, kognitivní deficit, advanced organizers (angl.), cholinesteráza, parciální agonista, triolismus, nedeklarativní paměť, konativní perseverace, choreoterapie, sedativa, rezultovat, scénář života, actus purus, chi-toning, Family Hardiness Index (angl.), sympathy (angl.), bliss point, Smart Drugs (angl.), behaviorální inhibiční systém, egogenní, funkční diagnostika, genová exprese, pedofilie, reporting (angl.), ketamin, orofaciální stimulace, infestace, kiting, součinnost a její druhy, nous poietikos (řec.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, mindset (angl.), hyperbulický stav, hypobulický stav, kortikalita osobnosti člověka, interview podobný dramatu, rebound effect, hyperlucidita, labor (lat.), mirror neurons (angl.), mega akce, youtuberství, hotspot (angl.), režimová terapie, zdravotnická edukace, Institucionalizace, Centrální biologické hodiny, tomboy ( z angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, mezinárodní mobilita studentů, oropulace, FIM, alogon, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, kognitivní a učební strategie, volní složka osobnosti, hyperaktivní, hypersplenismus, sociální akceptace, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), rodové studie, audiovizuální stimulátor, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, psychosociální devalvace, aktiv, aktivismus, psychoperistaltika, pH, alfa pozice a role ve skupině, rodinné kurikulum, yiff, hyporeflexie, porucha pohlavní identity u chlapců, temperament jako personální složka, burnout a jeho fáze, neaktivní, duševní zdraví, Vives J.L., práce, hodnotová orientace, softshell, dyspraxie ideokinetická, dyspraxie grafická, somatická zdatnost, stabilita inteligence, selektivita pozornosti, hyperbulie, hyperagilnost, hypoagilnost, strategie mini-maxi, benefektance, geonika, superkonformita, koakční efekt, hyperkinéza, inaktivace, automatismy, determinanta, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, musturbace, Golem efekt, hypokinetický syndrom, kognitivní kataplexie, Paretovo pravidlo, elektromyogram, paměť orgánová, koaktivní pracovní skupina, hypománie, mánie bez psychotických příznaků, vita activa, cyklotymie, inhibiční schopnost, investice, imunoglobulin, investor, investovat, metatropizmus, kooperace, ilegalita, chiralita, erotika, dozimetrie, erotogenní, facilitace, gerontofilie, promotor, retroaktivita, graeofilie, korofilie, agitovanost, extrapyramidový, nespecifická primární prevence, flow v psychologii, skupinová integrace, primární prevence, dyspraxie, seizmicita, ergon, agitace, respitní, modus operandi, detabuizace, žákovské portfolio, megatrend, pedagogická akontabilita, aspirační úroveň, somatotonie, psychická kastrace, tradicionalista, klastomanie, vita reducta, vita maxima, provitální, hypersexuální, streetart, polypragmasie, kognitivní dysmetrie, pleiotropní efekt, edukační realita, epigamní chování, komplexe, dyspraxie motorická, sekvenční styl, redefinování, homogenní skupina, kariérové poradenství, audioanalgezie, sexuální identita, encefalograf, horizontální sociální mobilita, vita minima, suburbium, Crohnova nemoc, psychologický prostor, CK zkr., indometacin, hypokinetický typ, workogenie, monochronická koncepce času, selektivní interakce, studentské portfolio, interiktální, edukativní interakce, anxiozní edukace, SWOT analýza, sex typing, sociální učení, degradace osobnosti, emocionální únava, neronismus, primum movens (lat.), primordiální prevence, cirkulární reflex, impulzivnost, hypersexualita, hypokinéza, pubertální hypobulie, butyrofenony, asocianismus, cyteromanie, becquerelKnihy

Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Přírodní látky a jejich biologická aktivita (svazek 3) -- autor: Opletal Lubomír
Přírodní látky a jejich biologická aktivita -- autor: Opletal Lubomír
Aktivita jako projekt -- autor: Marhánková Jaroslava Hasmanová

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz