Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

násilí, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do humanistické psychologie, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, FH zkratka ve zdravotnictví, demence v prvním stadiu, semilucidní chování, rodinné rituály, životní stereotyp, volitional efficiency, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, školní, saturace potřeb v rodině, perspektivní orientace, Vaněk Jan, osobnost dítěte, Švancara Josef, IPAQ zkratka, JOMO zkratka, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, zdravá škola, práce a její motivace, Glasser William, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, doing (angl, restriktivní opatření, hyporeflexie, yiff, alfa pozice a role ve skupině, rodinné kurikulum, kortikalita osobnosti člověka, rebound effect, hyperbulický stav, hypobulický stav, hyperlucidita, neaktivní, softshell, sociální akceptace, hyperaktivní, hypersplenismus, audiovizuální stimulátor, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, hodnotová orientace, pH, psychoperistaltika, kiting, infestace, youtuberství, hotspot (angl.), tomboy ( z angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, režimová terapie, zdravotnická edukace, institucionalizace, Centrální biologické hodiny, pozicionalita, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, alogon, mindset (angl.), nous poietikos (řec.), součinnost a její druhy, mega akce, oropulace, HSS zkratka ve zdravotnictví, FIM, mezinárodní mobilita studentů, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, závady a poruchy pohybu, Základní vrstvy lidského mozku, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, Osobnost s poruchami základní životní nálady, akronym KEMSAK, reflexní oblouk, bradykinesis, psychologie biologická, edukativní, myelosuprese, normalita a psychické zdraví, entgagement (angl.), sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, psychobiologie, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, architektonický determinismus, etapy tvořivosti, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, osobnost a jeji poznavani, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, disociální a asociální chování dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, kreativní a talentované osoby, sekundární psychické procesy, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, sebeřízení, formování chování a prožívání, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Úvod do duchovědné psychologie, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy emotivity (citů, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), dystymická osobnost, osobnost revmatická či reumatoidní, prioritization (angl.), osobnost patologicky cyklotymická, osobnosti s vážnými poruchami nálady, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, interakce, zájmy, primární psychický proces, Famile a persona, schopnosti a nadání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, pozornost, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, aktivismus, aktiv, studentské portfolio, interiktální, detabuizace, modus operandi, edukativní interakce, anxiozní edukace, monochronická koncepce času, selektivní interakce, SWOT analýza, kognitivní kataplexie, Golem efekt, vita activa, mánie bez psychotických příznaků, hypománie, paměť orgánová, elektromyogram, Paretovo pravidlo, musturbace, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, psychologický prostor, CK zkr., primum movens (lat.), neronismus, degradace osobnosti, emocionální únava, cirkulární reflex, primordiální prevence, vita maxima, vita minima, suburbium, impulzivnost, hypersexualita, sex typing, hypokinetický typ, workogenie, pubertální hypobulie, hypokinéza, cyteromanie, asocianismus, butyrofenony, koaktivní pracovní skupina, determinanta, retroaktivita, promotor, metatropizmus, kooperace, seizmicita, dyspraxie, primární prevence, agitace, ergon, investovat, investor, facilitace, erotogenní, erotika, dozimetrie, gerontofilie, chiralita, investice, imunoglobulin, ilegalita, skupinová integrace, korofilie, somatická zdatnost, stabilita inteligence, strategie mini-maxi, inaktivace, selektivita pozornosti, hyperbulie, automatismy, hyperagilnost, hypoagilnost, hyperkinéza, koakční efekt, flow v psychologii, agitovanost, graeofilie, nespecifická primární prevence, inhibiční schopnost, geonika, superkonformita, cyklotymie, vita reducta, provitální, nucleus accumbens, leisure time activities (angl.), deaktivace, chování typu A, dysexekutivní syndrom, hypoaktivní, kompetence pracovní, Pygmalion efekt, ochranné faktory, sympathy (angl.), bliss point, behaviorální inhibiční systém, reporting (angl.), genová exprese, egogenní, Smart Drugs (angl.), actus purus, Family Hardiness Index (angl.), chi-toning, scénář života, muskulární stimulace, hluk antropického původu, edukativní taktiky, papyrophobia, kortikální osoby, antioxidant, one brain, orofaciální stimulace, psychosociální devalvace, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, demobilizující konflikt, mobilizující konflikt, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), deprofesionalizace, expresivní terapie, laterální asymetrie, lamaterapie, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, corporate social responsibility (angl.), funkční diagnostika, rezultovat, kariérové poradenství, audioanalgezie, kognitivní dysmetrie, exekutivní psychické funkce, sexuální identita, encefalograf, redefinování, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, polypragmasie, somatotonie, tradicionalista, klastomanie, streetart, hypersexuální, megatrend, žákovské portfolio, psychická kastrace, aspirační úroveň, pedagogická akontabilita, edukační realita, pleiotropní efekt, ADL zkratka, psychické procesy, advanced organizers (angl.), choreoterapie, caravan effect, fundamentální atribuční chyba, sedativa, Apgar Virginia, kognitivní deficit, konativní perseverace, nedeklarativní paměť, sekvenční styl, komplexe, epigamní chování, dyspraxie motorická, dyspraxie grafická, parciální agonista, triolismus, dyspraxie ideokinetická, becquerelKnihy

Životní styl české mládeže -- autor: Rychtecký Antonín, Tilinger Pavel
Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Zábavné cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí -- autor: Suchá Jitka
Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku -- autor: Kancírová Aneta
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz