Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

youtuberství, hotspot (angl.), tomboy ( z angl.), režimová terapie, zdravotnická edukace, institucionalizace, Centrální biologické hodiny, pozicionalita, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, mega akce, mindset (angl.), nous poietikos (řec.), oropulace, mezinárodní mobilita studentů, alogon, HSS zkratka ve zdravotnictví, FIM, restriktivní opatření, doing (angl, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Úvod do pedagogické psychologie, profesní dotazník, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, demence v prvním stadiu, semilucidní chování, rodinné rituály, FH zkratka ve zdravotnictví, životní stereotyp, pedagogicko psychologické výzkumy, volitional efficiency, součinnost a její druhy, infestace, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, orofaciální stimulace, psychosociální devalvace, aktiv, hypersplenismus, audiovizuální stimulátor, aktivismus, one brain, edukativní taktiky, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, corporate social responsibility (angl.), mobilizující konflikt, demobilizující konflikt, papyrophobia, kortikální osoby, antioxidant, hyperaktivní, sociální akceptace, kortikalita osobnosti člověka, hyporeflexie, yiff, rebound effect, hyperlucidita, kiting, hyperbulický stav, hypobulický stav, alfa pozice a role ve skupině, rodinné kurikulum, psychoperistaltika, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), pH, hodnotová orientace, neaktivní, softshell, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, afekty člověka a jejich zvládání, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, bradykinesis, psychologie biologická, edukativní, reflexní oblouk, myelosuprese, sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, normalita a psychické zdraví, kreativní a talentované osoby, sekundární psychické procesy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, schopnosti a nadání, primární psychický proces, Famile a persona, závady a poruchy jednání a vůle, sebeřízení, hlubinná psychologie, Glasser William, citové závady a poruchy, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Švancara Josef, perspektivní orientace, Vaněk Jan, osobnost dítěte, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, IPAQ zkratka, JOMO zkratka, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost revmatická či reumatoidní, dystymická osobnost, osobnost patologicky cyklotymická, prioritization (angl.), formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy emotivity (citů, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), lamaterapie, laterální asymetrie, musturbace, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, Golem efekt, kognitivní kataplexie, interiktální, detabuizace, modus operandi, Paretovo pravidlo, elektromyogram, determinanta, automatismy, hyperagilnost, koaktivní pracovní skupina, paměť orgánová, vita activa, mánie bez psychotických příznaků, hypománie, studentské portfolio, edukativní interakce, butyrofenony, hypokinéza, pubertální hypobulie, asocianismus, cyteromanie, emocionální únava, impulzivnost, hypersexualita, sex typing, hypokinetický typ, selektivní interakce, SWOT analýza, anxiozní edukace, monochronická koncepce času, psychologický prostor, workogenie, CK zkr., hypoagilnost, hyperbulie, metatropizmus, kooperace, investovat, promotor, retroaktivita, ergon, dyspraxie, seizmicita, investor, investice, erotogenní, erotika, dozimetrie, facilitace, gerontofilie, imunoglobulin, ilegalita, chiralita, agitace, primární prevence, hyperkinéza, koakční efekt, geonika, inaktivace, strategie mini-maxi, selektivita pozornosti, somatická zdatnost, stabilita inteligence, superkonformita, cyklotymie, graeofilie, korofilie, skupinová integrace, agitovanost, flow v psychologii, inhibiční schopnost, nespecifická primární prevence, degradace osobnosti, neronismus, egogenní, funkční diagnostika, rezultovat, genová exprese, reporting (angl.), actus purus, Smart Drugs (angl.), behaviorální inhibiční systém, sedativa, Apgar Virginia, advanced organizers (angl.), choreoterapie, konativní perseverace, psychické procesy, ADL zkratka, kognitivní deficit, fundamentální atribuční chyba, caravan effect, scénář života, chi-toning, kompetence pracovní, Pygmalion efekt, ochranné faktory, muskulární stimulace, hluk antropického původu, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), deprofesionalizace, expresivní terapie, hypoaktivní, dysexekutivní syndrom, sympathy (angl.), bliss point, Family Hardiness Index (angl.), chování typu A, deaktivace, nucleus accumbens, leisure time activities (angl.), nedeklarativní paměť, parciální agonista, megatrend, tradicionalista, klastomanie, žákovské portfolio, pedagogická akontabilita, somatotonie, psychická kastrace, aspirační úroveň, streetart, hypersexuální, primordiální prevence, cirkulární reflex, primum movens (lat.), suburbium, vita minima, provitální, vita reducta, vita maxima, polypragmasie, exekutivní psychické funkce, komplexe, epigamní chování, pleiotropní efekt, sekvenční styl, dyspraxie motorická, triolismus, dyspraxie ideokinetická, dyspraxie grafická, edukační realita, redefinování, kariérové poradenství, audioanalgezie, kognitivní dysmetrie, sexuální identita, encefalograf, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, becquerelKnihy

Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku -- autor: Kancírová Aneta
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Přírodní látky a jejich biologická aktivita (svazek 3) -- autor: Opletal Lubomír
Aktivita jako projekt -- autor: Marhánková Jaroslava Hasmanová

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz