Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kortikální osoby, antioxidant, demobilizující konflikt, papyrophobia, edukativní taktiky, ketamin, one brain, mobilizující konflikt, konformní orientace osobnosti, corporate social responsibility (angl.), lamaterapie, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, autoplastický obraz nemoci, orofaciální stimulace, multitasking v humanitních vědách, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, sociální akceptace, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, pH, psychoperistaltika, hyperaktivní, hypersplenismus, psychosociální devalvace, self-reflexivity (angl.), aktiv, aktivismus, rodové studie, audiovizuální stimulátor, Life Satisfaction Scale (LSS), laterální asymetrie, Smart Drugs (angl.), behaviorální inhibiční systém, reporting (angl.), actus purus, scénář života, Family Hardiness Index (angl.), chi-toning, pedofilie, genová exprese, Apgar Virginia, kognitivní deficit, sedativa, rezultovat, egogenní, funkční diagnostika, bliss point, sympathy (angl.), muskulární stimulace, kompetence pracovní, hluk antropického původu, expresivní terapie, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), deprofesionalizace, Pygmalion efekt, ochranné faktory, deaktivace, chování typu A, leisure time activities (angl.), nucleus accumbens, hypoaktivní, dysexekutivní syndrom, Vives J.L., duševní zdraví, normalita statistická, evaluace dětí v mateřských školách, institucionalizace, PSI zkratka ve zdravotnictví, longevita, adultopsychologie zralé dospělosti, adultopsychologie první dospělosti, Centrální biologické hodiny, zdravotnická edukace, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, tomboy ( z angl.), hotspot (angl.), režimová terapie, youtuberství, návyky, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, normality (angl.), psychodidaktika, Disease, need (angl.), psychická způsobilost pro školu, interest (angl.), didaktika a psychodidaktika, restriktivní opatření, formativní vlivy člověka, negativismus jako přizpůsobovací operace, myšlení a jeho závady a poruchy, nálady a jejich závady a poruchy, vůle a její závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, alogon, FIM, temperament jako personální složka, hyporeflexie, porucha pohlavní identity u chlapců, volní složka osobnosti, interview podobný dramatu, kognitivní a učební strategie, yiff, alfa pozice a role ve skupině, hodnotová orientace, práce, softshell, neaktivní, rodinné kurikulum, burnout a jeho fáze, kortikalita osobnosti člověka, rebound effect, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, mindset (angl.), mirror neurons (angl.), mega akce, mezinárodní mobilita studentů, oropulace, nous poietikos (řec.), součinnost a její druhy, labor (lat.), hyperlucidita, hypobulický stav, hyperbulický stav, infestace, kiting, fundamentální atribuční chyba, caravan effect, automatismy, hyperagilnost, hypoagilnost, determinanta, koaktivní pracovní skupina, hypománie, paměť orgánová, hyperbulie, selektivita pozornosti, inaktivace, hyperkinéza, benefektance, strategie mini-maxi, somatická zdatnost, stabilita inteligence, mánie bez psychotických příznaků, vita activa, detabuizace, modus operandi, interiktální, studentské portfolio, anxiozní edukace, edukativní interakce, hypokinetický syndrom, kognitivní kataplexie, Paretovo pravidlo, elektromyogram, funkční norma v psychologii, ideální norma v psychologii, Golem efekt, musturbace, koakční efekt, geonika, investovat, investor, investice, kooperace, metatropizmus, retroaktivita, promotor, imunoglobulin, ilegalita, erotika, dozimetrie, erotogenní, facilitace, chiralita, gerontofilie, seizmicita, dyspraxie, flow v psychologii, extrapyramidový, nespecifická primární prevence, inhibiční schopnost, superkonformita, cyklotymie, agitovanost, graeofilie, agitace, ergon, respitní, primární prevence, korofilie, skupinová integrace, SWOT analýza, selektivní interakce, encefalograf, sexuální identita, kariérové poradenství, horizontální sociální mobilita, homogenní skupina, edukační realita, redefinování, audioanalgezie, kognitivní dysmetrie, pedagogická akontabilita, žákovské portfolio, aspirační úroveň, psychická kastrace, polypragmasie, somatotonie, pleiotropní efekt, epigamní chování, choreoterapie, konativní perseverace, cholinesteráza, advanced organizers (angl.), ADL zkratka, psychické procesy, nedeklarativní paměť, parciální agonista, sekvenční styl, komplexe, dyspraxie motorická, dyspraxie grafická, triolismus, dyspraxie ideokinetická, megatrend, tradicionalista, pubertální hypobulie, sociální učení, hypokinéza, butyrofenony, cyteromanie, asocianismus, sex typing, hypokinetický typ, psychologický prostor, monochronická koncepce času, Crohnova nemoc, CK zkr., workogenie, indometacin, hypersexualita, impulzivnost, vita reducta, vita maxima, provitální, hypersexuální, klastomanie, streetart, vita minima, suburbium, degradace osobnosti, emocionální únava, neronismus, primum movens (lat.), primordiální prevence, cirkulární reflex, becquerelKnihy

Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí -- autor: Rubín Lukáš, kolektiv autorů
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Přírodní látky a jejich biologická aktivita (svazek 3) -- autor: Opletal Lubomír
Aktivita jako projekt -- autor: Marhánková Jaroslava Hasmanová

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz