Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

školní, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do behaviorismu, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, násilí, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, dystymická osobnost, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy emotivity (citů, Teoretická východiska psychologického poradenství, JOMO zkratka, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Glasser William, citové závady a poruchy, Švancara Josef, osobnost dítěte, IPAQ zkratka, perspektivní orientace, Vaněk Jan, volitional efficiency, životní stereotyp, hyperbulický stav, hypobulický stav, hyperlucidita, rebound effect, kiting, infestace, mindset (angl.), nous poietikos (řec.), součinnost a její druhy, kortikalita osobnosti člověka, hyporeflexie, hodnotová orientace, pH, psychoperistaltika, dysaptibilita ve stáří, softshell, neaktivní, yiff, alfa pozice a role ve skupině, rodinné kurikulum, mega akce, oropulace, restriktivní opatření, institucionalizace, Centrální biologické hodiny, pozicionalita, doing (angl, rodinné rituály, FH zkratka ve zdravotnictví, demence v prvním stadiu, semilucidní chování, zdravotnická edukace, režimová terapie, alogon, HSS zkratka ve zdravotnictví, FIM, mezinárodní mobilita studentů, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, youtuberství, hotspot (angl.), tomboy ( z angl.), osobnost revmatická či reumatoidní, osobnosti s vážnými poruchami nálady, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, pracovní prostředí a psychosomatika, prostředí a psychosomatika člověka, dlouhověkost, náladovost člověka, osobnost a jeji poznavani, edukativní a sociální zanedbanost, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, Základní vrstvy lidského mozku, Osobnost s poruchami základní životní nálady, akronym KEMSAK, entgagement (angl.), závady a poruchy pohybu, autonomní nervový systém, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, hyperkinetické závady a poruchy, adaptační reakce pasivní, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mobilita, osobnost submisivní a intropunitivní, prevence syndromu vyhoření, Úvod do patopsychologie, psychobiologie, studijní a profesní poradenství, nikotinismus jako závislost, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Styly a strategie vyučování a učení, emoční poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), osobnost patologicky cyklotymická, formování chování a prožívání, sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, edukativní, kreativní a talentované osoby, sekundární psychické procesy, primární psychický proces, psychologie biologická, bradykinesis, normalita a psychické zdraví, myelosuprese, reflexní oblouk, Famile a persona, schopnosti a nadání, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Outdoor Training (angl.), sociální akceptace, edukativní interakce, studentské portfolio, interiktální, detabuizace, anxiozní edukace, SWOT analýza, CK zkr., psychologický prostor, monochronická koncepce času, selektivní interakce, modus operandi, kognitivní kataplexie, elektromyogram, vita activa, mánie bez psychotických příznaků, hypománie, Paretovo pravidlo, funkční norma v psychologii, Golem efekt, musturbace, ideální norma v psychologii, workogenie, hypokinetický typ, suburbium, primordiální prevence, cirkulární reflex, primum movens (lat.), vita minima, vita maxima, hypersexuální, provitální, vita reducta, neronismus, degradace osobnosti, butyrofenony, hypokinéza, pubertální hypobulie, sex typing, asocianismus, cyteromanie, emocionální únava, impulzivnost, hypersexualita, paměť orgánová, koaktivní pracovní skupina, retroaktivita, promotor, metatropizmus, kooperace, seizmicita, dyspraxie, primární prevence, agitace, ergon, investovat, investor, facilitace, erotogenní, erotika, dozimetrie, gerontofilie, chiralita, investice, imunoglobulin, ilegalita, skupinová integrace, korofilie, selektivita pozornosti, somatická zdatnost, stabilita inteligence, strategie mini-maxi, hyperbulie, hypoagilnost, determinanta, automatismy, hyperagilnost, inaktivace, hyperkinéza, nespecifická primární prevence, flow v psychologii, agitovanost, graeofilie, inhibiční schopnost, cyklotymie, koakční efekt, geonika, superkonformita, streetart, klastomanie, Pygmalion efekt, ochranné faktory, hypoaktivní, dysexekutivní syndrom, kompetence pracovní, muskulární stimulace, deprofesionalizace, expresivní terapie, hluk antropického původu, nucleus accumbens, leisure time activities (angl.), chi-toning, scénář života, actus purus, Smart Drugs (angl.), Family Hardiness Index (angl.), bliss point, deaktivace, chování typu A, sympathy (angl.), ACLS (zkratka ve zdravotnictví), laterální asymetrie, psychosociální devalvace, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, orofaciální stimulace, aktiv, aktivismus, hyperaktivní, hypersplenismus, audiovizuální stimulátor, one brain, edukativní taktiky, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, corporate social responsibility (angl.), lamaterapie, mobilizující konflikt, demobilizující konflikt, papyrophobia, kortikální osoby, antioxidant, behaviorální inhibiční systém, reporting (angl.), horizontální sociální mobilita, encefalograf, sexuální identita, kariérové poradenství, homogenní skupina, redefinování, epigamní chování, pleiotropní efekt, edukační realita, audioanalgezie, kognitivní dysmetrie, pedagogická akontabilita, žákovské portfolio, megatrend, tradicionalista, aspirační úroveň, psychická kastrace, exekutivní psychické funkce, polypragmasie, somatotonie, komplexe, sekvenční styl, Apgar Virginia, kognitivní deficit, fundamentální atribuční chyba, caravan effect, sedativa, rezultovat, genová exprese, egogenní, funkční diagnostika, ADL zkratka, psychické procesy, triolismus, dyspraxie ideokinetická, dyspraxie grafická, dyspraxie motorická, parciální agonista, nedeklarativní paměť, advanced organizers (angl.), choreoterapie, konativní perseverace, becquerelKnihy

Životní styl české mládeže -- autor: Rychtecký Antonín, Tilinger Pavel
Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku -- autor: Kancírová Aneta
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 3. -- autor: Opletal Lubomír

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz