Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

becquerel, Úvod do pedagogické psychologie, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do ontogenetické psychologie, saturace potřeb v rodině, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, volitional efficiency, životní stereotyp, FH zkratka ve zdravotnictví, školní, biologické formativní vlivy, semilucidní chování, Švancara Josef, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, JOMO zkratka, IPAQ zkratka, perspektivní orientace, Vaněk Jan, osobnost dítěte, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, role a pozice dítěte mezi sourozenci, hlubinná psychologie, Glasser William, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, demence v prvním stadiu, rodinné rituály, nadané a tvořivé osobnosti, alfa pozice a role ve skupině, hyperbulický stav, hypobulický stav, hyperlucidita, rebound effect, kortikalita osobnosti člověka, hyporeflexie, yiff, rodinné kurikulum, infestace, neaktivní, softshell, hodnotová orientace, pH, psychoperistaltika, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), sociální akceptace, kiting, součinnost a její druhy, doing (angl, tomboy ( z angl.), restriktivní opatření, institucionalizace, Centrální biologické hodiny, pozicionalita, zdravotnická edukace, režimová terapie, youtuberství, hotspot (angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, nous poietikos (řec.), ADŽ zkratka ve zdravotnictví, alogon, HSS zkratka ve zdravotnictví, FIM, mezinárodní mobilita studentů, oropulace, mega akce, mindset (angl.), Rodina a její sociální determinace, media (angl.), hypersplenismus, závady a poruchy pohybu, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, Základní vrstvy lidského mozku, sebepoznání a sebeřízení, Osobnost s poruchami základní životní nálady, akronym KEMSAK, entgagement (angl.), sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, normalita a psychické zdraví, myelosuprese, reflexní oblouk, agresivita, osobnost a jeji poznavani, psychologie biologická, psychobiologie, ultimální cíl, etapy tvořivosti, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, architektonický determinismus, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dlouhověkost, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, bradykinesis, edukativní, poruchy chování v MKN 10, formování chování a prožívání, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, sebeřízení, burnout- stav osobnostního vyhoření, psychodidaktika ve školství, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), osobnost patologicky cyklotymická, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost revmatická či reumatoidní, dystymická osobnost, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy emotivity (citů, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, kreativní a talentované osoby, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, sekundární psychické procesy, primární psychický proces, Famile a persona, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, škola a její formativní vlivy, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, afekty člověka a jejich zvládání, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, hyperaktivní, audiovizuální stimulátor, dozimetrie, modus operandi, selektivní interakce, SWOT analýza, anxiozní edukace, edukativní interakce, studentské portfolio, interiktální, detabuizace, kognitivní kataplexie, psychologický prostor, Golem efekt, musturbace, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, Paretovo pravidlo, elektromyogram, vita activa, mánie bez psychotických příznaků, monochronická koncepce času, CK zkr., paměť orgánová, emocionální únava, vita maxima, vita minima, suburbium, primordiální prevence, cirkulární reflex, primum movens (lat.), neronismus, degradace osobnosti, impulzivnost, workogenie, hypersexualita, cyteromanie, asocianismus, butyrofenony, hypokinéza, pubertální hypobulie, sex typing, hypokinetický typ, hypománie, koaktivní pracovní skupina, provitální, investovat, agitace, ergon, dyspraxie, seizmicita, retroaktivita, promotor, metatropizmus, kooperace, investor, skupinová integrace, investice, imunoglobulin, ilegalita, chiralita, gerontofilie, facilitace, erotogenní, erotika, primární prevence, korofilie, determinanta, inaktivace, automatismy, hyperagilnost, hypoagilnost, hyperbulie, selektivita pozornosti, somatická zdatnost, stabilita inteligence, strategie mini-maxi, hyperkinéza, graeofilie, koakční efekt, geonika, superkonformita, cyklotymie, inhibiční schopnost, nespecifická primární prevence, flow v psychologii, agitovanost, vita reducta, hypersexuální, aktivismus, deaktivace, kompetence pracovní, Pygmalion efekt, ochranné faktory, hypoaktivní, dysexekutivní syndrom, nucleus accumbens, leisure time activities (angl.), chování typu A, hluk antropického původu, sympathy (angl.), bliss point, Family Hardiness Index (angl.), chi-toning, scénář života, actus purus, Smart Drugs (angl.), behaviorální inhibiční systém, muskulární stimulace, expresivní terapie, genová exprese, kortikální osoby, aktiv, psychosociální devalvace, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, orofaciální stimulace, one brain, edukativní taktiky, papyrophobia, antioxidant, deprofesionalizace, demobilizující konflikt, mobilizující konflikt, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, corporate social responsibility (angl.), lamaterapie, laterální asymetrie, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), reporting (angl.), egogenní, streetart, exekutivní psychické funkce, redefinování, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, encefalograf, sexuální identita, kariérové poradenství, audioanalgezie, kognitivní dysmetrie, polypragmasie, pleiotropní efekt, somatotonie, psychická kastrace, aspirační úroveň, pedagogická akontabilita, žákovské portfolio, megatrend, tradicionalista, klastomanie, edukační realita, epigamní chování, funkční diagnostika, advanced organizers (angl.), rezultovat, sedativa, Apgar Virginia, kognitivní deficit, fundamentální atribuční chyba, caravan effect, ADL zkratka, psychické procesy, choreoterapie, komplexe, konativní perseverace, nedeklarativní paměť, parciální agonista, triolismus, dyspraxie ideokinetická, dyspraxie grafická, dyspraxie motorická, sekvenční styl, negativní medializováníKnihy

Životní styl české mládeže -- autor: Rychtecký Antonín, Tilinger Pavel
Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Zábavné cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí -- autor: Suchá Jitka
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 3. -- autor: Opletal Lubomír

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz