Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

muskulární stimulace, kompetence pracovní, hluk antropického původu, expresivní terapie, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), deprofesionalizace, Pygmalion efekt, ochranné faktory, leisure time activities (angl.), deaktivace, nucleus accumbens, dysexekutivní syndrom, hypoaktivní, laterální asymetrie, Life Satisfaction Scale (LSS), demobilizující konflikt, mobilizující konflikt, antioxidant, kortikální osoby, edukativní taktiky, papyrophobia, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, corporate social responsibility (angl.), lamaterapie, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, reumatická osobnost, autoplastický obraz nemoci, chování typu A, sympathy (angl.), psychické procesy, advanced organizers (angl.), ADL zkratka, caravan effect, kognitivní deficit, fundamentální atribuční chyba, cholinesteráza, choreoterapie, triolismus, dyspraxie ideokinetická, parciální agonista, nedeklarativní paměť, konativní perseverace, Apgar Virginia, sedativa, actus purus, Smart Drugs (angl.), scénář života, chi-toning, bliss point, Family Hardiness Index (angl.), behaviorální inhibiční systém, reporting (angl.), funkční diagnostika, rezultovat, egogenní, genová exprese, pedofilie, one brain, ketamin, hyperbulický stav, hypobulický stav, kiting, infestace, nous poietikos (řec.), součinnost a její druhy, labor (lat.), hyperlucidita, kognitivní a učební strategie, volní složka osobnosti, interview podobný dramatu, kortikalita osobnosti člověka, rebound effect, mindset (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, tomboy ( z angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, hotspot (angl.), youtuberství, zdravotnická edukace, režimová terapie, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, alogon, mega akce, mirror neurons (angl.), oropulace, mezinárodní mobilita studentů, FIM, porucha pohlavní identity u chlapců, temperament jako personální složka, hypersplenismus, rodové studie, hyperaktivní, sociální akceptace, Outdoor Training (angl.), Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, audiovizuální stimulátor, aktivismus, multitasking v humanitních vědách, orofaciální stimulace, self-reflexivity (angl.), psychosociální devalvace, aktiv, dysaptibilita ve stáří, psychoperistaltika, rodinné kurikulum, burnout a jeho fáze, alfa pozice a role ve skupině, yiff, hyporeflexie, neaktivní, softshell, Vives J.L., pH, duševní zdraví, práce, hodnotová orientace, dyspraxie grafická, dyspraxie motorická, somatická zdatnost, stabilita inteligence, selektivita pozornosti, hyperbulie, hyperagilnost, hypoagilnost, strategie mini-maxi, benefektance, geonika, superkonformita, koakční efekt, hyperkinéza, inaktivace, automatismy, determinanta, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, musturbace, Golem efekt, hypokinetický syndrom, kognitivní kataplexie, Paretovo pravidlo, elektromyogram, paměť orgánová, koaktivní pracovní skupina, hypománie, mánie bez psychotických příznaků, vita activa, cyklotymie, inhibiční schopnost, investice, imunoglobulin, investor, investovat, metatropizmus, kooperace, ilegalita, chiralita, erotika, dozimetrie, erotogenní, facilitace, gerontofilie, promotor, retroaktivita, graeofilie, korofilie, agitovanost, extrapyramidový, nespecifická primární prevence, flow v psychologii, skupinová integrace, primární prevence, dyspraxie, seizmicita, ergon, agitace, respitní, modus operandi, detabuizace, megatrend, tradicionalista, žákovské portfolio, pedagogická akontabilita, psychická kastrace, aspirační úroveň, klastomanie, streetart, vita maxima, vita minima, vita reducta, provitální, hypersexuální, somatotonie, polypragmasie, edukační realita, redefinování, pleiotropní efekt, epigamní chování, sekvenční styl, komplexe, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, audioanalgezie, kognitivní dysmetrie, kariérové poradenství, sexuální identita, encefalograf, suburbium, primordiální prevence, Crohnova nemoc, psychologický prostor, CK zkr., indometacin, hypokinetický typ, workogenie, monochronická koncepce času, selektivní interakce, studentské portfolio, interiktální, edukativní interakce, anxiozní edukace, SWOT analýza, sex typing, sociální učení, degradace osobnosti, emocionální únava, neronismus, primum movens (lat.), cirkulární reflex, impulzivnost, hypersexualita, hypokinéza, pubertální hypobulie, butyrofenony, asocianismus, cyteromanie, becquerelKnihy

Aktivita jako projekt -- autor: Marhánková Jaroslava Hasmanová
Mega 100 aktivity Zajac
Mega 100 aktivity Tiger
Mega 100 aktivity Pirát
Přírodní látky a jejich biologická aktivita (Svazek 2) -- autor: Opletal Lubomír, Skřivanová Věra

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz