Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

becquerel, Úvod do kognitivní psychologie, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do humanistické psychologie, práce a její motivace, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, zdravá škola, psychologické aspekty pracovní činnosti, volitional efficiency, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy emotivity (citů, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, JOMO zkratka, citové závady a poruchy, IPAQ zkratka, perspektivní orientace, Vaněk Jan, osobnost dítěte, Švancara Josef, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Glasser William, pedagogicko psychologické výzkumy, životní stereotyp, osobnost revmatická či reumatoidní, kortikalita osobnosti člověka, nous poietikos (řec.), součinnost a její druhy, infestace, kiting, hyperbulický stav, hypobulický stav, hyperlucidita, rebound effect, hyporeflexie, mega akce, yiff, alfa pozice a role ve skupině, rodinné kurikulum, neaktivní, softshell, hodnotová orientace, pH, psychoperistaltika, mindset (angl.), oropulace, FH zkratka ve zdravotnictví, zdravotnická edukace, demence v prvním stadiu, semilucidní chování, rodinné rituály, doing (angl, restriktivní opatření, institucionalizace, Centrální biologické hodiny, pozicionalita, režimová terapie, mezinárodní mobilita studentů, youtuberství, hotspot (angl.), tomboy ( z angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, alogon, HSS zkratka ve zdravotnictví, FIM, dystymická osobnost, osobnosti s vážnými poruchami nálady, Outdoor Training (angl.), zvýšená psychosomatická tenze, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, myšlení a kreativita, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, závady a poruchy pohybu, Základní vrstvy lidského mozku, Osobnost s poruchami základní životní nálady, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, entgagement (angl.), ultimální cíl, Funktionslust (něm.), lůzohrátky, normoagilita, hard sell (angl.), prioritizace, emoce mobilizující, satyrománie, negativní medializování, etapy tvořivosti, Edukativní determinanty psychiky, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, architektonický determinismus, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, psychobiologie, mmorodinné a mimoškolní prostředí, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, osobnost patologicky cyklotymická, Úvod do duchovědné psychologie, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, psychosomaticky traumatizované osoby, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), afekty člověka a jejich zvládání, Pozitiva a negativa a učitelské profese, tvořiví a talentovaní lidé, primární psychický proces, normalita a psychické zdraví, myelosuprese, reflexní oblouk, bradykinesis, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, sekundární psychické procesy, Famile a persona, rodina a saturace potřeb, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, dysaptibilita ve stáří, sociální akceptace, dozimetrie, modus operandi, monochronická koncepce času, selektivní interakce, SWOT analýza, anxiozní edukace, edukativní interakce, studentské portfolio, interiktální, detabuizace, kognitivní kataplexie, CK zkr., Golem efekt, musturbace, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, Paretovo pravidlo, elektromyogram, vita activa, mánie bez psychotických příznaků, psychologický prostor, workogenie, paměť orgánová, degradace osobnosti, vita reducta, vita maxima, vita minima, suburbium, primordiální prevence, cirkulární reflex, primum movens (lat.), neronismus, emocionální únava, hypokinetický typ, impulzivnost, hypersexualita, cyteromanie, asocianismus, butyrofenony, hypokinéza, pubertální hypobulie, sex typing, hypománie, koaktivní pracovní skupina, hypersexuální, investovat, agitace, ergon, dyspraxie, seizmicita, retroaktivita, promotor, metatropizmus, kooperace, investor, skupinová integrace, investice, imunoglobulin, ilegalita, chiralita, gerontofilie, facilitace, erotogenní, erotika, primární prevence, korofilie, determinanta, inaktivace, automatismy, hyperagilnost, hypoagilnost, hyperbulie, selektivita pozornosti, somatická zdatnost, stabilita inteligence, strategie mini-maxi, hyperkinéza, graeofilie, koakční efekt, geonika, superkonformita, cyklotymie, inhibiční schopnost, nespecifická primární prevence, flow v psychologii, agitovanost, provitální, streetart, hyperaktivní, nucleus accumbens, expresivní terapie, hluk antropického původu, muskulární stimulace, kompetence pracovní, Pygmalion efekt, ochranné faktory, hypoaktivní, dysexekutivní syndrom, leisure time activities (angl.), ACLS (zkratka ve zdravotnictví), deaktivace, chování typu A, sympathy (angl.), bliss point, Family Hardiness Index (angl.), chi-toning, scénář života, actus purus, deprofesionalizace, laterální asymetrie, behaviorální inhibiční systém, one brain, hypersplenismus, audiovizuální stimulátor, aktivismus, aktiv, psychosociální devalvace, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, orofaciální stimulace, edukativní taktiky, lamaterapie, papyrophobia, kortikální osoby, antioxidant, demobilizující konflikt, mobilizující konflikt, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, corporate social responsibility (angl.), Smart Drugs (angl.), reporting (angl.), klastomanie, kognitivní dysmetrie, edukační realita, redefinování, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, encefalograf, sexuální identita, kariérové poradenství, audioanalgezie, exekutivní psychické funkce, epigamní chování, polypragmasie, somatotonie, psychická kastrace, aspirační úroveň, pedagogická akontabilita, žákovské portfolio, megatrend, tradicionalista, pleiotropní efekt, komplexe, genová exprese, ADL zkratka, egogenní, funkční diagnostika, rezultovat, sedativa, Apgar Virginia, kognitivní deficit, fundamentální atribuční chyba, caravan effect, psychické procesy, sekvenční styl, advanced organizers (angl.), choreoterapie, konativní perseverace, nedeklarativní paměť, parciální agonista, triolismus, dyspraxie ideokinetická, dyspraxie grafická, dyspraxie motorická, futuring

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz