Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

becquerel, Úvod do kognitivní psychologie, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do humanistické psychologie, práce a její motivace, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, zdravá škola, psychologické aspekty pracovní činnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy emotivity (citů, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, JOMO zkratka, citové závady a poruchy, IPAQ zkratka, perspektivní orientace, Vaněk Jan, osobnost dítěte, Švancara Josef, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Glasser William, akademické stresy, volitional efficiency, osobnost revmatická či reumatoidní, rebound effect, mindset (angl.), nous poietikos (řec.), součinnost a její druhy, infestace, kiting, hyperbulický stav, hypobulický stav, hyperlucidita, kortikalita osobnosti člověka, oropulace, hyporeflexie, yiff, alfa pozice a role ve skupině, rodinné kurikulum, neaktivní, softshell, hodnotová orientace, pH, mega akce, mezinárodní mobilita studentů, životní stereotyp, pozicionalita, FH zkratka ve zdravotnictví, demence v prvním stadiu, semilucidní chování, rodinné rituály, doing (angl, restriktivní opatření, institucionalizace, Centrální biologické hodiny, zdravotnická edukace, FIM, režimová terapie, youtuberství, hotspot (angl.), tomboy ( z angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, alogon, HSS zkratka ve zdravotnictví, dystymická osobnost, osobnosti s vážnými poruchami nálady, dysaptibilita ve stáří, zvýšená psychosomatická tenze, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, myšlení a kreativita, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, závady a poruchy pohybu, Základní vrstvy lidského mozku, Osobnost s poruchami základní životní nálady, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, entgagement (angl.), ultimální cíl, Funktionslust (něm.), lůzohrátky, normoagilita, hard sell (angl.), prioritizace, emoce mobilizující, satyrománie, negativní medializování, etapy tvořivosti, Edukativní determinanty psychiky, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, architektonický determinismus, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, psychobiologie, mmorodinné a mimoškolní prostředí, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, osobnost patologicky cyklotymická, Úvod do duchovědné psychologie, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, psychosomaticky traumatizované osoby, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), afekty člověka a jejich zvládání, Pozitiva a negativa a učitelské profese, tvořiví a talentovaní lidé, primární psychický proces, normalita a psychické zdraví, myelosuprese, reflexní oblouk, bradykinesis, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, sekundární psychické procesy, Famile a persona, rodina a saturace potřeb, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, psychoperistaltika, Outdoor Training (angl.), dozimetrie, detabuizace, psychologický prostor, monochronická koncepce času, selektivní interakce, SWOT analýza, anxiozní edukace, edukativní interakce, studentské portfolio, interiktální, modus operandi, workogenie, kognitivní kataplexie, Golem efekt, musturbace, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, Paretovo pravidlo, elektromyogram, vita activa, CK zkr., hypokinetický typ, hypománie, neronismus, provitální, vita reducta, vita maxima, vita minima, suburbium, primordiální prevence, cirkulární reflex, primum movens (lat.), degradace osobnosti, sex typing, emocionální únava, impulzivnost, hypersexualita, cyteromanie, asocianismus, butyrofenony, hypokinéza, pubertální hypobulie, mánie bez psychotických příznaků, paměť orgánová, streetart, investovat, agitace, ergon, dyspraxie, seizmicita, retroaktivita, promotor, metatropizmus, kooperace, investor, skupinová integrace, investice, imunoglobulin, ilegalita, chiralita, gerontofilie, facilitace, erotogenní, erotika, primární prevence, korofilie, koaktivní pracovní skupina, strategie mini-maxi, determinanta, automatismy, hyperagilnost, hypoagilnost, hyperbulie, selektivita pozornosti, somatická zdatnost, stabilita inteligence, inaktivace, graeofilie, hyperkinéza, koakční efekt, geonika, superkonformita, cyklotymie, inhibiční schopnost, nespecifická primární prevence, flow v psychologii, agitovanost, hypersexuální, klastomanie, sociální akceptace, dysexekutivní syndrom, deprofesionalizace, expresivní terapie, hluk antropického původu, muskulární stimulace, kompetence pracovní, Pygmalion efekt, ochranné faktory, hypoaktivní, nucleus accumbens, laterální asymetrie, leisure time activities (angl.), deaktivace, chování typu A, sympathy (angl.), bliss point, Family Hardiness Index (angl.), chi-toning, scénář života, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), lamaterapie, Smart Drugs (angl.), orofaciální stimulace, hyperaktivní, hypersplenismus, audiovizuální stimulátor, aktivismus, aktiv, psychosociální devalvace, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, one brain, corporate social responsibility (angl.), edukativní taktiky, papyrophobia, kortikální osoby, antioxidant, demobilizující konflikt, mobilizující konflikt, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, actus purus, behaviorální inhibiční systém, tradicionalista, audioanalgezie, pleiotropní efekt, edukační realita, redefinování, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, encefalograf, sexuální identita, kariérové poradenství, kognitivní dysmetrie, komplexe, exekutivní psychické funkce, polypragmasie, somatotonie, psychická kastrace, aspirační úroveň, pedagogická akontabilita, žákovské portfolio, megatrend, epigamní chování, sekvenční styl, reporting (angl.), caravan effect, genová exprese, egogenní, funkční diagnostika, rezultovat, sedativa, Apgar Virginia, kognitivní deficit, fundamentální atribuční chyba, ADL zkratka, dyspraxie motorická, psychické procesy, advanced organizers (angl.), choreoterapie, konativní perseverace, nedeklarativní paměť, parciální agonista, triolismus, dyspraxie ideokinetická, dyspraxie grafická, futuring

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz