Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

tomboy ( z angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, alogon, hotspot (angl.), youtuberství, Centrální biologické hodiny, zdravotnická edukace, režimová terapie, FIM, mezinárodní mobilita studentů, nous poietikos (řec.), součinnost a její druhy, infestace, kiting, mindset (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, oropulace, mega akce, mirror neurons (angl.), institucionalizace, evaluace dětí v mateřských školách, didaktika a psychodidaktika, restriktivní opatření, vůle a její závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, psychodidaktika, normality (angl.), interest (angl.), need (angl.), Disease, nálady a jejich závady a poruchy, myšlení a jeho závady a poruchy, adultopsychologie první dospělosti, longevita, PSI zkratka ve zdravotnictví, normalita statistická, adultopsychologie zralé dospělosti, návyky, formativní vlivy člověka, negativismus jako přizpůsobovací operace, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, hyperbulický stav, hypobulický stav, hyperaktivní, hypersplenismus, rodové studie, audiovizuální stimulátor, sociální akceptace, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, psychoperistaltika, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), aktivismus, aktiv, one brain, edukativní taktiky, papyrophobia, kortikální osoby, ketamin, orofaciální stimulace, psychosociální devalvace, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, pH, Vives J.L., kognitivní a učební strategie, volní složka osobnosti, porucha pohlavní identity u chlapců, temperament jako personální složka, interview podobný dramatu, kortikalita osobnosti člověka, labor (lat.), hyperlucidita, rebound effect, hyporeflexie, yiff, hodnotová orientace, práce, duševní zdraví, softshell, neaktivní, alfa pozice a role ve skupině, rodinné kurikulum, burnout a jeho fáze, psychická způsobilost pro školu, doing (angl, genderové vlastnosti, psychosomatická tenze u dětí, prenatální vývoj a porod, Postmoderní směr psychologie, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, Tělesné, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, zdraví, anormativni chovani dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodové (genderové) studie, pozorování, komunikace sociální, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, prehistorie filozofie, vzdělávací potíže, semilucidní chování, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, typy adaptace člověka, školní prostředí, volba a výběr povolání a studia, školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, únava, sebevýchova, tvořivost (kreativita), vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, will (angl.), spánek a snění a jeho závady a poruchy, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, behaviorismus a reflexologie, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, asocianistická psychologie, memory (angl.), motivation (angl.), Motives (angl.), healthy lifestyle, fury (angl.), rodinné rituály, motorika člověka, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, potřeby, osobnost v psychologii, personality (angl.), seniorita normální a abnormální, efektivní styly učení a vyučování, autokognice a self-management, edukační psychologie, vývoj jedince, předškolní dítě, handicapované děti, agrese a šikana, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, batole (toddler), prepubescence, moralitas (lat.), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, sebevzdělávání, dospívání, perinatální období vývoje, dospělost, antioxidant, demobilizující konflikt, hypokinetický syndrom, kognitivní kataplexie, Golem efekt, musturbace, modus operandi, detabuizace, edukativní interakce, studentské portfolio, interiktální, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, paměť orgánová, koaktivní pracovní skupina, determinanta, automatismy, hypománie, mánie bez psychotických příznaků, Paretovo pravidlo, elektromyogram, vita activa, anxiozní edukace, SWOT analýza, cyteromanie, asocianismus, butyrofenony, hypokinéza, hypersexualita, impulzivnost, neronismus, degradace osobnosti, emocionální únava, pubertální hypobulie, sociální učení, Crohnova nemoc, psychologický prostor, monochronická koncepce času, selektivní interakce, CK zkr., indometacin, sex typing, hypokinetický typ, workogenie, hyperagilnost, hypoagilnost, retroaktivita, promotor, metatropizmus, kooperace, seizmicita, dyspraxie, respitní, agitace, ergon, investovat, investor, facilitace, erotogenní, erotika, dozimetrie, gerontofilie, chiralita, investice, imunoglobulin, ilegalita, primární prevence, skupinová integrace, benefektance, inaktivace, hyperkinéza, koakční efekt, strategie mini-maxi, stabilita inteligence, hyperbulie, selektivita pozornosti, somatická zdatnost, geonika, superkonformita, agitovanost, graeofilie, korofilie, extrapyramidový, flow v psychologii, cyklotymie, inhibiční schopnost, nespecifická primární prevence, primum movens (lat.), cirkulární reflex, chi-toning, scénář života, actus purus, Smart Drugs (angl.), Family Hardiness Index (angl.), bliss point, deaktivace, chování typu A, sympathy (angl.), behaviorální inhibiční systém, reporting (angl.), sedativa, Apgar Virginia, kognitivní deficit, fundamentální atribuční chyba, rezultovat, funkční diagnostika, pedofilie, genová exprese, egogenní, leisure time activities (angl.), nucleus accumbens, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), lamaterapie, Life Satisfaction Scale (LSS), reumatická osobnost, autoplastický obraz nemoci, mobilizující konflikt, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, laterální asymetrie, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), Pygmalion efekt, ochranné faktory, hypoaktivní, dysexekutivní syndrom, kompetence pracovní, muskulární stimulace, deprofesionalizace, expresivní terapie, hluk antropického původu, caravan effect, ADL zkratka, psychická kastrace, aspirační úroveň, pedagogická akontabilita, žákovské portfolio, somatotonie, polypragmasie, kariérové poradenství, audioanalgezie, kognitivní dysmetrie, megatrend, tradicionalista, vita maxima, vita minima, suburbium, primordiální prevence, vita reducta, provitální, klastomanie, streetart, hypersexuální, sexuální identita, encefalograf, nedeklarativní paměť, parciální agonista, triolismus, dyspraxie ideokinetická, konativní perseverace, choreoterapie, psychické procesy, advanced organizers (angl.), cholinesteráza, dyspraxie grafická, dyspraxie motorická, redefinování, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, edukační realita, pleiotropní efekt, sekvenční styl, komplexe, epigamní chování, becquerelKnihy

Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí -- autor: Rubín Lukáš, kolektiv autorů
Životní styl české mládeže -- autor: Rychtecký Antonín, Tilinger Pavel
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Aktivita jako projekt -- autor: Marhánková Jaroslava Hasmanová

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz