Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

režimová terapie, youtuberství, hotspot (angl.), tomboy ( z angl.), zdravotnická edukace, Centrální biologické hodiny, normalita statistická, evaluace dětí v mateřských školách, institucionalizace, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, mirror neurons (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, mindset (angl.), nous poietikos (řec.), mega akce, oropulace, alogon, FIM, mezinárodní mobilita studentů, PSI zkratka ve zdravotnictví, longevita, Disease, normality (angl.), psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, need (angl.), interest (angl.), rodinné rituály, doing (angl, psychická způsobilost pro školu, restriktivní opatření, vůle a její závady a poruchy, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, návyky, adultopsychologie zralé dospělosti, adultopsychologie první dospělosti, negativismus jako přizpůsobovací operace, formativní vlivy člověka, afekty a jejich závady a poruchy, nálady a jejich závady a poruchy, myšlení a jeho závady a poruchy, součinnost a její druhy, infestace, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, sociální akceptace, hyperaktivní, hypersplenismus, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, Vives J.L., pH, psychoperistaltika, rodové studie, audiovizuální stimulátor, orofaciální stimulace, ketamin, one brain, edukativní taktiky, multitasking v humanitních vědách, self-reflexivity (angl.), aktivismus, aktiv, psychosociální devalvace, duševní zdraví, práce, rebound effect, kortikalita osobnosti člověka, interview podobný dramatu, kognitivní a učební strategie, hyperlucidita, labor (lat.), kiting, hyperbulický stav, hypobulický stav, volní složka osobnosti, porucha pohlavní identity u chlapců, burnout a jeho fáze, neaktivní, softshell, hodnotová orientace, rodinné kurikulum, alfa pozice a role ve skupině, temperament jako personální složka, hyporeflexie, yiff, fury (angl.), healthy lifestyle, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, Tělesné, pozorování, únava a vyčerpání, únava, komunikace sociální, genderové vlastnosti, psychosomatická tenze u dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, zdraví, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, prenatální vývoj a porod, Postmoderní směr psychologie, drogové a jiné závislosti dětí, školy podporující zdraví, volba a výběr povolání a studia, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, semilucidní chování, demence v prvním stadiu, nálady člověka, vyučování, výsledky učení (vědomosti, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), sebevýchova, vyučovací a učební styly, školní prostředí, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, charakteristika dětí, psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, senzitivita s intropunitivitou, will (angl.), personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, Motives (angl.), osobnost v psychologii, potřeby, spánek a snění a jeho závady a poruchy, memory (angl.), motivation (angl.), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, moralitas (lat.), psychologie práce a řízení, konfliktové situace, agrese a šikana, handicapované děti, škola podporující zdraví, schopnosti a dovednosti, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, způsobilost pro školní docházku, autokognice a self-management, edukační psychologie, perinatální období vývoje, dospělost, sebevzdělávání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, dospívání, prepubescence, vývoj jedince, předškolní dítě, batole (toddler), papyrophobia, kortikální osoby, modus operandi, hypokinetický syndrom, kognitivní kataplexie, Golem efekt, detabuizace, interiktální, anxiozní edukace, edukativní interakce, studentské portfolio, musturbace, ideální norma v psychologii, hypománie, paměť orgánová, koaktivní pracovní skupina, determinanta, mánie bez psychotických příznaků, vita activa, funkční norma v psychologii, Paretovo pravidlo, elektromyogram, SWOT analýza, selektivní interakce, hypersexualita, cyteromanie, asocianismus, butyrofenony, impulzivnost, emocionální únava, primum movens (lat.), neronismus, degradace osobnosti, hypokinéza, pubertální hypobulie, CK zkr., Crohnova nemoc, psychologický prostor, monochronická koncepce času, indometacin, workogenie, sociální učení, sex typing, hypokinetický typ, automatismy, hyperagilnost, retroaktivita, promotor, metatropizmus, kooperace, seizmicita, dyspraxie, respitní, agitace, ergon, investovat, investor, facilitace, erotogenní, erotika, dozimetrie, gerontofilie, chiralita, investice, imunoglobulin, ilegalita, primární prevence, skupinová integrace, strategie mini-maxi, benefektance, inaktivace, hyperkinéza, stabilita inteligence, somatická zdatnost, hypoagilnost, hyperbulie, selektivita pozornosti, koakční efekt, geonika, extrapyramidový, agitovanost, graeofilie, korofilie, flow v psychologii, nespecifická primární prevence, superkonformita, cyklotymie, inhibiční schopnost, cirkulární reflex, primordiální prevence, bliss point, Family Hardiness Index (angl.), chi-toning, scénář života, sympathy (angl.), chování typu A, nucleus accumbens, leisure time activities (angl.), deaktivace, actus purus, Smart Drugs (angl.), funkční diagnostika, rezultovat, sedativa, Apgar Virginia, egogenní, genová exprese, behaviorální inhibiční systém, reporting (angl.), pedofilie, dysexekutivní syndrom, hypoaktivní, autoplastický obraz nemoci, reumatická osobnost, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), realistická orientace osobnosti, konformní orientace osobnosti, antioxidant, demobilizující konflikt, mobilizující konflikt, lamaterapie, Life Satisfaction Scale (LSS), muskulární stimulace, kompetence pracovní, Pygmalion efekt, ochranné faktory, hluk antropického původu, expresivní terapie, laterální asymetrie, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), deprofesionalizace, kognitivní deficit, fundamentální atribuční chyba, somatotonie, psychická kastrace, aspirační úroveň, pedagogická akontabilita, polypragmasie, kognitivní dysmetrie, sexuální identita, kariérové poradenství, audioanalgezie, žákovské portfolio, megatrend, vita reducta, vita maxima, vita minima, suburbium, provitální, hypersexuální, tradicionalista, klastomanie, streetart, encefalograf, horizontální sociální mobilita, choreoterapie, konativní perseverace, nedeklarativní paměť, parciální agonista, cholinesteráza, advanced organizers (angl.), caravan effect, ADL zkratka, psychické procesy, triolismus, dyspraxie ideokinetická, pleiotropní efekt, edukační realita, redefinování, homogenní skupina, epigamní chování, komplexe, dyspraxie grafická, dyspraxie motorická, sekvenční styl, becquerelKnihy

Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Životní styl české mládeže -- autor: Rychtecký Antonín, Tilinger Pavel
Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí -- autor: Rubín Lukáš, kolektiv autorů
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 1. -- autor: Opletal Lubomír

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz