Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

oropulace, mega akce, mindset (angl.), mezinárodní mobilita studentů, FIM, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, alogon, HSS zkratka ve zdravotnictví, nous poietikos (řec.), součinnost a její druhy, hyperlucidita, rebound effect, kortikalita osobnosti člověka, hypobulický stav, hyperbulický stav, infestace, kiting, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, tomboy ( z angl.), demence v prvním stadiu, semilucidní chování, rodinné rituály, FH zkratka ve zdravotnictví, životní stereotyp, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, volitional efficiency, doing (angl, restriktivní opatření, režimová terapie, youtuberství, hotspot (angl.), zdravotnická edukace, pozicionalita, institucionalizace, Centrální biologické hodiny, hyporeflexie, yiff, antioxidant, demobilizující konflikt, mobilizující konflikt, kortikální osoby, papyrophobia, orofaciální stimulace, one brain, edukativní taktiky, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, deprofesionalizace, expresivní terapie, hluk antropického původu, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), laterální asymetrie, corporate social responsibility (angl.), lamaterapie, multitasking v humanitních vědách, self-reflexivity (angl.), hodnotová orientace, pH, psychoperistaltika, softshell, neaktivní, alfa pozice a role ve skupině, rodinné kurikulum, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), aktivismus, aktiv, psychosociální devalvace, audiovizuální stimulátor, hypersplenismus, sociální akceptace, hyperaktivní, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Úvod do duchovědné psychologie, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, osobnost revmatická či reumatoidní, dystymická osobnost, Závady a poruchy vůle a jednání, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, pozornost, afekty člověka a jejich zvládání, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, závady a poruchy emotivity (citů, poruchy chování v MKN 10, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, profesní dotazník, násilí, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do behaviorismu, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, JOMO zkratka, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, media (angl.), nadané a tvořivé osobnosti, IPAQ zkratka, perspektivní orientace, hlubinná psychologie, Glasser William, citové závady a poruchy, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Švancara Josef, Vaněk Jan, osobnost dítěte, muskulární stimulace, kompetence pracovní, Paretovo pravidlo, elektromyogram, vita activa, funkční norma v psychologii, ideální norma v psychologii, kognitivní kataplexie, Golem efekt, musturbace, mánie bez psychotických příznaků, hypománie, hyperagilnost, hypoagilnost, hyperbulie, automatismy, determinanta, paměť orgánová, koaktivní pracovní skupina, modus operandi, detabuizace, sex typing, hypokinetický typ, workogenie, pubertální hypobulie, hypokinéza, cyteromanie, asocianismus, butyrofenony, CK zkr., psychologický prostor, edukativní interakce, studentské portfolio, interiktální, anxiozní edukace, SWOT analýza, monochronická koncepce času, selektivní interakce, selektivita pozornosti, somatická zdatnost, kooperace, investovat, investor, metatropizmus, promotor, dyspraxie, seizmicita, retroaktivita, investice, imunoglobulin, erotogenní, erotika, dozimetrie, facilitace, gerontofilie, ilegalita, chiralita, ergon, agitace, koakční efekt, geonika, superkonformita, hyperkinéza, inaktivace, stabilita inteligence, strategie mini-maxi, cyklotymie, inhibiční schopnost, korofilie, skupinová integrace, primární prevence, graeofilie, agitovanost, nespecifická primární prevence, flow v psychologii, hypersexualita, impulzivnost, fundamentální atribuční chyba, caravan effect, ADL zkratka, kognitivní deficit, Apgar Virginia, funkční diagnostika, rezultovat, sedativa, psychické procesy, advanced organizers (angl.), triolismus, dyspraxie ideokinetická, dyspraxie grafická, parciální agonista, nedeklarativní paměť, choreoterapie, konativní perseverace, egogenní, genová exprese, leisure time activities (angl.), deaktivace, chování typu A, nucleus accumbens, dysexekutivní syndrom, Pygmalion efekt, ochranné faktory, hypoaktivní, sympathy (angl.), bliss point, Smart Drugs (angl.), behaviorální inhibiční systém, reporting (angl.), actus purus, scénář života, Family Hardiness Index (angl.), chi-toning, dyspraxie motorická, sekvenční styl, hypersexuální, provitální, vita reducta, streetart, klastomanie, žákovské portfolio, megatrend, tradicionalista, vita maxima, vita minima, neronismus, degradace osobnosti, emocionální únava, primum movens (lat.), cirkulární reflex, suburbium, primordiální prevence, pedagogická akontabilita, aspirační úroveň, redefinování, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, edukační realita, pleiotropní efekt, komplexe, epigamní chování, encefalograf, sexuální identita, polypragmasie, somatotonie, psychická kastrace, exekutivní psychické funkce, kognitivní dysmetrie, kariérové poradenství, audioanalgezie, becquerelKnihy

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí -- autor: Rubín Lukáš, kolektiv autorů
Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 3. -- autor: Opletal Lubomír
Aktivita jako projekt -- autor: Marhánková Jaroslava Hasmanová

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz