Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

becquerel, násilí, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do behaviorismu, profesní dotazník, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, volitional efficiency, biologické formativní vlivy, metoda pozorování v psychologii, FH zkratka ve zdravotnictví, Vaněk Jan, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, JOMO zkratka, IPAQ zkratka, perspektivní orientace, osobnost dítěte, zábavy v mládí, Švancara Josef, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Glasser William, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, zdravá škola, životní stereotyp, demence v prvním stadiu, poruchy chování v MKN 10, yiff, infestace, kiting, hyperbulický stav, hypobulický stav, hyperlucidita, rebound effect, kortikalita osobnosti člověka, hyporeflexie, alfa pozice a role ve skupině, nous poietikos (řec.), rodinné kurikulum, neaktivní, softshell, hodnotová orientace, pH, psychoperistaltika, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), součinnost a její druhy, mindset (angl.), semilucidní chování, youtuberství, rodinné rituály, doing (angl, restriktivní opatření, institucionalizace, Centrální biologické hodiny, pozicionalita, zdravotnická edukace, režimová terapie, hotspot (angl.), mega akce, tomboy ( z angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, alogon, HSS zkratka ve zdravotnictví, FIM, mezinárodní mobilita studentů, oropulace, media (angl.), závady a poruchy emotivity (citů, hyperaktivní, výkonnost lidské paměti, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, autonomní nervový systém, dlouhověkost, závady a poruchy pohybu, Základní vrstvy lidského mozku, Osobnost s poruchami základní životní nálady, akronym KEMSAK, entgagement (angl.), sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, normalita a psychické zdraví, osobnost a jeji poznavani, psychologická charakteristika žáků a žákyň, reflexní oblouk, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, satyrománie, negativní medializování, ultimální cíl, etapy tvořivosti, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, architektonický determinismus, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, prevence syndromu vyhoření, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychobiologie, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, myelosuprese, bradykinesis, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy jednání a vůle, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, sebeřízení, škola a její formativní vlivy, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, prioritization (angl.), osobnost patologicky cyklotymická, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost revmatická či reumatoidní, dystymická osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, psychologie biologická, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, edukativní, kreativní a talentované osoby, sekundární psychické procesy, primární psychický proces, Famile a persona, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, pozornost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, afekty člověka a jejich zvládání, sociální akceptace, hypersplenismus, dozimetrie, modus operandi, selektivní interakce, SWOT analýza, anxiozní edukace, edukativní interakce, studentské portfolio, interiktální, detabuizace, kognitivní kataplexie, psychologický prostor, Golem efekt, musturbace, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, Paretovo pravidlo, elektromyogram, vita activa, mánie bez psychotických příznaků, monochronická koncepce času, CK zkr., paměť orgánová, emocionální únava, vita maxima, vita minima, suburbium, primordiální prevence, cirkulární reflex, primum movens (lat.), neronismus, degradace osobnosti, impulzivnost, workogenie, hypersexualita, cyteromanie, asocianismus, butyrofenony, hypokinéza, pubertální hypobulie, sex typing, hypokinetický typ, hypománie, koaktivní pracovní skupina, provitální, investovat, agitace, ergon, dyspraxie, seizmicita, retroaktivita, promotor, metatropizmus, kooperace, investor, skupinová integrace, investice, imunoglobulin, ilegalita, chiralita, gerontofilie, facilitace, erotogenní, erotika, primární prevence, korofilie, determinanta, inaktivace, automatismy, hyperagilnost, hypoagilnost, hyperbulie, selektivita pozornosti, somatická zdatnost, stabilita inteligence, strategie mini-maxi, hyperkinéza, graeofilie, koakční efekt, geonika, superkonformita, cyklotymie, inhibiční schopnost, nespecifická primární prevence, flow v psychologii, agitovanost, vita reducta, hypersexuální, audiovizuální stimulátor, deaktivace, muskulární stimulace, kompetence pracovní, Pygmalion efekt, ochranné faktory, hypoaktivní, dysexekutivní syndrom, nucleus accumbens, leisure time activities (angl.), chování typu A, expresivní terapie, sympathy (angl.), bliss point, Family Hardiness Index (angl.), chi-toning, scénář života, actus purus, Smart Drugs (angl.), behaviorální inhibiční systém, hluk antropického původu, deprofesionalizace, genová exprese, papyrophobia, aktivismus, aktiv, psychosociální devalvace, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, orofaciální stimulace, one brain, edukativní taktiky, kortikální osoby, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), antioxidant, demobilizující konflikt, mobilizující konflikt, konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, corporate social responsibility (angl.), lamaterapie, laterální asymetrie, reporting (angl.), egogenní, streetart, exekutivní psychické funkce, redefinování, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, encefalograf, sexuální identita, kariérové poradenství, audioanalgezie, kognitivní dysmetrie, polypragmasie, pleiotropní efekt, somatotonie, psychická kastrace, aspirační úroveň, pedagogická akontabilita, žákovské portfolio, megatrend, tradicionalista, klastomanie, edukační realita, epigamní chování, funkční diagnostika, advanced organizers (angl.), rezultovat, sedativa, Apgar Virginia, kognitivní deficit, fundamentální atribuční chyba, caravan effect, ADL zkratka, psychické procesy, choreoterapie, komplexe, konativní perseverace, nedeklarativní paměť, parciální agonista, triolismus, dyspraxie ideokinetická, dyspraxie grafická, dyspraxie motorická, sekvenční styl, emoce mobilizujícíKnihy

Životní styl české mládeže -- autor: Rychtecký Antonín, Tilinger Pavel
Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Zábavné cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí -- autor: Suchá Jitka
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 3. -- autor: Opletal Lubomír

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz