Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, návyky, adultopsychologie zralé dospělosti, adultopsychologie první dospělosti, negativismus jako přizpůsobovací operace, formativní vlivy člověka, vůle a její závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, nálady a jejich závady a poruchy, myšlení a jeho závady a poruchy, longevita, PSI zkratka ve zdravotnictví, youtuberství, hotspot (angl.), tomboy ( z angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, režimová terapie, zdravotnická edukace, normalita statistická, evaluace dětí v mateřských školách, institucionalizace, Centrální biologické hodiny, restriktivní opatření, didaktika a psychodidaktika, osobnost v psychologii, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, potřeby, motivation (angl.), senzitivita s intropunitivitou, will (angl.), spánek a snění a jeho závady a poruchy, memory (angl.), Motives (angl.), healthy lifestyle, need (angl.), Disease, normality (angl.), psychodidaktika, interest (angl.), psychická způsobilost pro školu, fury (angl.), rodinné rituály, doing (angl, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, alogon, hodnotová orientace, práce, duševní zdraví, Vives J.L., softshell, neaktivní, yiff, alfa pozice a role ve skupině, rodinné kurikulum, burnout a jeho fáze, pH, psychoperistaltika, hypersplenismus, rodové studie, audiovizuální stimulátor, aktivismus, hyperaktivní, sociální akceptace, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, hyporeflexie, temperament jako personální složka, mindset (angl.), nous poietikos (řec.), součinnost a její druhy, infestace, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, mirror neurons (angl.), FIM, mezinárodní mobilita studentů, oropulace, mega akce, kiting, hyperbulický stav, interview podobný dramatu, kognitivní a učební strategie, volní složka osobnosti, porucha pohlavní identity u chlapců, kortikalita osobnosti člověka, rebound effect, hypobulický stav, labor (lat.), hyperlucidita, charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, školní prostředí, vyučovací a učební styly, První česká školská psychologická poradna a klinika, senzitivní osoby s intropunitivitou, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, psychomotorická instabilita dětí, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, únava, komunikace sociální, pozorování, Tělesné, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, tvořivost (kreativita), sebevýchova, volba a výběr povolání a studia, Submisivní a intropunitivní chování, semilucidní chování, perinatalita, stáří jako vývojová etapa, pubertální stadium vývoje, mladší školní věk (prepuberta), hry dětí předškolního věku, sociální kognice a percepce, intelektové závady a poruchy, hodnocení dětí v mateřských školách, profesní psychologické poradenství, sebehodnocení, vývojové období batolete, hodnoty, nálady člověka, vyučování, výsledky učení (vědomosti, demence v prvním stadiu, testy inteligence, persona a její poznávání, zájmy, metakognice ve školství, vůle a jednání člověka, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, prepubescence, dospívání, perinatální období vývoje, dospělost, batole (toddler), předškolní dítě, handicapované děti, autokognice a self-management, edukační psychologie, vývoj jedince, sebevzdělávání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, seniorita normální a abnormální, efektivní styly učení a vyučování, moralitas (lat.), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, agrese a šikana, konfliktové situace, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, Postmoderní směr psychologie, prenatální vývoj a porod, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, psychosomatická tenze u dětí, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, normální prenatální vývoj a porod, duševní zdraví člověka, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, aktiv, psychosociální devalvace, interiktální, detabuizace, modus operandi, hypokinetický syndrom, studentské portfolio, edukativní interakce, monochronická koncepce času, selektivní interakce, SWOT analýza, anxiozní edukace, kognitivní kataplexie, Golem efekt, vita activa, mánie bez psychotických příznaků, hypománie, paměť orgánová, elektromyogram, Paretovo pravidlo, musturbace, ideální norma v psychologii, funkční norma v psychologii, psychologický prostor, Crohnova nemoc, degradace osobnosti, emocionální únava, impulzivnost, hypersexualita, neronismus, primum movens (lat.), vita minima, suburbium, primordiální prevence, cirkulární reflex, cyteromanie, asocianismus, hypokinetický typ, workogenie, indometacin, CK zkr., sex typing, sociální učení, butyrofenony, hypokinéza, pubertální hypobulie, koaktivní pracovní skupina, determinanta, retroaktivita, promotor, metatropizmus, kooperace, seizmicita, dyspraxie, primární prevence, respitní, agitace, ergon, investovat, investor, facilitace, erotogenní, erotika, dozimetrie, gerontofilie, chiralita, investice, imunoglobulin, ilegalita, skupinová integrace, korofilie, stabilita inteligence, strategie mini-maxi, benefektance, inaktivace, somatická zdatnost, selektivita pozornosti, automatismy, hyperagilnost, hypoagilnost, hyperbulie, hyperkinéza, koakční efekt, flow v psychologii, extrapyramidový, agitovanost, graeofilie, nespecifická primární prevence, inhibiční schopnost, geonika, superkonformita, cyklotymie, vita maxima, vita reducta, dysexekutivní syndrom, nucleus accumbens, leisure time activities (angl.), deaktivace, hypoaktivní, ochranné faktory, hluk antropického původu, muskulární stimulace, kompetence pracovní, Pygmalion efekt, chování typu A, sympathy (angl.), Smart Drugs (angl.), behaviorální inhibiční systém, reporting (angl.), pedofilie, actus purus, scénář života, bliss point, Family Hardiness Index (angl.), chi-toning, expresivní terapie, deprofesionalizace, papyrophobia, kortikální osoby, antioxidant, demobilizující konflikt, edukativní taktiky, one brain, self-reflexivity (angl.), multitasking v humanitních vědách, orofaciální stimulace, ketamin, mobilizující konflikt, konformní orientace osobnosti, lamaterapie, Life Satisfaction Scale (LSS), laterální asymetrie, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, realistická orientace osobnosti, autoplastický obraz nemoci, reumatická osobnost, genová exprese, egogenní, kariérové poradenství, audioanalgezie, kognitivní dysmetrie, polypragmasie, sexuální identita, encefalograf, edukační realita, redefinování, homogenní skupina, horizontální sociální mobilita, somatotonie, psychická kastrace, klastomanie, streetart, hypersexuální, provitální, tradicionalista, megatrend, aspirační úroveň, pedagogická akontabilita, žákovské portfolio, pleiotropní efekt, epigamní chování, caravan effect, ADL zkratka, psychické procesy, advanced organizers (angl.), fundamentální atribuční chyba, kognitivní deficit, funkční diagnostika, rezultovat, sedativa, Apgar Virginia, cholinesteráza, choreoterapie, dyspraxie grafická, dyspraxie motorická, sekvenční styl, komplexe, dyspraxie ideokinetická, triolismus, konativní perseverace, nedeklarativní paměť, parciální agonista, becquerelKnihy

Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí -- autor: Rubín Lukáš, kolektiv autorů
Životní styl české mládeže -- autor: Antonín, Rychtecký Tilinger Pavel
Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku -- autor: Hudáková Zuzana
Aktivita jako projekt -- autor: Marhánková Jaroslava Hasmanová

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz