Pojem anamnéza dítěte

Slovo:

anamnéza dítěte


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

• ANAMNÉZA je soubor důležitých životopisných informací o průběhu a okolnostech dosavadního psychosomatického vývoje daného jedince a o environmentálních, zdravotních, sociálních, ekonomických a psychologických i pedagogických podmínkách a vlivech na rozvoj jeho psychiky, osobnosti, prožívání i chování a zdravotního stavu.
Patří mezi základní metody poznávání a základní podklady pro diagnostikování osobnosti nejen nemocných, ale i zdravých osob, dětí, dospělých i seniorů.


Základní údaje anamnézy dítěte

Příjmení a jméno

Datum a místo narození

Bydliště (např. velkoměsto-střed, velkoměsto-tovární předměstí, velkoměsto-venkovské předměstí, velké město, menší město, vesnice, osada, samota, střídá často bydliště (uveďte počet stěhování od doby narození dítěte).

Národnost

Konstituce a držení těla

Výška

Hmotnost

Současný zdravotní stav (potíže a bolesti, např. hlavy, zad, kloubů))

Absolvované školy, příp. pracoviště (od kdy do kdy)

Název zařízení kde byl(a) během svého vývoje umisťována(a)


Matka

Jméno a příjmení

Datum narození matky

Národnost matky

Bydliště matky

Zdravotní stav matky

Vzdělání matky

Povolání matky

Současné pracoviště matky


Otec

Jméno a příjmení

Datum narození otce

Národnost otce

Bydliště otce

Zdravotní stav otce

Vzdělání otce

Povolání otce

Jiné osoby ve funkci rodičů
(např. prarodiče ze strany otce či matky, vzdálenější příbuzní, pěstouni, adoptivní rodiče, cizí, jiné).

Vyšetřovaná osoba bydlela většinu dosavadního života:
(např. s oběma rodiči, s otcem s matkou , s babičkou, dědečkem, s nevlastními rodiči, s příbuznými, u cizích lidí, v dětském domově(ústavu).


Sourozenci

Jméno a příjmení

Datum narození

Bydliště

Zdravotní stav

Vzdělání

Povolání

Specifika


Osobní anamnéza dítě (vzor)

Datum prvního vyšetření

Informátor o anamnéze

Důvod vyšetření
(např. záškoláctví, útěky z domova, neujasněná volba povolání či studia, nekázeň, neklid, nesoustředěnost, prospěchové obtíže, posouzení speciálního talentu, zjištění způsobilosti pro školní docházku, jiné).

Význačná dosavadní odborná opatření ( např.léčebná, výchovná, soudní).


Rodové dispozice

- ze strany otce

--u příbuzných ze strany otce

- ze strany matky

- u příbuzných ze strany matky

- u sourozenců

Otěhotnění manželky bylo manželem přijato: dychtivě, toužil po dítěti, chtěl je, ale s rozumem, bylo mu to jedno, považoval je za nežádoucí, nedovede říci, jiné ..................................(doplňte).

Kolik dětí rodiče chtěli mít?

Proč bylo dítě matkou nežádáno?

Proč bylo dítě otcem nežádáno?

Spokojenost matky s tím, že porodila, chlapce - holčičku

Spokojenost otce s tím, že má chlapce - holčičku

Kolikáté je vyšetřované dítě?

Jak se cítila matka během těhotenství?

Dělala si matka starosti, co bude?

Měla matka strach z porodu?

Měla matka strach že dítě nebude normální ? Proč?

Čím by si matka přála mít svoje dítě?

Čím by si otec přál mít svoje dítě?

Úrazy a nemoci matky v těhotenství


Porod

- pořadí porodu

- průběh porodu

- porodní hmotnost dítěte

- porodní míra plodu


Stav dítěte po narození

Kojení

Krmení

Spánek dítěte
(např. žádné obtíže, obtížně usíná, odmítá jít spát, spí neklidně, má noční děsy a můry, mluví ze spaní, vstává a chodí ve spánku, probouzí se s křikem a pláčem).

Vyměšování

Nemoci, úrazy a operace

Psychický vývoj

- začátek sezení

- počátek chůze

- osobní tempo a motorika

- lateralita

- výrazový vývoj (zejména vývoj řeči)

- kognitivní vývoj

- pudový a emotivní vývoj

- charakterový vývoj

- sociální vývoj

- celkový vývoj osobnosti
(např. pravděpodobně normální, opožděný, mentálně retardovaný, dificilní, disharmonický, poruchový, chorobný).


Scholarita

- adaptace na mateřskou školu
(např. bez potíží, chodil do mateřské školy rád, chodil do mateřské školy jen z povinnosti, s odporem, s potížemi, např. pláč, protesty, nutné donucování).
- začátek povinné školní docházky
- vývoj prospěchu a adaptace ve škole
- zvláštní nezdary
- nynější prospěch a chování
- pozice a role dítěte ve škole
- postoje dítěte a jeho rodiny ke škole

Prostředí v němž dítě vyrůstalo

- u rodičů
- v jiné rodinné péči
- v ústavní výchově
- léčebné hospitalizace

Podmínky rodinného prostředí

- bytové poměry (např. přiměřené: vlastní domek, družstevní byt, byt v cizím domku, státní byt v činžáku, podnájem v rodinném domku, podnájem v činžáku

• komplikované : byt velmi malý a nekomfortní, byt sice dost velký, ale nekomfortní, byt zdravotně závadný).
- možnosti spánku, rekreace a soukromí dítěte (má samostatnou místnost, má místnost společnou se sourozenci, spí v místnosti se sourozenci i s dospělými, má společné lůžko s jiným sourozencem, má jen svůj pracovní kout, zdravotní a povahový stav sourozenců).
- okolí domova (např. zahrada, sad, dvorek, park, les, zástavba, jiné),
- materiální zajištění rodiny (přiměřené, nadprůměrné, nepřiměřené, nízké, dítě pro sebe nemá kapesné, jiné).
- pracovní doba rodičů (např. otec zaměstnán, matka pracuje v domácnosti, otec je doma (důchodce, nemoc, nezaměstnanost), matka je zaměstnaná, oba rodiče jsou zaměstnaní, matka se vrací domů až večer, otec se vrací domu až večer, osamělá matka, která má ranní směny, osamělá matka, která má odpolední a noční směny, osamělý otec, jiné).
- přítomnost rodičů v rodině (např. otec dlouhodobě vzdálen, matka dlouhodobě vzdálena, oba rodiče dlouhodobě vzdáleni, otec dojíždí jednou týdně- jednou za měsíc, matka dojíždí jednou týdně- jednou za měsíc, otec dlouhodobě vzdálen, matka dojíždí, matka dlouhodobě vzdálena, otec dojíždí).
- kulturně sociální úroveň rodiny (např. vynikající, velmi dobrá, dobrá, dostatečná, sotva dostačující).
- okruh sociálních kontaktů dítěte a výchova v rodině
- náplň volného času (např. navštěvuje zájmový kroužek, rytmiku, klub, chodí do dětské organizace, pěstuje sport, chodí do mimoškolní hudební či výtvarné výchovy, na hodiny cizích jazyků, pečuje o psa, hraje si, jiné).
- oblíbené hry dítěte ( např. nepohyblivé hračky, pohyblivé hračky, hry stavebnicové, konstruktivní , na trpělivost, společenské, náhodné štěstěny, sportovní, se zvířaty),
- jiné okolnosti (např. spolubydlící).

Struktura rodiny

- složení rodiny v níž dítě žije např.:

vlastní rodiče,

vlastní rodiče a sourozenci,

vlastní otec a nevlastní matka,

vlastní matka a a nevlastní otec,

vlastní otec a nevlastní matka a vlastní sourozenci,

vlastní otec a nevlastní matka a nevlastní sourozenci,

vlastní matka a nevlastní otec a nevlastní sourozenci,

vlastní i nevlastní sourozenci, vlastní rodiče a další příbuzní,

jiné (uveďte........................................................).


Denní režim

Kdy chodí spát?

Kdy vstává?

Kdy a co snídá?

Obědvá mimo domov?

Večeří pravidelně doma?

Chodí na procházky?

Volný čas tráví sám nebo s vrstevníky?

Jak dlouho se do školy učí na další den?

Zdravotní stav rodiny ( vnitřní choroby, úrazy, invalidita, nervové závady a poruchy, psychické potíže, závady a poruchy):


Celková charakteristika rodinného soužití

Literatura
KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Akademické nakladatelství. Brno, 2001.
275 stran. ISBN 80-7204-200-9.

Komentáře ke slovu anamnéza dítěte


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » anamnéza
následující slovo: » anamnésis
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:158
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz