Pojem Cattell 16 PF zkratka v psychologii

Slovo:

Cattell 16 PF zkratka v psychologii


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Cattell 16 Personality Factor (Cattellův šestnáctifaktorový osobnostní dotazník).
Cattellovy osobnostní faktory jsou závislé na neurofyziologických vlastnostech. Jde o tzv. hlubší, podpovrchové vlastnosti. Projevují se jako syndromy, tj. skupiny příznaků.
NÍZKÉ SKÓRE
A REZERVOVANÝ s odstupem, kritický, chladný (schizotýmie)
B MÉNĚ INTELIGENTNÍ, konkrétně myslící (nižší vzděl. duš. schopnost
Citový, emočně méně stálý, snadno se rozruší (nižší síla ega)
E POKORNÝ, mírný, poslušný, přizpůsobující se (submise)
F STŘÍZLIVÝ, opatrný, vážný, mlčenlivý (desurgence)
G VYBALÉZAVÝ, řídí se podle sebe, přehlíží závazky (slabá síla superega)
H PLACHÝ, umírněný, ostýchavý, bojácný (threctia)
I ROBUSTNÍ, spoléhající se na sebe, realistický, smysl pro účelnost (harria)
L DŮVĚŘIVÝ, přizpůsobivý, nežárlí, snadno se s ním vyjde (alaxia)
M PRAKTICKÝ, pečlivý, konvenční, usměrňovaný vnější real., slušný (praxernia)
N BEZELSTNÝ, přirozený, naivní, sentimentální (prostota)
O Klidný, jistý sám sebou, jasná mysl (pocit jistoty)
Q1 KONZERVATIVNÍ, respekt k ustál. myšl., toler. vůči trad. obtíž. (konzervativnost)
Q2 KOLEKTIVNÍ, závislý na skupině, spolehlivý stoup. (sklon lnout ke skup.)
Q3 Bezmyšlenkovitý, nedbá zvykl. nepořádný, podl. popud. zevnitř (nízká integrovanost)
Q4 Relaxovaný, klidný, netečný, nic ho nevyvede z míry (níz. ergické napětí)
VYSOKÉ SKÓRE
OTEVŘENÝ, vřelý, bezstarostný, účastný (afektotýmie či cyklotýmie)
INTELIGENTNĚJŠÍ, abstraktně myslící, bystrý (vyšší vzděl. duš. schopnost)
EMOČNĚ STABILNÍ, realistický, klidný (vyšší síla ega)
SEBEVĚDOMÝ, nezávislý, agresivní, tvrdošíjný (dominance)
BEZSTAROSTNÝ, nepozorný, veselý, nadšený (surgence)
SVĚDOMITÝ, neochvějný, rozšafný, jedná podle pravidel (sil. síla superega)
DOBRODRUŽNÝ, společensky smělý, nezabrzděný, spontánní (parmia)
JEMNOCITNÝ, závislý, rozmazlený, senzitivní (premsia)
PODEZÍRAVÝ, tvrdohlavý, nedá se podvést (protense)
TVOŘIVÝ, dá na vnitř. nutk. nedbá prakt. věcí života, bohém (autia)
VYCHYTRALÝ, vypočítavý, průbojný, pronikavý (vychytralost)
USTARANÝ, plný obav, depresivní, trápí se (pocit viny)
EXPERIMENTUJÍCÍ, kritický, liberální, analytický, volně myslící (radikalismus)
SOBĚSTAČNÝ, dává přednost vlast. rozhodnutím, vynalézavý (soběstačnost)
Sebekontrola, spol. přesný, disciplinovaný, nutkavý (vysoká sebekontrola)
Napjatý, uhnaný, přepracovaný, popudlivý (vysoké ergické napětí)

Komentáře ke slovu Cattell 16 PF zkratka v psychologii


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Cato Maior de Senectute.
následující slovo: » Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A)
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:459
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz