Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

školská poradenská psychologie, Úvod do experimentální psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Úvod do behaviorismu, násilí, IRT zkratka v humanitních vědáchí, syndromologie, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, drogové závislosti, Úvod do sociální psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, WMS zkratka v psychologii, výchova tvořivosti, CDT zkratka v psychologii, TKH zkratka v psychologii, D-A-M zkratka v psychologii, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Teoretická východiska psychologického poradenství, Dotazník funkčnosti rodiny, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, NŽU zkratka, rediagnostika, MMSE zkratka ve zdravotnictví, ICL zkratka v psychologické diagnostice, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Real Life Test (angl.), vaginoskop, American College Test (ACT), Seashore H.G., BERA zkratka ve zdravotnictví, Wechsler David, psychologická testová baterie, Vídeňský maticový test (VMT), MINI - zkratka ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, BBT zkratka ve zdravotnictví, TCT-DP zkratka v psychologii, SDO-Scale, STIP zkratka ve zdravotnictví, Kohs, WJIE zkratka, Dotazník interpersonální diagnózy, Stanford Binet Intelligence Scale, Ostravský dospozitiv, SWLS zkratka v psychologii, Odysseův syndrom, DAP zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, Metody zkoumání v psychologii, psychologická charakteristika žáků a žákyň, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, WCST zkratka v psychologii, talenty a jejich třídění, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, zvýšená psychosomatická tenze, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, D.A.T. zkratka v psychologii, závady a poruchy mobility a pozornosti, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, výchova problémových dětí, ROR zkratka v humanitních vědách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Edukativní determinanty psychiky, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, edukativní, kreativní a talentované osoby, osobnost a její poznávání, sebeřízení, závady a poruchy vývoje řeči, Psychosociální a edukativní zanedbanost, škola a její formativní vlivy, profesní a studijní orientacei, kulturní znevýhodnění, BDAE zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, ROCFT zkratka v psychologii, reverzní, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, Famile a persona, schopnosti a nadání, OAZ zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, TAS-20 zkratka v psychologii, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Osgood Charles Egerton, T- data v psychologii, fetoskopie, terénní diagnostika, Children´s Apperception test (CAT), Pintnerův - Patersonův výkonový test, TAT zkratka, kognitiva, predikční validita, normalizovanost, logopedická intervence, obsahová validita, curricular validity (angl.), kriteriální validita, MMPI, obdukce, Transdisciplinary Play - Based Assessment, DACH - zkratka, Autism Diagnostic Interview - R, Diagnostic anad Statistical Manual of Mental Disorders- IV, ergodiagnostika, DSM zkratka ve zdravotnictví, Adaptiver Matrizentest, apexkardiografie, fonokardiografie, Snellenův optotyp, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Zweihand-Koordination Test (něm.), autodiagnostika, difiereciální diagnostika (diff. dg.), standardizace psychologických metod, Bourdonův test, WISC, retestová korelace, misinterpretace, sketr, sociální kurátor, modalita, echografie, sonografie, amobarbitalové interview, screening, insuflace, Rorschachův test, Domino test, okultní krvácení, assessment (angl.), Assessment Centrum, podiatrie, indikace (z lat.), didaktický test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Tematický apercepční test, Baum test, ultrasonograf, punitivita, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Reverzní test v psychologii, testové metody v psychologii, WPPSI zkratka, ability to notice (angl.), CHIPS-test, skiaskopie, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, -zem, Bourdon Benjamin, testologie, SEIQoL, Rosenzweig Saul, cardiotocography (CTG), Schmidt H.D., Bayley Nancy (1899-1994), preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, Global Deterioration Scale (GDS), empirické psychologické diagnostické metody, Stress Profile (SP), ratio IQ, kardiotokografie (KTG), Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Interpersonal Check List (ICL), Mattis dementia rating scale (MDRS), validita predikční, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), above-level testy, Škála Oseretzkého, Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), Schuhfriedův test ), DDÚ ve školství, Prosocial Tendencies Measure (PTM), positivní revers, Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Dotazník EPI, Dotazník ŽIN-ŽIS, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Binet-Simonova inteligenční škála, Vizuálně motorický test L. Benderové, Test struktury intelektu R. Amthauera, Test Purpose in Life (P-I-L), autopsieKnihy

Delikvence -- autor: Blažek Petr, Fischer Slavomil, Škoda Jiří
Londýnská věž (ToL) - Schalliceova verze, manuál k administraci -- autor: Bezdíček Ondřej
Dětská kresba jako diagnostický nástroj -- autor: Cognet Georges
Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5 -- autor: asociácia Americká psychiatrická
Diagnostická radiologie -- autor: Seidl Zdeněk, Vaněčková Manuela

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz