Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Ostravský dospozitiv, Dotazník interpersonální diagnózy, SWLS zkratka v psychologii, Odysseův syndrom, WJIE zkratka, Stanford Binet Intelligence Scale, Golemanův EQ test, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, MMSE zkratka ve zdravotnictví, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Real Life Test (angl.), MINI - zkratka ve zdravotnictví, Kohs, afekty, rediagnostika, STIP zkratka ve zdravotnictví, NŽU zkratka, syndromologie, schopnosti intelektu, SDO-Scale, TCT-DP zkratka v psychologii, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, BBT zkratka ve zdravotnictví, projekční psychologické diagnostické metody, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, ICL zkratka v psychologické diagnostice, vaginoskop, Bayley Nancy (1899-1994), empirické psychologické diagnostické metody, Schmidt H.D., Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), preferential looking test, Stress Profile (SP), culture relevant tests (angl.), videotrénink interakcí (VTI), ratio IQ, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), CDR zkratka ve zdravotnictví, Global Deterioration Scale (GDS), Wechsler David, Seashore H.G., psychologická testová baterie, Vídeňský maticový test (VMT), American College Test (ACT), BERA zkratka ve zdravotnictví, psychometrické metody, Reisbergova škála kognitivní deteriorace, T- data v psychologii, Osgood Charles Egerton, Berelson Bernard Reuben, behaviorismus a reflexologie, experimentální psychologie, didaktické testy, volba a výběr povolání a studia, tvořivost (kreativita), poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, typy osobnosti učitelů a učitelek, První česká školská psychologická poradna a klinika, hry dětí předškolního věku, perinatalita, IRT zkratka v humanitních vědáchí, hodnocení dětí v mateřských školách, intelektové závady a poruchy, porucha chování s opozičním vzdorem, persona a její poznávání, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, výsledky učení (vědomosti, testy inteligence, postoje a vztahy, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), sociometrie v praxi, psychologie práce a řízení, životní styl, psychometrika, autokognice a self-management, psychologické poradenství na vysokých školách, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, perinatální období vývoje, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, závady a poruchy řeči, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, organizační kultura pracoviště, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, kardiotokografie (KTG), cardiotocography (CTG), kriteriální validita, curricular validity (angl.), predikční validita, kognitiva, terénní diagnostika, obsahová validita, normalizovanost, podiatrie, Assessment Centrum, difiereciální diagnostika (diff. dg.), autodiagnostika, logopedická intervence, fetoskopie, Children´s Apperception test (CAT), Snellenův optotyp, apexkardiografie, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Zweihand-Koordination Test (něm.), Adaptiver Matrizentest, fonokardiografie, obdukce, Pintnerův - Patersonův výkonový test, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), TAT zkratka, MMPI, assessment (angl.), Domino test, Bourdonův test, sketr, standardizace psychologických metod, WISC, retestová korelace, sociální kurátor, screening, echografie, modalita, sonografie, amobarbitalové interview, misinterpretace, insuflace, didaktický test, punitivita, indikace (z lat.), okultní krvácení, Ravenovy progresivní matrice, Troponin, ultrasonograf, Rorschachův test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, DACH - zkratka, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Life Satisfaction Scale (LSS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), -zem, Flynnův fenomen, Emotional Contagion Scale (ECS), Self - Report Altruism Scale (SRA), Watson John Broadus (1878-1958), positivní revers, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, ability to notice (angl.), WPPSI zkratka, Test čáry života, CHIPS-test, Rosenzweig Saul, Reverzní test v psychologii, testové metody v psychologii, testologie, SEIQoL, Beverly A. Potter´s Questionnaire, skiaskopie, Dotazník EPI, Dotazník ŽIN-ŽIS, Škála Oseretzkého, above-level testy, Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), Rey-Osterriethova komplexní figura, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Autism Diagnostic Interview - R, ergodiagnostika, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Binet Alfred (1857-1911), Vizuálně motorický test L. Benderové, Test struktury intelektu R. Amthauera, Test Purpose in Life (P-I-L), Binet-Simonova inteligenční škála, DDÚ ve školství, Mattis dementia rating scale (MDRS), validita predikční, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Schuhfriedův test ), autopsieKnihy

Delikvence -- autor: Blažek Petr, Fischer Slavomil, Škoda Jiří
Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5 -- autor: asociácia Americká psychiatrická
Diagnostika jazykového vývoje -- autor: Seidlová Málková Gabriela, Smolík Filip
Diagnostická radiologie -- autor: Seidl Zdeněk, Vaněčková Manuela
Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii -- autor: Lazúrová Ivica, autorov Juraj Payer, kolektív

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz