Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Číselný čtverec, rozhovor jako poznávací metoda, Dotazník funkčnosti rodiny, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do experimentální psychologie, školská poradenská psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, WAB zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, ROCFT zkratka v psychologii, DAP zkratka v psychologii, D-A-M zkratka v psychologii, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, WMS zkratka v psychologii, CDT zkratka v psychologii, TKH zkratka v psychologii, Úvod do sociální psychologie, drogové závislosti, MINI - zkratka ve zdravotnictví, Real Life Test (angl.), Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, Ostravský dospozitiv, Dotazník interpersonální diagnózy, ADAS zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, American College Test (ACT), Vídeňský maticový test (VMT), vaginoskop, ICL zkratka v psychologické diagnostice, MMSE zkratka ve zdravotnictví, SWLS zkratka v psychologii, Odysseův syndrom, NŽU zkratka, rediagnostika, syndromologie, IRT zkratka v humanitních vědáchí, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, Kohs, WJIE zkratka, BBT zkratka ve zdravotnictví, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, TCT-DP zkratka v psychologii, reverzní, kulturní znevýhodnění, Metody zkoumání v psychologii, Styly a strategie vyučování a učení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoční poruchy, hyperkinetické závady a poruchy, rozhovor a jeho typy, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, rozhovor na pracovišti, edukativní a sociální zanedbanost, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výchova problémových dětí, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, psychologické poznávací metody projektivní, mobilita, disociální a asociální chování dětí a mládeže, studijní a profesní poradenství, ROR zkratka v humanitních vědách, Edukativní determinanty psychiky, psychologické poradenství ve školství, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, psychosomaticky traumatizované osoby, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, Psychosociální a edukativní zanedbanost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, WCST zkratka v psychologii, talenty a jejich třídění, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, zvýšená psychosomatická tenze, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, OAZ zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, TAS-20 zkratka v psychologii, psychologická testová baterie, Wechsler David, Children´s Apperception test (CAT), fetoskopie, Pintnerův - Patersonův výkonový test, TAT zkratka, obdukce, MMPI, terénní diagnostika, kognitiva, obsahová validita, normalizovanost, curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, fonokardiografie, apexkardiografie, Diagnostic anad Statistical Manual of Mental Disorders- IV, Autism Diagnostic Interview - R, ergodiagnostika, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Transdisciplinary Play - Based Assessment, DACH - zkratka, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Snellenův optotyp, Zweihand-Koordination Test (něm.), Adaptiver Matrizentest, DSM zkratka ve zdravotnictví, logopedická intervence, autodiagnostika, standardizace psychologických metod, Bourdonův test, WISC, retestová korelace, insuflace, misinterpretace, sketr, sociální kurátor, modalita, echografie, sonografie, amobarbitalové interview, screening, Rorschachův test, Tematický apercepční test, assessment (angl.), Domino test, Assessment Centrum, podiatrie, difiereciální diagnostika (diff. dg.), okultní krvácení, indikace (z lat.), Baum test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, ultrasonograf, punitivita, didaktický test, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), CHIPS-test, ability to notice (angl.), Rosenzweig Saul, cardiotocography (CTG), ratio IQ, kardiotokografie (KTG), WPPSI zkratka, Reverzní test v psychologii, SEIQoL, testologie, Beverly A. Potter´s Questionnaire, skiaskopie, testové metody v psychologii, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), T- data v psychologii, Global Deterioration Scale (GDS), Osgood Charles Egerton, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., CDR zkratka ve zdravotnictví, preferential looking test, Stress Profile (SP), culture relevant tests (angl.), empirické psychologické diagnostické metody, Bayley Nancy (1899-1994), Schmidt H.D., Bourdon Benjamin, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, validita predikční, Mattis dementia rating scale (MDRS), Blind Learning Attitude Test (BLAT), Schuhfriedův test ), Binet-Simonova inteligenční škála, DDÚ ve školství, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Interpersonal Check List (ICL), Škála Oseretzkého, above-level testy, Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), Rey-Osterriethova komplexní figura, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Vizuálně motorický test L. Benderové, Emotional Contagion Scale (ECS), Self - Report Altruism Scale (SRA), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), -zem, Interpersonal Reactivity Index (IRI), Prosocial Tendencies Measure (PTM), Test Purpose in Life (P-I-L), Test struktury intelektu R. Amthauera, Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, positivní revers, autopsieKnihy

Delikvence -- autor: Blažek Petr, Fischer Slavomil, Škoda Jiří
Dětská kresba jako diagnostický nástroj -- autor: Cognet Georges
Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5 -- autor: asociácia Americká psychiatrická
Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství -- autor: Ambrožová Helena, Kolektív autorov
Akutní kardiologie do kapsy -- autor: Vojáček Jan

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz