Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, Ostravský dospozitiv, SWLS zkratka v psychologii, Golemanův EQ test, MINI - zkratka ve zdravotnictví, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Real Life Test (angl.), Odysseův syndrom, WJIE zkratka, rediagnostika, NŽU zkratka, syndromologie, IRT zkratka v humanitních vědáchí, STIP zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, Kohs, BBT zkratka ve zdravotnictví, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, TCT-DP zkratka v psychologii, ICL zkratka v psychologické diagnostice, vaginoskop, culture relevant tests (angl.), Stress Profile (SP), empirické psychologické diagnostické metody, Bayley Nancy (1899-1994), Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), Rosenzweig Saul, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), ratio IQ, Schmidt H.D., preferential looking test, Wechsler David, psychologická testová baterie, Vídeňský maticový test (VMT), American College Test (ACT), Seashore H.G., BERA zkratka ve zdravotnictví, CDR zkratka ve zdravotnictví, Global Deterioration Scale (GDS), T- data v psychologii, Osgood Charles Egerton, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, drogové závislosti, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, kulturní znevýhodnění, reverzní, WAB zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, ROCFT zkratka v psychologii, Psychosociální a edukativní zanedbanost, škola a její formativní vlivy, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, TMT zkratka v psychologii, DAP zkratka v psychologii, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, poznávací metody psychiky a osobnosti, školská poradenská psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, Teoretická východiska psychologického poradenství, WMS zkratka v psychologii, CDT zkratka v psychologii, TKH zkratka v psychologii, D-A-M zkratka v psychologii, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, CHIPS-test, ability to notice (angl.), obsahová validita, curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, normalizovanost, logopedická intervence, Assessment Centrum, podiatrie, difiereciální diagnostika (diff. dg.), autodiagnostika, kognitiva, terénní diagnostika, fonokardiografie, apexkardiografie, Snellenův optotyp, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, obdukce, MMPI, fetoskopie, Children´s Apperception test (CAT), Pintnerův - Patersonův výkonový test, TAT zkratka, assessment (angl.), Domino test, sketr, Bourdonův test, standardizace psychologických metod, WISC, sociální kurátor, screening, echografie, modalita, sonografie, amobarbitalové interview, retestová korelace, misinterpretace, punitivita, didaktický test, indikace (z lat.), okultní krvácení, ultrasonograf, Baum test, insuflace, Rorschachův test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Zweihand-Koordination Test (něm.), Adaptiver Matrizentest, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), positivní revers, Dotazník EPI, Vizuálně motorický test L. Benderové, Test struktury intelektu R. Amthauera, Test Purpose in Life (P-I-L), Dotazník ŽIN-ŽIS, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), skiaskopie, testové metody v psychologii, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, Beverly A. Potter´s Questionnaire, SEIQoL, -zem, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, testologie, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Binet-Simonova inteligenční škála, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ergodiagnostika, Diagnostic anad Statistical Manual of Mental Disorders- IV, DSM zkratka ve zdravotnictví, DACH - zkratka, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, above-level testy, Škála Oseretzkého, validita predikční, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Schuhfriedův test ), DDÚ ve školství, Mattis dementia rating scale (MDRS), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), Rey-Osterriethova komplexní figura, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), autopsieKnihy

Delikvence -- autor: Blažek Petr, Fischer Slavomil, Škoda Jiří
Dětská kresba jako diagnostický nástroj -- autor: Cognet Georges
Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5 -- autor: asociácia Americká psychiatrická
Diagnostická radiologie -- autor: Seidl Zdeněk, Vaněčková Manuela
Výcvik diagnostických zručností I. -- autor: Lisá Elena

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz