Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Rosenzweig Saul, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), CHIPS-test, Test čáry života, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, ability to notice (angl.), videotrénink interakcí (VTI), ratio IQ, Bayley Nancy (1899-1994), Schmidt H.D., Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), empirické psychologické diagnostické metody, Stress Profile (SP), Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), testové metody v psychologii, skiaskopie, Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Prosocial Tendencies Measure (PTM), Dotazník EPI, Watson John Broadus (1878-1958), positivní revers, Life Satisfaction Scale (LSS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), testologie, SEIQoL, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Bourdon Benjamin, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, -zem, Flynnův fenomen, preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, Odysseův syndrom, WJIE zkratka, Kohs, SWLS zkratka v psychologii, Ostravský dospozitiv, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, afekty, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, STIP zkratka ve zdravotnictví, rediagnostika, NŽU zkratka, SDO-Scale, TCT-DP zkratka v psychologii, BBT zkratka ve zdravotnictví, projekční psychologické diagnostické metody, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, MINI - zkratka ve zdravotnictví, Real Life Test (angl.), psychometrické metody, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., Berelson Bernard Reuben, Osgood Charles Egerton, Global Deterioration Scale (GDS), Reisbergova škála kognitivní deteriorace, T- data v psychologii, Wechsler David, psychologická testová baterie, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, ICL zkratka v psychologické diagnostice, vaginoskop, Vídeňský maticový test (VMT), American College Test (ACT), Dotazník ŽIN-ŽIS, Test Purpose in Life (P-I-L), Domino test, assessment (angl.), Assessment Centrum, Ravenovy progresivní matrice, okultní krvácení, punitivita, didaktický test, indikace (z lat.), podiatrie, difiereciální diagnostika (diff. dg.), kriteriální validita, predikční validita, kognitiva, curricular validity (angl.), obsahová validita, autodiagnostika, logopedická intervence, normalizovanost, Troponin, ultrasonograf, sociální kurátor, sketr, Bourdonův test, screening, amobarbitalové interview, echografie, modalita, sonografie, standardizace psychologických metod, WISC, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, Rorschachův test, insuflace, retestová korelace, misinterpretace, terénní diagnostika, fetoskopie, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Rey-Osterriethova komplexní figura, Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), above-level testy, Škála Oseretzkého, Mattis dementia rating scale (MDRS), validita predikční, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Vizuálně motorický test L. Benderové, Test struktury intelektu R. Amthauera, Binet Alfred (1857-1911), Binet-Simonova inteligenční škála, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Schuhfriedův test ), DDÚ ve školství, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), obdukce, fonokardiografie, apexkardiografie, MMPI, TAT zkratka, Children´s Apperception test (CAT), Pintnerův - Patersonův výkonový test, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), Snellenův optotyp, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Autism Diagnostic Interview - R, ergodiagnostika, Token test, Transdisciplinary Play - Based Assessment, DACH - zkratka, Zweihand-Koordination Test (něm.), Adaptiver Matrizentest, autopsieKnihy

Londýnská věž (ToL). Schalliceova verze ToL, manuál k administraci -- autor: Bezdíček Ondrěj, Michalec Jiří, Shallice Tim
Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5 -- autor: asociácia Americká psychiatrická
Diagnostická radiologie -- autor: Seidl Zdeněk, Vaněčková Manuela
Diagnostika jazykového vývoje -- autor: Seidlová Málková Gabriela, Smolík Filip
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití -- autor: Vágnerová Marie

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz