Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

autopsie, Číselný čtverec, IRT zkratka v humanitních vědáchí, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, školská poradenská psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, Dotazník funkčnosti rodiny, NŽU zkratka, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, WMS zkratka v psychologii, CDT zkratka v psychologii, TKH zkratka v psychologii, D-A-M zkratka v psychologii, syndromologie, rediagnostika, TMT zkratka v psychologii, MINI - zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., Wechsler David, psychologická testová baterie, Vídeňský maticový test (VMT), American College Test (ACT), vaginoskop, ICL zkratka v psychologické diagnostice, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Real Life Test (angl.), Golemanův EQ test, STIP zkratka ve zdravotnictví, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, Ostravský dospozitiv, SWLS zkratka v psychologii, Odysseův syndrom, WJIE zkratka, Kohs, BBT zkratka ve zdravotnictví, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, TCT-DP zkratka v psychologii, SDO-Scale, DAP zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, Osgood Charles Egerton, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, Metody zkoumání v psychologii, psychologická charakteristika žáků a žákyň, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, disociální a asociální chování dětí a mládeže, talenty a jejich třídění, ROR zkratka v humanitních vědách, Edukativní determinanty psychiky, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, D.A.T. zkratka v psychologii, závady a poruchy mobility a pozornosti, WCST zkratka v psychologii, edukativní, BDAE zkratka v psychologii, afekty člověka a jejich zvládání, GDS zkratka v psychologii, ROCFT zkratka v psychologii, reverzní, kulturní znevýhodnění, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, Psychosociální a edukativní zanedbanost, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, psychosomaticky traumatizované osoby, kreativní a talentované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, schopnosti a nadání, Famile a persona, OAZ zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, TAS-20 zkratka v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, T- data v psychologii, echografie, MMPI, normalizovanost, obsahová validita, curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, kognitiva, terénní diagnostika, fetoskopie, Children´s Apperception test (CAT), Pintnerův - Patersonův výkonový test, TAT zkratka, obdukce, autodiagnostika, fonokardiografie, apexkardiografie, Snellenův optotyp, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Zweihand-Koordination Test (něm.), Adaptiver Matrizentest, DSM zkratka ve zdravotnictví, DACH - zkratka, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, Diagnostic anad Statistical Manual of Mental Disorders- IV, logopedická intervence, difiereciální diagnostika (diff. dg.), Token test, insuflace, modalita, sonografie, amobarbitalové interview, screening, sociální kurátor, sketr, Bourdonův test, standardizace psychologických metod, WISC, retestová korelace, misinterpretace, Rorschachův test, podiatrie, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, ultrasonograf, punitivita, didaktický test, indikace (z lat.), okultní krvácení, Domino test, assessment (angl.), Assessment Centrum, ergodiagnostika, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Global Deterioration Scale (GDS), Rosenzweig Saul, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, testologie, SEIQoL, Beverly A. Potter´s Questionnaire, skiaskopie, testové metody v psychologii, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, ability to notice (angl.), CHIPS-test, cardiotocography (CTG), Satisfaction with Life Scale (SWLS), kardiotokografie (KTG), ratio IQ, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), Stress Profile (SP), empirické psychologické diagnostické metody, Bayley Nancy (1899-1994), Schmidt H.D., preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, -zem, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Schuhfriedův test ), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), above-level testy, Škála Oseretzkého, Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), Rey-Osterriethova komplexní figura, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Mattis dementia rating scale (MDRS), validita predikční, Blind Learning Attitude Test (BLAT), DDÚ ve školství, Emotional Contagion Scale (ECS), Binet-Simonova inteligenční škála, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Vizuálně motorický test L. Benderové, Test struktury intelektu R. Amthauera, Test Purpose in Life (P-I-L), Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, positivní revers, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), echoencefalografie

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz