Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), Stress Profile (SP), Culture Free Tests (angl.), ratio IQ, Rosenzweig Saul, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), empirické psychologické diagnostické metody, Bayley Nancy (1899-1994), Osgood Charles Egerton, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., T- data v psychologii, Global Deterioration Scale (GDS), Schmidt H.D., preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, CHIPS-test, ability to notice (angl.), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), -zem, Emotional Contagion Scale (ECS), Self - Report Altruism Scale (SRA), positivní revers, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, testové metody v psychologii, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, skiaskopie, Beverly A. Potter´s Questionnaire, testologie, SEIQoL, Wechsler David, psychologická testová baterie, syndromologie, IRT zkratka v humanitních vědáchí, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, NŽU zkratka, rediagnostika, TCT-DP zkratka v psychologii, SDO-Scale, STIP zkratka ve zdravotnictví, WMS zkratka v psychologii, CDT zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, ROCFT zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, TKH zkratka v psychologii, D-A-M zkratka v psychologii, DAP zkratka v psychologii, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, BBT zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Real Life Test (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, ICL zkratka v psychologické diagnostice, Vídeňský maticový test (VMT), American College Test (ACT), vaginoskop, MINI - zkratka ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, Odysseův syndrom, WJIE zkratka, Kohs, SWLS zkratka v psychologii, Ostravský dospozitiv, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, Dotazník EPI, Dotazník ŽIN-ŽIS, Assessment Centrum, podiatrie, difiereciální diagnostika (diff. dg.), assessment (angl.), Domino test, didaktický test, indikace (z lat.), okultní krvácení, autodiagnostika, logopedická intervence, kognitiva, terénní diagnostika, fetoskopie, predikční validita, kriteriální validita, normalizovanost, obsahová validita, curricular validity (angl.), punitivita, ultrasonograf, sociální kurátor, sketr, Bourdonův test, screening, amobarbitalové interview, echografie, modalita, sonografie, standardizace psychologických metod, WISC, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, Rorschachův test, insuflace, retestová korelace, misinterpretace, Children´s Apperception test (CAT), Pintnerův - Patersonův výkonový test, Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Mattis dementia rating scale (MDRS), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, above-level testy, Škála Oseretzkého, Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), validita predikční, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Vizuálně motorický test L. Benderové, Test struktury intelektu R. Amthauera, Test Purpose in Life (P-I-L), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Binet-Simonova inteligenční škála, Schuhfriedův test ), DDÚ ve školství, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Snellenův optotyp, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Zweihand-Koordination Test (něm.), apexkardiografie, fonokardiografie, TAT zkratka, MMPI, obdukce, Adaptiver Matrizentest, DSM zkratka ve zdravotnictví, ergodiagnostika, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Diagnostic anad Statistical Manual of Mental Disorders- IV, Autism Diagnostic Interview - R, DACH - zkratka, Transdisciplinary Play - Based Assessment, autopsieKnihy

Londýnská věž (ToL). Schalliceova verze ToL, manuál k administraci -- autor: Bezdíček Ondrěj, Michalec Jiří, Shallice Tim
Delikvence -- autor: Blažek Petr, Fischer Slavomil, Škoda Jiří
Dětská kresba jako diagnostický nástroj -- autor: Cognet Georges
Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5 -- autor: asociácia Americká psychiatrická
Diagnostická radiologie -- autor: Seidl Zdeněk, Vaněčková Manuela

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz