Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

WJIE zkratka, Odysseův syndrom, Kohs, BBT zkratka ve zdravotnictví, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, SWLS zkratka v psychologii, Ostravský dospozitiv, MINI - zkratka ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, TCT-DP zkratka v psychologii, SDO-Scale, drogové závislosti, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, IRT zkratka v humanitních vědáchí, STIP zkratka ve zdravotnictví, rediagnostika, NŽU zkratka, syndromologie, Real Life Test (angl.), ADAS zkratka ve zdravotnictví, Schmidt H.D., Bayley Nancy (1899-1994), preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, Global Deterioration Scale (GDS), empirické psychologické diagnostické metody, Stress Profile (SP), ratio IQ, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), T- data v psychologii, Osgood Charles Egerton, vaginoskop, ICL zkratka v psychologické diagnostice, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, American College Test (ACT), Vídeňský maticový test (VMT), BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., Wechsler David, psychologická testová baterie, Úvod do experimentální psychologie, školská poradenská psychologie, afekty člověka a jejich zvládání, expanzivní a extrapunitivní chování, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychologie osobnosti učitele a učitelky, škola a její formativní vlivy, Psychosociální a edukativní zanedbanost, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, TAS-20 zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, edukativní, talenty a jejich třídění, RPM zkratka v psychologii, OAZ zkratka v psychologii, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, schopnosti a nadání, Famile a persona, kulturní znevýhodnění, reverzní, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Dotazník funkčnosti rodiny, Číselný čtverec, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, WAB zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, ROCFT zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, DAP zkratka v psychologii, WMS zkratka v psychologii, CDT zkratka v psychologii, TKH zkratka v psychologii, D-A-M zkratka v psychologii, kardiotokografie (KTG), cardiotocography (CTG), kriteriální validita, curricular validity (angl.), predikční validita, kognitiva, terénní diagnostika, obsahová validita, normalizovanost, podiatrie, difiereciální diagnostika (diff. dg.), autodiagnostika, logopedická intervence, fetoskopie, Children´s Apperception test (CAT), Snellenův optotyp, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Zweihand-Koordination Test (něm.), Adaptiver Matrizentest, apexkardiografie, fonokardiografie, Pintnerův - Patersonův výkonový test, TAT zkratka, MMPI, obdukce, Assessment Centrum, assessment (angl.), Bourdonův test, sketr, standardizace psychologických metod, WISC, retestová korelace, sociální kurátor, screening, echografie, modalita, sonografie, amobarbitalové interview, misinterpretace, insuflace, didaktický test, indikace (z lat.), okultní krvácení, Domino test, punitivita, ultrasonograf, Rorschachův test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, DSM zkratka ve zdravotnictví, DACH - zkratka, Emotional Contagion Scale (ECS), Self - Report Altruism Scale (SRA), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), -zem, Interpersonal Reactivity Index (IRI), Prosocial Tendencies Measure (PTM), Test Purpose in Life (P-I-L), Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, positivní revers, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, WPPSI zkratka, ability to notice (angl.), CHIPS-test, Rosenzweig Saul, Reverzní test v psychologii, testové metody v psychologii, testologie, SEIQoL, Beverly A. Potter´s Questionnaire, skiaskopie, Test struktury intelektu R. Amthauera, Vizuálně motorický test L. Benderové, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), above-level testy, Škála Oseretzkého, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, Diagnostic anad Statistical Manual of Mental Disorders- IV, ergodiagnostika, Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), Rey-Osterriethova komplexní figura, Schuhfriedův test ), DDÚ ve školství, Binet-Simonova inteligenční škála, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Blind Learning Attitude Test (BLAT), validita predikční, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Mattis dementia rating scale (MDRS), autopsieKnihy

Delikvence -- autor: Blažek Petr, Fischer Slavomil, Škoda Jiří
Dětská kresba jako diagnostický nástroj -- autor: Cognet Georges
Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5 -- autor: asociácia Americká psychiatrická
Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití -- autor: Vágnerová Marie
Rakovina štítné žlázy -- autor: Vlček Petr

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz