Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ability to notice (angl.), Test čáry života, CHIPS-test, WPPSI zkratka, Reverzní test v psychologii, Beverly A. Potter´s Questionnaire, skiaskopie, testové metody v psychologii, Rosenzweig Saul, cardiotocography (CTG), Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), Stress Profile (SP), Culture Free Tests (angl.), ratio IQ, kardiotokografie (KTG), videotrénink interakcí (VTI), SEIQoL, testologie, positivní revers, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Watson John Broadus (1878-1958), Dotazník EPI, Test struktury intelektu R. Amthauera, Test Purpose in Life (P-I-L), Dotazník ŽIN-ŽIS, Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Flynnův fenomen, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, -zem, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), empirické psychologické diagnostické metody, Bayley Nancy (1899-1994), Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, Ostravský dospozitiv, Golemanův EQ test, MINI - zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Real Life Test (angl.), SWLS zkratka v psychologii, Odysseův syndrom, BBT zkratka ve zdravotnictví, projekční psychologické diagnostické metody, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, afekty, WJIE zkratka, Kohs, MMSE zkratka ve zdravotnictví, ICL zkratka v psychologické diagnostice, Reisbergova škála kognitivní deteriorace, T- data v psychologii, Osgood Charles Egerton, Global Deterioration Scale (GDS), CDR zkratka ve zdravotnictví, Schmidt H.D., Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), preferential looking test, Berelson Bernard Reuben, psychometrické metody, Vídeňský maticový test (VMT), American College Test (ACT), vaginoskop, psychologická testová baterie, Wechsler David, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., Vizuálně motorický test L. Benderové, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Domino test, assessment (angl.), Assessment Centrum, Ravenovy progresivní matrice, okultní krvácení, punitivita, didaktický test, indikace (z lat.), podiatrie, difiereciální diagnostika (diff. dg.), curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, obsahová validita, normalizovanost, autodiagnostika, logopedická intervence, Troponin, ultrasonograf, sociální kurátor, sketr, Bourdonův test, screening, amobarbitalové interview, echografie, modalita, sonografie, standardizace psychologických metod, WISC, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, Rorschachův test, insuflace, retestová korelace, misinterpretace, kognitiva, terénní diagnostika, Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), Rey-Osterriethova komplexní figura, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Škála Oseretzkého, above-level testy, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), DDÚ ve školství, Binet-Simonova inteligenční škála, Binet Alfred (1857-1911), Schuhfriedův test ), Blind Learning Attitude Test (BLAT), Mattis dementia rating scale (MDRS), validita predikční, Token test, ergodiagnostika, TAT zkratka, MMPI, obdukce, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), Pintnerův - Patersonův výkonový test, fetoskopie, Children´s Apperception test (CAT), fonokardiografie, apexkardiografie, DACH - zkratka, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, Adaptiver Matrizentest, Zweihand-Koordination Test (něm.), Snellenův optotyp, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, autopsieKnihy

Dětská kresba jako diagnostický nástroj -- autor: Cognet Georges
Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5 -- autor: asociácia Americká psychiatrická
Diagnostika jazykového vývoje -- autor: Seidlová Málková Gabriela, Smolík Filip
Diagnostická radiologie -- autor: Seidl Zdeněk, Vaněčková Manuela
Diagnostické metody v personalistice -- autor: Evangelu Ester Jaroslava

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz