Pojem diagnostický

Slovo:

diagnostický


Význam:

zjišťovací, rozpoznávací, testovacíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ADAS zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, Real Life Test (angl.), MINI - zkratka ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, MMSE zkratka ve zdravotnictví, ICL zkratka v psychologické diagnostice, psychologická testová baterie, Vídeňský maticový test (VMT), American College Test (ACT), vaginoskop, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, BBT zkratka ve zdravotnictví, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, projekční psychologické diagnostické metody, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, TCT-DP zkratka v psychologii, afekty, Kohs, Ostravský dospozitiv, SWLS zkratka v psychologii, Odysseův syndrom, WJIE zkratka, Wechsler David, Seashore H.G., Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), Stress Profile (SP), empirické psychologické diagnostické metody, ratio IQ, videotrénink interakcí (VTI), CHIPS-test, Rosenzweig Saul, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), Bayley Nancy (1899-1994), Schmidt H.D., Osgood Charles Egerton, Berelson Bernard Reuben, psychometrické metody, BERA zkratka ve zdravotnictví, T- data v psychologii, Reisbergova škála kognitivní deteriorace, Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, Global Deterioration Scale (GDS), SDO-Scale, STIP zkratka ve zdravotnictví, postoje a vztahy, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, psychosomatická tenze u dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, rodové (genderové) studie, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, typy osobnosti učitelů a učitelek, prokreativní antikreativní podmínky, První česká školská psychologická poradna a klinika, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, poznávání psychiky a osobnosti, tvořivost (kreativita), paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, volba a výběr povolání a studia, didaktické testy, anormativni chovani dětí, zdraví, psychologické poradenství na vysokých školách, poradenská pedagogická psychologie, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, perinatální období vývoje, experimentální psychologie, behaviorismus a reflexologie, rediagnostika, NŽU zkratka, syndromologie, schopnosti intelektu, autokognice a self-management, psychometrika v praxi, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, schopnosti a dovednosti, životní styl, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, sociometrie v praxi, psychologie práce a řízení, Test čáry života, ability to notice (angl.), obsahová validita, normalizovanost, curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, logopedická intervence, autodiagnostika, assessment (angl.), Assessment Centrum, podiatrie, difiereciální diagnostika (diff. dg.), kognitiva, terénní diagnostika, fonokardiografie, obdukce, apexkardiografie, Snellenův optotyp, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, MMPI, TAT zkratka, fetoskopie, Children´s Apperception test (CAT), Pintnerův - Patersonův výkonový test, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), Domino test, Ravenovy progresivní matrice, Bourdonův test, sketr, standardizace psychologických metod, WISC, retestová korelace, sociální kurátor, screening, echografie, modalita, sonografie, amobarbitalové interview, misinterpretace, insuflace, punitivita, didaktický test, indikace (z lat.), okultní krvácení, Troponin, ultrasonograf, Rorschachův test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, Zweihand-Koordination Test (něm.), Adaptiver Matrizentest, Self - Report Altruism Scale (SRA), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Prosocial Tendencies Measure (PTM), positivní revers, Test Purpose in Life (P-I-L), Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Watson John Broadus (1878-1958), Satisfaction with Life Scale (SWLS), -zem, skiaskopie, testové metody v psychologii, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, Beverly A. Potter´s Questionnaire, SEIQoL, Flynnův fenomen, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, testologie, Test struktury intelektu R. Amthauera, Vizuálně motorický test L. Benderové, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), above-level testy, Škála Oseretzkého, Test of Variables of Attention (zkratka TOVA), Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, DACH - zkratka, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, ergodiagnostika, Rey-Osterriethova komplexní figura, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), DDÚ ve školství, Binet-Simonova inteligenční škála, Binet Alfred (1857-1911), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Schuhfriedův test ), Blind Learning Attitude Test (BLAT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Mattis dementia rating scale (MDRS), validita predikční, autopsieKnihy

Delikvence -- autor: Blažek Petr, Fischer Slavomil, Škoda Jiří
Londýnská věž (ToL). Schalliceova verze ToL, manuál k administraci -- autor: Bezdíček Ondrěj, Michalec Jiří, Shallice Tim
Dětská kresba jako diagnostický nástroj -- autor: Cognet Georges
Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5 -- autor: asociácia Americká psychiatrická
Diagnostika jazykového vývoje -- autor: Seidlová Málková Gabriela, Smolík Filip

Komentáře ke slovu diagnostický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » diagnostická metoda
následující slovo: » diagnostický interview
slovo se nachází na stránce: D:50
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz