Pojem dificility

Slovo:

dificility


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

závady v chování a prožívání nemající ještě ráz vážné ani trvalé poruchy chování nebo poruchy osobnosti. Dificility (diskózy) jsou to částečně nebo zcela reverzibilní a přechodného rázu. Jsou to sice vývojově nepřiměřené (dysontogenetické), avšak nepatologické a nedefektní stavy psychosomatiky, které se projevují společensky (případně i subjektivně) nepříznivě hodnocenými způsoby chování a prožívání. Všechny dificility jsou přitom podmíněny multikondicionálně, polyetiologicky, což je důležité jak pro jejich diagnostiku (ta by měla být osobnostní, komplexní), tak pro nápravu. Dificility můžeme napravovat v podstatě jak psychologickými prostředky, tak speciálně pedagogickým nebo léčebně pedagogickým vedením rodičů, učitelů a vychovatelů. Teorií dificilit se zabývá patopsychologie jako věda o hraničních duševních procesech, stavech a vlastnostech mezi normou a patologií a jako věda o psychických průvodních jevech, které mají podíl na vzniku, průběhu a důsledcích jakékoliv životní nedostačivosti, nedosahující však stupně a kvality duševní abnormality nebo patologie. Zvláštní skupinu (z hlediska výchovného velmi obtížnou), tvoří kombinované závady, poruchy a vady (např. slepota a hluchota, poruchy hybnosti a řeči, intelektu a chování atp.). Chceme-li určit správný individuální přístup, správný typ výchovných incentiv (pobídek), stimulace, motivace a aktivace dítěte, musíme si vždy nejprve uvědomit, s jakým typem osobnosti máme co činit. Jiné typy výchovné stimulace budeme užívat u dětí se zakomplexovanou osobností, jiné u žáků se sníženými či disharmonickými mentálními schopnostmi, u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, u žáků neurotických, psychopatických atd. U různých typů problémových dětí je nutno utvářet kladné postoje a vlastnosti jejich osobnosti diferencovaně.Některá související slova

behavioural difficulties (angl.), vůle a diagnostika jejich závad, disociální a asociální chování dětí a mládeže, poznávání dificilit, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, psychonervová labilita, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, psychologie osobnosti učitele a učitelky, závady a poruchy myšlení, emotional difficulties (angl.), citové závady a poruchy, násilí, Klasifikace závad a poruch chování, dificilita psychosomatické pohody, destabilizovaná psychika a osobnost, Behavioural, specific learning difficulties (angl.), learning difficulties (angl.), KOGITACE (myšlení a jeho poznávání)

Komentáře ke slovu dificility


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » dificilita rychlosti řeči
následující slovo: » dificility a poruchy vědomí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:670
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz