Pojem Dilthey Wilhelm (1833-1911)

Slovo:

Dilthey Wilhelm (1833-1911)


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Německý filozof kultury a zakladatel filosofie života. Člověk podle něho především žije a teprve pak uvažuje a filosofuje. Považoval za hlavní pojmy pro popis života prožitek (Erlebnis), výraz, vyjádření (Ausdruck) a porozumění (Verstehen). Místo přírodovědných metod v psychologii doporučil metodu vciťování se a později metodu hermeneutickou (rozumějící, ozřejmující, chápající kontext, "naslouchající bytí", zkušeností postihující smysl a vykládající, vysvětlující, interpretující). Vyšel z historických a dějinně filozofických studií. Za předmět duchověd považoval člověka a jeho dílo. Byl i představitelem a zakladatelem duchovědné (či tzv. rozumějící) psychologie. Odmítal positivismus francouzského sociologa Auguste Comta (1798-1857) a anglického filozofa Johna Stuarta Milla (1806-1873) a propagoval místo přírodovědných metod v psychologii metodu vciťování se a později metodu hermeneutickou (rozumějící, ozřejmující, chápající kontext, "naslouchající bytí", zkušeností postihující smysl a vykládající, vysvětlující, interpretující). Uznával psychologii popisnou, analytickou a srovnávací, která na základě intuitivního rozumění vychází z psychických celků a z nich chápe jednotlivosti. Šlo mu především o postihování smysluplných souvislostí. Za hlavní metodu psychologie považoval vcítění. Zdůrazňoval, že prožívání má smysl a cíl, který se nedá postihnout metodami přírodovědně orientované psychologie, jež se podle něho omezuje na kauzální výklad duševních jevů. Je označován i za zakladatele humanitních věd (duchověd), jejichž specifičnost nespočívá ve vysvětlování reality (jako u přírodních věd), nýbrž v porozumění jedinečnosti a neopakovatelnosti (např. historického dění) pomocí vciťování se a znovuprožívání. Snažil se svou duchovědnou psychologii učinit základem všech věd o společenském a dějinném životě lidstva. Původně navrhoval pro duchovědnou psychologii název psychologie rozčleňující a popisná. Napsal Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883) a Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie (1894). Byl to abstraktní myslitel. Odmítal také asociační psychologii a její vysvětlující tendence. Zvláštní úkol psychologie viděl v objasnění struktury duševního života a studium psychologických rozdílů. Jeho důraz na pojem hodnota je zřejmý z jeho tvrzení, že jednotlivé pochody vědomí v nás vystupují s různým vědomím své hodn oty pro celek naší životní souvislosti, čímž se liší podstatné od nepodstatného. Chce zjišťovat strukturu, vývoj a rozdíly duševního života. Struktura je podle Diltheye architektonické členění hotové budovy. Ptá se po "cihlách a maltě". V rámci určité struktury nachází jednotu.

Knihy

Básně - Kde je ten šašek, co nebyl nikdy král? Lyrika pražského německého spisovatele (1878–1911) / Gedichte - Wo ist der Narr, der niemals König war? Lyrik des Prager Deutschen Dichters (1878–1911) -- autor: Hadwiger Victor
Don Carlos a ti druzí -- autor: Chalupa Jiří
Topičův salon 1906-1911 -- autor: Novotná Tereza
Vzbura proti maďarizácii -- autor: Moravčík Leopold
S Indiánem na letounu -- autor: Rajlich Jiří

Komentáře ke slovu Dilthey Wilhelm (1833-1911)


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » dilogie
následující slovo: » diluce
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:655
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz