Pojem doplňující pedagogické studium

Slovo:

doplňující pedagogické studium


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké plody (Aristoteles).
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí (M.T.Cicero).
Vzdělání je to, co zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole
(Karel Čapek).
Chceme-li dospělého člověka dále zdokonalovat, což znamená vzdělávat a vychovávat, musíme ho především dokonale znát. Poznat ho znamená proniknout k jeho nitru, znát jeho schopnosti, postup jeho myšlení a smýšlení, motivaci jeho chování a jednání (František Hyhlík).

Nejen na pedagogických fakultách, ale i na vysokých školách, které nebyly primárně zaměřeny na výchovu učitelů (nap. na ČVUT v Praze, na Vysokém učení technickém v Brně, na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, Technické univerzitě v Ostravě a v Liberci, vysokých školách zemědělských atp.) bylo jednou z důležitých forem rozšiřování studia posluchačů doplňující pedagogické studium (DPS). Jde o jeden z programů celoživotního vzdělávání, orientovaný na výkon povolání.
Doplňující pedagogické studium bylo zaměřeno na učitelství odborných předmětů pro střední školy a organizovalo se obvykle jako tří semestrové studium, a to zejména pro absolventy vysokých škol, kteří DPS studovali při zaměstnání.
Původní učební plán pro doplňující pedagogické studium např. na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (Ústav společenských věd) měl např. tuto strukturu:
v prvním semestru se posluchači zabývali studiem pedagogiky. K tomu přistoupila zejména pedagogická psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti a vývojová psychologie, dále pak filozofie člověka, právo ve vzdělávání a sociologie. Pedagogika a psychologie měly často třiceti hodinovou dotaci za semestr, zatímco ostatní zmíněné předměty hodinovou dotaci poloviční.
Druhý semestr přinášel studujícím oborovou didaktiku a psychologii, dále pak také zdravotnickou prevenci a rétoriku (se zvláštním zřetelem na rozvíjení pedagogické komunikace). Didaktika oboru měla největší - např. padesáti hodinovou dotaci,
Psychologie a rétorika byly dotovány např. po 15 hodinách
a zdravotnická prevence bývá realizována v rozsahu 10 hodin.
Semestr třetí byl vyhrazen především pedagogické praxi, pro kterou byl vyčleněn časový rozsah 30 hodin a pro seminář zabývající se závěrečnou prací.
V závislosti na možnostech projektu DPS a požadavcích posluchačů docházelo k inovacím a přiměřeným doplňkům v DPS. Na základě průběžných analýz nejen požadavků posluchačů, ale i vývoje moderní pedagogiky, bylo tak například části posluchačů umožňováno seznámení se s moderní výpočetní technikou, byly pro ně pořádány užitečné exkurze a besedy s odborníky na drogovou či zdravotnickou problematiku, s odborníky na řízení škol a využití jejich zkušeností apod.
DPS bylo zvlášť vhodné pro ty studenty, kteří se původně hlásili na jinou vysokou školu s přáním stát se učiteli. Těchto studentů byl stále vysoký počet.
Zkušenosti s doplňujícím pedagogickým studiem byly dobré a perspektivy tohoto studia do budoucna se jevily jako příznivé.
Úspěch v pedagogické práci na středních školách je podmíněn nejen specializovaným odborným vzděláním, ale i vzděláním pedagogickým a psychologickým.
Na vysokých školách, (zejména neučitelských), by bylo vhodné pro vysokoškolské učitele realizovat studium obdobné DPS, jak naznačují dobré zkušenosti z některých českých vysokých škol.
Absolventi DPS obdrželi osvědčení o absolvování tohoto studia s uvedením, že jsou způsobilí vyučovat odborné předměty své specializace na středních školách.
Akreditaci doplňujícího pedagogického studia pro učitele, mistry odborného výcviku a vychovatele na základě posouzení žádosti instituce uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.Některá související slova

DPS zkratka ve školství

Komentáře ke slovu doplňující pedagogické studium


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » dopink, doping
následující slovo: » doppelgänger
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:722
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz