Pojem emoční

Slovo:

emoční


Význam:

• týkající se citů, prožívání něčeho

• dojmovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, sebevědomí snížené, závady a poruchy emotivity (citů, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, persona konfrontační, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, hypokoristikon, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, psychosomaticky traumatizované osoby, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, formování chování a prožívání, sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, burnout efekt, neverbální imprinting, ERT zkratka ve zdravotnictví, normotymní člověk, emocionální inteligence jako konstrukt, hypotymní člověk, prefrontální syndrom, psychické kontejnerování, katarktický, emotional stability (angl.), nonkognitivní vlastnosti, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, superschopnosti, Golemanův EQ test, attachment behaviour (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Úvod do personalismu a charakterologie, noetické cítění, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, rozhovor a jeho stadia, účinná sociální komunikace, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, emoční poruchy, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, adaptační reakce pasivní, hyperkinetické závady a poruchy, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, osobnost a jeji poznavani, náladovost člověka, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, osobnost submisivní a intropunitivní, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poznávací metody projektivní, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), prevence syndromu vyhoření, Úvod do patopsychologie, determinanty psychiky a osobnosti, mravnost a její výchova a sebvýchova, studijní a profesní poradenství, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, prioritní a cílové hodnoty člověka, edukativní a sociální zanedbanost, prostředí a psychosomatika člověka, emotional fitness, EIQ zkratka, kreativní a talentované osoby, tygří mozek, psychická odolnost, emotional eater (angl.), Famile a persona, schopnosti a nadání, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, interakce, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, rozhovor na pracovišti, emoce, vrozené závady a poruchy, osobní postoj k nemoci (závadě či poruše), talenty a jejich třídění, Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, výkonnost lidské paměti, parciální subdeprivace, HPO zkratka ve zdravotnictví, expresivní emotivita, viktimita, impresivní emotivita, hédonické tendence, shopaholismus, averzivní tendence, paralingvistické fenomeny, přerámování (reframing) v psychologii, poporodní blues, psychický deficit, kataplexie, kognitivní kataplexie, Stockholmský syndrom, antikvofilie, emoční tenacita, animoterapie, terminální insomnie, emocionální únava, EQ zkratka, siderodromofilie, expresivní tendence, iradiace afektu, pravohemisférový edukační styl, farmakofilní, paratymie, anetičnost, kontaktovost, attachment style, farmakofilie, degravace, periodická (rekurentní) depresivní porucha, adaptabilní, elixír života, emočně nestabilní porucha osobnosti, psychalgie, endotymní, emoční dysbalance, burn-out efekt, schizoidní porucha osobnosti, extenzivní já, psychologie, inference, sangvinik, anxiozita, defusing, agitace, emoční inkontinence, emoční nepřiléhavost, impulzivita, těžká demence, pervazivní vývojové poruchy, anozodiaforie, porucha sourozenecké rivality, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, středně těžká demence, mírná demence, zoomanie, paranoidita, apatická nálada, vyhýbavé chování, zvýšený psychoticismus, zážitkové hodnoty, Seasonal Affective Disorder, maternální bonding (attachment), tranzitorní objekt v psychologii, animal-human bonding (angl.), Reactive Attachment Disorder (RAD), dificilita psychosociální zralosti, Specific Language Impairment (SLI), benigní těhotenská encefalopatie, broken heart syndrome (angl.), Parents and Teachers Helping Students (PATHS), emoční inteligence, destabilizovaná psychika a osobnost, sociofil, frankofilie, secure attachment (angl.), dificilita psychosomatické pohody, anamnéza v prenatální psychologii, palatabilita potravy, synthymie, teorie mysli, inadekvátnost emocí, BPD zkratka ve zdravotnictví, empatizující inteligence, parathymie, insecure attachment (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, deficit ticha, Determinanty normální osobnosti, intelektualizace stresu, bonding a attachment, emocionální inteligence, emocionální gramotnost, deprivovat, emotional support, indukovaný blud, anetický syndrom, emotional difficulties (angl.), emotional intelligence (angl.), potřeba afiliace, sekundární strategie učení, argumentum ad misericordiam, bazální vztah, test inteligence, tupá euforie, emoční mozek, attachment theory, sociální takt, deprivace emoční, primární psychická traumatizace, Emotional Contagion Scale (ECS), suportivní orientace osobnosti, positive affect balance (angl.), multimodální terapie Lazaruse, nonkognitivní, emotional contagion, thymoeidés (z řeč.), eustresová osobnost, test EQ, primární scéna, emocionální distance, Emotional Freedom Technique (EFT), afiliaceKnihy

Emoční jóga -- autor: Bennettová Bija
Emoční kód -- autor: Nelson Bradley
Emoční kalendář -- autor: Sharp John R.
EQ Emoční inteligence v každodenním životě -- autor: Bariso Justin
Emoční inteligence -- autor: Schulze, Ralf, Roberts, Richard D.(eds.)

Komentáře ke slovu emoční


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » emočně volitivní
následující slovo: » emoční inteligence
slovo se nachází na stránce: E:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz