Pojem emoční

Slovo:

emoční


Význam:

• týkající se citů, prožívání něčeho

• dojmový



Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova



Některá související slova

afiliace, sebevědomí snížené, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, persona konfrontační, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, osobnost dítěte, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy emotivity (citů, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, hypokoristikon, charakter a jeho utváření, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, Edukace, školská poradenská psychologie, psychodidaktika ve školství, ERT zkratka ve zdravotnictví, HPO zkratka ve zdravotnictví, parciální subdeprivace, emotional stability (angl.), katarktický, nonkognitivní vlastnosti, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, Golemanův EQ test, superschopnosti, psychické kontejnerování, prefrontální syndrom, neverbální imprinting, burnout efekt, normotymní člověk, Úvod do kognitivní psychologie, hypotymní člověk, emocionální inteligence jako konstrukt, attachment behaviour (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, noetické cítění, Úvod do personalismu a charakterologie, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, empatizující inteligence, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, determinanty psychiky a osobnosti, zvýšená psychosomatická tenze, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), prevence syndromu vyhoření, emotionale disturbance, EBD zkratka v psychologii, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, akcentovaná osobnost, závady a poruchy mobility a pozornosti, disordo emotionalis organicus (lat.), pretium affectionis (lat.), kybernetická matka, akatexie, sebepoznání a sebeřízení, myšlení a kreativita, afekty člověka a jejich zvládání, EIQ zkratka, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, schopnosti a nadání, Famile a persona, emotional fitness, Etický a morální charakter, kreativní a talentované osoby, tygří mozek, emotional eater (angl.), psychická odolnost, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, talenty a jejich třídění, osobní postoj k nemoci (závadě či poruše), Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, výkonnost lidské paměti, vrozené závady a poruchy, emoce, BPD zkratka ve zdravotnictví, inadekvátnost emocí, inference, shopaholismus, poporodní blues, kataplexie, kognitivní kataplexie, antikvofilie, Stockholmský syndrom, přerámování (reframing) v psychologii, paralingvistické fenomeny, viktimita, expresivní emotivita, impresivní emotivita, hédonické tendence, averzivní tendence, emoční tenacita, periodická (rekurentní) depresivní porucha, animoterapie, anetičnost, paratymie, kontaktovost, attachment style, degravace, farmakofilie, farmakofilní, pravohemisférový edukační styl, emocionální únava, terminální insomnie, EQ zkratka, psychický deficit, adaptabilní, iradiace afektu, emoční dysbalance, psychologie, sangvinik, anxiozita, agitace, defusing, extenzivní já, schizoidní porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti, elixír života, psychalgie, endotymní, burn-out efekt, emoční inkontinence, porucha sourozenecké rivality, emoční nepřiléhavost, paranoidita, zoomanie, apatická nálada, vyhýbavé chování, zvýšený psychoticismus, mírná demence, středně těžká demence, těžká demence, impulzivita, pervazivní vývojové poruchy, anozodiaforie, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, siderodromofilie, expresivní tendence, teorie mysli, Reactive Attachment Disorder (RAD), emocionální inteligence, emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), destabilizovaná psychika a osobnost, sociofil, secure attachment (angl.), frankofilie, broken heart syndrome (angl.), benigní těhotenská encefalopatie, tranzitorní objekt v psychologii, maternální bonding (attachment), animal-human bonding (angl.), Specific Language Impairment (SLI), multimodální terapie Lazaruse, dificilita psychosociální zralosti, dificilita psychosomatické pohody, anamnéza v prenatální psychologii, deficit ticha, psychická deprivace až subdeprivace, Determinanty normální osobnosti, intelektualizace stresu, bonding a attachment, insecure attachment (angl.), parathymie, synthymie, palatabilita potravy, emocionální gramotnost, nonkognitivní, zážitkové hodnoty, anetický syndrom, Seasonal Affective Disorder, bazální vztah, argumentum ad misericordiam, test inteligence, tupá euforie, attachment theory, emoční mozek, sekundární strategie učení, potřeba afiliace, emotional support, deprivovat, indukovaný blud, emotional intelligence (angl.), positive affect balance (angl.), emotional difficulties (angl.), sociální takt, deprivace emoční, test EQ, eustresová osobnost, primární scéna, emocionální distance, Emotional Freedom Technique (EFT), thymoeidés (z řeč.), emotional contagion, Emotional Contagion Scale (ECS), primární psychická traumatizace, suportivní orientace osobnosti, emotional mind

Komentáře ke slovu emoční


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.



Navigace

předchozí slovo: » emočně volitivní
následující slovo: » emoční inteligence
slovo se nachází na stránce: E:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz