Pojem emoční

Slovo:

emoční


Význam:

• týkající se citů, prožívání něčeho

• dojmovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

myšlení a jeho závady a poruchy, memoria a její typy, city a jejich závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, normality (angl.), accident, racionalizace jako přizpůsobovací operace, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, neverbální imprinting, afekty, normalita statistická, atitudy člověka k nemoci, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Disease, healthy lifestyle, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), senzitivita s intropunitivitou, asocianistická psychologie, personalismus a charakterologie, memory (angl.), motivation (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, Motives (angl.), personality (angl.), osobnost v psychologii, potřeby, prefrontální syndrom, psychické kontejnerování, synthymie, parathymie, palatabilita potravy, teorie mysli, inadekvátnost emocí, sociální atitudy, city v lidském životě, volní složka osobnosti, intelektualizace stresu, Bateson Gregory, bonding a attachment, negativní postoj některých žen k těhotenství, insecure attachment (angl.), empatizující inteligence, BPD zkratka ve zdravotnictví, stereotypy v sociální psychologii, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, Golemanův EQ test, superschopnosti, motivy, psychologie puberty, nonkognitivní vlastnosti, parciální subdeprivace, HPO zkratka ve zdravotnictví, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, emotional stability (angl.), katarktický, vlivy přírody na duševno, efektivní styly učení a vyučování, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, pozorování, komunikace sociální, únava, adaptace člověka v náročných situacích, temperament a jeho poznávání, infantilismus osobnostní a školní docházka, prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, stresy a psychická traumata na školách., postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, únava a vyčerpání, sebevýchova, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, Submisivní a intropunitivní chování, patopsychologie ve školství, sebevědomí a jeho poruchy, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, školní neúspěšnost, typy adaptace člověka, klientelismus a ritualizované chování, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, předškolní dítě, batole (toddler), vývoj jedince, edukační psychologie, autokognice a self-management, prepubescence, dospívání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, psychická traumata ve školství, sebevzdělávání, perinatální období vývoje, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, zdraví, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, konfliktové situace, sociometrie v praxi, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, normální kojenec, Determinanty normální osobnosti, psychická deprivace až subdeprivace, přerámování (reframing) v psychologii, Stockholmský syndrom, paralingvistické fenomeny, viktimita, impresivní emotivita, expresivní emotivita, antikvofilie, kognitivní kataplexie, periodická (rekurentní) depresivní porucha, adaptabilní, psychický deficit, poporodní blues, kataplexie, hédonické tendence, averzivní tendence, farmakofilie, degravace, farmakofilní, pravohemisférový edukační styl, emocionální únava, attachment style, kontaktovost, emoční tenacita, shopaholismus, animoterapie, anetičnost, paratymie, porucha sourozenecké rivality, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, emočně nestabilní porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elixír života, psychalgie, burn-out efekt, endotymní, extenzivní já, defusing, psychologie, inference, sangvinik, anxiozita, agitace, emoční dysbalance, emoční inkontinence, těžká demence, středně těžká demence, impulzivita, pervazivní vývojové poruchy, anozodiaforie, mírná demence, zvýšený psychoticismus, paranoidita, emoční nepřiléhavost, zoomanie, apatická nálada, vyhýbavé chování, terminální insomnie, EQ zkratka, multimodální terapie Lazaruse, nonkognitivní, emocionální gramotnost, emocionální inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), emoční inteligence, positive affect balance (angl.), suportivní orientace osobnosti, Emotional Contagion Scale (ECS), emotional contagion, drogy, esteticky orientovaný personální typ, primární psychická traumatizace, destabilizovaná psychika a osobnost, sociofil, Reactive Attachment Disorder (RAD), animal-human bonding (angl.), Specific Language Impairment (SLI), anamnéza v prenatální psychologii, deficit ticha, maternální bonding (attachment), Verny Thomas R., frankofilie, secure attachment (angl.), broken heart syndrome (angl.), benigní těhotenská encefalopatie, tranzitorní objekt v psychologii, thymoeidés (z řeč.), Emotional Freedom Technique (EFT), tupá euforie, test inteligence, attachment theory, emoční mozek, sekundární strategie učení, argumentum ad misericordiam, bazální vztah, iradiace afektu, siderodromofilie, expresivní tendence, zážitkové hodnoty, Seasonal Affective Disorder, potřeba afiliace, emotional support, eustresová osobnost, test EQ, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), primární scéna, emocionální distance, deprivace emoční, sociální takt, indukovaný blud, deprivovat, anetický syndrom, emotional intelligence (angl.), emotional difficulties (angl.), afiliaceKnihy

Jezte chytře -- autor: Albers Susan
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj -- autor: Shapiro, Lawrence E.
Emoční kód -- autor: Nelson Bradley
Emoční inteligence Vliv emocí na osobní a profesní úspěch -- autor: Wilding Christine
Emoční inteligence -- autor: Pletzer Marc A.

Komentáře ke slovu emoční


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » emočně volitivní
následující slovo: » emoční inteligence
slovo se nachází na stránce: E:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz