Pojem emoční

Slovo:

emoční


Význam:

• týkající se citů, prožívání něčeho

• dojmovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afiliace, osobnost dítěte, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, persona konfrontační, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Úvod do personalismu a charakterologie, Rodina a její sociální determinace, sebevědomí snížené, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, hypokoristikon, charakter a jeho utváření, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, sebeřízení, osobnost a její poznávání, Úvod do kognitivní psychologie, noetické cítění, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, neverbální imprinting, empatizující inteligence, BPD zkratka ve zdravotnictví, HPO zkratka ve zdravotnictví, parciální subdeprivace, emotional stability (angl.), katarktický, nonkognitivní vlastnosti, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, Golemanův EQ test, superschopnosti, psychické kontejnerování, prefrontální syndrom, burnout efekt, Úvod do sociální psychologie, ERT zkratka ve zdravotnictví, normotymní člověk, hypotymní člověk, emocionální inteligence jako konstrukt, attachment behaviour (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, vůle a diagnostika jejich závad, poznávací a intervenční interview, teorie mysli, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, vrozené závady a poruchy, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), prevence syndromu vyhoření, emotionale disturbance, EBD zkratka v psychologii, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, akcentovaná osobnost, závady a poruchy mobility a pozornosti, emoce, výkonnost lidské paměti, Normální a zdravá osobnost, zájmy, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, schopnosti a nadání, skupina schizofrenií, Famile a persona, EIQ zkratka, emotional fitness, kreativní a talentované osoby, tygří mozek, emotional eater (angl.), psychická odolnost, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, talenty a jejich třídění, osobní postoj k nemoci (závadě či poruše), Osobnost s poruchami základní životní nálady, inadekvátnost emocí, palatabilita potravy, inference, averzivní tendence, psychický deficit, poporodní blues, kataplexie, kognitivní kataplexie, antikvofilie, Stockholmský syndrom, přerámování (reframing) v psychologii, paralingvistické fenomeny, viktimita, expresivní emotivita, impresivní emotivita, hédonické tendence, shopaholismus, adaptabilní, emoční tenacita, animoterapie, anetičnost, paratymie, kontaktovost, attachment style, degravace, farmakofilie, farmakofilní, pravohemisférový edukační styl, emocionální únava, terminální insomnie, periodická (rekurentní) depresivní porucha, porucha sourozenecké rivality, siderodromofilie, emoční dysbalance, psychologie, sangvinik, anxiozita, agitace, defusing, extenzivní já, schizoidní porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti, elixír života, psychalgie, endotymní, burn-out efekt, emoční inkontinence, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, emoční nepřiléhavost, paranoidita, zoomanie, apatická nálada, vyhýbavé chování, zvýšený psychoticismus, mírná demence, středně těžká demence, těžká demence, impulzivita, pervazivní vývojové poruchy, anozodiaforie, EQ zkratka, iradiace afektu, synthymie, maternální bonding (attachment), multimodální terapie Lazaruse, emocionální gramotnost, emocionální inteligence, emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), destabilizovaná psychika a osobnost, sociofil, secure attachment (angl.), frankofilie, broken heart syndrome (angl.), benigní těhotenská encefalopatie, tranzitorní objekt v psychologii, animal-human bonding (angl.), positive affect balance (angl.), Reactive Attachment Disorder (RAD), Specific Language Impairment (SLI), dificilita psychosociální zralosti, dificilita psychosomatické pohody, anamnéza v prenatální psychologii, deficit ticha, psychická deprivace až subdeprivace, Determinanty normální osobnosti, intelektualizace stresu, bonding a attachment, insecure attachment (angl.), parathymie, nonkognitivní, suportivní orientace osobnosti, expresivní tendence, indukovaný blud, zážitkové hodnoty, Seasonal Affective Disorder, bazální vztah, argumentum ad misericordiam, test inteligence, tupá euforie, attachment theory, emoční mozek, sekundární strategie učení, potřeba afiliace, emotional support, deprivovat, anetický syndrom, primární psychická traumatizace, emotional intelligence (angl.), emotional difficulties (angl.), sociální takt, deprivace emoční, test EQ, eustresová osobnost, primární scéna, emocionální distance, Emotional Freedom Technique (EFT), thymoeidés (z řeč.), emotional contagion, Emotional Contagion Scale (ECS), disordo emotionalis organicus (lat.)Knihy

Emoční kód -- autor: Nelson Bradley
Emoční kalendář -- autor: Sharp John R.
Emoční inteligence -- autor: Schulze, Ralf, Roberts, Richard D.(eds.)
EQ Emoční inteligence v každodenním životě -- autor: Bariso Justin
Emoční kód úspěchu -- autor: Čmolík Jiří Vokáč, Urbanová Monika

Komentáře ke slovu emoční


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » emočně volitivní
následující slovo: » emoční inteligence
slovo se nachází na stránce: E:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz