Pojem emoční

Slovo:

emoční


Význam:

• týkající se citů, prožívání něčeho

• dojmovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

accident, afekty a jejich závady a poruchy, normality (angl.), Disease, Motives (angl.), healthy lifestyle, city a jejich závady a poruchy, myšlení a jeho závady a poruchy, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, atitudy člověka k nemoci, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, racionalizace jako přizpůsobovací operace, memoria a její typy, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), personalismus a charakterologie, asocianistická psychologie, vlivy přírody na duševno, efektivní styly učení a vyučování, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, potřeby, osobnost v psychologii, motivation (angl.), memory (angl.), will (angl.), normalita statistická, neverbální imprinting, sociální atitudy, teorie mysli, inadekvátnost emocí, empatizující inteligence, HPO zkratka ve zdravotnictví, BPD zkratka ve zdravotnictví, palatabilita potravy, synthymie, insecure attachment (angl.), negativní postoj některých žen k těhotenství, volní složka osobnosti, city v lidském životě, parathymie, parciální subdeprivace, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, motivy, superschopnosti, psychické kontejnerování, prefrontální syndrom, afekty, Golemanův EQ test, stereotypy v sociální psychologii, katarktický, emotional stability (angl.), nonkognitivní vlastnosti, psychologie puberty, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, psychická traumata ve školství, sebevzdělávání, únava a vyčerpání, únava, sebevýchova, hodnocení a klasifikace ve škole, školní neúspěšnost, zkoušení (examinace) ve školách, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace sociální, temperament a jeho poznávání, infantilismus osobnostní a školní docházka, paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, pozorování, typy adaptace člověka, klientelismus a ritualizované chování, vyučování, burnout efekt, city zaměřené na sebe, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, nálady člověka, city zaměřené na vnější svět, sebevědomí a jeho poruchy, patopsychologie ve školství, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, interview (rozhovor), autokognice a self-management, stresory učitelů a učitelek, sociometrie v praxi, schopnosti a dovednosti, konfliktové situace, edukační psychologie, vývoj jedince, dospívání, perinatální období vývoje, prepubescence, batole (toddler), předškolní dítě, způsobilost pro školní docházku, normální kojenec, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, stresy a psychická traumata na školách., disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, bonding a attachment, intelektualizace stresu, přerámování (reframing) v psychologii, Stockholmský syndrom, paralingvistické fenomeny, viktimita, impresivní emotivita, expresivní emotivita, antikvofilie, kognitivní kataplexie, periodická (rekurentní) depresivní porucha, adaptabilní, psychický deficit, poporodní blues, kataplexie, hédonické tendence, averzivní tendence, farmakofilie, degravace, farmakofilní, pravohemisférový edukační styl, terminální insomnie, emocionální únava, attachment style, kontaktovost, emoční tenacita, shopaholismus, animoterapie, anetičnost, paratymie, porucha sourozenecké rivality, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, emočně nestabilní porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elixír života, psychalgie, burn-out efekt, endotymní, extenzivní já, defusing, psychologie, inference, sangvinik, anxiozita, agitace, emoční dysbalance, emoční inkontinence, těžká demence, středně těžká demence, impulzivita, pervazivní vývojové poruchy, anozodiaforie, mírná demence, zvýšený psychoticismus, paranoidita, emoční nepřiléhavost, zoomanie, apatická nálada, vyhýbavé chování, EQ zkratka, siderodromofilie, emocionální inteligence, emocionální gramotnost, emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), sociofil, destabilizovaná psychika a osobnost, multimodální terapie Lazaruse, nonkognitivní, esteticky orientovaný personální typ, drogy, primární psychická traumatizace, suportivní orientace osobnosti, positive affect balance (angl.), secure attachment (angl.), frankofilie, anamnéza v prenatální psychologii, Specific Language Impairment (SLI), deficit ticha, psychická deprivace až subdeprivace, Bateson Gregory, Determinanty normální osobnosti, Reactive Attachment Disorder (RAD), animal-human bonding (angl.), benigní těhotenská encefalopatie, broken heart syndrome (angl.), tranzitorní objekt v psychologii, Verny Thomas R., maternální bonding (attachment), Emotional Contagion Scale (ECS), emotional contagion, attachment theory, tupá euforie, emoční mozek, sekundární strategie učení, emotional support, potřeba afiliace, test inteligence, argumentum ad misericordiam, expresivní tendence, iradiace afektu, zážitkové hodnoty, Seasonal Affective Disorder, bazální vztah, deprivovat, indukovaný blud, primární scéna, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), emocionální distance, Emotional Freedom Technique (EFT), thymoeidés (z řeč.), eustresová osobnost, test EQ, emotional intelligence (angl.), anetický syndrom, emotional difficulties (angl.), sociální takt, deprivace emoční, afiliaceKnihy

Emoční jóga -- autor: Bennettová Bija
Jezte chytře -- autor: Albers Susan
Emoční kód -- autor: Nelson Bradley
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj -- autor: Shapiro, Lawrence E.
Emoční inteligence -- autor: Pletzer Marc A.

Komentáře ke slovu emoční


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » emočně volitivní
následující slovo: » emoční inteligence
slovo se nachází na stránce: E:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz