Pojem emoční

Slovo:

emoční


Význam:

• týkající se citů, prožívání něčeho

• dojmovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

metoda pozorování v psychologii, persona konfrontační, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, osobnost dítěte, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, formování chování a prožívání, sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, hypokoristikon, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, sebevědomí snížené, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, Úvod do personalismu a charakterologie, noetické cítění, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, nonkognitivní vlastnosti, Golemanův EQ test, superschopnosti, prefrontální syndrom, psychické kontejnerování, katarktický, emotional stability (angl.), empatizující inteligence, inadekvátnost emocí, BPD zkratka ve zdravotnictví, HPO zkratka ve zdravotnictví, parciální subdeprivace, neverbální imprinting, burnout efekt, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, normotymní člověk, ERT zkratka ve zdravotnictví, hypotymní člověk, emocionální inteligence jako konstrukt, attachment behaviour (angl.), osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, prosociální a morální charakter, poznávání dificilit, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, Etický a morální charakter, emoce, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, EBD zkratka v psychologii, emotionale disturbance, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, akcentovaná osobnost, disordo emotionalis organicus (lat.), závady a poruchy mobility a pozornosti, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, zájmy, schopnosti a nadání, psychonervová labilita, normalita a psychické zdraví, talenty a jejich třídění, osobní postoj k nemoci (závadě či poruše), skupina schizofrenií, Osobnost s poruchami základní životní nálady, psychická odolnost, emotional eater (angl.), EIQ zkratka, Famile a persona, emotional fitness, kreativní a talentované osoby, tygří mozek, teorie mysli, palatabilita potravy, paralingvistické fenomeny, přerámování (reframing) v psychologii, viktimita, expresivní emotivita, hédonické tendence, impresivní emotivita, Stockholmský syndrom, antikvofilie, psychický deficit, periodická (rekurentní) depresivní porucha, poporodní blues, kataplexie, kognitivní kataplexie, averzivní tendence, shopaholismus, farmakofilní, farmakofilie, pravohemisférový edukační styl, emocionální únava, EQ zkratka, terminální insomnie, degravace, attachment style, animoterapie, emoční tenacita, anetičnost, paratymie, kontaktovost, adaptabilní, porucha sourozenecké rivality, emočně nestabilní porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elixír života, psychalgie, burn-out efekt, endotymní, extenzivní já, defusing, psychologie, inference, sangvinik, anxiozita, agitace, emoční dysbalance, emoční inkontinence, těžká demence, středně těžká demence, impulzivita, pervazivní vývojové poruchy, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, anozodiaforie, mírná demence, zvýšený psychoticismus, paranoidita, emoční nepřiléhavost, zoomanie, apatická nálada, vyhýbavé chování, siderodromofilie, iradiace afektu, secure attachment (angl.), sociofil, frankofilie, broken heart syndrome (angl.), tranzitorní objekt v psychologii, benigní těhotenská encefalopatie, destabilizovaná psychika a osobnost, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), multimodální terapie Lazaruse, nonkognitivní, emocionální gramotnost, emocionální inteligence, emoční inteligence, maternální bonding (attachment), animal-human bonding (angl.), intelektualizace stresu, Determinanty normální osobnosti, bonding a attachment, insecure attachment (angl.), synthymie, parathymie, psychická deprivace až subdeprivace, deficit ticha, Specific Language Impairment (SLI), Reactive Attachment Disorder (RAD), dificilita psychosociální zralosti, dificilita psychosomatické pohody, anamnéza v prenatální psychologii, positive affect balance (angl.), suportivní orientace osobnosti, emoční mozek, attachment theory, sekundární strategie učení, potřeba afiliace, deprivovat, emotional support, tupá euforie, test inteligence, zážitkové hodnoty, expresivní tendence, Seasonal Affective Disorder, bazální vztah, argumentum ad misericordiam, indukovaný blud, anetický syndrom, Emotional Freedom Technique (EFT), emocionální distance, thymoeidés (z řeč.), emotional contagion, primární psychická traumatizace, Emotional Contagion Scale (ECS), primární scéna, eustresová osobnost, emotional difficulties (angl.), emotional intelligence (angl.), sociální takt, deprivace emoční, test EQ, afiliaceKnihy

Emoční jóga -- autor: Bennettová Bija
Emoční kód -- autor: Nelson Bradley
Emoční inteligence -- autor: Pletzer Marc A.
Emoční kalendář -- autor: Sharp John R.
Emoční inteligence -- autor: Hassonová Gill

Komentáře ke slovu emoční


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » emočně volitivní
následující slovo: » emoční inteligence
slovo se nachází na stránce: E:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz