Pojem etiketa

Slovo:

etiketa


Význam:

• pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklosti a norem chování

• viněta, nálepka, značkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

etiketování, netiquette, labeling, destigmatizace, delabeling, de rigueur, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Rodina a její sociální determinace, kulturní znevýhodnění, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Famile a persona, specifika národní kulturyKnihy

Etiketa - Moderní etiketa pro každého -- autor: Špaček Ladislav
Moderní etiketa -- autor: Špaček Ladislav
Obrazová etiketa -- autor: Špaček Ladislav
Etiketa domácí -- autor: Šmíd Daniel
Komiksová etiketa -- autor: Špaček Ladislav

Komentáře ke slovu etiketa


 
» přidat nový komentář

Jiný pohled neregistrovaný 15.05.2016 09:13
» reagovat
Etiketu ve smyslu společenské interakce a jejích nepsaných pravidel lze vnímat jako "obal" či "štítek" člověka, jímž se svým chováním ve společnosti prezentuje. Jak bylo napsáno výše, etika a etiketa jsou pojmy zcela odlišné a etiketa má pouze jeden význam. U společenského chování se jedná pouze o její přenesené pojmenování:-)
 
etiketa vs etika neregistrovaný 10.11.2013 20:14
» reagovat
Tato slova by se měla analyzovat a konečně, jednou provždy, identifikovat s definitivní platností a odůvodněním PROČ?!!… tomu tak je.

Existují zdroje, podle kterých jsou tato slova synonyma, ale i zdroje, které tato slova odlišují a dávají jim zdánlivě rozdílný význam, viz wikipedie, která ho vysvětluje takto: „Etiketa je součástí společenského mravu, nikoli morálky a etiky.“
Pokud se ale podíváme na jednotlivá srovnávací slova, užitá v této větě a definujeme si jejich význam a vznik, a poté je označíme písmeny, jako ve výrokové logice, vyjde pravda najevo, protože je jasné, že jsou mezi námi stále tací, kteří nejsou schopni udělat si vlastní názor a obhájit si ho a ani se nad tím nezamýšlejí a pouze kopírují to, co si někde přečtou či jen zaslechnou a posílají to dál a co mi nejde nejvíc do hlavy, ještě „si“ za tím drze stojí a obhajují to se vší tou inteligencí s jakou k tomu dospěli, přesto, že to nemají ze své hlavy a vlastně ani neví, proč by to, co obhajují, měla být pravda. Protože je to někde nezdůvodněně a ničím neobhájené, napsáno? Někým, kdo to stejně bezhlavě odněkud jen opsal? Vždyť přece proto má taky takový člověk v této věci jistě a zaručeně pravdu.

A - Etika (z řeckého Ethos = mrav) – znamená ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají řídit ve svém svobodném a odpovědném jednání.
B - Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) - znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.
C - Mrav (z lat. Mos, moris) - znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.
D - Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) - štítek s označením obsahu

…z těchto definic lze jasně usuzovat, že => A = C = B => B = A
A tedy, výrok A se rovná výroku C a výrok C se rovná výroku B a tudíž se výrok B rovná výroku A.

Z ničeho ovšem neplyne ani náznakem, proč by se měl výroku D rovnat výrok A, B nebo C.

Z toho lze vyvodit jednoduchý závěr. „Etika a etiketa jsou, co se týče původu i významu, naprosto odlišná slova.“

Jednoduchou dedukcí to můžeme uzavřít takto. Kdysi dávno se začala užívat tato slova, ale někde na jejich cestě časem se pak stalo to, že se na území ČR a SR jejich podobnost zapříčinila užívání druhého jako synonyma prvního. Toto se stalo v lidské neznalosti a lhostejnosti a ze stejných důvodů to tak i dále zůstává, ba co víc, tato opakovaná lež se začala stávat pravdou.

Dalším důkazem je česko-anglický slovník či translate.google.cz, ve kterém je toto:
Etiketa = label = označení, štítek, nálepka, etiketa, jmenovka, cedulka
Etika = ethics = etika, mravouka
Překlad těchto slov očividně není v tomto ani v dalších případech nijak spojován a synonymizován. Možná se pletu, ale vše tedy nasvědčuje tomu, že tato slova, co se týče původu i významu, nemají nic společného. Tak to prosím nespojujte a neprzněte jazyk. Totéž např. platí pro slova potenciální a potencionální, slovo potencionální je v tomto případě nesmysl a zbytečnost, protože na synonymum je moc stejné a jako jiné slovo nefiguruje.

Použitá literatura a zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89tos
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etiketa
https://translate.google.cz/?hl=sk&tab=wT#cs /en/etika
https://translate.google.cz/?hl=sk&tab=wT#cs /en/etiketa
 
>   neregistrovaný 03.03.2014 14:39
» reagovat
  Předchozí reakce spíš ukazuje na nepoužitelnost určitého typu logiky v jazykovědě :) Etiketa jako nálepka označuje jen jeden z významů sémantického pole. Existuje také rovina běžného užití, kde etiketa označuje soubor (klidně nepsaných) pravidel společenského chování (spíš ve smyslu "společenská konvence"), které nemusí jasně odrážet individuální etiku/morálku jedince a nemusí mít nutně vazbu na nějaké transcendentní ukotvení etických hodnot.
   Navigace

předchozí slovo: » etika zodpovědnosti
následující slovo: » etiketizování
slovo se nachází na stránce: E:56
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz