Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, kultigen, Westův syndrom, mode of study (angl.), berakah, bakchantický, perversní, gestaltismus, Stress Profile (SP), bomba, mirabelka, fangle, silikagel, mezostich, matrix, kreativní průmysl, kreativní třída, instrumentální psychosociální opora, imamát, autocenzura, kakotopie, orto-, virelai (virle), regrese psychiky a osobnosti, rejstřík, sport, spirostichie, konstituce člověka, temperament jako personální složka, interview podobný dramatu, joik, mode (angl.), Malakas, histiotrofie, ALS zkratka v lékařství, ofset, šaluňk, flair, s.c., Berelson Bernard Reuben, anafylaktický šok, kancion, aforistický, netholismus, stavové, chrismon, tabele, Paivio Allan, nátlaková kultura organizace, oblongáta, HEELP zkr., spongioblast, bronz, sirvent, odlitek, novorenesance, emfyteutický, interdialekt, daktylografie, ajllu, metalepse, lucidář, villonský, infibulace; faraónská obřízka, memotrénink, bokmål, ureotelní živočich, haiku, kakawin, korekvizita, etnolekt, presbyteriánství, aberace, abstrakce, self-parody (angl.), Locke, retikulocyt, cyberchondria, komplementace genetická, solecizmus, iraciocentrismus, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), vývod, operát, corporate design, claim, fibrinogen, občina, moment musical, abstraktní, chairing (angl.), Lebensformen (něm.), extrapyramidové příznaky, formaliter, epithalamion, form of study, orální léky, nefelomantie, dospělost, perinatální období vývoje, sebevzdělávání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), dospívání, prepubescence, handicapované děti, edukační psychologie, předškolní dítě, batole (toddler), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, charakteristika dětí, asocianistická psychologie, experimentální psychologie, psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, agrese a šikana, psychometrika v praxi, zdraví, rodin a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, normální novorozeně, organizační kultura pracoviště, sociometrie v praxi, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, senzitivita s intropunitivitou, mockument, pyrofilní sadismus, NOB zkratka ve zdravotnictví, senior point (angl.), disoluční profil, afekty, identifikace v psychologii, adultopsychologie první dospělosti, dificility a poruchy vědomí, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, normalita statistická, youtuberství, fear of missing out (angl.), remediace, infografika, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, product placement (angl.), reliability methods (angl.), stereotypy v sociální psychologii, ASD zkratka ve zdravotnictví, rTMS zkratka ve zdravotnictví, hashtag, silent ischemia, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, represe jako přizpůsobovací operace, healthy lifestyle, Podezíravost a paranoidita, expectation and anticipation (angl.), fury (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, ACT zkratka ve zdravotnictví, will (angl.), vědomí a jeho závady a poruchy, memory (angl.), schopnosti intelektu, excitement (angl.), interakce ve skupinách, vigilita a její závady a poruchy, problémové děti a mládež, Identifikace jako přizpůsobovací operace, fantazie jako přizpůsobovací operace, memoria a její typy, myšlení (kogitace), interest (angl.), normality (angl.), paliativní péče ve zdravotnictví, myšlení a jeho závady a poruchy, bokmål, mandingo, lepek, libertarianizmus, laminát, lamaizmus, kuplet, likvidita, marazmus, moder, medailon, matrice, matriarchát, kroketa, konkurz, katechizmus, karavanink, kancóna, kalorescence, kimenokata, kokila, komuna, kóma, koloid, kolektor, monarchie, morfologie, protokol, protektorát, preludium, poster, racemát, rapsodie, ritus, ritornel, responzorium, rekurence, polyp, per rollam, offset, notifikace, , neandrtálec, organum, parageneze, patronát, patriarchát, parnasizmus, paralelizmus, joint venture, jazz rock, depotní, carmen figuratum, bios, balet, diktatura, dimorfizmus, epigram, energie, energetika, dramatizace, atlas, asimilace, album, alabastr, akademizmus, aforizmus, alela, alchymie, artistní, arch, anabióza, alpinizmus, expandér, fantazie, gazel, gándhizmus, fyzika, futurizmus, glosátor, hetérizmus, interpret, idiotizmus, hřivna, holding, fuga, freelance, forfeiting, foliace, fazona, fašizmus, formace, formalista, frankizmus, formulace, formální, formalizace, robinzonáda, rondo, genetické předprogramování, passiofilie, moteto, opus perfektum, demonstrativní konzum, sociální učení, barbarizace, rastafari, cheláty, metamorfopsie, in optima forma, transferin, psychagogika, genetická paměť, strategické aliance, biblioholik, simplexní schizofrenie, indoktrinace, impromptu, isoprenalin, subfrustrace, hyalin, Ragnarök, homozygot, machismus, konidiový, politainment (angl.), infotainment, onkomarker, Living Apart Together (LAT), dominát, pársí, ustav, obrajes, bronchiektazie, technostres, syndikalizmus, acheuléen, aurignacien, pseudofiligrán, sociální psychologie, principát, atticismus, tetismus, sickle cell anemia, halka, in optima forum, katatonní schizofrenie, hebefrenní schizofrenie, travestie, trast, transgrese, tokáta, vegan, verbalizovat, intrastat, móta, zen buddhizmus, vir, titulatura, termit, spora, sopor, socializace, screening, symfonie, syndikát, technopop, tarhoňa, tanka, talmudizmus, islamismus, MODS, cabalus, osvojení dítěte nezrušitelné, osvojení dítěte prosté, instrumentální opora, advanced directives (angl.), zlato, paranoidní schizofrenie, sofistika, anaplázie, subdeprivace, rekurentní depresivní porucha, LDL, haptika, merchandising, brainwriting, SIRS, digoxin, psychická deprivace a subdeprivace, neurocirkulační astenie NCA, hagioterapie, kalcitriol, neutrofilní segment, adaptaceKnihy

Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana
Sjednocená teorie architektury -- autor: Salingaros Nikos A.
Mentorink – forma podpory nové generace -- autor: Petrášová Marta Anna
Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace -- autor: Landa Ivan, Mervart Jan, kolektiv
Otevřené dílo -- autor: Eco Umberto

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz