Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chování



Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova



Některá související slova

sirvent, metalepse, lucidář, bronz, spongioblast, odlitek, HEELP zkr., oblongáta, kakawin, korekvizita, infibulace; faraónská obřízka, memotrénink, bokmål, villonský, ureotelní živočich, etnolekt, presbyteriánství, haiku, novorenesance, ajllu, form of study, Lebensformen (něm.), chairing (angl.), epithalamion, formaliter, corporate design, claim, extrapyramidové příznaky, fibrinogen, občina, emfyteutický, interdialekt, daktylografie, aberace, abstrakce, moment musical, abstraktní, bokmål, mandingo, cheláty, metamorfopsie, in optima forma, rastafari, homozygot, aurignacien, pseudofiligrán, machismus, barbarizace, passiofilie, transferin, psychagogika, isoprenalin, demonstrativní konzum, opus perfektum, genetické předprogramování, moteto, acheuléen, principát, Living Apart Together (LAT), konidiový, politainment (angl.), dominát, bronchiektazie, pársí, ustav, obrajes, infotainment, onkomarker, halka, in optima forum, atticismus, sickle cell anemia, tetismus, technostres, syndikalizmus, cyberchondria, retikulocyt, sport, spirostichie, konstituce člověka, interview podobný dramatu, joik, Malakas, histiotrofie, ALS zkratka v lékařství, temperament jako personální složka, ofset, aforistický, kancion, flair, tabele, chrismon, šaluňk, netholismus, stavové, mode (angl.), orální léky, fear of missing out (angl.), ASD zkratka ve zdravotnictví, rTMS zkratka ve zdravotnictví, youtuberství, disoluční profil, pyrofilní sadismus, NOB zkratka ve zdravotnictví, senior point (angl.), hashtag, silent ischemia, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, product placement (angl.), nefelomantie, infografika, remediace, stereotypy v sociální psychologii, reliability methods (angl.), s.c., Berelson Bernard Reuben, kreativní průmysl, kreativní třída, Paivio Allan, matrix, mezostich, virelai (virle), imamát, instrumentální psychosociální opora, nátlaková kultura organizace, iraciocentrismus, komplementace genetická, self-parody (angl.), Locke, solecizmus, operát, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), vývod, orto-, kakotopie, bomba, mirabelka, perversní, Stress Profile (SP), gestaltismus, anafylaktický šok, rejstřík, regrese psychiky a osobnosti, bakchantický, kultigen, fangle, silikagel, autocenzura, berakah, mode of study (angl.), Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, Westův syndrom, subfrustrace, hyalin, karavanink, kancóna, kalorescence, katechizmus, kimenokata, koloid, kolektor, kokila, joint venture, jazz rock, glosátor, gazel, gándhizmus, hetérizmus, holding, interpret, idiotizmus, hřivna, kóma, komuna, medailon, matrice, matriarchát, moder, monarchie, , neandrtálec, morfologie, marazmus, likvidita, kuplet, kroketa, konkurz, lamaizmus, laminát, libertarianizmus, lepek, fyzika, futurizmus, atlas, asimilace, artistní, balet, bios, diktatura, depotní, carmen figuratum, arch, anabióza, alabastr, akademizmus, aforizmus, album, alela, alpinizmus, alchymie, dimorfizmus, dramatizace, formalizace, formalista, formace, formální, formulace, fuga, freelance, frankizmus, forfeiting, foliace, epigram, energie, energetika, expandér, fantazie, fazona, fašizmus, notifikace, offset, neutrofilní segment, psychická deprivace a subdeprivace, digoxin, kalcitriol, hagioterapie, rekurentní depresivní porucha, LDL, neurocirkulační astenie NCA, haptika, merchandising, móta, zen buddhizmus, vir, intrastat, islamismus, brainwriting, SIRS, MODS, instrumentální opora, osvojení dítěte prosté, biblioholik, simplexní schizofrenie, katatonní schizofrenie, strategické aliance, genetická paměť, Ragnarök, impromptu, indoktrinace, hebefrenní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, advanced directives (angl.), cabalus, osvojení dítěte nezrušitelné, zlato, subdeprivace, sofistika, anaplázie, verbalizovat, vegan, protokol, protektorát, preludium, racemát, rapsodie, ritornel, responzorium, rekurence, poster, polyp, paralelizmus, parageneze, organum, parnasizmus, patriarchát, per rollam, patronát, ritus, robinzonáda, termit, technopop, tarhoňa, titulatura, tokáta, travestie, trast, transgrese, tanka, talmudizmus, socializace, screening, rondo, sopor, spora, syndikát, symfonie, adaptace



Knihy

Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace -- autor: Landa Ivan, Mervart Jan, kolektiv
Sjednocená teorie architektury -- autor: Salingaros Nikos A.
Římský katolicismus a politická forma -- autor: Schmitt Carl
Otevřené dílo -- autor: Eco Umberto
Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 



Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz