Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

silent ischemia, hashtag, remediace, infografika, product placement (angl.), rTMS zkratka ve zdravotnictví, fear of missing out (angl.), NOB zkratka ve zdravotnictví, senior point (angl.), disoluční profil, youtuberství, nefelomantie, orální léky, ofset, KERS, šaluňk, netholismus, asterisk, spirostichie, sport, mode (angl.), histiotrofie, ALS zkratka v lékařství, joik, pyrofilní sadismus, ACT zkratka ve zdravotnictví, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, Edukace, školská poradenská psychologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, mockument, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do experimentální psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, stavové, chrismon, solecizmus, operát, komplementace genetická, self-parody (angl.), Locke, vývod, iraciocentrismus, instrumentální psychosociální opora, mezostich, kreativní průmysl, nátlaková kultura organizace, retikulocyt, cyberchondria, fibrinogen, chairing (angl.), občina, moment musical, abstrakce, Lebensformen (něm.), form of study, corporate design, extrapyramidové příznaky, formaliter, epithalamion, imamát, virelai (virle), gestaltismus, regrese psychiky a osobnosti, Stress Profile (SP), mirabelka, cryptex, anafylaktický šok, s.c., tabele, aforistický, kancion, flair, perversní, bakchantický, silikagel, autocenzura, kakotopie, orto-, fangle, berakah, kultigen, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, Westův syndrom, mode of study (angl.), poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, tvořiví a talentovaní lidé, inženýrská psychologie, esenciální tremor, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, skupina schizofrenií, Osobnost s poruchami základní životní nálady, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, Famile a persona, emotainment, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, SMP zkratka v psychologii, falokarp, psychická odolnost, gestalt (něm.), kreativní a talentované osoby, koteka, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, adaptační reakce pasivní, účinná sociální komunikace, hyperkinetické závady a poruchy, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, Styly a strategie vyučování a učení, Metody zkoumání v psychologii, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, rozhovor a jeho stadia, náladovost člověka, Výkonnost a kariéra, agresivita, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, emoce, rozhovor na pracovišti, prostředí a psychosomatika člověka, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, edukativní a sociální zanedbanost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, závady a poruchy vědomí, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, formování chování a prožívání, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, hlubinná psychologie, veganství, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, adaptivní chování a prožívání, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Kerchensteiner Georg, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, IPAQ zkratka, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, afekty člověka a jejich zvládání, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, poznávací a intervenční interview, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, emfyteutický, interdialekt, moder, monarchie, medailon, matrice, matriarchát, morfologie, neandrtálec, organum, offset, notifikace, , marazmus, likvidita, komuna, konkurz, kóma, koloid, kolektor, kroketa, kuplet, libertarianizmus, lepek, laminát, lamaizmus, parageneze, paralelizmus, robinzonáda, rondo, ritus, ritornel, responzorium, screening, socializace, syndikát, symfonie, spora, sopor, rekurence, rapsodie, per rollam, patronát, patriarchát, parnasizmus, polyp, poster, racemát, protokol, protektorát, preludium, kokila, kimenokata, dramatizace, energetika, diktatura, depotní, carmen figuratum, energie, epigram, fazona, fašizmus, fantazie, expandér, bios, balet, album, alela, alabastr, akademizmus, aforizmus, alchymie, alpinizmus, atlas, artistní, arch, anabióza, foliace, forfeiting, idiotizmus, interpret, hřivna, holding, hetérizmus, jazz rock, joint venture, katechizmus, karavanink, kancóna, kalorescence, glosátor, gazel, formulace, formalizace, formalista, formace, frankizmus, freelance, gándhizmus, fyzika, futurizmus, fuga, talmudizmus, tanka, syndikalizmus, onkomarker, tetismus, sickle cell anemia, halka, infotainment, politainment (angl.), obrajes, dominát, Living Apart Together (LAT), konidiový, in optima forum, atticismus, cheláty, rastafari, metamorfopsie, in optima forma, barbarizace, homozygot, machismus, principát, acheuléen, aurignacien, pseudofiligrán, ustav, pársí, bronz, spongioblast, sirvent, metalepse, lucidář, oblongáta, HEELP zkr., daktylografie, ajllu, novorenesance, odlitek, kakawin, korekvizita, memotrénink, bokmål, bokmål, mandingo, infibulace; faraónská obřízka, villonský, etnolekt, presbyteriánství, haiku, ureotelní živočich, passiofilie, genetické předprogramování, SIRS, brainwriting, MODS, islamismus, móta, haptika, digoxin, hagioterapie, kalcitriol, neutrofilní segment, psychická deprivace a subdeprivace, zen buddhizmus, vir, titulatura, termit, technopop, tarhoňa, tokáta, transgrese, verbalizovat, vegan, travestie, trast, rekurentní depresivní porucha, instrumentální opora, indoktrinace, impromptu, genetická paměť, strategické aliance, biblioholik, Ragnarök, hyalin, demonstrativní konzum, psychagogika, isoprenalin, subfrustrace, simplexní schizofrenie, katatonní schizofrenie, advanced directives (angl.), cabalus, osvojení dítěte nezrušitelné, osvojení dítěte prosté, zlato, subdeprivace, hebefrenní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, sofistika, anaplázie, adaptaceKnihy

Zpravodajská služba - Vyšší forma diplomacie -- autor: Polreich Miroslav
Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana
Sjednocená teorie architektury -- autor: Salingaros Nikos A.
Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje -- autor: Hořáková Hana, Fialová Dana
Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy -- autor: Portelli Alessandro

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz