Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hashtag, rTMS zkratka ve zdravotnictví, silent ischemia, stereotypy v sociální psychologii, remediace, reliability methods (angl.), ASD zkratka ve zdravotnictví, fear of missing out (angl.), NOB zkratka ve zdravotnictví, pyrofilní sadismus, senior point (angl.), disoluční profil, youtuberství, infografika, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, interview podobný dramatu, joik, sport, spirostichie, konstituce člověka, ALS zkratka v lékařství, histiotrofie, nefelomantie, product placement (angl.), orální léky, mode (angl.), Malakas, afekty, identifikace v psychologii, excitement (angl.), fury (angl.), interakce ve skupinách, interest (angl.), normality (angl.), expectation and anticipation (angl.), Podezíravost a paranoidita, schopnosti intelektu, memory (angl.), ACT zkratka ve zdravotnictví, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, healthy lifestyle, paliativní péče ve zdravotnictví, myšlení a jeho závady a poruchy, adultopsychologie první dospělosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, dificility a poruchy vědomí, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, normalita statistická, represe jako přizpůsobovací operace, fantazie jako přizpůsobovací operace, memoria a její typy, myšlení (kogitace), vigilita a její závady a poruchy, problémové děti a mládež, Identifikace jako přizpůsobovací operace, temperament jako personální složka, ofset, Paivio Allan, kreativní třída, nátlaková kultura organizace, iraciocentrismus, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), kreativní průmysl, matrix, virelai (virle), orto-, imamát, instrumentální psychosociální opora, mezostich, vývod, operát, extrapyramidové příznaky, claim, formaliter, epithalamion, form of study, corporate design, cyberchondria, komplementace genetická, solecizmus, self-parody (angl.), Locke, retikulocyt, kakotopie, autocenzura, s.c., flair, Berelson Bernard Reuben, anafylaktický šok, rejstřík, kancion, aforistický, netholismus, šaluňk, stavové, chrismon, tabele, regrese psychiky a osobnosti, gestaltismus, mode of study (angl.), Westův syndrom, berakah, fangle, silikagel, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, kultigen, bomba, Stress Profile (SP), mirabelka, perversní, bakchantický, vědomí a jeho závady a poruchy, will (angl.), zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, didaktické testy, sebevýchova, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, typy osobnosti učitelů a učitelek, genderové problémy člověka, klientelismus a ritualizované chování, typy adaptace člověka, školní prostředí, volba a výběr povolání a studia, školy podporující zdraví, Tělesné, pozorování, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, starořečtí myslitelé, středověká psychologie, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace nonverbální, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, vývojové období batolete, mladší školní věk (prepuberta), spolehlivost (reliabilita) testování psychiky, životní strategie, vůle a jednání člověka, pubertální stadium vývoje, stáří jako vývojová etapa, sebehodnocení, hodnocení dětí v mateřských školách, učení sociální, sociální kognice a percepce, perinatalita, persona a její poznávání, nálady člověka, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, psychomotorická instabilita dětí, patopsychologie ve školství, Soukupismus, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na sebe, druhy učení, sebevědomí a jeho poruchy, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, dospělost, perinatální období vývoje, sebevzdělávání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), dospívání, prepubescence, handicapované děti, agrese a šikana, edukační psychologie, předškolní dítě, batole (toddler), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, mockument, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, asocianistická psychologie, seniorita normální a abnormální, psychosociální zanedbanost dětí, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, experimentální psychologie, psychometrika, interview (rozhovor), disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, zdraví, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, sociometrie v praxi, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, psychologie práce a řízení, škola podporující zdraví, normální novorozeně, normální prenatální vývoj a porod, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, Lebensformen (něm.), chairing (angl.), , notifikace, neandrtálec, morfologie, moder, monarchie, offset, organum, patriarchát, patronát, parnasizmus, paralelizmus, parageneze, medailon, matrice, kroketa, kuplet, konkurz, komuna, kóma, lamaizmus, laminát, marazmus, matriarchát, likvidita, libertarianizmus, lepek, per rollam, polyp, syndikát, talmudizmus, symfonie, spora, sopor, tanka, tarhoňa, tokáta, transgrese, titulatura, termit, technopop, socializace, screening, protokol, racemát, protektorát, preludium, poster, rapsodie, rekurence, robinzonáda, rondo, ritus, ritornel, responzorium, koloid, kolektor, dimorfizmus, dramatizace, diktatura, depotní, carmen figuratum, energetika, energie, fašizmus, fazona, fantazie, expandér, epigram, bios, balet, album, alela, alabastr, akademizmus, aforizmus, alchymie, alpinizmus, asimilace, atlas, artistní, arch, anabióza, foliace, forfeiting, interpret, jazz rock, idiotizmus, hřivna, holding, joint venture, kalorescence, kimenokata, kokila, katechizmus, karavanink, kancóna, hetérizmus, glosátor, formální, formulace, formalizace, formalista, formace, frankizmus, freelance, gándhizmus, gazel, fyzika, futurizmus, fuga, trast, travestie, Living Apart Together (LAT), dominát, konidiový, politainment (angl.), infotainment, bronchiektazie, obrajes, bokmål, bokmål, mandingo, pársí, ustav, onkomarker, technostres, aurignacien, acheuléen, pseudofiligrán, sociální psychologie, machismus, principát, atticismus, tetismus, syndikalizmus, sickle cell anemia, halka, in optima forum, memotrénink, infibulace; faraónská obřízka, daktylografie, interdialekt, ajllu, novorenesance, odlitek, emfyteutický, aberace, občina, fibrinogen, moment musical, abstraktní, abstrakce, HEELP zkr., oblongáta, presbyteriánství, etnolekt, haiku, ureotelní živočich, villonský, korekvizita, kakawin, bronz, spongioblast, sirvent, metalepse, lucidář, homozygot, rastafari, neurocirkulační astenie NCA, LDL, hagioterapie, kalcitriol, neutrofilní segment, rekurentní depresivní porucha, instrumentální opora, advanced directives (angl.), zlato, cabalus, osvojení dítěte nezrušitelné, osvojení dítěte prosté, psychická deprivace a subdeprivace, digoxin, zen buddhizmus, móta, vir, verbalizovat, vegan, intrastat, islamismus, merchandising, haptika, brainwriting, SIRS, MODS, subdeprivace, anaplázie, opus perfektum, moteto, demonstrativní konzum, transferin, psychagogika, genetické předprogramování, passiofilie, metamorfopsie, cheláty, in optima forma, barbarizace, sociální učení, isoprenalin, subfrustrace, katatonní schizofrenie, simplexní schizofrenie, hebefrenní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, sofistika, biblioholik, strategické aliance, Ragnarök, hyalin, impromptu, indoktrinace, genetická paměť, adaptaceKnihy

Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana
Zpravodajská služba - Vyšší forma diplomacie -- autor: Polreich Miroslav
Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace -- autor: Landa Ivan, Mervart Jan, kolektiv
Sjednocená teorie architektury -- autor: Salingaros Nikos A.
Římský katolicismus a politická forma -- autor: Schmitt Carl

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz