Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Malakas, mode (angl.), histiotrofie, ALS zkratka v lékařství, joik, orální léky, nefelomantie, remediace, reliability methods (angl.), infografika, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, product placement (angl.), interview podobný dramatu, sport, tabele, chrismon, aforistický, kancion, flair, stavové, netholismus, konstituce člověka, spirostichie, temperament jako personální složka, ofset, šaluňk, stereotypy v sociální psychologii, silent ischemia, represe jako přizpůsobovací operace, fantazie jako přizpůsobovací operace, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie první dospělosti, dificility a poruchy vědomí, Identifikace jako přizpůsobovací operace, problémové děti a mládež, myšlení a jeho závady a poruchy, paliativní péče ve zdravotnictví, myšlení (kogitace), memoria a její typy, vigilita a její závady a poruchy, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, normalita statistická, fear of missing out (angl.), youtuberství, ASD zkratka ve zdravotnictví, rTMS zkratka ve zdravotnictví, hashtag, disoluční profil, senior point (angl.), identifikace v psychologii, afekty, pyrofilní sadismus, NOB zkratka ve zdravotnictví, s.c., Berelson Bernard Reuben, Locke, self-parody (angl.), retikulocyt, cyberchondria, corporate design, komplementace genetická, solecizmus, iraciocentrismus, nátlaková kultura organizace, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), vývod, operát, claim, extrapyramidové příznaky, moment musical, občina, abstraktní, abstrakce, aberace, fibrinogen, chairing (angl.), formaliter, epithalamion, form of study, Lebensformen (něm.), Paivio Allan, kreativní třída, bakchantický, perversní, kultigen, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, Westův syndrom, mirabelka, bomba, rejstřík, anafylaktický šok, regrese psychiky a osobnosti, gestaltismus, Stress Profile (SP), mode of study (angl.), berakah, instrumentální psychosociální opora, imamát, mezostich, matrix, kreativní průmysl, virelai (virle), orto-, fangle, silikagel, autocenzura, kakotopie, normality (angl.), interest (angl.), paměť člověka, Tělesné, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, pozorování, starořečtí myslitelé, komunikace sociální, adaptace člověka v náročných situacích, novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, středověká psychologie, infantilismus osobnostní a školní docházka, prenatální vývoj a porod, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, zdraví, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, komunikace nonverbální, školy podporující zdraví, psychomotorická instabilita dětí, prehistorie filozofie, senzitivní osoby s intropunitivitou, novorozenecké období vývoje dítěte, genderové problémy člověka, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, sebevědomí a jeho poruchy, druhy učení, Soukupismus, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, klientelismus a ritualizované chování, výchova a učení, hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, didaktické testy, volba a výběr povolání a studia, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), typy adaptace člověka, školní prostředí, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, asocianistická psychologie, experimentální psychologie, psychosociální zanedbanost dětí, talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, mockument, will (angl.), expectation and anticipation (angl.), Podezíravost a paranoidita, fury (angl.), excitement (angl.), interakce ve skupinách, healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, vědomí a jeho závady a poruchy, memory (angl.), schopnosti intelektu, ACT zkratka ve zdravotnictví, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, moralitas (lat.), PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, sociometrie v praxi, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, psychologie práce a řízení, škola podporující zdraví, normální novorozeně, normální prenatální vývoj a porod, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, interview (rozhovor), psychometrika v praxi, perinatální období vývoje, dospívání, dospělost, sebevzdělávání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, prepubescence, batole (toddler), agrese a šikana, handicapované děti, edukační psychologie, předškolní dítě, emfyteutický, interdialekt, monarchie, morfologie, moder, medailon, matrice, neandrtálec, , parageneze, paralelizmus, organum, offset, notifikace, matriarchát, marazmus, komuna, konkurz, kóma, koloid, kolektor, kroketa, kuplet, libertarianizmus, likvidita, lepek, laminát, lamaizmus, parnasizmus, patriarchát, socializace, sopor, screening, rondo, robinzonáda, spora, symfonie, tarhoňa, technopop, tanka, talmudizmus, syndikát, ritus, ritornel, poster, preludium, polyp, per rollam, patronát, protektorát, protokol, responzorium, rekurence, rapsodie, racemát, kokila, kimenokata, diktatura, dimorfizmus, depotní, carmen figuratum, bios, dramatizace, energetika, fantazie, fašizmus, expandér, epigram, energie, balet, atlas, album, alela, alabastr, akademizmus, aforizmus, alchymie, alpinizmus, asimilace, artistní, arch, anabióza, fazona, foliace, hřivna, idiotizmus, holding, hetérizmus, glosátor, interpret, jazz rock, karavanink, katechizmus, kancóna, kalorescence, joint venture, gazel, gándhizmus, formalizace, formální, formalista, formace, forfeiting, formulace, frankizmus, fyzika, futurizmus, fuga, freelance, termit, titulatura, tetismus, syndikalizmus, sickle cell anemia, halka, in optima forum, technostres, onkomarker, Living Apart Together (LAT), dominát, konidiový, politainment (angl.), infotainment, atticismus, principát, cheláty, rastafari, metamorfopsie, in optima forma, barbarizace, homozygot, machismus, acheuléen, aurignacien, pseudofiligrán, sociální psychologie, bronchiektazie, obrajes, sirvent, bronz, metalepse, lucidář, kakawin, spongioblast, oblongáta, ajllu, daktylografie, novorenesance, odlitek, HEELP zkr., korekvizita, etnolekt, bokmål, bokmål, mandingo, pársí, ustav, memotrénink, infibulace; faraónská obřízka, presbyteriánství, haiku, ureotelní živočich, villonský, sociální učení, passiofilie, digoxin, psychická deprivace a subdeprivace, haptika, merchandising, brainwriting, neutrofilní segment, kalcitriol, rekurentní depresivní porucha, instrumentální opora, LDL, neurocirkulační astenie NCA, hagioterapie, SIRS, MODS, travestie, vegan, trast, transgrese, tokáta, verbalizovat, vir, islamismus, intrastat, móta, zen buddhizmus, osvojení dítěte prosté, osvojení dítěte nezrušitelné, hyalin, subfrustrace, Ragnarök, impromptu, indoktrinace, isoprenalin, psychagogika, moteto, genetické předprogramování, opus perfektum, demonstrativní konzum, transferin, genetická paměť, strategické aliance, subdeprivace, anaplázie, zlato, advanced directives (angl.), cabalus, sofistika, paranoidní schizofrenie, biblioholik, simplexní schizofrenie, katatonní schizofrenie, hebefrenní schizofrenie, adaptaceKnihy

Zpravodajská služba - Vyšší forma diplomacie -- autor: Polreich Miroslav
Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana
Sjednocená teorie architektury -- autor: Salingaros Nikos A.
Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace -- autor: Landa Ivan, Mervart Jan, kolektiv
Cybersex - Forma internetové komunikace -- autor: Divínová Radana

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz