Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kancion, flair, s.c., anafylaktický šok, aforistický, tabele, netholismus, asterisk, stavové, chrismon, regrese psychiky a osobnosti, gestaltismus, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, Westův syndrom, mode of study (angl.), berakah, kultigen, bakchantický, Stress Profile (SP), mirabelka, cryptex, perversní, šaluňk, ofset, rTMS zkratka ve zdravotnictví, hashtag, silent ischemia, remediace, fear of missing out (angl.), youtuberství, pyrofilní sadismus, NOB zkratka ve zdravotnictví, senior point (angl.), disoluční profil, infografika, product placement (angl.), joik, sport, spirostichie, KERS, ALS zkratka v lékařství, histiotrofie, nefelomantie, orální léky, mode (angl.), fangle, silikagel, emfyteutický, interdialekt, daktylografie, ajllu, abstrakce, moment musical, Lebensformen (něm.), chairing (angl.), fibrinogen, občina, novorenesance, odlitek, lucidář, kakawin, korekvizita, etnolekt, metalepse, sirvent, HEELP zkr., oblongáta, spongioblast, bronz, form of study, epithalamion, mezostich, kreativní průmysl, nátlaková kultura organizace, iraciocentrismus, instrumentální psychosociální opora, imamát, autocenzura, kakotopie, orto-, virelai (virle), vývod, operát, cyberchondria, corporate design, extrapyramidové příznaky, formaliter, retikulocyt, Locke, solecizmus, komplementace genetická, self-parody (angl.), ACT zkratka ve zdravotnictví, mockument, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, afekty člověka a jejich zvládání, Pozitiva a negativa a učitelské profese, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, Filozofie, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, gestalt (něm.), kreativní a talentované osoby, koteka, falokarp, psychická odolnost, normalita a psychické zdraví, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, SMP zkratka v psychologii, emotainment, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, Famile a persona, schopnosti a nadání, zájmy, prevence, formování chování a prožívání, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, zábavy v mládí, Edukace, školská poradenská psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do experimentální psychologie, násilí, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, sebevědomí snížené, závady a poruchy vědomí, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, IPAQ zkratka, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, hlubinná psychologie, veganství, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Kerchensteiner Georg, Aristotelés (384-322 př.n.l.), presbyteriánství, haiku, likvidita, libertarianizmus, lepek, laminát, marazmus, matriarchát, monarchie, moder, medailon, matrice, lamaizmus, kuplet, kokila, kimenokata, katechizmus, karavanink, kolektor, koloid, kroketa, konkurz, komuna, kóma, morfologie, neandrtálec, protokol, protektorát, preludium, poster, racemát, rapsodie, ritus, ritornel, responzorium, rekurence, polyp, per rollam, organum, offset, notifikace, , parageneze, paralelizmus, patronát, patriarchát, parnasizmus, kancóna, kalorescence, diktatura, depotní, carmen figuratum, bios, dramatizace, energetika, fantazie, expandér, epigram, energie, balet, atlas, album, alabastr, akademizmus, aforizmus, alela, alchymie, artistní, arch, anabióza, alpinizmus, fašizmus, fazona, hetérizmus, glosátor, gazel, gándhizmus, holding, hřivna, joint venture, jazz rock, interpret, idiotizmus, fyzika, futurizmus, formalista, formace, forfeiting, foliace, formalizace, formulace, fuga, freelance, frankizmus, robinzonáda, rondo, cheláty, metamorfopsie, in optima forma, barbarizace, rastafari, homozygot, acheuléen, aurignacien, pseudofiligrán, machismus, passiofilie, genetické předprogramování, impromptu, indoktrinace, genetická paměť, strategické aliance, Ragnarök, hyalin, demonstrativní konzum, psychagogika, isoprenalin, subfrustrace, principát, atticismus, mandingo, pársí, ustav, obrajes, bokmål, bokmål, ureotelní živočich, villonský, infibulace; faraónská obřízka, memotrénink, dominát, Living Apart Together (LAT), tetismus, sickle cell anemia, halka, in optima forum, syndikalizmus, onkomarker, konidiový, politainment (angl.), infotainment, biblioholik, simplexní schizofrenie, trast, transgrese, tokáta, titulatura, travestie, vegan, móta, zen buddhizmus, vir, verbalizovat, termit, technopop, spora, sopor, socializace, screening, symfonie, syndikát, tarhoňa, tanka, talmudizmus, islamismus, MODS, zlato, advanced directives (angl.), cabalus, osvojení dítěte nezrušitelné, subdeprivace, anaplázie, katatonní schizofrenie, hebefrenní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, sofistika, osvojení dítěte prosté, instrumentální opora, digoxin, haptika, brainwriting, SIRS, psychická deprivace a subdeprivace, neutrofilní segment, rekurentní depresivní porucha, hagioterapie, kalcitriol, adaptaceKnihy

Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana
Zpravodajská služba - Vyšší forma diplomacie -- autor: Polreich Miroslav
Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy Forma a význam vorální historii -- autor: Portelli Alessandro
Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace -- autor: Landa Ivan, Mervart Jan, kolektiv
Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje -- autor: Hořáková Hana, Fialová Dana

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz