Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

metalepse, lucidář, kakawin, sirvent, bronz, HEELP zkr., oblongáta, spongioblast, korekvizita, etnolekt, memotrénink, bokmål, bokmål, infibulace; faraónská obřízka, villonský, presbyteriánství, haiku, ureotelní živočich, odlitek, novorenesance, Lebensformen (něm.), chairing (angl.), fibrinogen, form of study, epithalamion, claim, extrapyramidové příznaky, formaliter, občina, moment musical, interdialekt, daktylografie, ajllu, emfyteutický, aberace, abstraktní, abstrakce, mandingo, pársí, metamorfopsie, in optima forma, barbarizace, cheláty, rastafari, pseudofiligrán, machismus, homozygot, passiofilie, genetické předprogramování, psychagogika, isoprenalin, subfrustrace, transferin, demonstrativní konzum, moteto, opus perfektum, aurignacien, acheuléen, konidiový, politainment (angl.), infotainment, Living Apart Together (LAT), dominát, ustav, obrajes, bronchiektazie, onkomarker, technostres, in optima forum, atticismus, principát, halka, sickle cell anemia, syndikalizmus, tetismus, corporate design, cyberchondria, konstituce člověka, temperament jako personální složka, ofset, spirostichie, sport, ALS zkratka v lékařství, joik, interview podobný dramatu, šaluňk, netholismus, kancion, flair, s.c., aforistický, tabele, stavové, chrismon, histiotrofie, Malakas, rTMS zkratka ve zdravotnictví, hashtag, silent ischemia, ASD zkratka ve zdravotnictví, fear of missing out (angl.), senior point (angl.), disoluční profil, youtuberství, stereotypy v sociální psychologii, reliability methods (angl.), nefelomantie, orální léky, mode (angl.), product placement (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, remediace, infografika, Berelson Bernard Reuben, anafylaktický šok, kreativní třída, Paivio Allan, nátlaková kultura organizace, kreativní průmysl, matrix, imamát, instrumentální psychosociální opora, mezostich, iraciocentrismus, Spranger Eduard (1882-1963), self-parody (angl.), Locke, retikulocyt, komplementace genetická, solecizmus, vývod, operát, virelai (virle), orto-, mirabelka, perversní, bakchantický, bomba, Stress Profile (SP), rejstřík, regrese psychiky a osobnosti, gestaltismus, kultigen, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, silikagel, autocenzura, kakotopie, fangle, berakah, Westův syndrom, mode of study (angl.), hyalin, Ragnarök, karavanink, kancóna, kalorescence, katechizmus, kimenokata, koloid, kolektor, kokila, joint venture, jazz rock, glosátor, gazel, gándhizmus, hetérizmus, holding, interpret, idiotizmus, hřivna, kóma, komuna, medailon, matrice, matriarchát, moder, monarchie, , neandrtálec, morfologie, marazmus, likvidita, kuplet, kroketa, konkurz, lamaizmus, laminát, libertarianizmus, lepek, fyzika, futurizmus, atlas, asimilace, artistní, balet, bios, diktatura, depotní, carmen figuratum, arch, anabióza, alabastr, akademizmus, aforizmus, album, alela, alpinizmus, alchymie, dimorfizmus, dramatizace, formalizace, formalista, formace, formální, formulace, fuga, freelance, frankizmus, forfeiting, foliace, epigram, energie, energetika, expandér, fantazie, fazona, fašizmus, notifikace, offset, psychická deprivace a subdeprivace, digoxin, haptika, neutrofilní segment, kalcitriol, LDL, neurocirkulační astenie NCA, hagioterapie, merchandising, brainwriting, móta, zen buddhizmus, vir, intrastat, islamismus, SIRS, MODS, rekurentní depresivní porucha, instrumentální opora, simplexní schizofrenie, katatonní schizofrenie, hebefrenní schizofrenie, biblioholik, strategické aliance, impromptu, indoktrinace, genetická paměť, paranoidní schizofrenie, sofistika, cabalus, osvojení dítěte nezrušitelné, osvojení dítěte prosté, advanced directives (angl.), zlato, anaplázie, subdeprivace, verbalizovat, vegan, protokol, protektorát, preludium, racemát, rapsodie, ritornel, responzorium, rekurence, poster, polyp, paralelizmus, parageneze, organum, parnasizmus, patriarchát, per rollam, patronát, ritus, robinzonáda, termit, technopop, tarhoňa, titulatura, tokáta, travestie, trast, transgrese, tanka, talmudizmus, socializace, screening, rondo, sopor, spora, syndikát, symfonie, adaptaceKnihy

Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza -- autor: Karlas Jan
Cybersex -- autor: Divínová Radana
Sjednocená teorie architektury -- autor: Salingaros Nikos A.
Mentorink - forma podpory nové generace -- autor: Petrášová, Marta Anna, Štěpánek, Zdeněk, Prausová, Ilona
Forma sleduje smysl / na okraj architektury -- autor: Kohout Michal

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz