Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptace, silent ischemia, ACT zkratka ve zdravotnictví, pyrofilní sadismus, NOB zkratka ve zdravotnictví, senior point (angl.), disoluční profil, youtuberství, fear of missing out (angl.), rTMS zkratka ve zdravotnictví, hashtag, remediace, akademické stresy, infografika, product placement (angl.), nefelomantie, orální léky, mode (angl.), histiotrofie, ALS zkratka v lékařství, joik, sport, spirostichie, mockument, teorie vývoje a utváření osobnosti, ofset, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, drogové závislosti, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do experimentální psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, KERS, šaluňk, rozhovor jako poznávací metoda, komplementace genetická, virelai (virle), imamát, instrumentální psychosociální opora, mezostich, kreativní průmysl, nátlaková kultura organizace, iraciocentrismus, vývod, operát, solecizmus, self-parody (angl.), kakotopie, Locke, retikulocyt, cyberchondria, corporate design, extrapyramidové příznaky, formaliter, epithalamion, form of study, Lebensformen (něm.), chairing (angl.), orto-, autocenzura, netholismus, gestaltismus, asterisk, stavové, chrismon, tabele, aforistický, kancion, flair, s.c., anafylaktický šok, regrese psychiky a osobnosti, Stress Profile (SP), silikagel, mirabelka, cryptex, perversní, bakchantický, kultigen, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, Westův syndrom, mode of study (angl.), berakah, fangle, vývoj, hlubinná psychologie, občina, sociální interakce ve skupině, emoce, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, skupina schizofrenií, Osobnost s poruchami základní životní nálady, esenciální tremor, inženýrská psychologie, talenty a jejich třídění, myšlení a kreativita, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, psychická odolnost, gestalt (něm.), kreativní a talentované osoby, koteka, falokarp, Etický a morální charakter, agresivita, emotainment, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Excipient, očekávání, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, agresivita u dětí, epistolární román, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, WNSS zkratka v psychologii, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, disociální a asociální chování dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, rozhovor a jeho stadia, Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, SMP zkratka v psychologii, Famile a persona, veganství, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, formování chování a prožívání, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, osobnosti s vážnými poruchami nálady, závady a poruchy vědomí, Filozofie, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, IPAQ zkratka, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Kerchensteiner Georg, Aristotelés (384-322 př.n.l.), novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, schopnosti a nadání, mravní výchova ve společnosti, zájmy, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, rodina a saturace potřeb, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, fibrinogen, moment musical, aforizmus, matriarchát, offset, notifikace, , neandrtálec, morfologie, monarchie, moder, medailon, matrice, marazmus, parageneze, likvidita, libertarianizmus, lepek, laminát, lamaizmus, kuplet, kroketa, konkurz, komuna, kóma, organum, paralelizmus, kolektor, responzorium, syndikát, symfonie, spora, sopor, socializace, screening, rondo, robinzonáda, ritus, ritornel, rekurence, parnasizmus, rapsodie, racemát, protokol, protektorát, preludium, poster, polyp, per rollam, patronát, patriarchát, koloid, kokila, tanka, bios, fašizmus, fantazie, expandér, epigram, energie, energetika, dramatizace, diktatura, depotní, carmen figuratum, balet, foliace, atlas, artistní, arch, anabióza, alpinizmus, alchymie, alela, album, alabastr, akademizmus, fazona, forfeiting, kimenokata, hetérizmus, katechizmus, karavanink, kancóna, kalorescence, joint venture, jazz rock, interpret, idiotizmus, hřivna, holding, glosátor, formace, gazel, gándhizmus, fyzika, futurizmus, fuga, freelance, frankizmus, formulace, formalizace, formalista, talmudizmus, tarhoňa, abstrakce, tetismus, ustav, obrajes, dominát, Living Apart Together (LAT), konidiový, politainment (angl.), infotainment, onkomarker, syndikalizmus, sickle cell anemia, mandingo, halka, in optima forum, atticismus, principát, acheuléen, aurignacien, pseudofiligrán, machismus, homozygot, rastafari, pársí, bokmål, metamorfopsie, sirvent, emfyteutický, interdialekt, daktylografie, ajllu, novorenesance, odlitek, HEELP zkr., oblongáta, spongioblast, bronz, metalepse, bokmål, lucidář, kakawin, korekvizita, etnolekt, presbyteriánství, haiku, ureotelní živočich, villonský, infibulace; faraónská obřízka, memotrénink, cheláty, in optima forma, technopop, islamismus, rekurentní depresivní porucha, hagioterapie, kalcitriol, neutrofilní segment, psychická deprivace a subdeprivace, digoxin, haptika, brainwriting, SIRS, MODS, móta, osvojení dítěte prosté, zen buddhizmus, vir, verbalizovat, vegan, travestie, trast, transgrese, tokáta, titulatura, termit, instrumentální opora, osvojení dítěte nezrušitelné, barbarizace, genetická paměť, passiofilie, genetické předprogramování, demonstrativní konzum, psychagogika, isoprenalin, subfrustrace, hyalin, Ragnarök, impromptu, indoktrinace, strategické aliance, cabalus, biblioholik, simplexní schizofrenie, katatonní schizofrenie, hebefrenní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, sofistika, anaplázie, subdeprivace, zlato, advanced directives (angl.), ADT terapie v onkologiiKnihy

Zpravodajská služba - Vyšší forma diplomacie -- autor: Polreich Miroslav
Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana
Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy Forma a význam vorální historii -- autor: Portelli Alessandro
Mentorink -- autor: Petrášová Marta Anna, Prausová Ilona, Štěpánek Zdeněk
Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace -- autor: Landa Ivan, Mervart Jan, kolektiv

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz