Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

lucidář, kakawin, korekvizita, metalepse, sirvent, spongioblast, bronz, etnolekt, presbyteriánství, memotrénink, bokmål, bokmål, infibulace; faraónská obřízka, villonský, haiku, ureotelní živočich, oblongáta, HEELP zkr., Lebensformen (něm.), chairing (angl.), fibrinogen, form of study, epithalamion, extrapyramidové příznaky, formaliter, občina, moment musical, ajllu, novorenesance, odlitek, daktylografie, interdialekt, abstrakce, emfyteutický, mandingo, pársí, metamorfopsie, in optima forma, barbarizace, cheláty, rastafari, machismus, homozygot, passiofilie, genetické předprogramování, hyalin, Ragnarök, impromptu, subfrustrace, isoprenalin, demonstrativní konzum, psychagogika, pseudofiligrán, aurignacien, konidiový, politainment (angl.), infotainment, Living Apart Together (LAT), dominát, ustav, obrajes, onkomarker, syndikalizmus, atticismus, principát, acheuléen, in optima forum, halka, tetismus, sickle cell anemia, corporate design, cyberchondria, joik, sport, spirostichie, ALS zkratka v lékařství, histiotrofie, orální léky, mode (angl.), KERS, ofset, chrismon, tabele, aforistický, stavové, asterisk, šaluňk, netholismus, nefelomantie, product placement (angl.), ACT zkratka ve zdravotnictví, pyrofilní sadismus, NOB zkratka ve zdravotnictví, mockument, veganství, IPAQ zkratka, Kerchensteiner Georg, senior point (angl.), disoluční profil, silent ischemia, remediace, infografika, hashtag, rTMS zkratka ve zdravotnictví, youtuberství, fear of missing out (angl.), kancion, flair, instrumentální psychosociální opora, mezostich, kreativní průmysl, imamát, virelai (virle), kakotopie, orto-, nátlaková kultura organizace, iraciocentrismus, self-parody (angl.), Locke, retikulocyt, komplementace genetická, solecizmus, vývod, operát, autocenzura, silikagel, Stress Profile (SP), mirabelka, cryptex, gestaltismus, regrese psychiky a osobnosti, s.c., anafylaktický šok, perversní, bakchantický, berakah, fangle, mode of study (angl.), Westův syndrom, kultigen, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, indoktrinace, genetická paměť, karavanink, kancóna, kalorescence, katechizmus, kimenokata, kolektor, kokila, joint venture, jazz rock, hetérizmus, glosátor, gazel, holding, hřivna, interpret, idiotizmus, koloid, kóma, matrice, matriarchát, marazmus, medailon, moder, morfologie, monarchie, likvidita, libertarianizmus, kroketa, konkurz, komuna, kuplet, lamaizmus, lepek, laminát, gándhizmus, fyzika, balet, atlas, artistní, bios, carmen figuratum, diktatura, depotní, arch, anabióza, alabastr, akademizmus, aforizmus, album, alela, alpinizmus, alchymie, dramatizace, energetika, formulace, formalizace, formalista, frankizmus, freelance, futurizmus, fuga, formace, forfeiting, expandér, epigram, energie, fantazie, fašizmus, foliace, fazona, neandrtálec, , brainwriting, SIRS, MODS, haptika, digoxin, neutrofilní segment, psychická deprivace a subdeprivace, islamismus, móta, travestie, trast, transgrese, vegan, verbalizovat, zen buddhizmus, vir, kalcitriol, hagioterapie, hebefrenní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, sofistika, katatonní schizofrenie, simplexní schizofrenie, strategické aliance, biblioholik, anaplázie, subdeprivace, osvojení dítěte prosté, instrumentální opora, rekurentní depresivní porucha, osvojení dítěte nezrušitelné, cabalus, zlato, advanced directives (angl.), tokáta, titulatura, preludium, poster, polyp, protektorát, protokol, rapsodie, racemát, per rollam, patronát, organum, offset, notifikace, parageneze, paralelizmus, patriarchát, parnasizmus, rekurence, responzorium, talmudizmus, syndikát, symfonie, tanka, tarhoňa, termit, technopop, spora, sopor, ritus, ritornel, robinzonáda, rondo, socializace, screening, adaptaceKnihy

Zpravodajská služba - Vyšší forma diplomacie -- autor: Polreich Miroslav
Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana
Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace -- autor: Landa Ivan, Mervart Jan, kolektiv
Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje -- autor: Hořáková Hana, Fialová Dana
Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza -- autor: Karlas Jan

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz