Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptace, infografika, NOB zkratka ve zdravotnictví, senior point (angl.), disoluční profil, youtuberství, fear of missing out (angl.), rTMS zkratka ve zdravotnictví, hashtag, silent ischemia, remediace, product placement (angl.), ACT zkratka ve zdravotnictví, nefelomantie, orální léky, mode (angl.), histiotrofie, ALS zkratka v lékařství, joik, sport, spirostichie, KERS, ofset, pyrofilní sadismus, mockument, netholismus, biologické formativní vlivy, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, akademické stresy, školní, Edukace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do experimentální psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, šaluňk, asterisk, vývoj, self-parody (angl.), instrumentální psychosociální opora, mezostich, kreativní průmysl, nátlaková kultura organizace, iraciocentrismus, vývod, operát, solecizmus, komplementace genetická, Locke, virelai (virle), retikulocyt, cyberchondria, corporate design, extrapyramidové příznaky, formaliter, epithalamion, form of study, Lebensformen (něm.), chairing (angl.), fibrinogen, imamát, orto-, stavové, mirabelka, chrismon, tabele, aforistický, kancion, flair, s.c., anafylaktický šok, regrese psychiky a osobnosti, gestaltismus, Stress Profile (SP), cryptex, kakotopie, perversní, bakchantický, kultigen, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, Westův syndrom, mode of study (angl.), berakah, fangle, silikagel, autocenzura, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, moment musical, sociální interakce ve skupině, emoce, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, skupina schizofrenií, Osobnost s poruchami základní životní nálady, esenciální tremor, inženýrská psychologie, talenty a jejich třídění, myšlení a kreativita, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, psychická odolnost, gestalt (něm.), kreativní a talentované osoby, koteka, falokarp, Etický a morální charakter, agresivita, emotainment, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Excipient, očekávání, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, agresivita u dětí, epistolární román, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, WNSS zkratka v psychologii, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, disociální a asociální chování dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, rozhovor a jeho stadia, Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, SMP zkratka v psychologii, Famile a persona, hlubinná psychologie, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, formování chování a prožívání, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, sebevědomí snížené, Úvod do duchovědné psychologie, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, IPAQ zkratka, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Kerchensteiner Georg, Aristotelés (384-322 př.n.l.), veganství, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, schopnosti a nadání, mravní výchova ve společnosti, zájmy, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, rodina a saturace potřeb, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, občina, abstrakce, aforizmus, marazmus, notifikace, , neandrtálec, morfologie, monarchie, moder, medailon, matrice, matriarchát, likvidita, organum, libertarianizmus, lepek, laminát, lamaizmus, kuplet, kroketa, konkurz, komuna, kóma, koloid, offset, parageneze, kokila, rekurence, symfonie, spora, sopor, socializace, screening, rondo, robinzonáda, ritus, ritornel, responzorium, rapsodie, paralelizmus, racemát, protokol, protektorát, preludium, poster, polyp, per rollam, patronát, patriarchát, parnasizmus, kolektor, kimenokata, talmudizmus, bios, fantazie, expandér, epigram, energie, energetika, dramatizace, diktatura, depotní, carmen figuratum, balet, fazona, atlas, artistní, arch, anabióza, alpinizmus, alchymie, alela, album, alabastr, akademizmus, fašizmus, foliace, katechizmus, glosátor, karavanink, kancóna, kalorescence, joint venture, jazz rock, interpret, idiotizmus, hřivna, holding, hetérizmus, gazel, forfeiting, gándhizmus, fyzika, futurizmus, fuga, freelance, frankizmus, formulace, formalizace, formalista, formace, syndikát, tanka, emfyteutický, sickle cell anemia, obrajes, dominát, Living Apart Together (LAT), konidiový, politainment (angl.), infotainment, onkomarker, syndikalizmus, tetismus, halka, pársí, in optima forum, atticismus, principát, acheuléen, aurignacien, pseudofiligrán, machismus, homozygot, rastafari, cheláty, ustav, mandingo, in optima forma, metalepse, interdialekt, daktylografie, ajllu, novorenesance, odlitek, HEELP zkr., oblongáta, spongioblast, bronz, sirvent, lucidář, bokmål, kakawin, korekvizita, etnolekt, presbyteriánství, haiku, ureotelní živočich, villonský, infibulace; faraónská obřízka, memotrénink, bokmål, metamorfopsie, barbarizace, tarhoňa, móta, hagioterapie, kalcitriol, neutrofilní segment, psychická deprivace a subdeprivace, digoxin, haptika, brainwriting, SIRS, MODS, islamismus, zen buddhizmus, instrumentální opora, vir, verbalizovat, vegan, travestie, trast, transgrese, tokáta, titulatura, termit, technopop, rekurentní depresivní porucha, osvojení dítěte prosté, passiofilie, strategické aliance, genetické předprogramování, demonstrativní konzum, psychagogika, isoprenalin, subfrustrace, hyalin, Ragnarök, impromptu, indoktrinace, genetická paměť, biblioholik, osvojení dítěte nezrušitelné, simplexní schizofrenie, katatonní schizofrenie, hebefrenní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, sofistika, anaplázie, subdeprivace, zlato, advanced directives (angl.), cabalus, satyagraha

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz