Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

perversní, bakchantický, kultigen, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, cryptex, mirabelka, anafylaktický šok, regrese psychiky a osobnosti, gestaltismus, Stress Profile (SP), Westův syndrom, mode of study (angl.), orto-, virelai (virle), imamát, instrumentální psychosociální opora, kakotopie, autocenzura, berakah, fangle, silikagel, s.c., flair, histiotrofie, ALS zkratka v lékařství, joik, sport, mode (angl.), orální léky, remediace, infografika, product placement (angl.), nefelomantie, spirostichie, KERS, chrismon, tabele, aforistický, kancion, stavové, asterisk, ofset, šaluňk, netholismus, mezostich, kreativní průmysl, oblongáta, spongioblast, bronz, sirvent, HEELP zkr., odlitek, interdialekt, daktylografie, ajllu, novorenesance, metalepse, lucidář, ureotelní živočich, villonský, infibulace; faraónská obřízka, memotrénink, haiku, presbyteriánství, kakawin, korekvizita, etnolekt, emfyteutický, abstrakce, komplementace genetická, self-parody (angl.), Locke, retikulocyt, solecizmus, operát, nátlaková kultura organizace, iraciocentrismus, vývod, cyberchondria, corporate design, chairing (angl.), fibrinogen, občina, moment musical, Lebensformen (něm.), form of study, extrapyramidové příznaky, formaliter, epithalamion, silent ischemia, hashtag, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, novověká filozofie, Filozofie, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, osobnost a její poznávání, prevence, závady a poruchy vědomí, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, formování chování a prožívání, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, emotainment, Famile a persona, schopnosti a nadání, zájmy, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, násilí, Úvod do experimentální psychologie, školní, Edukace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, disoluční profil, youtuberství, fear of missing out (angl.), rTMS zkratka ve zdravotnictví, senior point (angl.), NOB zkratka ve zdravotnictví, mockument, ACT zkratka ve zdravotnictví, pyrofilní sadismus, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, veganství, hlubinná psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Kerchensteiner Georg, IPAQ zkratka, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, bokmål, bokmål, laminát, lamaizmus, kuplet, kroketa, lepek, libertarianizmus, matrice, matriarchát, marazmus, likvidita, konkurz, komuna, katechizmus, karavanink, kancóna, kalorescence, kimenokata, kokila, kóma, koloid, kolektor, medailon, moder, poster, polyp, per rollam, patronát, preludium, protektorát, rekurence, rapsodie, racemát, protokol, patriarchát, parnasizmus, , neandrtálec, morfologie, monarchie, notifikace, offset, paralelizmus, parageneze, organum, joint venture, jazz rock, depotní, carmen figuratum, bios, balet, diktatura, dramatizace, expandér, epigram, energie, energetika, atlas, artistní, album, alabastr, akademizmus, aforizmus, alela, alchymie, arch, anabióza, alpinizmus, fantazie, fašizmus, glosátor, gazel, gándhizmus, fyzika, hetérizmus, holding, interpret, idiotizmus, hřivna, futurizmus, fuga, formace, forfeiting, foliace, fazona, formalista, formalizace, freelance, frankizmus, formulace, responzorium, ritornel, genetické předprogramování, demonstrativní konzum, psychagogika, isoprenalin, passiofilie, barbarizace, rastafari, cheláty, metamorfopsie, in optima forma, subfrustrace, hyalin, biblioholik, simplexní schizofrenie, katatonní schizofrenie, hebefrenní schizofrenie, strategické aliance, genetická paměť, Ragnarök, impromptu, indoktrinace, homozygot, machismus, Living Apart Together (LAT), konidiový, politainment (angl.), infotainment, dominát, obrajes, mandingo, pársí, ustav, onkomarker, syndikalizmus, principát, acheuléen, aurignacien, pseudofiligrán, atticismus, in optima forum, tetismus, sickle cell anemia, halka, paranoidní schizofrenie, sofistika, titulatura, termit, technopop, tarhoňa, tokáta, transgrese, verbalizovat, vegan, travestie, trast, tanka, talmudizmus, screening, rondo, robinzonáda, ritus, socializace, sopor, syndikát, symfonie, spora, vir, zen buddhizmus, osvojení dítěte nezrušitelné, osvojení dítěte prosté, instrumentální opora, rekurentní depresivní porucha, cabalus, advanced directives (angl.), anaplázie, subdeprivace, zlato, hagioterapie, kalcitriol, SIRS, MODS, islamismus, móta, brainwriting, haptika, neutrofilní segment, psychická deprivace a subdeprivace, digoxin, adaptaceKnihy

Zpravodajská služba - Vyšší forma diplomacie -- autor: Polreich Miroslav
Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana
Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace -- autor: Landa Ivan, Mervart Jan, kolektiv
Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy -- autor: Portelli Alessandro
Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza -- autor: Karlas Jan

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz