Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, mockument, ACT zkratka ve zdravotnictví, pyrofilní sadismus, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, NOB zkratka ve zdravotnictví, senior point (angl.), infografika, remediace, product placement (angl.), nefelomantie, orální léky, silent ischemia, hashtag, disoluční profil, youtuberství, fear of missing out (angl.), rTMS zkratka ve zdravotnictví, školská poradenská psychologie, Edukace, hlubinná psychologie, veganství, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, adaptivní chování a prožívání, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Kerchensteiner Georg, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, IPAQ zkratka, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, mode (angl.), histiotrofie, virelai (virle), orto-, imamát, instrumentální psychosociální opora, mezostich, kakotopie, autocenzura, mode of study (angl.), Westův syndrom, berakah, fangle, silikagel, kreativní průmysl, nátlaková kultura organizace, retikulocyt, Locke, cyberchondria, corporate design, extrapyramidové příznaky, self-parody (angl.), komplementace genetická, iraciocentrismus, vývod, operát, solecizmus, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, kultigen, netholismus, šaluňk, asterisk, stavové, chrismon, ofset, KERS, ALS zkratka v lékařství, joik, sport, spirostichie, tabele, aforistický, mirabelka, Stress Profile (SP), cryptex, perversní, bakchantický, gestaltismus, regrese psychiky a osobnosti, kancion, flair, s.c., anafylaktický šok, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, edukativní a sociální zanedbanost, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, prostředí a psychosomatika člověka, rozhovor na pracovišti, agresivita, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, hyperkinetické závady a poruchy, talent v otázkách a odpovědích, náladovost člověka, Výkonnost a kariéra, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, esenciální tremor, Osobnost s poruchami základní životní nálady, inženýrská psychologie, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, skupina schizofrenií, závady a poruchy pohybu, emoce, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, adaptační reakce pasivní, účinná sociální komunikace, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), osobnost submisivní a intropunitivní, mobilita, mmorodinné a mimoškolní prostředí, posuzovací stupnice (škály), Úvod do patopsychologie, agresivita u dětí, epistolární román, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, WNSS zkratka v psychologii, schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole, mravnost a její výchova a sebvýchova, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, rozhovor a jeho stadia, Metody zkoumání v psychologii, Styly a strategie vyučování a učení, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, prosociální a morální charakter, disociální a asociální chování dětí a mládeže, studijní a profesní poradenství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, poznávací a intervenční interview, Filozofie, novověká filozofie, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnosti s vážnými poruchami nálady, kulturní znevýhodnění, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy vědomí, sebevědomí snížené, duševní vývoj člověka, formování chování a prožívání, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, falokarp, koteka, SMP zkratka v psychologii, emotainment, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, gestalt (něm.), tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, psychická odolnost, schopnosti a nadání, zájmy, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, formaliter, epithalamion, morfologie, neandrtálec, monarchie, moder, medailon, , notifikace, paralelizmus, parnasizmus, parageneze, organum, offset, matrice, matriarchát, kroketa, kuplet, konkurz, komuna, kóma, lamaizmus, laminát, marazmus, likvidita, libertarianizmus, lepek, patriarchát, patronát, sopor, spora, socializace, screening, rondo, symfonie, syndikát, technopop, tarhoňa, tanka, talmudizmus, robinzonáda, ritus, preludium, protektorát, poster, polyp, per rollam, protokol, racemát, ritornel, responzorium, rekurence, rapsodie, koloid, kolektor, dramatizace, energetika, diktatura, depotní, carmen figuratum, energie, epigram, fazona, foliace, fašizmus, fantazie, expandér, bios, balet, album, alela, alabastr, akademizmus, aforizmus, alchymie, alpinizmus, atlas, artistní, arch, anabióza, forfeiting, formace, jazz rock, joint venture, interpret, idiotizmus, hřivna, kalorescence, kancóna, kokila, kimenokata, katechizmus, karavanink, holding, hetérizmus, frankizmus, freelance, formulace, formalizace, formalista, fuga, futurizmus, glosátor, gazel, gándhizmus, fyzika, termit, titulatura, obrajes, ustav, dominát, Living Apart Together (LAT), konidiový, pársí, mandingo, infibulace; faraónská obřízka, villonský, memotrénink, bokmål, bokmål, politainment (angl.), infotainment, principát, atticismus, acheuléen, aurignacien, pseudofiligrán, in optima forum, halka, onkomarker, syndikalizmus, tetismus, sickle cell anemia, ureotelní živočich, haiku, emfyteutický, abstrakce, interdialekt, daktylografie, ajllu, moment musical, občina, form of study, Lebensformen (něm.), chairing (angl.), fibrinogen, novorenesance, odlitek, kakawin, lucidář, korekvizita, etnolekt, presbyteriánství, metalepse, sirvent, HEELP zkr., oblongáta, spongioblast, bronz, machismus, homozygot, neutrofilní segment, kalcitriol, psychická deprivace a subdeprivace, digoxin, haptika, hagioterapie, rekurentní depresivní porucha, cabalus, advanced directives (angl.), osvojení dítěte nezrušitelné, osvojení dítěte prosté, instrumentální opora, brainwriting, SIRS, travestie, vegan, trast, transgrese, tokáta, verbalizovat, vir, MODS, islamismus, móta, zen buddhizmus, zlato, subdeprivace, demonstrativní konzum, genetické předprogramování, psychagogika, isoprenalin, subfrustrace, passiofilie, barbarizace, rastafari, cheláty, metamorfopsie, in optima forma, hyalin, Ragnarök, hebefrenní schizofrenie, katatonní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, sofistika, anaplázie, simplexní schizofrenie, biblioholik, impromptu, indoktrinace, genetická paměť, strategické aliance, adaptaceKnihy

Comenia Script: praktický manuál - Kaligrafická forma -- autor: Lencová Radana
Zpravodajská služba - Vyšší forma diplomacie -- autor: Polreich Miroslav
Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje -- autor: Hořáková Hana, Fialová Dana
Sjednocená teorie architektury -- autor: Salingaros Nikos A.
Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace -- autor: Landa Ivan, Mervart Jan, kolektiv

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz