Pojem formální

Slovo:

formální


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

• vyhovující požadavkům, předpisům, zvyklostem

• zdůrazňující formu

• určený k nošení či používání při společenských obřadech a příležitostech

• vědomý si sociálních konvencí, požadavků na chování apod.

• nadměrně obřadný, přepjatý, korektní

• dávající si záležet pouze na formě, povrchní

• učiněný v souladu s předpisy, které zajišťují právoplatnost

• týkající se nebo zdůrazňující strukturu či kompozici prvků, které utvářejí umělecké dílo, a odhlížející od jeho obsahu

• získaný prostřednictvím školního vzdělání, akademický

• týkající se užívání jazyka při veřejných příležitostech, které se vyznačuje korektností, často složitějším slovníkem a větnou skladbou a absencí hovorových výrazů

• nazývaný takto pouze na základě svého titulu, jen podle jména (formální hlava státu)

• odpovídající přísně logické formě, zdůvodňující každý krokGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

výchova a učení, školní prostředí, výsledky učení (vědomosti, sebevýchova, didaktické testy, komunikace sociální, komunikace nonverbální, testy inteligence, pubertální stadium vývoje, vývojová etapa puberty, ontogenetická stadia lidského jedince, historie výchovného poradenství, vývojová etapa puberty, životopis, intelektové závady a poruchy, kognitivismus v psychologii, novověká psychologie a pedagogika, Tělesné, autokognice a self-management, Edukometrické didaktické testy, sociometrie v praxi, dospívání, sebevzdělávání, positions (angl.), charakteristika dětí, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, postoje a vztahy, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, organizační kultura pracoviště, rodina a vývoj dětí, stadia poradenského rozhovoru, komunikace verbální, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, úspěšné studium, Lehká (mírná) subnorma intrelektu, psychologie duchovědná (rozumějící), sebepoznávání a sebeřízení, Edukace, školní, pozice a role ve skupinách, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, pracovní a osobní hodnocení, normy chování pro sociální komunikaci, sociální determinace v rodině, biologické formativní vlivy, psychologie kognitivní, sociální psychologie rodiny, konfliktní situace, sociální determinace psychiky, duchovědný směr v psychologii, pozorování při nonverbální komunikaci, pozorování při verbální komunikaci, pozice ve skupinách, klasifikace sociálních skupin, pedagogicko psychologická poradenská péče, posuzování pracovníků, Vlivy mimorodinného a mimoškolního prostředí, sociální komunikace a interakce, sociální psychologie školy, autokratický styl řízení, Foglar Jaroslav, autodidakce (sebevzdělávání), formativní vlivy člověka, vědomosti, pro forma, proklamativní, satelit, pourparler, platonický, oficiální, paradox, šikana, Baján, e tenebris lux, clearance, klasický pojem, brevi manu, sociální kontrola, chucpe, genderová role, obezlička, nonšalance, determinace, dialektika, fenomenologie, dekorum, čip, byrokratický, ceremoniální, formalizmus, fundace, logika, manýra, nominální, kontaminace, klasický, chabrus, kasace, translit, causa formalis, UTC, Hyde park, interpersonální konflikt, personální unie, lambda kalkul, conventional (angl.), Chomsky Noam Avram, kognitivní vývoj dětí a mládeže, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, autokognice a autoregulace, familiární milieu, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, Formal operation stage (Piaget), psychologie puberty, plkat, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, labour relations, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), pozice ve skupině, psychegroup, nomologická skupina, funkční pojítka, cliques, neformální edukace, metoda human relation, hidden curriculum, Fregeho trojúhelník, autorita neformální, Diesterweg Adolf (1790-1866), oficiózně, pourparler (franc.), metaverbální, konsorcia, autoritářstvíKnihy

Formální logika a sémantický web -- autor: Lukasová Alena, Žáček Martin, Vajgl Marek, Telnarová Zdeňka
Jan Caramuel z Lobkovic -- autor: Dvořák Petr
Člověk a pískovec -- autor: Podroužek Kamil
Formální reprezentace znalostí -- autor: kolektív autorov
Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Formální náležitosti podání -- autor: Hubálková Eva

Komentáře ke slovu formální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » formant
následující slovo: » formát
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:945
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz