Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

neuroticismus a neurotické závady a poruchy, vlivy přírody na duševno, seniorita normální a abnormální, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, memory (angl.), osobnost v psychologii, Prader - Williho syndrom (PWS), healthy lifestyle, personality (angl.), psychická traumata ve školství, perinatální období vývoje, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, životní styl, způsobilost pro školní docházku, agrese a šikana, handicapované děti, prepubescence, vývoj jedince, autokognice a self-management, individuální radix osobnosti, personální radix, endogenní persona, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, prediktivní genomika, genotoxické substance, introgenní persona, endopsychika, nonpaternita, holandrický, emotivní konzumace jídel a nápojů, metapopulace, neverbální imprinting, psychoterapie ve zdravotnictví, normality (angl.), health (angl.), radix osobnosti, memoria a její typy, formativní vlivy člověka, determinanty chování a prožívání člověka, duševno, longevita, normální prenatální vývoj a porod, duševní zdraví člověka, poznávací procesy člověka, abnormální chování a prožívání člověka, vývojové stadium dlouhověkosti, růst lidského jedince, zdravý životní styl, učení sociální, mladší školní věk (prepuberta), stáří jako vývojová etapa, perinatalita, vývojové stadium prepuberty, ontogenetická stadia lidského jedince, determinace chování a prožívání, učení a výkon, vývojově psychologické teorie osobnosti, psychosomatické tenze u dětí, vlivy rodinného prostředí, vrozené dispozice a poruchy, postmoderní sociologizující směr psychologie, problémy výchovy dětí, získané závady a poruchy člověka, persona a její poznávání, patopsychologie ve školství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Postmoderní směr psychologie, prenatální vývoj a porod, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodové (genderové) studie, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, stresy a psychická traumata na školách., genderové vlastnosti, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, typy adaptace člověka, poznávání psychiky a osobnosti, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, sebevýchova, genetic blueprint (angl.), genetics blueprint (angl.), sociální spouštěče, perikoncepční péče, genotoxicita, DM (zkr.), Aspergerův syndrom (AS), Rettův syndrom, morbus Downi, biologický materiál, prekoncepční, operotropismus, libidotropismus, thanatotropismus, morbotropismus, genotropní, epigenetické faktory, mutageny, komparatistika, impulzivnost, vysokofunkční autismus, homozygot, introny, neuroticismus, chiméra, imprinting, klonování, kompetence, heterozygot, genofor, deoxyribonukleový, eugenika, gemelilogie, mutace, mutagen, transgenoze, introgrese, konstituční, psychoticismus, populace, plazmid, mutagenita, mutant, patopsychologie, preventivní medicina, syngenní, osteogenesis imperfecta (OI), Chomsky Noam Avram, socionika, Fatální familiární insomnie, behaviorální genetika, diabetes mellitus II typu, primární vulnerabilita, Angelmanův syndrom, pandeterminismus, transdukce, mem, choriocentéza, zvýšený neuroticismus, Determinanty normální osobnosti, dispozicionismus, transgenní, anerytroblepsie, genetic load (angl.), Seligmanova rovnice štěstí, Daltonova anomálie, biologická vulnerabilita, personalizovaná medicina, Marfanův syndrom, univerzální gramatika, Human Genome Project (HGP), paměť genetická, Klinefelterův syndrom, Turnerův syndrom, determinanty zdraví, MS zkratka, prekoncepční genetická metoda, ekologická vikariace, supermuž, Cattell, Locke, edukační prostor, fluidní inteligence, GMO zkratka, superžena, nadsamička, nadsameček, cytogenetikaKnihy

Současná paleo dieta - Zhubněte a zlepšete si zdraví stravou, na kterou jsme geneticky naprogramováni -- autor: Cordain Loren
Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Geneticky modifikované potraviny -- autor: Gálová Zdenka, kolektiv
Pohádky pro všední den -- autor: Horáková Eva

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:993
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz