Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

normality (angl.), health (angl.), radix osobnosti, psychoterapie ve zdravotnictví, memoria a její typy, duševno, longevita, formativní vlivy člověka, personální radix, individuální radix osobnosti, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, vlivy přírody na duševno, seniorita normální a abnormální, memory (angl.), osobnost v psychologii, Prader - Williho syndrom (PWS), healthy lifestyle, personality (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, neverbální imprinting, dispozicionismus, genetics blueprint (angl.), genetic blueprint (angl.), Determinanty normální osobnosti, zvýšený neuroticismus, anerytroblepsie, transgenní, choriocentéza, nonpaternita, holandrický, prediktivní genomika, genotoxické substance, metapopulace, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, endogenní persona, emotivní konzumace jídel a nápojů, endopsychika, introgenní persona, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, psychická traumata ve školství, sebevýchova, poznávání psychiky a osobnosti, typy adaptace člověka, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, prenatální vývoj a porod, stresy a psychická traumata na školách., genderové vlastnosti, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, stáří jako vývojová etapa, perinatalita, učení sociální, mladší školní věk (prepuberta), persona a její poznávání, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, patopsychologie ve školství, Postmoderní směr psychologie, DIFICILITY chování a prožívání dětí, agrese a šikana, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, handicapované děti, autokognice a self-management, perinatální období vývoje, prepubescence, vývoj jedince, životní styl, způsobilost pro školní docházku, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, normální prenatální vývoj a porod, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, Daltonova anomálie, Seligmanova rovnice štěstí, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom (AS), sociální spouštěče, prekoncepční, biologický materiál, neuroticismus, introny, morbus Downi, perikoncepční péče, genotoxicita, homozygot, komparatistika, mutageny, vysokofunkční autismus, impulzivnost, DM (zkr.), operotropismus, libidotropismus, psychoticismus, konstituční, chiméra, imprinting, klonování, heterozygot, genofor, deoxyribonukleový, eugenika, gemelilogie, kompetence, mutace, populace, transgenoze, introgrese, plazmid, patopsychologie, mutagen, mutagenita, mutant, thanatotropismus, morbotropismus, biologická vulnerabilita, primární vulnerabilita, Angelmanův syndrom, personalizovaná medicina, edukační prostor, fluidní inteligence, Cattell, Locke, pandeterminismus, diabetes mellitus II typu, transdukce, mem, genetic load (angl.), Fatální familiární insomnie, socionika, behaviorální genetika, osteogenesis imperfecta (OI), Chomsky Noam Avram, GMO zkratka, nadsameček, MS zkratka, prekoncepční genetická metoda, Turnerův syndrom, determinanty zdraví, syngenní, genotropní, epigenetické faktory, preventivní medicina, Klinefelterův syndrom, Marfanův syndrom, supermuž, superžena, nadsamička, ekologická vikariace, paměť genetická, univerzální gramatika, Human Genome Project (HGP), cytogenetikaKnihy

Současná paleo dieta - Zhubněte a zlepšete si zdraví stravou, na kterou jsme geneticky naprogramováni -- autor: Cordain Loren
Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Geneticky modifikované potraviny -- autor: Gálová Zdenka, kolektiv
Moje maminka je nej - Genetická metoda -- autor: Horáková Eva

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:992
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz