Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

endopsychika, introgenní persona, endogenní persona, emotivní konzumace jídel a nápojů, holandrický, genetic blueprint (angl.), nonpaternita, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, prediktivní genomika, duševno, longevita, formativní vlivy člověka, determinanty chování a prožívání člověka, neverbální imprinting, genotoxické substance, metapopulace, genetics blueprint (angl.), dispozicionismus, Fatální familiární insomnie, transdukce, mem, socionika, Chomsky Noam Avram, behaviorální genetika, osteogenesis imperfecta (OI), genetic load (angl.), Seligmanova rovnice štěstí, zvýšený neuroticismus, Determinanty normální osobnosti, choriocentéza, transgenní, Daltonova anomálie, anerytroblepsie, memoria a její typy, psychoterapie ve zdravotnictví, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, životní styl, agrese a šikana, handicapované děti, vývoj jedince, autokognice a self-management, způsobilost pro školní docházku, normální prenatální vývoj a porod, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, duševní zdraví člověka, rodin a vývoj dětí, prepubescence, perinatální období vývoje, individuální radix osobnosti, Prader - Williho syndrom (PWS), healthy lifestyle, personální radix, radix osobnosti, normality (angl.), health (angl.), personality (angl.), osobnost v psychologii, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, psychická traumata ve školství, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, memory (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, diabetes mellitus II typu, pandeterminismus, introny, morbus Downi, biologický materiál, neuroticismus, psychoticismus, introgrese, konstituční, prekoncepční, Rettův syndrom, DM (zkr.), operotropismus, libidotropismus, genotoxicita, perikoncepční péče, Aspergerův syndrom (AS), sociální spouštěče, transgenoze, populace, heterozygot, chiméra, imprinting, genofor, gemelilogie, deoxyribonukleový, eugenika, klonování, kompetence, patopsychologie, plazmid, mutant, mutagenita, mutace, mutagen, impulzivnost, vysokofunkční autismus, nadsamička, nadsameček, GMO zkratka, superžena, supermuž, paměť genetická, ekologická vikariace, fluidní inteligence, Cattell, primární vulnerabilita, Angelmanův syndrom, biologická vulnerabilita, personalizovaná medicina, Locke, edukační prostor, Human Genome Project (HGP), univerzální gramatika, morbotropismus, genotropní, epigenetické faktory, thanatotropismus, mutageny, homozygot, komparatistika, preventivní medicina, syngenní, Klinefelterův syndrom, Marfanův syndrom, Turnerův syndrom, prekoncepční genetická metoda, determinanty zdraví, MS zkratka, cytogenetikaKnihy

Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Geneticky modifikované potraviny -- autor: Gálová Zdenka, kolektiv
Pohádky pro všední den -- autor: Horáková Eva
Moje maminka je nej -- autor: Horáková Eva
Do pohádky se zvířátky -- autor: Horáková Eva

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:984
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz