Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

personalizovaná medicina, biologická vulnerabilita, edukační prostor, Locke, Cattell, primární vulnerabilita, Angelmanův syndrom, osteogenesis imperfecta (OI), behaviorální genetika, diabetes mellitus II typu, pandeterminismus, fluidní inteligence, GMO, Human Genome Project (HGP), univerzální gramatika, Marfanův syndrom, Klinefelterův syndrom, paměť genetická, ekologická vikariace, nadsameček, nadsamička, superžena, supermuž, Chomsky Noam Avram, socionika, emotivní konzumace jídel a nápojů, endopsychika, holandrický, nonpaternita, genetic blueprint (angl.), introgenní persona, endogenní persona, metapopulace, genotoxické substance, prediktivní genomika, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, genetics blueprint (angl.), dispozicionismus, genetic load (angl.), mem, transdukce, Fatální familiární insomnie, Seligmanova rovnice štěstí, Daltonova anomálie, Determinanty normální osobnosti, choriocentéza, transgenní, anerytroblepsie, Turnerův syndrom, prekoncepční genetická metoda, populace, transgenoze, plazmid, patopsychologie, mutant, introgrese, konstituční, morbus Downi, introny, neuroticismus, psychoticismus, mutagenita, mutagen, genofor, gemelilogie, eugenika, deoxyribonukleový, heterozygot, chiméra, mutace, kompetence, klonování, imprinting, biologický materiál, prekoncepční, morbotropismus, thanatotropismus, mutageny, komparatistika, genotropní, epigenetické faktory, MS zkratka, determinanty zdraví, syngenní, preventivní medicina, homozygot, vysokofunkční autismus, genofobie, sociální spouštěče, Aspergerův syndrom (AS), Rettův syndrom, perikoncepční péče, genotoxicita, impulzivnost, libidotropismus, operotropismus, DM (zkr.), cytogenetikaKnihy

Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Současná paleo dieta - Zhubněte a zlepšete si zdraví stravou, na kterou jsme geneticky naprogramováni -- autor: Cordain Loren
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Do pohádky se zvířátky -- autor: Horáková Eva
Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti -- autor: Petr Miroslav

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:968
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz