Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

role a pozice dítěte mezi sourozenci, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, biologické formativní vlivy, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, osobnost dítěte, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, násilí, Úvod do sociální psychologie, metapopulace, neverbální imprinting, determinanty chování a prožívání člověka, radix osobnosti, genotoxické substance, prediktivní genomika, endopsychika, introgenní persona, endogenní persona, personální radix, individuální radix osobnosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, Prader - Williho syndrom (PWS), dědičné dispozice a poruchy, pedagogicko psychologické výzkumy, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, dlouhověkost, hyperkinetické závady a poruchy, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, prostředí a psychosomatika člověka, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, osobnost submisivní a intropunitivní, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, Úvod do patopsychologie, determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, mravnost a její výchova a sebvýchova, rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Famile a persona, edukativní, psychologie biologická, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, mravní výchova ve společnosti, psychonervová labilita, extrapunitivita a agresivní chování, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, agresivita, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, intrapunitivita, mutace hypermorfní, skupina schizofrenií, emotivní konzumace jídel a nápojů, holandrický, sociální spouštěče, perikoncepční péče, genotoxicita, operotropismus, Aspergerův syndrom (AS), Rettův syndrom, morbus Downi, biologický materiál, prekoncepční, libidotropismus, impulzivnost, morbotropismus, genotropní, epigenetické faktory, preventivní medicina, thanatotropismus, mutageny, vysokofunkční autismus, homozygot, komparatistika, introny, neuroticismus, chiméra, imprinting, klonování, mutace, heterozygot, genofor, deoxyribonukleový, eugenika, gemelilogie, mutagen, mutagenita, introgrese, konstituční, psychoticismus, transgenoze, populace, mutant, patopsychologie, plazmid, syngenní, determinanty zdraví, Chomsky Noam Avram, socionika, transdukce, mem, osteogenesis imperfecta (OI), behaviorální genetika, Angelmanův syndrom, pandeterminismus, diabetes mellitus II typu, genetic load (angl.), Seligmanova rovnice štěstí, dispozicionismus, genetics blueprint (angl.), genetic blueprint (angl.), nonpaternita, Determinanty normální osobnosti, choriocentéza, Daltonova anomálie, anerytroblepsie, transgenní, primární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, univerzální gramatika, Human Genome Project (HGP), paměť genetická, ekologická vikariace, Marfanův syndrom, Klinefelterův syndrom, MS zkratka, prekoncepční genetická metoda, Turnerův syndrom, supermuž, superžena, Locke, edukační prostor, personalizovaná medicina, Cattell, fluidní inteligence, nadsamička, nadsameček, GMO zkratka, cytogenetikaKnihy

Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Současná paleo dieta - Zhubněte a zlepšete si zdraví stravou, na kterou jsme geneticky naprogramováni -- autor: Cordain Loren
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Geneticky modifikované potraviny -- autor: Gálová Zdenka, kolektiv
O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu -- autor: Drašnar Jiří

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1054
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz