Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

determinanty chování a prožívání člověka, radix osobnosti, personální radix, neverbální imprinting, metapopulace, prediktivní genomika, genotoxické substance, individuální radix osobnosti, Prader - Williho syndrom (PWS), teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, dědičné dispozice a poruchy, pedagogicko psychologické výzkumy, endogenní persona, introgenní persona, Daltonova anomálie, anerytroblepsie, transgenní, Seligmanova rovnice štěstí, genetic load (angl.), transdukce, mem, choriocentéza, Determinanty normální osobnosti, holandrický, emotivní konzumace jídel a nápojů, endopsychika, nonpaternita, genetic blueprint (angl.), dispozicionismus, genetics blueprint (angl.), Úvod do sociální psychologie, násilí, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, mravní výchova ve společnosti, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, normální a abnormální stáří, prevence, osobnost a její poznávání, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, psychonervová labilita, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, psychologie biologická, edukativní, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Famile a persona, sebeřízení, formování chování a prožívání, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, předmět psychologie duševního vývoje, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, osobnost dítěte, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, socionika, Chomsky Noam Avram, biologický materiál, prekoncepční, Rettův syndrom, morbus Downi, introny, psychoticismus, neuroticismus, Aspergerův syndrom (AS), sociální spouštěče, impulzivnost, vysokofunkční autismus, homozygot, libidotropismus, operotropismus, perikoncepční péče, genotoxicita, konstituční, introgrese, heterozygot, chiméra, imprinting, genofor, gemelilogie, deoxyribonukleový, eugenika, klonování, mutace, plazmid, populace, transgenoze, patopsychologie, mutant, mutagen, mutagenita, komparatistika, mutageny, fluidní inteligence, Cattell, Locke, GMO zkratka, nadsameček, superžena, nadsamička, edukační prostor, personalizovaná medicina, diabetes mellitus II typu, behaviorální genetika, osteogenesis imperfecta (OI), pandeterminismus, Angelmanův syndrom, biologická vulnerabilita, primární vulnerabilita, supermuž, ekologická vikariace, preventivní medicina, syngenní, determinanty zdraví, epigenetické faktory, genotropní, thanatotropismus, morbotropismus, MS zkratka, prekoncepční genetická metoda, Human Genome Project (HGP), paměť genetická, univerzální gramatika, Marfanův syndrom, Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, cytogenetikaKnihy

Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Geneticky modifikované potraviny -- autor: Gálová Zdenka, kolektiv
Do pohádky se zvířátky -- autor: Horáková Eva
Pohádky pro všední den -- autor: Horáková Eva

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1044
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz