Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

socionika, Fatální familiární insomnie, Chomsky Noam Avram, osteogenesis imperfecta (OI), behaviorální genetika, transdukce, mem, anerytroblepsie, transgenní, Daltonova anomálie, Seligmanova rovnice štěstí, genetic load (angl.), diabetes mellitus II typu, pandeterminismus, GMO, fluidní inteligence, nadsameček, nadsamička, superžena, Cattell, Locke, primární vulnerabilita, Angelmanův syndrom, biologická vulnerabilita, personalizovaná medicina, edukační prostor, choriocentéza, Determinanty normální osobnosti, longevita, formativní vlivy člověka, duševno, determinanty chování a prožívání člověka, neverbální imprinting, memoria a její typy, psychoterapie ve zdravotnictví, personální radix, individuální radix osobnosti, radix osobnosti, health (angl.), normality (angl.), metapopulace, genotoxické substance, nonpaternita, holandrický, genetic blueprint (angl.), genetics blueprint (angl.), dispozicionismus, emotivní konzumace jídel a nápojů, endopsychika, prediktivní genomika, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, endogenní persona, introgenní persona, supermuž, ekologická vikariace, introgrese, konstituční, transgenoze, populace, plazmid, psychoticismus, neuroticismus, prekoncepční, Rettův syndrom, biologický materiál, morbus Downi, introny, patopsychologie, mutant, genofor, heterozygot, gemelilogie, eugenika, deoxyribonukleový, chiméra, imprinting, mutagen, mutagenita, mutace, kompetence, klonování, Aspergerův syndrom (AS), sociální spouštěče, determinanty zdraví, MS zkratka, syngenní, preventivní medicina, epigenetické faktory, prekoncepční genetická metoda, Turnerův syndrom, Human Genome Project (HGP), paměť genetická, univerzální gramatika, Marfanův syndrom, Klinefelterův syndrom, genotropní, morbotropismus, operotropismus, libidotropismus, DM (zkr.), genotoxicita, perikoncepční péče, impulzivnost, vysokofunkční autismus, thanatotropismus, mutageny, komparatistika, homozygot, cytogenetikaKnihy

Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Jak se O stalo králem - Genetická metoda -- autor: Kerles Marek
Výlet myšky Toničky - Genetická metoda -- autor: Vítová Jitka
Úsměvné starosti vrabce Kašpara - Genetická metoda -- autor: Vítová Jitka

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:978
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz