Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, osobnost dítěte, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, normální a abnormální stáří, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, Rodina a její sociální determinace, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, duševní vývoj člověka, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, metapopulace, neverbální imprinting, determinanty chování a prožívání člověka, radix osobnosti, genotoxické substance, prediktivní genomika, endopsychika, introgenní persona, endogenní persona, personální radix, individuální radix osobnosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, Prader - Williho syndrom (PWS), dědičné dispozice a poruchy, pedagogicko psychologické výzkumy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, Prager Williho syndrom, deoxyribonucleic acid (DNA), závady a poruchy mobility a pozornosti, proband, heredopatie, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, determinanty psychiky a osobnosti, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, Famile a persona, edukativní, psychologie biologická, psychonervová labilita, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, afekty člověka a jejich zvládání, mravní výchova ve společnosti, Extrapunitivní a agresivní osobnost, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, mutace hypermorfní, skupina schizofrenií, výkonnost lidské paměti, emotivní konzumace jídel a nápojů, holandrický, sociální spouštěče, perikoncepční péče, genotoxicita, operotropismus, Aspergerův syndrom (AS), Rettův syndrom, morbus Downi, biologický materiál, prekoncepční, libidotropismus, impulzivnost, morbotropismus, genotropní, epigenetické faktory, preventivní medicina, thanatotropismus, mutageny, vysokofunkční autismus, homozygot, komparatistika, introny, neuroticismus, chiméra, imprinting, klonování, mutace, heterozygot, genofor, deoxyribonukleový, eugenika, gemelilogie, mutagen, mutagenita, introgrese, konstituční, psychoticismus, transgenoze, populace, mutant, patopsychologie, plazmid, syngenní, determinanty zdraví, Chomsky Noam Avram, socionika, transdukce, mem, osteogenesis imperfecta (OI), behaviorální genetika, Angelmanův syndrom, pandeterminismus, diabetes mellitus II typu, genetic load (angl.), Seligmanova rovnice štěstí, dispozicionismus, genetics blueprint (angl.), genetic blueprint (angl.), nonpaternita, Determinanty normální osobnosti, choriocentéza, Daltonova anomálie, anerytroblepsie, transgenní, primární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, univerzální gramatika, Human Genome Project (HGP), paměť genetická, ekologická vikariace, Marfanův syndrom, Klinefelterův syndrom, MS zkratka, prekoncepční genetická metoda, Turnerův syndrom, supermuž, superžena, Locke, edukační prostor, personalizovaná medicina, Cattell, fluidní inteligence, nadsamička, nadsameček, GMO zkratka, cytogenetikaKnihy

Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Lili a Vili - Ve světě velkých písmen (1. díl) - učebnice českého jazyka pro 1. ročník ZŠ (genetická metoda) -- autor: Maňourová Zuzana, Nastoupilová Dita
Čteme sami – genetická metoda - Jak si velká malá holčička ochočila město -- autor: Beršadskaja Marija
Komplet: Umím psát: Genetická metoda (1.+2. díl) - Pro leváky i praváky -- autor: Lencová Radana

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1067
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz