Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

formativní vlivy člověka, memoria a její typy, psychoterapie ve zdravotnictví, longevita, duševno, metapopulace, neverbální imprinting, determinanty chování a prožívání člověka, normality (angl.), health (angl.), personality (angl.), osobnost v psychologii, memory (angl.), healthy lifestyle, Prader - Williho syndrom (PWS), radix osobnosti, personální radix, individuální radix osobnosti, genotoxické substance, prediktivní genomika, zvýšený neuroticismus, Determinanty normální osobnosti, dispozicionismus, choriocentéza, transgenní, Seligmanova rovnice štěstí, Daltonova anomálie, anerytroblepsie, genetics blueprint (angl.), genetic blueprint (angl.), introgenní persona, endogenní persona, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, endopsychika, emotivní konzumace jídel a nápojů, nonpaternita, holandrický, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, vlivy přírody na duševno, stresy a psychická traumata na školách., genderové vlastnosti, temperament a jeho poznávání, prenatální vývoj a porod, Postmoderní směr psychologie, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, paměť člověka, sebevýchova, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, patopsychologie ve školství, vzdělávací potíže, psychomotorická instabilita dětí, poznávání psychiky a osobnosti, typy adaptace člověka, rodové (genderové) studie, zdraví, vývoj jedince, autokognice a self-management, handicapované děti, prepubescence, perinatální období vývoje, seniorita normální a abnormální, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, psychická traumata ve školství, agrese a šikana, interview (rozhovor), duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, normální prenatální vývoj a porod, způsobilost pro školní docházku, stresory učitelů a učitelek, životní styl, genetic load (angl.), mem, prekoncepční, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom (AS), biologický materiál, morbus Downi, psychoticismus, neuroticismus, introny, sociální spouštěče, perikoncepční péče, vysokofunkční autismus, homozygot, komparatistika, impulzivnost, libidotropismus, genotoxicita, DM (zkr.), operotropismus, konstituční, introgrese, chiméra, imprinting, klonování, heterozygot, genofor, deoxyribonukleový, eugenika, gemelilogie, kompetence, mutace, plazmid, populace, transgenoze, patopsychologie, mutant, mutagen, mutagenita, mutageny, thanatotropismus, personalizovaná medicina, biologická vulnerabilita, primární vulnerabilita, edukační prostor, Locke, GMO zkratka, fluidní inteligence, Cattell, Angelmanův syndrom, pandeterminismus, socionika, Fatální familiární insomnie, transdukce, Chomsky Noam Avram, osteogenesis imperfecta (OI), diabetes mellitus II typu, behaviorální genetika, nadsameček, nadsamička, determinanty zdraví, MS zkratka, prekoncepční genetická metoda, syngenní, preventivní medicina, morbotropismus, genotropní, epigenetické faktory, Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, ekologická vikariace, supermuž, superžena, paměť genetická, Human Genome Project (HGP), Marfanův syndrom, univerzální gramatika, cytogenetikaKnihy

Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Současná paleo dieta - Zhubněte a zlepšete si zdraví stravou, na kterou jsme geneticky naprogramováni -- autor: Cordain Loren
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Geneticky modifikované potraviny -- autor: Gálová Zdenka, kolektiv
Moje maminka je nej -- autor: Horáková Eva

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:988
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz