Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

genotoxické substance, metapopulace, neverbální imprinting, prediktivní genomika, endogenní persona, endopsychika, introgenní persona, determinanty chování a prožívání člověka, radix osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, dědičné dispozice a poruchy, Prader - Williho syndrom (PWS), personální radix, individuální radix osobnosti, emotivní konzumace jídel a nápojů, holandrický, genetic load (angl.), Seligmanova rovnice štěstí, Daltonova anomálie, mem, transdukce, Chomsky Noam Avram, socionika, anerytroblepsie, transgenní, genetic blueprint (angl.), nonpaternita, genetics blueprint (angl.), dispozicionismus, choriocentéza, Determinanty normální osobnosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, prevence, osobnost a její poznávání, normální a abnormální stáří, sebeřízení, formování chování a prožívání, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Famile a persona, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, afekty člověka a jejich zvládání, mravní výchova ve společnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Rodina a její sociální determinace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, osobnost dítěte, předmět patopsychologie, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, osteogenesis imperfecta (OI), behaviorální genetika, morbus Downi, biologický materiál, prekoncepční, introny, neuroticismus, konstituční, psychoticismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom (AS), libidotropismus, impulzivnost, vysokofunkční autismus, operotropismus, genotoxicita, sociální spouštěče, perikoncepční péče, introgrese, transgenoze, heterozygot, chiméra, imprinting, genofor, gemelilogie, deoxyribonukleový, eugenika, klonování, mutace, plazmid, populace, patopsychologie, mutant, mutagen, mutagenita, homozygot, komparatistika, GMO zkratka, fluidní inteligence, Cattell, nadsameček, nadsamička, supermuž, superžena, Locke, edukační prostor, pandeterminismus, diabetes mellitus II typu, Angelmanův syndrom, primární vulnerabilita, personalizovaná medicina, biologická vulnerabilita, ekologická vikariace, paměť genetická, epigenetické faktory, preventivní medicina, syngenní, genotropní, morbotropismus, mutageny, thanatotropismus, determinanty zdraví, MS zkratka, univerzální gramatika, Human Genome Project (HGP), Marfanův syndrom, Klinefelterův syndrom, prekoncepční genetická metoda, Turnerův syndrom, cytogenetikaKnihy

Současná paleo dieta - Zhubněte a zlepšete si zdraví stravou, na kterou jsme geneticky naprogramováni -- autor: Cordain Loren
Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Geneticky modifikované potraviny -- autor: Gálová Zdenka, kolektiv
Čteme sami - genetická metoda - Pohádky kocoura Šikuly -- autor: Saniová Jitka

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1024
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz