Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

pandeterminismus, diabetes mellitus II typu, Angelmanův syndrom, primární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, behaviorální genetika, osteogenesis imperfecta (OI), transdukce, mem, Fatální familiární insomnie, socionika, Chomsky Noam Avram, personalizovaná medicina, edukační prostor, supermuž, superžena, ekologická vikariace, paměť genetická, Human Genome Project (HGP), nadsamička, nadsameček, Locke, Cattell, fluidní inteligence, GMO, genetic load (angl.), Seligmanova rovnice štěstí, genotoxické substance, metapopulace, prediktivní genomika, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, endogenní persona, neverbální imprinting, determinanty chování a prožívání člověka, memoria a její typy, formativní vlivy člověka, longevita, duševno, introgenní persona, endopsychika, choriocentéza, Determinanty normální osobnosti, transgenní, anerytroblepsie, Daltonova anomálie, dispozicionismus, genetics blueprint (angl.), emotivní konzumace jídel a nápojů, holandrický, nonpaternita, genetic blueprint (angl.), univerzální gramatika, Marfanův syndrom, transgenoze, introgrese, populace, plazmid, patopsychologie, konstituční, psychoticismus, biologický materiál, morbus Downi, introny, neuroticismus, mutant, mutagenita, genofor, heterozygot, gemelilogie, eugenika, deoxyribonukleový, chiméra, imprinting, mutagen, mutace, kompetence, klonování, prekoncepční, Rettův syndrom, epigenetické faktory, preventivní medicina, genotropní, morbotropismus, thanatotropismus, syngenní, determinanty zdraví, Klinefelterův syndrom, Turnerův syndrom, prekoncepční genetická metoda, MS zkratka, mutageny, komparatistika, perikoncepční péče, genotoxicita, genofobie, sociální spouštěče, Aspergerův syndrom (AS), DM (zkr.), operotropismus, homozygot, vysokofunkční autismus, impulzivnost, libidotropismus, cytogenetikaKnihy

Současná paleo dieta - Zhubněte a zlepšete si zdraví stravou, na kterou jsme geneticky naprogramováni -- autor: Cordain Loren
Doba jedová 5 - Geneticky modifikované potraviny -- autor: Smith Jeffrey M.
Geny jako příležitost -- autor: Weikl Susanne
Komplet: Umím psát: Genetická metoda (1.+2. díl) - Pro leváky i praváky -- autor: Lencová Radana
Úsměvné starosti vrabce Kašpara - Genetická metoda -- autor: Vítová Jitka

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:972
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz