Pojem genetický

Slovo:

genetický


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

• dědičný

• vývojový

• původový, týkající se vzniku něčehoGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

cytogenetika, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Edukace, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, osobnost dítěte, biologické determinanty osobnosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Rodina a její sociální determinace, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, individuální radix osobnosti, endogenní persona, prediktivní genomika, genotoxické substance, metapopulace, neverbální imprinting, determinanty chování a prožívání člověka, radix osobnosti, personální radix, Prader - Williho syndrom (PWS), násilí, dědičné dispozice a poruchy, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, normální a abnormální stáří, expanzivní a extrapunitivní chování, endopsychika, mravnost a její výchova a sebvýchova, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Edukativní determinanty psychiky, talent v otázkách a odpovědích, determinanty psychiky a osobnosti, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, heredopatie, Prager Williho syndrom, deoxyribonucleic acid (DNA), závady a poruchy mobility a pozornosti, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, afekty člověka a jejich zvládání, extrapunitivita a agresivní chování, mravní výchova ve společnosti, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Famile a persona, edukativní, psychologie biologická, psychonervová labilita, intrapunitivita, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, mutace hypermorfní, skupina schizofrenií, výkonnost lidské paměti, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, introgenní persona, emotivní konzumace jídel a nápojů, deoxyribonukleový, libidotropismus, prekoncepční, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom (AS), sociální spouštěče, perikoncepční péče, genotoxicita, operotropismus, impulzivnost, morbus Downi, vysokofunkční autismus, homozygot, komparatistika, mutageny, thanatotropismus, morbotropismus, genotropní, epigenetické faktory, biologický materiál, introny, syngenní, mutagen, eugenika, gemelilogie, genofor, heterozygot, chiméra, imprinting, klonování, mutace, mutagenita, neuroticismus, mutant, patopsychologie, plazmid, populace, transgenoze, introgrese, konstituční, psychoticismus, preventivní medicina, determinanty zdraví, holandrický, Seligmanova rovnice štěstí, diabetes mellitus II typu, behaviorální genetika, osteogenesis imperfecta (OI), Chomsky Noam Avram, socionika, transdukce, mem, genetic load (angl.), Daltonova anomálie, Angelmanův syndrom, anerytroblepsie, transgenní, choriocentéza, Determinanty normální osobnosti, dispozicionismus, genetics blueprint (angl.), genetic blueprint (angl.), nonpaternita, pandeterminismus, primární vulnerabilita, MS zkratka, supermuž, prekoncepční genetická metoda, Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, Marfanův syndrom, univerzální gramatika, Human Genome Project (HGP), paměť genetická, ekologická vikariace, superžena, biologická vulnerabilita, nadsamička, nadsameček, GMO zkratka, fluidní inteligence, Cattell, Locke, edukační prostor, personalizovaná medicina, proband

Komentáře ke slovu genetický


 
» přidat nový komentář

geneticke pojmy neregistrovaný 21.12.2006 00:10
» reagovat
text...Genom – celková genetická informace organizmu.
Transkriptom – veškeré transkribované sekvence
v dané buňce či tkáni v daném čase
za určitých podmínek.
Proteom – veškeré proteiny exprimované
danou buňkou či tkání v daném čase za
určitých podmínek.
Metabolom – kompletní sada metabolitů syntetizovaných
biologickým systémem.
In silico – zpracované za pomoci počítače.
SNP – z anglického single nucleotide polymorphism,
variace sekvence DNA v jediném
nukleotidu.
Haplotyp – sestava variant úzce vázaných
genetických lokusů (např. SNP), které jsou
často děděny společně.
Knock-out – technika cílené mutace genu vedoucí
k ztrátě jeho funkce.
Knock-down – technika cíleného snížení exprese
genu pomocí specifických molekul
dvoušroubovicové RNA (dsRNA) mechanizmem
tzv. RNA interference.
Genotypizace – stanovení genotypu jedince
pro
Penetrance – pravděpodobnost, že se geneticky
determinovaný znak projeví ve
fenotypu jedince. Pokud je znak plně penetrantní,
projeví se u všech jedinců, kteří
mají patřičný genotyp.
Fenokopie – jinak než geneticky způsobený
znak fenotypicky shodný nebo velmi podobný
projevu geneticky determinovanému.
Polymorfismus – rozdíl v sekvenci DNA mezi
dvěma jedinci. Variace s více než 1% zastoupením
v populaci je považována za
polymorfizmus použitelný pro vazebné
studie.
Transgeneze – proces umělého vnesení a inkorporace
úseku DNA (genu) do genomu
jedince
 Navigace

předchozí slovo: » genetické předprogramování
následující slovo: » genetický marker
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz