Pojem identifikace

Slovo:

identifikace


Význam:

• zjišťování totožnosti

• rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání

• ztotožnění se s někýmGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

výchova tvořivosti, media (angl.), Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Vaněk Jan, perspektivní orientace, CDT zkratka v psychologii, TKH zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, MADRS zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, MMSE a léčba kognitivy, osobnost dítěte, předmět pedagogické psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, pozice a role ve skupinách, vývoj, adaptivní chování a prožívání, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, náročnost práce na psychosomatiku, Edukativní determinanty psychiky, závislost na alkoholu, psychologická charakteristika žáků a žákyň, vrozené závady a poruchy, sebepoznání a sebeřízení, mmorodinné a mimoškolní prostředí, profesní orientace a její zjišťování, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, D.A.T. zkratka v psychologii, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, postoje a vztahy k povolání, tvořiví a talentovaní lidé, pracovní motivace a stimulace, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Mládí a jeho vývoj, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, vůle a diagnostika jejich závad, rodina a saturace potřeb, interakce, kreativní a talentované osoby, edukativní, OAZ zkratka v psychologii, Famile a persona, zájmy, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, genomika, taktilní dysgnózie, sexuální identita, pseudosignální, metakognitivní učební strategie, primární socializace, faktická konformita, fasádové ego, Checklist for Autism in Toddlers, kriminalistická olfaktorika, Asperger Syndrome Screening Questionnaire, komunitarismus, contain (angl.), modelová osoba, FOID, transponder, kriminalistická odorologie, kryptografie, feromon, daktyloskopie, analytická sociometrie, IP adresa, ego extenze, bibliografická citace, komitment, transexualismus, modální osobnost, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), self-identification (angl.), kompatie, Kohs, Stanford Binet Intelligence Scale, AFIS zkratka, alogon, audioexpertiza, RSES zkratka ve vědách o člověku, STIP zkratka ve zdravotnictví, risk identification (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, vokalografie, fonoskopie, biometrie člověka, File descriptor, TPHA ve zdravotnictví, Maslach Burnout Inventory (MBI), forenzní genetika, Orientační test dynamické praxe (zkratka OTDP), above-level testy, participation mystique, latentní charakter, indirektivní edukační metody, mirror neurons (angl.), Fingeragnosie ( něm.), Belbinův test týmových rolí, Instrumental Activity Daily Living (IADL), desidentifikace, agnoskaceKnihy

Budoucnost ztraceného kulturního dědictví -- autor: Borák Mečislav
Okouzleni pohledem na dav -- autor: Burzová Petra
Ztracené dědictví -- autor: Borák Mečislav
Identifikace sportovních talentů -- autor: Perič Tomáš, Suchý Jiří
Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví -- autor: Pokorná Andrea, Dolanová Dana, Štrombachová Veronika, Búřilová Petra, Kučerová Jana, Mužík Jan

Komentáře ke slovu identifikace


 
» přidat nový komentář

identifikace prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** 03.12.2006 16:08
» reagovat
též ztotožňování se s chováním a jednáním vzorové či modelové osoby
 
Identifikace v sociální psychologii Jamperina 25.03.2006 20:29
» reagovat
...má navíc význam ztotožnění.
 Navigace

předchozí slovo: » identický
následující slovo: » identifikace dítěte s rodičem stejného pohlaví
slovo se nachází na stránce: I:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz