Pojem individuální

Slovo:

individuální


Význam:

jednotlivý, zvláštní, osobitýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, incentivy a jejich aplikace, self-indulgence (angl.), egogenní paradoxní sklon, knowledge structures (angl.), předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, Šeracký František, osobnost dítěte, funkcionálni faktor, osobnost učitelů, závady a poruchy motoriky, charakter a jeho utváření, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, Filozofie, novověká filozofie, prevence, sebeřízení, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, osobní mantra, násilí, školní, saturace potřeb v rodině, vývoj, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, rozhovor jako poznávací metoda, osobní paradigma, Jung, Glasser William, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, závislost na alkoholu, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, agresivita u dětí, osobnostní filtr, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, kariéra a nezaměstnanost, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, svědomí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, posuzovací stupnice (škály), výhova problémových dětí, prevence syndromu vyhoření, výchova problémových dětí, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, závady a poruchy pohybu, inženýrská psychologie, intrapunitivita, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, emoce, psychonervová labilita, osobnost (persona), Famile a persona, schopnosti a nadání, sekundární psychické procesy, vision (angl.), pracovní motivace a stimulace, edukativní, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, adlerián, kognitiva, epigenetické faktory, koakce, free movers, ens naturale, logoterapie, zážitkové hodnoty, tělesná inteligence, pedocentrismus, reedukační, ideální já, senzorický stres, interakční pojetí zdraví, Development Centrum (DC), individuocentrismus, psychotraumatizace, osobní nevědomí, metacognition (angl.), manifestovat, personal assistance support (angl.), touha po transcendentnu, styl učení, psychická vulnerabilita, stress (angl.), mazeway, efekt interference, psychorehabilitace, psychokorekce, bodyterapie, mentální prostor, personologie, profesní prekoncept, sexuální genotropismus, social loafing, individuální integrace, Assessment Centre, synergie, prekoncept, existenciální inteligence, adjustovaná osobnost, personalizace učení, sufizmus, prezident, mentalita, kulturistika, neotenie, ontogeneze, persona, partikulární, ustanovka, modální osobnost, gatekeeper (angl.), mutilační chování, metakognitivní znalosti, konotativní význam, selektivnost sociální percepce, sociální kognice, kognitivní mapa, schola paterna (lat.), spirituální dimenze, fenomotiv, stabilita inteligence, prosexie, individuace, edukační instituce, idiografický přístup, pozitivní emoční bilance, negativní emoční bilance, bazální struktura osobnosti, Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), egotendence, defenzivní styl chování, holistická a interakční koncepce zdraví, over-self (angl.), diferenciální psychologie, hodnotová orientace, subjektivní typ vnímání, metaautoedukace, metaučení, IVP zkratka ve školství, Stress Profile (SP), empirické psychologické diagnostické metody, determinace psychiky a osobnosti, specifičnost, komunikace intrapersonální, Sandbox Therapy, agresibilita, gerontogeneze, biometrie člověka, kontingentní lidská důstojnost, respekt k autonomii osobnosti člověka, životní stereotyp, Wertherův efekt, Dotazník interpersonální diagnózy, self-systém (self-system), storming v týmu, Max Ringelmanův efekt, ICL zkratka v psychologické diagnostice, existenciální analýza (EA), personální psychický filtr, ISP zkratka ve školství, ideální žák a žákyně, Interpersonal Check List (ICL), archetypální fantazie, didaktoterapie, In-depth interview, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ISTP, ideal realismus, aktivizační metody, paraverbální, suportivní psychoterapie, Alfred Adler, edukační prostor, ekvita ve zdraví, adlerovská psychoterapie, psychodynamické teorie v psychologii, Schuhfriedův test ), mentální mapy, independent (angl.), autokognice, fáze psychoterapie, estetická modální orientace osobnosti, kreativní průmysl, KSAT- psychologická diagnostická metoda, SEIQoL, pozitivní iluze, Self - Report Altruism Scale (SRA), casework (angl.), funkce organizační struktury, body image, Heuristische versus algorithmische Orientierung, Facial Feedback Hypothesis, metoda sněhové koule, kazuistikaKnihy

Člověk, jaký je -- autor: Adler Alfred
Individuální vzdělávací plán -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana, Budíková Jaroslava, kolektiv
Problémy s chováním ve škole - jak na ně -- autor: Mertin Václav
Vyšší princip? -- autor: Nový Michal
Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii -- autor: Klovrzová Sylva, Horák Petr

Komentáře ke slovu individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » individualizovaná medicina
následující slovo: » individuální integrace
slovo se nachází na stránce: I:25
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz