Pojem individuální

Slovo:

individuální


Význam:

jednotlivý, zvláštní, osobitý



Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova



Některá související slova

kazuistika, kulturní znevýhodnění, osobnost dítěte, osobnost učitelů, funkcionálni faktor, egogenní paradoxní sklon, self-indulgence (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, výchova tvořivosti, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí snížené, závady a poruchy motoriky, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, předmět pedagogické psychologie, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, knowledge structures (angl.), předmět psychologie duševního vývoje, psychodidaktika ve školství, saturace potřeb v rodině, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, násilí, osobní mantra, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, školní, biologické formativní vlivy, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, závady a poruchy myšlení, hlubinná psychologie, Jung, Glasser William, osobní paradigma, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, psychologické aspekty pracovní činnosti, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, akademické stresy, posuzovací stupnice (škály), psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, rozhovor a jeho typy, kariéra a nezaměstnanost, klaudikační algie, ideografický výzkum, subjektivní duch, lobing, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, výchova problémových dětí, agresivita u dětí, osobnostní filtr, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, svědomí, prevence syndromu vyhoření, dlouhověkost, osobnost a jeji poznavani, škola a její formativní vlivy, sekundární psychické procesy, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, schopnosti a nadání, Famile a persona, vision (angl.), psychopatologické tendence učitelů a učitelek, specifika národní kultury, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, emoce, vrozené závady a poruchy, edukativní, závady a poruchy pohybu, inženýrská psychologie, intrapunitivita, psychonervová labilita, osobnost (persona), pracovní motivace a stimulace, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kulturistika, psychotraumatizace, pedocentrismus, senzorický stres, interakční pojetí zdraví, individuocentrismus, Development Centrum (DC), tělesná inteligence, zážitkové hodnoty, epigenetické faktory, kognitiva, adlerián, koakce, free movers, logoterapie, ens naturale, osobní nevědomí, ideální já, psychokorekce, psychorehabilitace, bodyterapie, mentální prostor, profesní prekoncept, personologie, efekt interference, mazeway, personal assistance support (angl.), manifestovat, metacognition (angl.), touha po transcendentnu, styl učení, stress (angl.), reedukační, sexuální genotropismus, pozitivní emoční bilance, ustanovka, mentalita, neotenie, ontogeneze, partikulární, persona, prezident, sufizmus, synergie, Assessment Centre, individuální integrace, prekoncept, existenciální inteligence, personalizace učení, adjustovaná osobnost, modální osobnost, social loafing, metakognitivní znalosti, sociální kognice, kognitivní mapa, selektivnost sociální percepce, konotativní význam, gatekeeper (angl.), mutilační chování, schola paterna (lat.), stabilita inteligence, spirituální dimenze, edukační instituce, idiografický přístup, individuace, prosexie, fenomotiv, psychická vulnerabilita, negativní emoční bilance, pedagogicko psychologické výzkumy, specifičnost, subjektivní typ vnímání, IVP zkratka ve školství, Stress Profile (SP), determinace psychiky a osobnosti, empirické psychologické diagnostické metody, hodnotová orientace, diferenciální psychologie, Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), bazální struktura osobnosti, egotendence, defenzivní styl chování, over-self (angl.), holistická a interakční koncepce zdraví, komunikace intrapersonální, metaučení, gerontogeneze, respekt k autonomii osobnosti člověka, životní stereotyp, kontingentní lidská důstojnost, biometrie člověka, Sandbox Therapy, agresibilita, Wertherův efekt, storming v týmu, Dotazník interpersonální diagnózy, existenciální analýza (EA), personální psychický filtr, ICL zkratka v psychologické diagnostice, Max Ringelmanův efekt, self-systém (self-system), metaautoedukace, ISP zkratka ve školství, Alfred Adler, Schuhfriedův test ), suportivní psychoterapie, edukační prostor, ekvita ve zdraví, psychodynamické teorie v psychologii, adlerovská psychoterapie, paraverbální, aktivizační metody, didaktoterapie, archetypální fantazie, Interpersonal Check List (ICL), In-depth interview, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ideal realismus, ISTP, mentální mapy, ideální žák a žákyně, fáze psychoterapie, KSAT- psychologická diagnostická metoda, SEIQoL, kreativní průmysl, estetická modální orientace osobnosti, independent (angl.), autokognice, pozitivní iluze, funkce organizační struktury, Self - Report Altruism Scale (SRA), Facial Feedback Hypothesis, metoda sněhové koule, Heuristische versus algorithmische Orientierung, body image, casework (angl.), long covid 19

Komentáře ke slovu individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.



Navigace

předchozí slovo: » individualizovaná medicina
následující slovo: » individuální integrace
slovo se nachází na stránce: I:25
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz