Pojem individuální

Slovo:

individuální


Význam:

jednotlivý, zvláštní, osobitýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, Edukace, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, osobní mantra, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, osobní paradigma, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, self-systém (self-system), storming v týmu, Max Ringelmanův efekt, ICL zkratka v psychologické diagnostice, personální psychický filtr, komunikace intrapersonální, specifičnost, egotendence, bazální struktura osobnosti, defenzivní styl chování, over-self (angl.), holistická a interakční koncepce zdraví, existenciální analýza (EA), Dotazník interpersonální diagnózy, pedagogicko psychologické výzkumy, respekt k autonomii osobnosti člověka, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, životní stereotyp, kontingentní lidská důstojnost, gerontogeneze, Wertherův efekt, agresibilita, Sandbox Therapy, biometrie člověka, Glasser William, Jung, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Filozofie, novověká filozofie, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, prevence, sebeřízení, funkcionálni faktor, osobnost učitelů, egogenní paradoxní sklon, self-indulgence (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost dítěte, Šeracký František, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, knowledge structures (angl.), Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, výchova tvořivosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí snížené, závady a poruchy motoriky, Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), pedocentrismus, reedukační, senzorický stres, interakční pojetí zdraví, Development Centrum (DC), individuocentrismus, ideální já, sexuální genotropismus, selektivnost sociální percepce, konotativní význam, kognitivní mapa, sociální kognice, social loafing, tělesná inteligence, zážitkové hodnoty, osobní nevědomí, psychotraumatizace, psychokorekce, psychorehabilitace, bodyterapie, ens naturale, logoterapie, kognitiva, epigenetické faktory, adlerián, koakce, free movers, gatekeeper (angl.), mutilační chování, synergie, sufizmus, Assessment Centre, individuální integrace, prekoncept, prezident, persona, mentalita, kulturistika, neotenie, ontogeneze, partikulární, existenciální inteligence, personalizace učení, edukační instituce, idiografický přístup, spirituální dimenze, schola paterna (lat.), metakognitivní znalosti, individuace, prosexie, ustanovka, adjustovaná osobnost, modální osobnost, stabilita inteligence, fenomotiv, mentální prostor, profesní prekoncept, pozitivní iluze, Self - Report Altruism Scale (SRA), fáze psychoterapie, autokognice, estetická modální orientace osobnosti, independent (angl.), Facial Feedback Hypothesis, metoda sněhové koule, funkce organizační struktury, mentální mapy, casework (angl.), body image, Heuristische versus algorithmische Orientierung, kreativní průmysl, SEIQoL, determinace psychiky a osobnosti, Stress Profile (SP), empirické psychologické diagnostické metody, hodnotová orientace, diferenciální psychologie, IVP zkratka ve školství, subjektivní typ vnímání, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ISP zkratka ve školství, metaučení, metaautoedukace, Schuhfriedův test ), ISTP, stress (angl.), styl učení, psychická vulnerabilita, pozitivní emoční bilance, negativní emoční bilance, touha po transcendentnu, metacognition (angl.), efekt interference, personologie, mazeway, personal assistance support (angl.), manifestovat, Alfred Adler, suportivní psychoterapie, Interpersonal Check List (ICL), archetypální fantazie, In-depth interview, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ideal realismus, didaktoterapie, aktivizační metody, ekvita ve zdraví, edukační prostor, psychodynamické teorie v psychologii, adlerovská psychoterapie, paraverbální, kazuistikaKnihy

Člověk, jaký je -- autor: Adler Alfred
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program -- autor: Kaprálek Karel, Bělecký Zdeněk
Individuální vzdělávací plán -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana, Budíková Jaroslava, kolektiv
Pečovatelská služba a individuální plánování -- autor: Hauke Marcela
Vyšší princip? -- autor: Nový Michal

Komentáře ke slovu individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » individualizovaná medicina
následující slovo: » individuální integrace
slovo se nachází na stránce: I:25
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz