Pojem individuální

Slovo:

individuální


Význam:

jednotlivý, zvláštní, osobitýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, školní, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, zábavy v mládí, zdravá škola, hlubinná psychologie, Jung, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, knowledge structures (angl.), předmět pedagogické psychologie, Glasser William, osobní paradigma, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, závady a poruchy myšlení, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, existenciální analýza (EA), personální psychický filtr, Dotazník interpersonální diagnózy, Wertherův efekt, agresibilita, gerontogeneze, ICL zkratka v psychologické diagnostice, Max Ringelmanův efekt, specifičnost, holistická a interakční koncepce zdraví, komunikace intrapersonální, storming v týmu, self-systém (self-system), Sandbox Therapy, biometrie člověka, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Úvod do ontogenetické psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, osobní mantra, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, životní stereotyp, kontingentní lidská důstojnost, respekt k autonomii osobnosti člověka, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, Šeracký František, osobnost dítěte, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, pracovní motivace a stimulace, edukativní, osobnost (persona), psychonervová labilita, inženýrská psychologie, intrapunitivita, vision (angl.), sekundární psychické procesy, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, schopnosti a nadání, Famile a persona, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, výchova tvořivosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí snížené, charakter a jeho utváření, závady a poruchy motoriky, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, funkcionálni faktor, osobnost učitelů, egogenní paradoxní sklon, self-indulgence (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, osobnost a její poznávání, prevence, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, over-self (angl.), defenzivní styl chování, senzorický stres, pedocentrismus, interakční pojetí zdraví, individuocentrismus, tělesná inteligence, Development Centrum (DC), reedukační, ideální já, kognitivní mapa, selektivnost sociální percepce, sociální kognice, social loafing, sexuální genotropismus, zážitkové hodnoty, epigenetické faktory, psychokorekce, osobní nevědomí, psychorehabilitace, bodyterapie, profesní prekoncept, mentální prostor, psychotraumatizace, ens naturale, adlerián, kognitiva, koakce, free movers, logoterapie, konotativní význam, gatekeeper (angl.), synergie, sufizmus, Assessment Centre, individuální integrace, existenciální inteligence, prekoncept, prezident, persona, mentalita, kulturistika, neotenie, ontogeneze, partikulární, personalizace učení, adjustovaná osobnost, spirituální dimenze, edukační instituce, schola paterna (lat.), metakognitivní znalosti, mutilační chování, idiografický přístup, individuace, modální osobnost, ustanovka, stabilita inteligence, fenomotiv, prosexie, personologie, efekt interference, independent (angl.), autokognice, estetická modální orientace osobnosti, kreativní průmysl, KSAT- psychologická diagnostická metoda, SEIQoL, fáze psychoterapie, pozitivní iluze, Heuristische versus algorithmische Orientierung, body image, metoda sněhové koule, Facial Feedback Hypothesis, Self - Report Altruism Scale (SRA), ideální žák a žákyně, ISP zkratka ve školství, diferenciální psychologie, hodnotová orientace, Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), egotendence, bazální struktura osobnosti, empirické psychologické diagnostické metody, determinace psychiky a osobnosti, metaautoedukace, metaučení, subjektivní typ vnímání, IVP zkratka ve školství, Stress Profile (SP), casework (angl.), funkce organizační struktury, pozitivní emoční bilance, psychická vulnerabilita, negativní emoční bilance, Alfred Adler, edukační prostor, suportivní psychoterapie, stress (angl.), styl učení, personal assistance support (angl.), mazeway, manifestovat, metacognition (angl.), touha po transcendentnu, ekvita ve zdraví, psychodynamické teorie v psychologii, ideal realismus, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ISTP, Schuhfriedův test ), mentální mapy, In-depth interview, Interpersonal Check List (ICL), paraverbální, adlerovská psychoterapie, aktivizační metody, didaktoterapie, archetypální fantazie, kazuistikaKnihy

Člověk, jaký je - Základy individuální psychologie -- autor: Adler Alfred
Individuální vzdělávací plán -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana, Budíková Jaroslava, kolektiv
Vyšší princip? -- autor: Nový Michal
Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století -- autor: Blažková Tereza, Fialová Dana, Matoušek Václav
Mentální trénink v individuálních sportech -- autor: Pavel Jan, Pavlová Alena

Komentáře ke slovu individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » individualizovaná medicina
následující slovo: » individuální integrace
slovo se nachází na stránce: I:25
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz