Pojem individuální

Slovo:

individuální


Význam:

jednotlivý, zvláštní, osobitýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kazuistika, závady a poruchy motoriky, knowledge structures (angl.), Šeracký František, osobnost dítěte, osobnost učitelů, funkcionálni faktor, egogenní paradoxní sklon, self-indulgence (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, výchova tvořivosti, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí snížené, charakter a jeho utváření, předmět psychologie duševního vývoje, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, školní, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, násilí, osobní mantra, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, hlubinná psychologie, psychologické aspekty pracovní činnosti, Jung, Glasser William, osobní paradigma, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, závady a poruchy myšlení, pracovní a osobní hodnocení, biologické formativní vlivy, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, akademické stresy, determinanty psychiky a osobnosti, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, sebepoznání a sebeřízení, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, kariéra a nezaměstnanost, nezaměstnanost individuální, agresivita u dětí, osobnostní filtr, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, dotazník jako výzkumná metoda, svědomí, prevence syndromu vyhoření, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, posuzovací stupnice (škály), KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, agresivita, normální a abnormální stáří, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, zvýšená psychosomatická tenze, intrapunitivita, Etický a morální charakter, emoce, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, závady a poruchy pohybu, inženýrská psychologie, psychonervová labilita, schopnosti a nadání, osobnost (persona), pracovní motivace a stimulace, edukativní, vision (angl.), sekundární psychické procesy, Famile a persona, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kulturistika, psychotraumatizace, pedocentrismus, senzorický stres, interakční pojetí zdraví, individuocentrismus, Development Centrum (DC), tělesná inteligence, zážitkové hodnoty, epigenetické faktory, kognitiva, adlerián, koakce, free movers, logoterapie, ens naturale, osobní nevědomí, ideální já, psychokorekce, psychorehabilitace, bodyterapie, mentální prostor, profesní prekoncept, personologie, efekt interference, mazeway, personal assistance support (angl.), manifestovat, metacognition (angl.), touha po transcendentnu, styl učení, stress (angl.), reedukační, sexuální genotropismus, pozitivní emoční bilance, ustanovka, mentalita, neotenie, ontogeneze, partikulární, persona, prezident, sufizmus, synergie, Assessment Centre, individuální integrace, prekoncept, existenciální inteligence, personalizace učení, adjustovaná osobnost, modální osobnost, social loafing, metakognitivní znalosti, sociální kognice, kognitivní mapa, selektivnost sociální percepce, konotativní význam, gatekeeper (angl.), mutilační chování, schola paterna (lat.), stabilita inteligence, spirituální dimenze, edukační instituce, idiografický přístup, individuace, prosexie, fenomotiv, psychická vulnerabilita, negativní emoční bilance, pedagogicko psychologické výzkumy, specifičnost, subjektivní typ vnímání, IVP zkratka ve školství, Stress Profile (SP), determinace psychiky a osobnosti, empirické psychologické diagnostické metody, hodnotová orientace, diferenciální psychologie, Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), bazální struktura osobnosti, egotendence, defenzivní styl chování, over-self (angl.), holistická a interakční koncepce zdraví, komunikace intrapersonální, metaučení, gerontogeneze, respekt k autonomii osobnosti člověka, životní stereotyp, kontingentní lidská důstojnost, biometrie člověka, Sandbox Therapy, agresibilita, Wertherův efekt, storming v týmu, Dotazník interpersonální diagnózy, existenciální analýza (EA), personální psychický filtr, ICL zkratka v psychologické diagnostice, Max Ringelmanův efekt, self-systém (self-system), metaautoedukace, ISP zkratka ve školství, Alfred Adler, Schuhfriedův test ), suportivní psychoterapie, edukační prostor, ekvita ve zdraví, psychodynamické teorie v psychologii, adlerovská psychoterapie, paraverbální, aktivizační metody, didaktoterapie, archetypální fantazie, Interpersonal Check List (ICL), In-depth interview, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ideal realismus, ISTP, mentální mapy, ideální žák a žákyně, fáze psychoterapie, KSAT- psychologická diagnostická metoda, SEIQoL, kreativní průmysl, estetická modální orientace osobnosti, independent (angl.), autokognice, pozitivní iluze, funkce organizační struktury, Self - Report Altruism Scale (SRA), Facial Feedback Hypothesis, metoda sněhové koule, Heuristische versus algorithmische Orientierung, body image, casework (angl.), lobingKnihy

Člověk, jaký je -- autor: Adler Alfred
Individuální vzdělávací plán -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana, Budíková Jaroslava, kolektiv
Problémy s chováním ve škole - jak na ně -- autor: Mertin Václav
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program -- autor: Kaprálek Karel, Bělecký Zdeněk
Vyšší princip? -- autor: Nový Michal

Komentáře ke slovu individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » individualizovaná medicina
následující slovo: » individuální integrace
slovo se nachází na stránce: I:25
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz