Pojem individuální

Slovo:

individuální


Význam:

jednotlivý, zvláštní, osobitýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kazuistika, charakter a jeho utváření, Šeracký František, osobnost dítěte, osobnost učitelů, funkcionálni faktor, egogenní paradoxní sklon, self-indulgence (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, výchova tvořivosti, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí snížené, závady a poruchy motoriky, kulturní znevýhodnění, předmět pedagogické psychologie, vůle a diagnostika jejich závad, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, duševní vývoj člověka, prevence, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, knowledge structures (angl.), předmět psychologie duševního vývoje, normální a abnormální stáří, saturace potřeb v rodině, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, násilí, osobní mantra, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, školní, biologické formativní vlivy, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, závady a poruchy myšlení, hlubinná psychologie, Jung, Glasser William, osobní paradigma, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, psychologické aspekty pracovní činnosti, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, teorie vývoje a utváření osobnosti, dotazník jako výzkumná metoda, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), psychopatologické tendence učitelů a učitelek, agresivita u dětí, subjektivní duch, lobing, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, kariéra a nezaměstnanost, nezaměstnanost individuální, osobnostní filtr, posuzovací stupnice (škály), Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, svědomí, prevence syndromu vyhoření, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, osobnost a jeji poznavani, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychodidaktika ve školství, schopnosti a nadání, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, Famile a persona, sebepoznání a sebeřízení, závady a poruchy pohybu, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, emoce, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, inženýrská psychologie, sekundární psychické procesy, intrapunitivita, psychonervová labilita, osobnost (persona), pracovní motivace a stimulace, edukativní, vision (angl.), drogové závislosti, akademické stresy, kulturistika, psychotraumatizace, pedocentrismus, senzorický stres, interakční pojetí zdraví, individuocentrismus, Development Centrum (DC), tělesná inteligence, zážitkové hodnoty, epigenetické faktory, kognitiva, adlerián, koakce, free movers, logoterapie, ens naturale, osobní nevědomí, ideální já, personal assistance support (angl.), psychická vulnerabilita, stress (angl.), styl učení, touha po transcendentnu, metacognition (angl.), manifestovat, mazeway, psychokorekce, efekt interference, personologie, profesní prekoncept, mentální prostor, bodyterapie, psychorehabilitace, reedukační, sexuální genotropismus, negativní emoční bilance, ustanovka, mentalita, neotenie, ontogeneze, partikulární, persona, prezident, sufizmus, synergie, Assessment Centre, individuální integrace, prekoncept, existenciální inteligence, personalizace učení, adjustovaná osobnost, modální osobnost, social loafing, metakognitivní znalosti, sociální kognice, kognitivní mapa, selektivnost sociální percepce, konotativní význam, gatekeeper (angl.), mutilační chování, schola paterna (lat.), stabilita inteligence, spirituální dimenze, edukační instituce, idiografický přístup, individuace, prosexie, fenomotiv, pozitivní emoční bilance, Alfred Adler, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, komunikace intrapersonální, IVP zkratka ve školství, Stress Profile (SP), determinace psychiky a osobnosti, empirické psychologické diagnostické metody, hodnotová orientace, diferenciální psychologie, Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), bazální struktura osobnosti, egotendence, defenzivní styl chování, over-self (angl.), holistická a interakční koncepce zdraví, specifičnost, storming v týmu, metaautoedukace, agresibilita, pedagogicko psychologické výzkumy, respekt k autonomii osobnosti člověka, životní stereotyp, kontingentní lidská důstojnost, biometrie člověka, Sandbox Therapy, gerontogeneze, self-systém (self-system), Wertherův efekt, Dotazník interpersonální diagnózy, existenciální analýza (EA), personální psychický filtr, ICL zkratka v psychologické diagnostice, Max Ringelmanův efekt, subjektivní typ vnímání, metaučení, suportivní psychoterapie, mentální mapy, edukační prostor, ekvita ve zdraví, psychodynamické teorie v psychologii, adlerovská psychoterapie, paraverbální, aktivizační metody, didaktoterapie, archetypální fantazie, Interpersonal Check List (ICL), In-depth interview, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ideal realismus, ISTP, Schuhfriedův test ), funkce organizační struktury, ISP zkratka ve školství, autokognice, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, SEIQoL, kreativní průmysl, estetická modální orientace osobnosti, independent (angl.), fáze psychoterapie, casework (angl.), pozitivní iluze, Self - Report Altruism Scale (SRA), Facial Feedback Hypothesis, metoda sněhové koule, Heuristische versus algorithmische Orientierung, body image, ideografický výzkumKnihy

Člověk, jaký je -- autor: Adler Alfred
Individuální vzdělávací plán -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana, Budíková Jaroslava, kolektiv
Problémy s chováním ve škole - jak na ně -- autor: Mertin Václav
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program -- autor: Kaprálek Karel, Bělecký Zdeněk
Vyšší princip? -- autor: Nový Michal

Komentáře ke slovu individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » individualizovaná medicina
následující slovo: » individuální integrace
slovo se nachází na stránce: I:25
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz