Pojem individuální

Slovo:

individuální


Význam:

jednotlivý, zvláštní, osobitýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, závady a poruchy motoriky, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, sebevědomí snížené, incentivy a jejich aplikace, Teoretická východiska psychologického poradenství, self-indulgence (angl.), egogenní paradoxní sklon, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchova tvořivosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, funkcionálni faktor, osobnost učitelů, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, osobní mantra, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, předmět pedagogické psychologie, knowledge structures (angl.), osobnost dítěte, Šeracký František, Jung, Glasser William, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, závady a poruchy myšlení, vývoj, osobní paradigma, rozhovor jako poznávací metoda, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Historie psychologických aktivit ve školství, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, náladovost člověka, hyperkinetické závady a poruchy, účinná sociální komunikace, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Styly a strategie vyučování a učení, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, výhova problémových dětí, posuzovací stupnice (škály), KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výchova problémových dětí, Úvod do patopsychologie, svědomí, prevence syndromu vyhoření, dotazník jako výzkumná metoda, altercasting (angl.), determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poradenství ve školství, osobnost submisivní a intropunitivní, mobilita, kariéra a nezaměstnanost, Výkonnost a kariéra, sekundární psychické procesy, Famile a persona, schopnosti a nadání, vision (angl.), edukativní, osobnost (persona), pracovní motivace a stimulace, zájmy, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, psychonervová labilita, intrapunitivita, pracovní prostředí a psychosomatika, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, rozhovor na pracovišti, prostředí a psychosomatika člověka, edukativní a sociální zanedbanost, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, vrozené závady a poruchy, závady a poruchy pohybu, inženýrská psychologie, specifika národní kultury, emoce, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, free movers, koakce, adlerián, logoterapie, ens naturale, osobní nevědomí, psychotraumatizace, kognitiva, epigenetické faktory, interakční pojetí zdraví, senzorický stres, pedocentrismus, individuocentrismus, Development Centrum (DC), zážitkové hodnoty, tělesná inteligence, psychokorekce, psychorehabilitace, stress (angl.), styl učení, touha po transcendentnu, psychická vulnerabilita, pozitivní emoční bilance, Alfred Adler, negativní emoční bilance, metacognition (angl.), manifestovat, profesní prekoncept, mentální prostor, bodyterapie, personologie, efekt interference, personal assistance support (angl.), mazeway, reedukační, ideální já, prekoncept, individuální integrace, Assessment Centre, existenciální inteligence, personalizace učení, ustanovka, adjustovaná osobnost, synergie, sufizmus, neotenie, mentalita, kulturistika, ontogeneze, partikulární, prezident, persona, modální osobnost, stabilita inteligence, selektivnost sociální percepce, konotativní význam, gatekeeper (angl.), kognitivní mapa, sociální kognice, sexuální genotropismus, social loafing, mutilační chování, metakognitivní znalosti, individuace, prosexie, fenomotiv, idiografický přístup, edukační instituce, schola paterna (lat.), spirituální dimenze, suportivní psychoterapie, edukační prostor, specifičnost, holistická a interakční koncepce zdraví, over-self (angl.), komunikace intrapersonální, storming v týmu, Max Ringelmanův efekt, self-systém (self-system), defenzivní styl chování, egotendence, hodnotová orientace, empirické psychologické diagnostické metody, determinace psychiky a osobnosti, diferenciální psychologie, Depth Psychology (angl.), bazální struktura osobnosti, Tiefenpsychologie (něm.), ICL zkratka v psychologické diagnostice, personální psychický filtr, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, respekt k autonomii osobnosti člověka, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, životní stereotyp, kontingentní lidská důstojnost, Wertherův efekt, Dotazník interpersonální diagnózy, existenciální analýza (EA), gerontogeneze, agresibilita, biometrie člověka, Sandbox Therapy, Stress Profile (SP), IVP zkratka ve školství, ISTP, ideal realismus, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Schuhfriedův test ), mentální mapy, casework (angl.), funkce organizační struktury, In-depth interview, Interpersonal Check List (ICL), adlerovská psychoterapie, psychodynamické teorie v psychologii, ekvita ve zdraví, paraverbální, aktivizační metody, archetypální fantazie, didaktoterapie, body image, Heuristische versus algorithmische Orientierung, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, SEIQoL, ISP zkratka ve školství, metaučení, subjektivní typ vnímání, metaautoedukace, kreativní průmysl, estetická modální orientace osobnosti, Self - Report Altruism Scale (SRA), Facial Feedback Hypothesis, metoda sněhové koule, pozitivní iluze, fáze psychoterapie, independent (angl.), autokognice, kazuistikaKnihy

Člověk, jaký je -- autor: Adler Alfred
Individuální vzdělávací plán -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana, Budíková Jaroslava, kolektiv
Vyšší princip? -- autor: Nový Michal
Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století -- autor: Blažková Tereza, Fialová Dana, Matoušek Václav
Řád svobodných zednářů 1 -- autor: Srb Tomáš

Komentáře ke slovu individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » individualizovaná medicina
následující slovo: » individuální integrace
slovo se nachází na stránce: I:25
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz