Pojem individuální

Slovo:

individuální


Význam:

jednotlivý, zvláštní, osobitýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dospělost, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, dospívání, prepubescence, předškolní dítě, batole (toddler), moralitas (lat.), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, personalismus a charakterologie, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, experimentální psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, vývoj jedince, autokognice a self-management, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, životní styl, organizační kultura pracoviště, duševní zdraví člověka, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), psychometrika, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, senzitivita s intropunitivitou, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, návyky, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, normalita a abnormalita osobnosti, psychoterapie ve zdravotnictví, normální a abnormální osobnost, adultopsychologie první dospělosti, longevita, gerontogeneze, Ravenův test inteligence, Caselmann Christian Theobald, evaluace dětí v mateřských školách, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, duševno, respitní péče ve zdravotnictví, normality (angl.), potřeby, osobnost v psychologii, personality (angl.), motivation (angl.), schopnosti intelektu, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, ectasy (angl.), health (angl.), chivalric (angl.), agresibilita, Motives (angl.), healthy lifestyle, zdraví, anormativni chovani dětí, druhy učení, edukace hodnot, sebevědomí a jeho poruchy, výsledky učení (vědomosti, city zaměřené na sebe, nálady člověka, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, prokreativní antikreativní podmínky, školní prostředí, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, Sandbox Therapy, testy inteligence, učení sociální, sociální kognice a percepce, hry dětí předškolního věku, sebehodnocení, profesní psychologické poradenství, intelektové závady a poruchy, hodnocení dětí v mateřských školách, biometrie člověka, stáří jako vývojová etapa, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, metakognice ve školství, vývojové období batolete, pubertální stadium vývoje, mladší školní věk (prepuberta), vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, stresy a psychická traumata na školách., strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodové (genderové) studie, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, výchova a učení, sebevýchova, didaktické testy, hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, novověká psychologie, pozorování, novověká psychologie a pedagogika, bezpečnost práce, únava, komunikace nonverbální, Wertherův efekt, Dotazník interpersonální diagnózy, epigenetické faktory, zážitkové hodnoty, tělesná inteligence, kognitiva, adlerián, free movers, koakce, Development Centrum (DC), individuocentrismus, ideální já, sexuální genotropismus, social loafing, reedukační, pedocentrismus, interakční pojetí zdraví, senzorický stres, logoterapie, ens naturale, personal assistance support (angl.), mazeway, efekt interference, manifestovat, metacognition (angl.), styl učení, touha po transcendentnu, personologie, profesní prekoncept, osobní nevědomí, psychotraumatizace, psychokorekce, psychorehabilitace, mentální prostor, bodyterapie, sociální kognice, kognitivní mapa, prekoncept, individuální integrace, Assessment Centre, existenciální inteligence, personalizace učení, dificility, adjustovaná osobnost, synergie, sufizmus, neotenie, mentalita, kulturistika, ontogeneze, partikulární, prezident, persona, psychometrika, ustanovka, metakognitivní znalosti, schola paterna (lat.), spirituální dimenze, mutilační chování, gatekeeper (angl.), selektivnost sociální percepce, konotativní význam, modální persona, edukační instituce, stabilita inteligence, modální osobnost, fenomotiv, prosexie, idiografický přístup, individuace, stress (angl.), psychická mikrotraumata, hodnotová orientace, empirické psychologické diagnostické metody, Stress Profile (SP), diferenciální psychologie, Depth Psychology (angl.), bazální struktura osobnosti, Tiefenpsychologie (něm.), subjektivní typ vnímání, metaautoedukace, SEIQoL, kreativní průmysl, estetická modální orientace osobnosti, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, metaučení, ISP zkratka ve školství, egotendence, prosociální deficit, self-systém (self-system), storming v týmu, komunikace intrapersonální, Max Ringelmanův efekt, ICL zkratka v psychologické diagnostice, existenciální analýza (EA), personální psychický filtr, specifičnost, holistická a interakční koncepce zdraví, charakter jako personální složka, defenzivní styl chování, eliptická typologie učitelů, sociální percepce a kognice, over-self (angl.), psychometrické metody, independent (angl.), esteticky orientovaný personální typ, didaktoterapie, aktivizační metody, paraverbální, archetypální fantazie, Interpersonal Check List (ICL), Blind Learning Attitude Test (BLAT), In-depth interview, adlerovská psychoterapie, psychodynamické teorie v psychologii, negativní emoční bilance, pozitivní emoční bilance, psychická vulnerabilita, Alfred, suportivní psychoterapie, ekvita ve zdraví, edukační prostor, ideal realismus, ISTP, Facial Feedback Hypothesis, Frankl Viktor Emil (1905-1997), Mead George Herbert (1863-1931), Self - Report Altruism Scale (SRA), pozitivní iluze, autokognice, fáze psychoterapie, metoda sněhové koule, Heuristische versus algorithmische Orientierung, mentální mapy, Schuhfriedův test ), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), funkce organizační struktury, body image, casework (angl.), kazuistikaKnihy

Jak napsat a používat individuální vzdělávací program -- autor: Kaprálek Karel, Bělecký Zdeněk
Individuální vzdělávací plán -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana, Budíková Jaroslava, kolektiv
Pečovatelská služba a individuální plánování -- autor: Hauke Marcela
Vyšší princip? -- autor: Nový Michal
Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století -- autor: Blažková Tereza, Fialová Dana, Matoušek Václav

Komentáře ke slovu individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » individualizovaná medicina
následující slovo: » individuální integrace
slovo se nachází na stránce: I:25
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz