Pojem individuální

Slovo:

individuální


Význam:

jednotlivý, zvláštní, osobitýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, behaviorismus a reflexologie, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, will (angl.), schopnosti intelektu, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, personality (angl.), osobnost v psychologii, motivation (angl.), potřeby, poradenská pedagogická psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, batole (toddler), prepubescence, předškolní dítě, vývoj jedince, psychometrika v praxi, autokognice a self-management, dospívání, dospělost, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, moralitas (lat.), psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, Motives (angl.), healthy lifestyle, Ravenův test inteligence, Caselmann Christian Theobald, Wertherův efekt, gerontogeneze, evaluace dětí v mateřských školách, duševno, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, Dotazník interpersonální diagnózy, existenciální analýza (EA), storming v týmu, komunikace intrapersonální, self-systém (self-system), Max Ringelmanův efekt, personální psychický filtr, ICL zkratka v psychologické diagnostice, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, longevita, normality (angl.), respitní péče ve zdravotnictví, health (angl.), ectasy (angl.), agresibilita, chivalric (angl.), psychoterapie ve zdravotnictví, normální a abnormální osobnost, návyky, adultopsychologie první dospělosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, normalita a abnormalita osobnosti, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, výchova a učení, sebevýchova, didaktické testy, hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, novověká psychologie, pozorování, novověká psychologie a pedagogika, bezpečnost práce, únava, komunikace nonverbální, poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, edukace hodnot, výsledky učení (vědomosti, druhy učení, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, prokreativní antikreativní podmínky, školní prostředí, typy osobnosti učitelů a učitelek, První česká školská psychologická poradna a klinika, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, duševní zdraví člověka, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, anormativni chovani dětí, zdraví, schopnosti a dovednosti, životní styl, dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, stresy a psychická traumata na školách., psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, specifičnost, holistická a interakční koncepce zdraví, Development Centrum (DC), individuocentrismus, interakční pojetí zdraví, tělesná inteligence, zážitkové hodnoty, kognitiva, epigenetické faktory, senzorický stres, pedocentrismus, sociální kognice, kognitivní mapa, social loafing, sexuální genotropismus, reedukační, ideální já, adlerián, koakce, profesní prekoncept, mentální prostor, personologie, efekt interference, personal assistance support (angl.), mazeway, bodyterapie, psychorehabilitace, logoterapie, free movers, ens naturale, psychotraumatizace, psychokorekce, osobní nevědomí, selektivnost sociální percepce, konotativní význam, individuální integrace, Assessment Centre, synergie, prekoncept, existenciální inteligence, adjustovaná osobnost, personalizace učení, sufizmus, prezident, mentalita, kulturistika, neotenie, ontogeneze, persona, partikulární, dificility, psychometrika, spirituální dimenze, modální persona, schola paterna (lat.), metakognitivní znalosti, gatekeeper (angl.), mutilační chování, edukační instituce, idiografický přístup, modální osobnost, ustanovka, stabilita inteligence, fenomotiv, individuace, prosexie, manifestovat, metacognition (angl.), KSAT- psychologická diagnostická metoda, SEIQoL, kreativní průmysl, ideální žák a žákyně, ISP zkratka ve školství, metaautoedukace, metaučení, estetická modální orientace osobnosti, independent (angl.), Self - Report Altruism Scale (SRA), Facial Feedback Hypothesis, pozitivní iluze, fáze psychoterapie, esteticky orientovaný personální typ, autokognice, subjektivní typ vnímání, Stress Profile (SP), charakter jako personální složka, defenzivní styl chování, eliptická typologie učitelů, sociální percepce a kognice, over-self (angl.), psychometrické metody, prosociální deficit, egotendence, hodnotová orientace, empirické psychologické diagnostické metody, diferenciální psychologie, Depth Psychology (angl.), bazální struktura osobnosti, Tiefenpsychologie (něm.), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Mead George Herbert (1863-1931), edukační prostor, suportivní psychoterapie, ekvita ve zdraví, psychodynamické teorie v psychologii, paraverbální, adlerovská psychoterapie, Alfred, negativní emoční bilance, styl učení, touha po transcendentnu, stress (angl.), psychická mikrotraumata, pozitivní emoční bilance, psychická vulnerabilita, aktivizační metody, didaktoterapie, funkce organizační struktury, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), casework (angl.), body image, metoda sněhové koule, Heuristische versus algorithmische Orientierung, mentální mapy, Schuhfriedův test ), Interpersonal Check List (ICL), archetypální fantazie, In-depth interview, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ISTP, ideal realismus, kazuistikaKnihy

Člověk, jaký je -- autor: Adler, Alfred
Automobily s pohonem na LPG -- autor: Štěrba Pavel
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program -- autor: Kaprálek Karel, Bělecký Zdeněk
Individuální vzdělávací plán -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana, Budíková Jaroslava, kolektiv
Vyšší princip? -- autor: Nový Michal

Komentáře ke slovu individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » individualizovaná medicina
následující slovo: » individuální integrace
slovo se nachází na stránce: I:25
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz