Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kryptoanalýza, Q-data v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, Projekt RWCT v edukaci, sluchová dyslexie, netholismus, family genogram (angl.), informativní výuka, nibble, radiostanice, negativistický, cognitive support (angl.), deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, trychtýřové kladení otázek, podcast, elicitování, appraisal information (angl.), syndikace online, Kondylomata, pedagogická komunikace, imagination (angl.), vnímání, inquire (angl.), repozitář, , hestická komunikace, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, informační embargo, messenger, strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, infografika, rizom, kleptografie, Broadbent Donald Eric, interview podobný dramatu, převáděč, kognitivní a učební strategie, fáze sociální komunikace, teorie filtru pozornosti, sociální atitudy, kognitivní nastavení, sociální odkazování, teorie informace, akusmatik, pedagogický konstruktivismus, latentní učení, bulvární média, personalizovaná medicina, duální kódování, Ribotovo pravidlo, Neisser Ulric, mentální mapy, kompetence k učení, rodokmen, Crossroads, informační stres, afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, amnézie anterográdní, metoda Colective Notebook, filadelfský chromozom, skimming (angl.), expresivní komunikace, komunikace adaptivní, metoda patrontašky, Sociální inženýrství, Pretexting, mem, Delfská metoda, subkortikální komunikace, Paivio Allan, auditivní styl učení, vizuální styl učení, autocenzura, účelové prezentace, dekognitivizace, naivní realismus, elicitace, hypersaturace, strategie rostoucí perly, strategie osekávání, psychoedukace, konektivismus, field independent, somatosenzorická oblast mozkové kůry, akrostich, business intelligence (zkratka BI), obrepce, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, komunikace sociální, adaptace člověka v náročných situacích, sebevýchova, didaktické testy, únava a vyčerpání, únava, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, normální prenatální vývoj a porod, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Postmoderní směr psychologie, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, hodnocení a klasifikace ve škole, školní vysvědčení, kojenecké období vývoje, persona a její poznávání, výsledky učení (vědomosti, demence ve třetím stadiu, vývojové období batolete, mladší školní věk (prepuberta), sociální kognice a percepce, selektivnost testu, stáří jako vývojová etapa, pubertální stadium vývoje, demence v druhém stadiu, via internet, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, vyučovací a učební styly, prokreativní antikreativní podmínky, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, typy adaptace člověka, normální kojenec, způsobilost pro školní docházku, represe jako přizpůsobovací operace, vědomosti, longevita, duševno, memoria a její typy, memoria (paměť) a její poruchy, Motives (angl.), sharenting, kreativita (tvořivost), myšlení (kogitace), deficit spánku a odpočinku, evaluace dětí v mateřských školách, anchoring effect (angl.), confirmation bias (angl.), mentální filtrace, kompatibilní sociální komunikace, efekt ukotvení v psychologii, senior point (angl.), Jirásek Jaroslav, data mining /dejta majnyn/, komunikace vertikální, motivation (angl.), memory (angl.), psychometrika, handicapované děti, autokognice a self-management, batole (toddler), interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, schopnosti a dovednosti, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), prepubescence, dospívání, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, charakteristika dětí, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, sebevzdělávání, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, cytokiny, firewall, press relations, controlling, deskriptor, torrent, mediální gramotnost, komunikátor, netsurfer, spyware, phishing, videotext, telestezie, telepatie, telematika, telekomunikace, teletext, televize, videotex, transpirace, transgenoze, transfer, esencionalismus v pedagogice, rekontextualizace, kódování, komunikační kanál, Korsakovův syndrom, zpětná aferentace, středně těžká demence, těžká demence, informační exploze, edukační hodnotová orientace, prenatální anamnéza, recipovat, telereceptor, biologický materiál, kognitivní dovednosti, informační opora, double bind, explicitní paměť, sine ira et studio (lat.), efekt novosti, horizontální komunikace, percepční obrana, předsudek, telegrafie, statistika, diskrétní, diskrece, dezinformace, deoxyribonukleový, diskrétnost, entropie, genofor, fleš, fabrikovat, explorace, dekódovat, databáze, akomodace, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akrostich, bajt, brief, bit, bibliografie, heuristika, holografie, polyarchie, plazmid, output, optoelektronika, redakce, redundance, skener, shannon, revue, rešerše, multimédium, multimediální, insider, informátor, informatika, image, kódovat, kognitivní, médium, kybernetika, komunikace, geodata, pro foro externo (lat.), HEICS zkr., Office of War Information (angl.), nedeklarativní paměť, scanning (angl.), mind mapping (angl.), kariérní poradenství, efekt expektace při percepci, recipient informace, novelty seeking (angl.), polysémantický, auditivní paměť, vizuální paměť, infosféra, RNA, genomika, genogram, princip hologramu, informační smog, operacionalismus, Brocův index, intergenerační dialog, efekt primárnosti percepce, geomatika, cytoskelet, pseudokomunikace, additional information (angl.), information identifying the qualification (angl.), genová exprese, reporting (angl.), claim, word of mouth, coming out (of the closet), ARES, morfizmus, kognitivní deficit, information seeking behavior (angl.), recipientní pozitivní komunikace, Euroguidance, self report (angl.), information searching behavior, Information Dissemination, projektová fiše, preliterární svět, Selective Dissemination of Information, Reading and Writing for Critical Thinking, krátkodobá paměť, recency effect, primacy effect, epercepce, informetrie, komunikační manévry, mentální mapa, psychogenní algie, PET zkr., loci communes, TGA, exteroreceptory, manipulativní chování, indoktrinace, konvergentní myšlení, implicitní paměť, epizodická paměť, konotativní význam, komunikace auditivní, kontextové atributy, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, nonverbální (vizuální) negramotnost, vizuální gramotnost, rekapitulační otázky, diseminace informací, narativní interview, intelektuální kapitál, žákovské portfolio, infotainment, Human Resource Information System, obsahová analýza, metoda etnografie, autoanamnéza, metoda loci, loci metoda, vizuální myšlení, piktogen, vizuální logogen, auditivní logogen, Ibrahím inb Jakúb, mentální stres, gender schema, non-volatilní paměť, volatilní paměť, ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Informace - Historie. Teorie. Záplava -- autor: Gleick James
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Příručka včelaře -- autor: Flottum Kim

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz