Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

latentní učení, bulvární média, personalizovaná medicina, pedagogický konstruktivismus, duální kódování, kompetence k učení, rodokmen, Ribotovo pravidlo, Crossroads, informační stres, filadelfský chromozom, afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, skimming (angl.), metoda patrontašky, expresivní komunikace, komunikace adaptivní, mentální mapy, Neisser Ulric, hypersaturace, akrostich, business intelligence (zkratka BI), elicitace, Paivio Allan, mem, Delfská metoda, subkortikální komunikace, obrepce, somatosenzorická oblast mozkové kůry, konektivismus, Pretexting, Sociální inženýrství, psychoedukace, strategie osekávání, field independent, strategie rostoucí perly, amnézie anterográdní, metoda Colective Notebook, efekt primárnosti percepce, efekt expektace při percepci, recipient informace, geomatika, self report (angl.), information seeking behavior (angl.), recipientní pozitivní komunikace, Euroguidance, novelty seeking (angl.), polysémantický, nedeklarativní paměť, scanning (angl.), auditivní paměť, Office of War Information (angl.), HEICS zkr., kariérní poradenství, mind mapping (angl.), information searching behavior, Information Dissemination, ARES, reporting (angl.), genová exprese, word of mouth, claim, sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, cytoskelet, pseudokomunikace, projektová fiše, preliterární svět, Selective Dissemination of Information, kognitivní deficit, morfizmus, additional information (angl.), information identifying the qualification (angl.), auditivní styl učení, vizuální styl učení, personální psychický filtr, infografika, informační embargo, strategie noetické triangulace, messenger, kompatibilní sociální komunikace, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, inquire (angl.), kleptografie, sociální atitudy, kognitivní nastavení, rizom, hestická komunikace, repozitář, , mentální filtrace, confirmation bias (angl.), represe jako přizpůsobovací operace, vědomosti, longevita, memoria a její typy, memoria (paměť) a její poruchy, sharenting, kreativita (tvořivost), myšlení (kogitace), duševno, deficit spánku a odpočinku, senior point (angl.), efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), komunikace vertikální, data mining /dejta majnyn/, evaluace dětí v mateřských školách, Jirásek Jaroslav, sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, elicitování, podcast, deficitni reciproční centrální koherence, pedagogická komunikace, Kondylomata, cognitive support (angl.), appraisal information (angl.), syndikace online, reciproční centrální koherence, centrální koherence, účelové prezentace, dekognitivizace, naivní realismus, autocenzura, akusmatik, trychtýřové kladení otázek, teorie informace, negativistický, Projekt RWCT v edukaci, kognitivní a učební strategie, vnímání, imagination (angl.), převáděč, interview podobný dramatu, fáze sociální komunikace, Broadbent Donald Eric, family genogram (angl.), informativní výuka, kryptoanalýza, Q-data v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, sluchová dyslexie, netholismus, nibble, radiostanice, vizuální paměť, operacionalismus, telepatie, telematika, telekomunikace, telestezie, teletext, transgenoze, transfer, televize, telegrafie, statistika, redundance, redakce, polyarchie, rešerše, revue, skener, shannon, transpirace, videotex, mediální gramotnost, komunikátor, netsurfer, esencionalismus v pedagogice, rekontextualizace, informační opora, double bind, explicitní paměť, spyware, torrent, controlling, phishing, videotext, press relations, firewall, deskriptor, cytokiny, plazmid, output, deoxyribonukleový, dekódovat, databáze, dezinformace, diskrece, entropie, diskrétnost, diskrétní, brief, bit, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akomodace, akrostich, bibliografie, bajt, explorace, fabrikovat, kybernetika, komunikace, kognitivní, médium, multimediální, optoelektronika, multimédium, kódovat, insider, heuristika, genofor, fleš, holografie, image, informátor, informatika, kognitivní dovednosti, sine ira et studio (lat.), non-volatilní paměť, volatilní paměť, mentální stres, gender schema, loci metoda, narativní interview, intelektuální kapitál, metoda loci, Ibrahím inb Jakúb, vizuální myšlení, nonverbální (vizuální) negramotnost, psychogenní algie, PET zkr., vizuální gramotnost, auditivní logogen, piktogen, vizuální logogen, diseminace informací, rekapitulační otázky, infosféra, RNA, genomika, princip hologramu, informační smog, Brocův index, intergenerační dialog, genogram, Reading and Writing for Critical Thinking, autoanamnéza, infotainment, žákovské portfolio, metoda etnografie, obsahová analýza, krátkodobá paměť, Human Resource Information System, loci communes, TGA, těžká demence, středně těžká demence, kódování, recipovat, prenatální anamnéza, geodata, informační exploze, edukační hodnotová orientace, komunikační kanál, Korsakovův syndrom, percepční obrana, předsudek, efekt novosti, horizontální komunikace, biologický materiál, zpětná aferentace, telereceptor, pro foro externo (lat.), epizodická paměť, epercepce, informetrie, exteroreceptory, primacy effect, recency effect, mentální mapa, komunikační manévry, manipulativní chování, kontextové atributy, indoktrinace, konvergentní myšlení, implicitní paměť, konotativní význam, komunikace auditivní, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Informace - Historie. Teorie. Záplava -- autor: Gleick James
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Zákon o právu na informace o životním prostředí -- autor: Jelínková Jitka, Tuháček Miloš

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz