Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

komunikace adaptivní, metoda patrontašky, skimming (angl.), expresivní komunikace, informační stres, bulvární média, personalizovaná medicina, Crossroads, filadelfský chromozom, afázie transkortikální senzorická (echolalická, cyberchondria, claim, word of mouth, sekundární analýza dokumentů, metoda Colective Notebook, amnestický syndrom, amnézie anterográdní, latentní učení, pedagogický konstruktivismus, strategie rostoucí perly, strategie osekávání, psychoedukace, field independent, somatosenzorická oblast mozkové kůry, business intelligence (zkratka BI), obrepce, konektivismus, Pretexting, rodokmen, Ribotovo pravidlo, duální kódování, kompetence k učení, mentální mapy, Sociální inženýrství, Neisser Ulric, ARES, reporting (angl.), kariérní poradenství, mind mapping (angl.), HEICS zkr., polysémantický, novelty seeking (angl.), efekt expektace při percepci, recipient informace, Office of War Information (angl.), nedeklarativní paměť, Brocův index, intergenerační dialog, informační smog, operacionalismus, vizuální paměť, scanning (angl.), auditivní paměť, efekt primárnosti percepce, geomatika, information identifying the qualification (angl.), morfizmus, kognitivní deficit, additional information (angl.), pseudokomunikace, genová exprese, cytoskelet, projektová fiše, preliterární svět, recipientní pozitivní komunikace, Euroguidance, self report (angl.), information seeking behavior (angl.), information searching behavior, Selective Dissemination of Information, Information Dissemination, akrostich, hypersaturace, rizom, kleptografie, sociální atitudy, hestická komunikace, , inquire (angl.), repozitář, kognitivní nastavení, sociální odkazování, převáděč, kognitivní a učební strategie, vnímání, interview podobný dramatu, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, fáze sociální komunikace, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, informační embargo, senior point (angl.), efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), komunikace vertikální, data mining /dejta majnyn/, evaluace dětí v mateřských školách, Jirásek Jaroslav, confirmation bias (angl.), mentální filtrace, strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, infografika, messenger, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kompatibilní sociální komunikace, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, imagination (angl.), family genogram (angl.), akusmatik, autocenzura, účelové prezentace, teorie informace, trychtýřové kladení otázek, reciproční centrální koherence, centrální koherence, dekognitivizace, naivní realismus, subkortikální komunikace, Paivio Allan, elicitace, Delfská metoda, mem, vizuální styl učení, auditivní styl učení, deficitni reciproční centrální koherence, podcast, sluchová dyslexie, kryptoanalýza, Q-data v psychologii, netholismus, radiostanice, informativní výuka, nibble, konstruktivismus v pedagogice, Projekt RWCT v edukaci, Kondylomata, pedagogická komunikace, elicitování, syndikace online, appraisal information (angl.), negativistický, cognitive support (angl.), princip hologramu, infosféra, telematika, telekomunikace, telegrafie, telepatie, telestezie, televize, teletext, statistika, skener, redakce, polyarchie, plazmid, redundance, rešerše, shannon, revue, transfer, transgenoze, netsurfer, spyware, torrent, komunikátor, mediální gramotnost, rekontextualizace, esencionalismus v pedagogice, deskriptor, cytokiny, videotext, videotex, transpirace, phishing, controlling, firewall, press relations, output, optoelektronika, deoxyribonukleový, dekódovat, databáze, dezinformace, diskrece, diskrétnost, diskrétní, brief, bit, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akomodace, akrostich, bibliografie, bajt, entropie, explorace, komunikace, kognitivní, kódovat, kybernetika, médium, multimédium, multimediální, insider, informátor, genofor, fleš, fabrikovat, heuristika, holografie, informatika, image, explicitní paměť, double bind, vizuální myšlení, piktogen, vizuální logogen, Ibrahím inb Jakúb, mentální stres, non-volatilní paměť, volatilní paměť, auditivní logogen, vizuální gramotnost, TGA, mentální mapa, komunikační manévry, loci communes, PET zkr., nonverbální (vizuální) negramotnost, psychogenní algie, gender schema, loci metoda, krátkodobá paměť, Human Resource Information System, obsahová analýza, Reading and Writing for Critical Thinking, genogram, RNA, genomika, metoda etnografie, autoanamnéza, narativní interview, intelektuální kapitál, metoda loci, diseminace informací, rekapitulační otázky, infotainment, žákovské portfolio, recency effect, primacy effect, komunikační kanál, Korsakovův syndrom, zpětná aferentace, kódování, středně těžká demence, recipovat, těžká demence, telereceptor, biologický materiál, sine ira et studio (lat.), kognitivní dovednosti, informační opora, efekt novosti, předsudek, horizontální komunikace, percepční obrana, prenatální anamnéza, edukační hodnotová orientace, kontextové atributy, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, manipulativní chování, exteroreceptory, epercepce, informetrie, komunikace auditivní, konotativní význam, pro foro externo (lat.), geodata, informační exploze, epizodická paměť, implicitní paměť, indoktrinace, konvergentní myšlení, ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Informace - Historie. Teorie. Záplava -- autor: Gleick James
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Příručka včelaře -- autor: Flottum Kim

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz