Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

auditivní styl učení, mem, Delfská metoda, vizuální styl učení, naivní realismus, autocenzura, účelové prezentace, dekognitivizace, subkortikální komunikace, elicitace, field independent, strategie rostoucí perly, strategie osekávání, somatosenzorická oblast mozkové kůry, obrepce, hypersaturace, akrostich, business intelligence (zkratka BI), akusmatik, teorie informace, kryptoanalýza, Q-data v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, sluchová dyslexie, netholismus, informativní výuka, nibble, radiostanice, negativistický, cognitive support (angl.), deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, podcast, elicitování, appraisal information (angl.), syndikace online, pedagogická komunikace, psychoedukace, konektivismus, ARES, reporting (angl.), genová exprese, coming out (of the closet), word of mouth, metoda Colective Notebook, sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, cytoskelet, pseudokomunikace, Selective Dissemination of Information, Information Dissemination, information searching behavior, preliterární svět, projektová fiše, additional information (angl.), information identifying the qualification (angl.), kognitivní deficit, amnézie anterográdní, amnestický syndrom, duální kódování, pedagogický konstruktivismus, latentní učení, Ribotovo pravidlo, rodokmen, Sociální inženýrství, mentální mapy, kompetence k učení, bulvární média, personalizovaná medicina, skimming (angl.), filadelfský chromozom, afázie transkortikální senzorická (echolalická, metoda patrontašky, komunikace adaptivní, Crossroads, informační stres, expresivní komunikace, family genogram (angl.), převáděč, media (angl.), výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, závady a poruchy paměti, telehealth, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, charakter a jeho utváření, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, práce a její motivace, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost a její poznávání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, infografika, informační embargo, Information is not knowledge (angl.), personální psychický filtr, strategie noetické triangulace, mentální filtrace, kompatibilní sociální komunikace, messenger, inquire (angl.), repozitář, sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, kognitivní nastavení, kleptografie, , hestická komunikace, rizom, confirmation bias (angl.), anchoring effect (angl.), psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, ZG zkratka ve zdravotnictví, komunikace vertikální, senior point (angl.), efekt ukotvení v psychologii, data mining /dejta majnyn/, sharenting, demence ve třetím stadiu, via internet, information seeking behavior (angl.), recipientní pozitivní komunikace, videotex, transpirace, transgenoze, videotext, phishing, firewall, press relations, controlling, transfer, televize, telegrafie, statistika, skener, telekomunikace, telematika, teletext, telestezie, telepatie, deskriptor, torrent, předsudek, efekt novosti, sine ira et studio (lat.), percepční obrana, horizontální komunikace, zpětná aferentace, telereceptor, biologický materiál, kognitivní dovednosti, informační opora, komunikátor, netsurfer, spyware, mediální gramotnost, esencionalismus v pedagogice, double bind, explicitní paměť, rekontextualizace, shannon, revue, dezinformace, deoxyribonukleový, dekódovat, diskrece, diskrétní, fabrikovat, explorace, diskrétnost, databáze, brief, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akomodace, akrostich, bit, bibliografie, bajt, fleš, genofor, output, optoelektronika, multimédium, plazmid, polyarchie, rešerše, redundance, redakce, multimediální, médium, informatika, holografie, heuristika, informátor, insider, kybernetika, komunikace, kognitivní, Korsakovův syndrom, komunikační kanál, obsahová analýza, metoda etnografie, autoanamnéza, Human Resource Information System, krátkodobá paměť, RNA, genomika, genogram, infotainment, žákovské portfolio, loci metoda, gender schema, non-volatilní paměť, metoda loci, intelektuální kapitál, rekapitulační otázky, diseminace informací, narativní interview, infosféra, princip hologramu, novelty seeking (angl.), polysémantický, kariérní poradenství, recipient informace, efekt expektace při percepci, Euroguidance, self report (angl.), efekt primárnosti percepce, mind mapping (angl.), Office of War Information (angl.), Brocův index, intergenerační dialog, informační smog, operacionalismus, vizuální paměť, nedeklarativní paměť, scanning (angl.), auditivní paměť, volatilní paměť, mentální stres, indoktrinace, konvergentní myšlení, implicitní paměť, konotativní význam, komunikace auditivní, kontextové atributy, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, epizodická paměť, pro foro externo (lat.), těžká demence, středně těžká demence, kódování, recipovat, prenatální anamnéza, geodata, informační exploze, edukační hodnotová orientace, manipulativní chování, exteroreceptory, vizuální gramotnost, nonverbální (vizuální) negramotnost, psychogenní algie, auditivní logogen, vizuální logogen, Ibrahím inb Jakúb, vizuální myšlení, piktogen, PET zkr., loci communes, primacy effect, epercepce, informetrie, recency effect, komunikační manévry, TGA, mentální mapa, ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Informace -- autor: Gleick James
Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa -- autor: Černý Michal

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz