Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Delfská metoda, subkortikální komunikace, elicitace, mem, auditivní styl učení, dekognitivizace, naivní realismus, vizuální styl učení, hypersaturace, akrostich, strategie osekávání, psychoedukace, konektivismus, strategie rostoucí perly, field independent, business intelligence (zkratka BI), obrepce, somatosenzorická oblast mozkové kůry, účelové prezentace, autocenzura, konstruktivismus v pedagogice, negativistický, cognitive support (angl.), Q-data v psychologii, kryptoanalýza, radiostanice, netholismus, sluchová dyslexie, appraisal information (angl.), syndikace online, centrální koherence, teorie informace, akusmatik, reciproční centrální koherence, deficitni reciproční centrální koherence, pedagogická komunikace, elicitování, podcast, Sociální inženýrství, mentální mapy, reporting (angl.), genová exprese, cytoskelet, ARES, coming out (of the closet), sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, word of mouth, pseudokomunikace, additional information (angl.), Information Dissemination, information searching behavior, information seeking behavior (angl.), Selective Dissemination of Information, preliterární svět, information identifying the qualification (angl.), kognitivní deficit, projektová fiše, metoda Colective Notebook, amnézie anterográdní, latentní učení, bulvární média, personalizovaná medicina, pedagogický konstruktivismus, duální kódování, kompetence k učení, rodokmen, Ribotovo pravidlo, Crossroads, informační stres, filadelfský chromozom, afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, skimming (angl.), metoda patrontašky, expresivní komunikace, komunikace adaptivní, nibble, informativní výuka, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchova tvořivosti, media (angl.), charakter a jeho utváření, telehealth, závady a poruchy paměti, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, biologické formativní vlivy, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, normy chování pro sociální komunikaci, práce a její motivace, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Extrapunitivní a agresivní osobnost, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, osobnost a její poznávání, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, škola a její formativní vlivy, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Information is not knowledge (angl.), inquire (angl.), repozitář, informační embargo, infografika, messenger, strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, , hestická komunikace, Broadbent Donald Eric, převáděč, family genogram (angl.), teorie filtru pozornosti, sociální odkazování, rizom, kleptografie, kognitivní nastavení, kompatibilní sociální komunikace, mentální filtrace, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, ZG zkratka ve zdravotnictví, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do kognitivní psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, demence ve třetím stadiu, via internet, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), confirmation bias (angl.), senior point (angl.), komunikace vertikální, sharenting, data mining /dejta majnyn/, recipientní pozitivní komunikace, Euroguidance, transpirace, transgenoze, transfer, videotex, videotext, press relations, controlling, phishing, televize, teletext, statistika, skener, shannon, telegrafie, telekomunikace, telestezie, telepatie, telematika, firewall, deskriptor, efekt novosti, sine ira et studio (lat.), kognitivní dovednosti, předsudek, percepční obrana, telereceptor, biologický materiál, horizontální komunikace, informační opora, double bind, netsurfer, spyware, torrent, komunikátor, mediální gramotnost, explicitní paměť, rekontextualizace, esencionalismus v pedagogice, revue, rešerše, dezinformace, deoxyribonukleový, dekódovat, diskrece, diskrétní, fabrikovat, explorace, diskrétnost, databáze, brief, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akomodace, akrostich, bit, bibliografie, bajt, fleš, genofor, optoelektronika, multimédium, multimediální, output, plazmid, redundance, redakce, polyarchie, médium, kybernetika, informatika, holografie, heuristika, informátor, insider, komunikace, kognitivní, zpětná aferentace, Korsakovův syndrom, metoda etnografie, autoanamnéza, infotainment, obsahová analýza, Human Resource Information System, genomika, genogram, krátkodobá paměť, žákovské portfolio, rekapitulační otázky, gender schema, non-volatilní paměť, volatilní paměť, loci metoda, metoda loci, diseminace informací, narativní interview, intelektuální kapitál, RNA, infosféra, polysémantický, kariérní poradenství, mind mapping (angl.), novelty seeking (angl.), recipient informace, self report (angl.), efekt primárnosti percepce, efekt expektace při percepci, Office of War Information (angl.), nedeklarativní paměť, intergenerační dialog, informační smog, princip hologramu, Brocův index, operacionalismus, scanning (angl.), auditivní paměť, vizuální paměť, mentální stres, Ibrahím inb Jakúb, konvergentní myšlení, implicitní paměť, epizodická paměť, indoktrinace, konotativní význam, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, pro foro externo (lat.), geodata, středně těžká demence, kódování, komunikační kanál, těžká demence, recipovat, informační exploze, edukační hodnotová orientace, prenatální anamnéza, kontextové atributy, manipulativní chování, nonverbální (vizuální) negramotnost, psychogenní algie, PET zkr., vizuální gramotnost, auditivní logogen, vizuální myšlení, piktogen, vizuální logogen, loci communes, TGA, epercepce, informetrie, exteroreceptory, primacy effect, recency effect, mentální mapa, komunikační manévry, ad informandumKnihy

Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Informace -- autor: Gleick James
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa -- autor: Černý Michal

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz