Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

metoda patrontašky, skimming (angl.), filadelfský chromozom, komunikace adaptivní, expresivní komunikace, Crossroads, informační stres, afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, claim, word of mouth, ARES, cyberchondria, sekundární analýza dokumentů, amnézie anterográdní, metoda Colective Notebook, personalizovaná medicina, bulvární média, psychoedukace, konektivismus, Pretexting, strategie osekávání, strategie rostoucí perly, somatosenzorická oblast mozkové kůry, field independent, Sociální inženýrství, Neisser Ulric, duální kódování, pedagogický konstruktivismus, latentní učení, Ribotovo pravidlo, rodokmen, mentální mapy, kompetence k učení, reporting (angl.), genová exprese, mind mapping (angl.), HEICS zkr., Office of War Information (angl.), kariérní poradenství, polysémantický, recipient informace, novelty seeking (angl.), nedeklarativní paměť, scanning (angl.), intergenerační dialog, informační smog, princip hologramu, Brocův index, operacionalismus, auditivní paměť, vizuální paměť, efekt expektace při percepci, efekt primárnosti percepce, morfizmus, kognitivní deficit, projektová fiše, information identifying the qualification (angl.), additional information (angl.), cytoskelet, pseudokomunikace, preliterární svět, Selective Dissemination of Information, Euroguidance, self report (angl.), geomatika, recipientní pozitivní komunikace, information seeking behavior (angl.), Information Dissemination, information searching behavior, obrepce, business intelligence (zkratka BI), sociální atitudy, kognitivní nastavení, sociální odkazování, kleptografie, rizom, , hestická komunikace, teorie filtru pozornosti, fáze sociální komunikace, vnímání, imagination (angl.), family genogram (angl.), kognitivní a učební strategie, převáděč, Broadbent Donald Eric, interview podobný dramatu, repozitář, inquire (angl.), anchoring effect (angl.), confirmation bias (angl.), mentální filtrace, efekt ukotvení v psychologii, senior point (angl.), data mining /dejta majnyn/, komunikace vertikální, kompatibilní sociální komunikace, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, infografika, informační embargo, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, personální psychický filtr, strategie noetické triangulace, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, messenger, informativní výuka, nibble, účelové prezentace, dekognitivizace, naivní realismus, autocenzura, akusmatik, trychtýřové kladení otázek, teorie informace, vizuální styl učení, auditivní styl učení, elicitace, hypersaturace, akrostich, Paivio Allan, subkortikální komunikace, mem, Delfská metoda, centrální koherence, reciproční centrální koherence, Q-data v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, Projekt RWCT v edukaci, kryptoanalýza, sluchová dyslexie, radiostanice, netholismus, negativistický, cognitive support (angl.), elicitování, podcast, deficitni reciproční centrální koherence, pedagogická komunikace, Kondylomata, appraisal information (angl.), syndikace online, infosféra, RNA, telematika, telekomunikace, telegrafie, telepatie, telestezie, televize, teletext, statistika, skener, redakce, polyarchie, plazmid, redundance, rešerše, shannon, revue, transfer, transgenoze, netsurfer, spyware, torrent, komunikátor, mediální gramotnost, rekontextualizace, esencionalismus v pedagogice, deskriptor, cytokiny, videotext, videotex, transpirace, phishing, controlling, firewall, press relations, output, optoelektronika, deoxyribonukleový, dekódovat, databáze, dezinformace, diskrece, diskrétnost, diskrétní, brief, bit, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akomodace, akrostich, bibliografie, bajt, entropie, explorace, komunikace, kognitivní, kódovat, kybernetika, médium, multimédium, multimediální, insider, informátor, genofor, fleš, fabrikovat, heuristika, holografie, informatika, image, explicitní paměť, double bind, piktogen, vizuální logogen, auditivní logogen, vizuální myšlení, Ibrahím inb Jakúb, volatilní paměť, mentální stres, vizuální gramotnost, nonverbální (vizuální) negramotnost, mentální mapa, komunikační manévry, recency effect, TGA, loci communes, psychogenní algie, PET zkr., non-volatilní paměť, gender schema, Human Resource Information System, obsahová analýza, metoda etnografie, krátkodobá paměť, Reading and Writing for Critical Thinking, genomika, genogram, autoanamnéza, infotainment, intelektuální kapitál, metoda loci, loci metoda, narativní interview, diseminace informací, žákovské portfolio, rekapitulační otázky, primacy effect, epercepce, komunikační kanál, Korsakovův syndrom, zpětná aferentace, kódování, středně těžká demence, recipovat, těžká demence, telereceptor, biologický materiál, sine ira et studio (lat.), kognitivní dovednosti, informační opora, efekt novosti, předsudek, horizontální komunikace, percepční obrana, prenatální anamnéza, edukační hodnotová orientace, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, kontextové atributy, manipulativní chování, informetrie, exteroreceptory, konotativní význam, indoktrinace, geodata, informační exploze, pro foro externo (lat.), epizodická paměť, konvergentní myšlení, implicitní paměť, ad informandumKnihy

Informace - Historie. Teorie. Záplava -- autor: Gleick James
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Příručka včelaře -- autor: Flottum Kim
Sociální služby I.

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz