Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Q-data v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, Projekt RWCT v edukaci, negativistický, kryptoanalýza, sluchová dyslexie, informativní výuka, nibble, radiostanice, netholismus, cognitive support (angl.), appraisal information (angl.), reciproční centrální koherence, centrální koherence, trychtýřové kladení otázek, teorie informace, deficitni reciproční centrální koherence, podcast, syndikace online, Kondylomata, pedagogická komunikace, elicitování, family genogram (angl.), imagination (angl.), repozitář, , hestická komunikace, rizom, inquire (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, infografika, informační embargo, kleptografie, sociální atitudy, interview podobný dramatu, převáděč, kognitivní a učební strategie, vnímání, Broadbent Donald Eric, fáze sociální komunikace, kognitivní nastavení, sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, akusmatik, autocenzura, latentní učení, bulvární média, personalizovaná medicina, Crossroads, pedagogický konstruktivismus, duální kódování, mentální mapy, kompetence k učení, rodokmen, Ribotovo pravidlo, informační stres, expresivní komunikace, amnestický syndrom, amnézie anterográdní, metoda Colective Notebook, sekundární analýza dokumentů, afázie transkortikální senzorická (echolalická, filadelfský chromozom, komunikace adaptivní, metoda patrontašky, skimming (angl.), Neisser Ulric, Sociální inženýrství, Delfská metoda, subkortikální komunikace, Paivio Allan, elicitace, mem, auditivní styl učení, účelové prezentace, dekognitivizace, naivní realismus, vizuální styl učení, hypersaturace, akrostich, strategie osekávání, psychoedukace, konektivismus, Pretexting, strategie rostoucí perly, field independent, business intelligence (zkratka BI), obrepce, somatosenzorická oblast mozkové kůry, messenger, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, psychosomatická tenze u dětí, Tělesné, komunikace sociální, didaktické testy, únava a vyčerpání, únava, adaptace člověka v náročných situacích, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, normální prenatální vývoj a porod, normální kojenec, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, sebevýchova, hodnocení a klasifikace ve škole, persona a její poznávání, výsledky učení (vědomosti, demence ve třetím stadiu, demence v druhém stadiu, kojenecké období vývoje, vývojové období batolete, selektivnost testu, stáří jako vývojová etapa, pubertální stadium vývoje, mladší školní věk (prepuberta), via internet, etika a mravní výchova, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, školní vysvědčení, poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, vzdělávací potíže, typy adaptace člověka, prokreativní antikreativní podmínky, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, vědomosti, longevita, duševno, deficit spánku a odpočinku, represe jako přizpůsobovací operace, memoria a její typy, sharenting, kreativita (tvořivost), myšlení (kogitace), memoria (paměť) a její poruchy, evaluace dětí v mateřských školách, Jirásek Jaroslav, confirmation bias (angl.), mentální filtrace, kompatibilní sociální komunikace, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, anchoring effect (angl.), efekt ukotvení v psychologii, data mining /dejta majnyn/, komunikace vertikální, senior point (angl.), Motives (angl.), motivation (angl.), handicapované děti, autokognice a self-management, batole (toddler), prepubescence, psychometrika, interview (rozhovor), konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, dospívání, sebevzdělávání, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, charakteristika dětí, memory (angl.), seniorita normální a abnormální, efektivní styly učení a vyučování, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, talent a tvořivost dětí i dospělých, cyberchondria, claim, firewall, press relations, controlling, phishing, cytokiny, deskriptor, komunikátor, netsurfer, spyware, torrent, videotext, videotex, telestezie, telepatie, telematika, telekomunikace, teletext, televize, transpirace, transgenoze, transfer, mediální gramotnost, esencionalismus v pedagogice, komunikační kanál, Korsakovův syndrom, zpětná aferentace, telereceptor, kódování, středně těžká demence, edukační hodnotová orientace, prenatální anamnéza, recipovat, těžká demence, biologický materiál, horizontální komunikace, informační opora, double bind, explicitní paměť, rekontextualizace, kognitivní dovednosti, sine ira et studio (lat.), percepční obrana, předsudek, efekt novosti, telegrafie, statistika, diskrétní, diskrece, dezinformace, deoxyribonukleový, diskrétnost, entropie, genofor, fleš, fabrikovat, explorace, dekódovat, databáze, akomodace, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akrostich, bajt, brief, bit, bibliografie, heuristika, holografie, polyarchie, plazmid, output, optoelektronika, redakce, redundance, skener, shannon, revue, rešerše, multimédium, multimediální, insider, informátor, informatika, image, kódovat, kognitivní, médium, kybernetika, komunikace, informační exploze, geodata, Office of War Information (angl.), nedeklarativní paměť, scanning (angl.), auditivní paměť, HEICS zkr., mind mapping (angl.), recipient informace, novelty seeking (angl.), polysémantický, kariérní poradenství, vizuální paměť, operacionalismus, RNA, genomika, genogram, Reading and Writing for Critical Thinking, infosféra, princip hologramu, Brocův index, intergenerační dialog, informační smog, efekt expektace při percepci, efekt primárnosti percepce, pseudokomunikace, additional information (angl.), information identifying the qualification (angl.), morfizmus, cytoskelet, genová exprese, word of mouth, coming out (of the closet), ARES, reporting (angl.), kognitivní deficit, projektová fiše, recipientní pozitivní komunikace, Euroguidance, self report (angl.), geomatika, information seeking behavior (angl.), information searching behavior, preliterární svět, Selective Dissemination of Information, Information Dissemination, krátkodobá paměť, Human Resource Information System, primacy effect, epercepce, informetrie, exteroreceptory, recency effect, komunikační manévry, PET zkr., loci communes, TGA, mentální mapa, manipulativní chování, kontextové atributy, konvergentní myšlení, implicitní paměť, epizodická paměť, pro foro externo (lat.), indoktrinace, konotativní význam, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, psychogenní algie, nonverbální (vizuální) negramotnost, diseminace informací, narativní interview, intelektuální kapitál, metoda loci, rekapitulační otázky, žákovské portfolio, obsahová analýza, metoda etnografie, autoanamnéza, infotainment, loci metoda, gender schema, piktogen, vizuální logogen, auditivní logogen, vizuální gramotnost, vizuální myšlení, Ibrahím inb Jakúb, non-volatilní paměť, volatilní paměť, mentální stres, ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Informace - Historie. Teorie. Záplava -- autor: Gleick James
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Příručka včelaře -- autor: Flottum Kim

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz