Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

amnestický syndrom, amnézie anterográdní, metoda Colective Notebook, afázie transkortikální senzorická (echolalická, filadelfský chromozom, metoda patrontašky, skimming (angl.), sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, genová exprese, cytoskelet, reporting (angl.), ARES, word of mouth, coming out (of the closet), komunikace adaptivní, expresivní komunikace, mentální mapy, kompetence k učení, rodokmen, Sociální inženýrství, konektivismus, strategie osekávání, psychoedukace, Ribotovo pravidlo, duální kódování, Crossroads, informační stres, personalizovaná medicina, bulvární média, pedagogický konstruktivismus, latentní učení, pseudokomunikace, additional information (angl.), auditivní paměť, vizuální paměť, operacionalismus, scanning (angl.), nedeklarativní paměť, mind mapping (angl.), Office of War Information (angl.), Brocův index, intergenerační dialog, genomika, genogram, RNA, infosféra, informační smog, princip hologramu, kariérní poradenství, polysémantický, Selective Dissemination of Information, Information Dissemination, information searching behavior, preliterární svět, projektová fiše, information identifying the qualification (angl.), kognitivní deficit, information seeking behavior (angl.), recipientní pozitivní komunikace, recipient informace, novelty seeking (angl.), efekt expektace při percepci, efekt primárnosti percepce, Euroguidance, self report (angl.), strategie rostoucí perly, field independent, hestická komunikace, rizom, kleptografie, , repozitář, Information is not knowledge (angl.), inquire (angl.), kognitivní nastavení, sociální odkazování, informativní výuka, nibble, family genogram (angl.), převáděč, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, informační embargo, infografika, data mining /dejta majnyn/, komunikace vertikální, senior point (angl.), sharenting, via internet, ZG zkratka ve zdravotnictví, demence ve třetím stadiu, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, messenger, kompatibilní sociální komunikace, confirmation bias (angl.), mentální filtrace, radiostanice, netholismus, vizuální styl učení, auditivní styl učení, mem, naivní realismus, dekognitivizace, autocenzura, účelové prezentace, Delfská metoda, subkortikální komunikace, obrepce, somatosenzorická oblast mozkové kůry, business intelligence (zkratka BI), akrostich, elicitace, hypersaturace, akusmatik, teorie informace, negativistický, cognitive support (angl.), konstruktivismus v pedagogice, Q-data v psychologii, sluchová dyslexie, kryptoanalýza, appraisal information (angl.), syndikace online, reciproční centrální koherence, centrální koherence, deficitni reciproční centrální koherence, podcast, pedagogická komunikace, elicitování, krátkodobá paměť, Human Resource Information System, telekomunikace, telegrafie, statistika, telematika, telepatie, teletext, telestezie, skener, shannon, polyarchie, plazmid, redakce, redundance, revue, rešerše, televize, transfer, spyware, torrent, deskriptor, netsurfer, komunikátor, esencionalismus v pedagogice, mediální gramotnost, firewall, press relations, transpirace, transgenoze, videotex, videotext, controlling, phishing, output, optoelektronika, dekódovat, databáze, brief, deoxyribonukleový, dezinformace, diskrétní, diskrece, bit, bibliografie, aferentace, ad informandum medici, agnózie, akomodace, bajt, akrostich, diskrétnost, explorace, komunikace, kognitivní, kybernetika, médium, multimédium, multimediální, insider, informátor, fleš, fabrikovat, genofor, heuristika, informatika, holografie, rekontextualizace, explicitní paměť, nonverbální (vizuální) negramotnost, psychogenní algie, PET zkr., vizuální gramotnost, auditivní logogen, piktogen, vizuální logogen, loci communes, TGA, epercepce, informetrie, primacy effect, recency effect, mentální mapa, komunikační manévry, vizuální myšlení, Ibrahím inb Jakúb, žákovské portfolio, rekapitulační otázky, diseminace informací, infotainment, autoanamnéza, obsahová analýza, metoda etnografie, narativní interview, intelektuální kapitál, volatilní paměť, mentální stres, non-volatilní paměť, gender schema, metoda loci, loci metoda, exteroreceptory, manipulativní chování, zpětná aferentace, telereceptor, biologický materiál, Korsakovův syndrom, komunikační kanál, středně těžká demence, kódování, horizontální komunikace, percepční obrana, informační opora, double bind, kognitivní dovednosti, sine ira et studio (lat.), předsudek, efekt novosti, těžká demence, recipovat, konotativní význam, indoktrinace, komunikace auditivní, inkongruentní komunikace, kontextové atributy, metakomunikační klíč, konvergentní myšlení, implicitní paměť, edukační hodnotová orientace, prenatální anamnéza, informační exploze, geodata, epizodická paměť, pro foro externo (lat.), ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Informace - Historie. Teorie. Záplava -- autor: Gleick James
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa -- autor: Černý Michal

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz