Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Paivio Allan, elicitace, hypersaturace, akrostich, subkortikální komunikace, Delfská metoda, vizuální styl učení, auditivní styl učení, mem, business intelligence (zkratka BI), obrepce, konektivismus, Pretexting, Sociální inženýrství, psychoedukace, strategie osekávání, somatosenzorická oblast mozkové kůry, field independent, strategie rostoucí perly, naivní realismus, dekognitivizace, appraisal information (angl.), syndikace online, Kondylomata, pedagogická komunikace, cognitive support (angl.), negativistický, Q-data v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, Projekt RWCT v edukaci, elicitování, podcast, akusmatik, autocenzura, účelové prezentace, teorie informace, trychtýřové kladení otázek, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, Neisser Ulric, mentální mapy, reporting (angl.), genová exprese, cytoskelet, pseudokomunikace, ARES, coming out (of the closet), cyberchondria, claim, word of mouth, additional information (angl.), information identifying the qualification (angl.), Information Dissemination, information searching behavior, information seeking behavior (angl.), Selective Dissemination of Information, preliterární svět, morfizmus, kognitivní deficit, projektová fiše, sekundární analýza dokumentů, metoda Colective Notebook, latentní učení, bulvární média, personalizovaná medicina, pedagogický konstruktivismus, duální kódování, kompetence k učení, rodokmen, Ribotovo pravidlo, Crossroads, informační stres, afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, amnézie anterográdní, filadelfský chromozom, skimming (angl.), expresivní komunikace, komunikace adaptivní, metoda patrontašky, kryptoanalýza, sluchová dyslexie, poradenská pedagogická psychologie, charakteristika dětí, memory (angl.), motivation (angl.), psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, Motives (angl.), sharenting, vědomosti, longevita, duševno, represe jako přizpůsobovací operace, memoria a její typy, kreativita (tvořivost), myšlení (kogitace), memoria (paměť) a její poruchy, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, schopnosti a dovednosti, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, způsobilost pro školní docházku, normální kojenec, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, normální prenatální vývoj a porod, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, prepubescence, dospívání, sebevzdělávání, batole (toddler), autokognice a self-management, interview (rozhovor), psychometrika v praxi, handicapované děti, deficit spánku a odpočinku, evaluace dětí v mateřských školách, sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, fáze sociální komunikace, Broadbent Donald Eric, kognitivní nastavení, sociální atitudy, hestická komunikace, rizom, kleptografie, interview podobný dramatu, převáděč, nibble, radiostanice, netholismus, informativní výuka, family genogram (angl.), kognitivní a učební strategie, vnímání, imagination (angl.), , repozitář, anchoring effect (angl.), confirmation bias (angl.), mentální filtrace, efekt ukotvení v psychologii, senior point (angl.), Jirásek Jaroslav, data mining /dejta majnyn/, komunikace vertikální, kompatibilní sociální komunikace, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, informační embargo, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, inquire (angl.), infografika, personální psychický filtr, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, messenger, strategie noetické triangulace, recipientní pozitivní komunikace, Euroguidance, transpirace, transgenoze, transfer, televize, videotex, videotext, press relations, controlling, phishing, teletext, telestezie, skener, shannon, revue, statistika, telegrafie, telepatie, telematika, telekomunikace, firewall, cytokiny, efekt novosti, sine ira et studio (lat.), kognitivní dovednosti, informační opora, předsudek, percepční obrana, telereceptor, biologický materiál, horizontální komunikace, double bind, explicitní paměť, spyware, torrent, deskriptor, netsurfer, komunikátor, rekontextualizace, esencionalismus v pedagogice, mediální gramotnost, rešerše, redundance, diskrece, dezinformace, deoxyribonukleový, dekódovat, diskrétní, diskrétnost, fabrikovat, explorace, entropie, databáze, brief, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akomodace, akrostich, bit, bibliografie, bajt, fleš, genofor, multimédium, multimediální, médium, optoelektronika, output, redakce, polyarchie, plazmid, kybernetika, komunikace, image, holografie, heuristika, informatika, informátor, kognitivní, kódovat, insider, zpětná aferentace, Korsakovův syndrom, krátkodobá paměť, Human Resource Information System, obsahová analýza, metoda etnografie, Reading and Writing for Critical Thinking, genogram, infosféra, RNA, genomika, autoanamnéza, infotainment, metoda loci, loci metoda, gender schema, intelektuální kapitál, narativní interview, žákovské portfolio, rekapitulační otázky, diseminace informací, princip hologramu, informační smog, novelty seeking (angl.), polysémantický, kariérní poradenství, recipient informace, efekt expektace při percepci, self report (angl.), geomatika, efekt primárnosti percepce, mind mapping (angl.), HEICS zkr., operacionalismus, Brocův index, intergenerační dialog, vizuální paměť, auditivní paměť, Office of War Information (angl.), nedeklarativní paměť, scanning (angl.), non-volatilní paměť, volatilní paměť, indoktrinace, konvergentní myšlení, implicitní paměť, epizodická paměť, konotativní význam, komunikace auditivní, kontextové atributy, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, pro foro externo (lat.), geodata, středně těžká demence, kódování, komunikační kanál, těžká demence, recipovat, informační exploze, edukační hodnotová orientace, prenatální anamnéza, manipulativní chování, exteroreceptory, auditivní logogen, vizuální gramotnost, nonverbální (vizuální) negramotnost, vizuální logogen, piktogen, mentální stres, Ibrahím inb Jakúb, vizuální myšlení, psychogenní algie, PET zkr., primacy effect, epercepce, informetrie, recency effect, komunikační manévry, loci communes, TGA, mentální mapa, ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Informace - Historie. Teorie. Záplava -- autor: Gleick James
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Idiopatická plicní fibróza -- autor: Šterclová Martina

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz