Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

appraisal information (angl.), syndikace online, Kondylomata, pedagogická komunikace, cognitive support (angl.), negativistický, kryptoanalýza, Q-data v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, Projekt RWCT v edukaci, elicitování, podcast, akusmatik, autocenzura, účelové prezentace, dekognitivizace, teorie informace, trychtýřové kladení otázek, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, sluchová dyslexie, netholismus, sociální atitudy, kognitivní nastavení, sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, kleptografie, rizom, inquire (angl.), repozitář, , hestická komunikace, fáze sociální komunikace, Broadbent Donald Eric, family genogram (angl.), informativní výuka, nibble, radiostanice, imagination (angl.), vnímání, interview podobný dramatu, převáděč, kognitivní a učební strategie, naivní realismus, vizuální styl učení, Crossroads, informační stres, expresivní komunikace, komunikace adaptivní, personalizovaná medicina, bulvární média, Ribotovo pravidlo, duální kódování, pedagogický konstruktivismus, latentní učení, metoda patrontašky, skimming (angl.), sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, claim, word of mouth, metoda Colective Notebook, amnézie anterográdní, filadelfský chromozom, afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, rodokmen, kompetence k učení, elicitace, hypersaturace, akrostich, business intelligence (zkratka BI), Paivio Allan, subkortikální komunikace, auditivní styl učení, mem, Delfská metoda, obrepce, somatosenzorická oblast mozkové kůry, Pretexting, Sociální inženýrství, Neisser Ulric, mentální mapy, konektivismus, psychoedukace, field independent, strategie rostoucí perly, strategie osekávání, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, informační embargo, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, prenatální vývoj a porod, stresy a psychická traumata na školách., paměť člověka, temperament a jeho poznávání, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), konfliktové situace, schopnosti a dovednosti, normální prenatální vývoj a porod, normální kojenec, způsobilost pro školní docházku, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, typy adaptace člověka, prokreativní antikreativní podmínky, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, výsledky učení (vědomosti, demence ve třetím stadiu, demence v druhém stadiu, via internet, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), únava a vyčerpání, únava, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace sociální, didaktické testy, sebevýchova, zkoušení (examinace) ve školách, školní vysvědčení, hodnocení a klasifikace ve škole, psychometrika v praxi, handicapované děti, Jirásek Jaroslav, data mining /dejta majnyn/, komunikace vertikální, senior point (angl.), evaluace dětí v mateřských školách, deficit spánku a odpočinku, represe jako přizpůsobovací operace, vědomosti, longevita, duševno, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), messenger, strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, infografika, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, confirmation bias (angl.), mentální filtrace, kompatibilní sociální komunikace, memoria a její typy, memoria (paměť) a její poruchy, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, sebevzdělávání, dospívání, autokognice a self-management, batole (toddler), prepubescence, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, Motives (angl.), sharenting, kreativita (tvořivost), myšlení (kogitace), motivation (angl.), memory (angl.), psychologické poradenství na vysokých školách, poradenská pedagogická psychologie, charakteristika dětí, coming out (of the closet), ARES, press relations, controlling, phishing, videotext, firewall, cytokiny, netsurfer, spyware, torrent, deskriptor, videotex, transpirace, telepatie, telematika, telekomunikace, telegrafie, telestezie, teletext, transgenoze, transfer, televize, komunikátor, mediální gramotnost, Korsakovův syndrom, zpětná aferentace, telereceptor, biologický materiál, komunikační kanál, kódování, prenatální anamnéza, recipovat, těžká demence, středně těžká demence, horizontální komunikace, percepční obrana, double bind, explicitní paměť, rekontextualizace, esencionalismus v pedagogice, informační opora, kognitivní dovednosti, předsudek, efekt novosti, sine ira et studio (lat.), statistika, skener, diskrétní, diskrece, dezinformace, deoxyribonukleový, diskrétnost, entropie, genofor, fleš, fabrikovat, explorace, dekódovat, databáze, akomodace, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akrostich, bajt, brief, bit, bibliografie, heuristika, holografie, polyarchie, plazmid, output, optoelektronika, redakce, redundance, shannon, revue, rešerše, multimédium, multimediální, insider, informátor, informatika, image, kódovat, kognitivní, médium, kybernetika, komunikace, edukační hodnotová orientace, informační exploze, scanning (angl.), auditivní paměť, vizuální paměť, operacionalismus, nedeklarativní paměť, Office of War Information (angl.), polysémantický, kariérní poradenství, mind mapping (angl.), HEICS zkr., Brocův index, intergenerační dialog, genogram, Reading and Writing for Critical Thinking, krátkodobá paměť, Human Resource Information System, genomika, RNA, informační smog, princip hologramu, infosféra, novelty seeking (angl.), recipient informace, information identifying the qualification (angl.), morfizmus, kognitivní deficit, projektová fiše, additional information (angl.), pseudokomunikace, reporting (angl.), genová exprese, cytoskelet, preliterární svět, Selective Dissemination of Information, self report (angl.), geomatika, efekt primárnosti percepce, efekt expektace při percepci, Euroguidance, recipientní pozitivní komunikace, Information Dissemination, information searching behavior, information seeking behavior (angl.), obsahová analýza, metoda etnografie, epercepce, informetrie, exteroreceptory, manipulativní chování, primacy effect, recency effect, loci communes, TGA, mentální mapa, komunikační manévry, kontextové atributy, metakomunikační klíč, implicitní paměť, epizodická paměť, pro foro externo (lat.), geodata, konvergentní myšlení, indoktrinace, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, konotativní význam, PET zkr., psychogenní algie, narativní interview, intelektuální kapitál, metoda loci, loci metoda, diseminace informací, rekapitulační otázky, autoanamnéza, infotainment, žákovské portfolio, gender schema, non-volatilní paměť, vizuální logogen, auditivní logogen, vizuální gramotnost, nonverbální (vizuální) negramotnost, piktogen, vizuální myšlení, volatilní paměť, mentální stres, Ibrahím inb Jakúb, ad informandumKnihy

Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Informace - Historie. Teorie. Záplava -- autor: Gleick James
Než (až) půjdete k lékaři -- autor: kol.
Idiopatická plicní fibróza -- autor: Šterclová Martina

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz