Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

skimming (angl.), filadelfský chromozom, afázie transkortikální senzorická (echolalická, metoda patrontašky, komunikace adaptivní, informační stres, expresivní komunikace, amnestický syndrom, amnézie anterográdní, word of mouth, ARES, reporting (angl.), claim, cyberchondria, metoda Colective Notebook, sekundární analýza dokumentů, Crossroads, personalizovaná medicina, konektivismus, Pretexting, Sociální inženýrství, psychoedukace, strategie osekávání, field independent, strategie rostoucí perly, Neisser Ulric, mentální mapy, pedagogický konstruktivismus, latentní učení, bulvární média, duální kódování, Ribotovo pravidlo, kompetence k učení, rodokmen, genová exprese, cytoskelet, HEICS zkr., Office of War Information (angl.), nedeklarativní paměť, mind mapping (angl.), kariérní poradenství, novelty seeking (angl.), polysémantický, scanning (angl.), auditivní paměť, informační smog, princip hologramu, infosféra, intergenerační dialog, Brocův index, vizuální paměť, operacionalismus, recipient informace, efekt expektace při percepci, kognitivní deficit, projektová fiše, preliterární svět, morfizmus, information identifying the qualification (angl.), pseudokomunikace, additional information (angl.), Selective Dissemination of Information, Information Dissemination, self report (angl.), geomatika, efekt primárnosti percepce, Euroguidance, recipientní pozitivní komunikace, information searching behavior, information seeking behavior (angl.), somatosenzorická oblast mozkové kůry, obrepce, sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, fáze sociální komunikace, kognitivní nastavení, sociální atitudy, rizom, kleptografie, Broadbent Donald Eric, interview podobný dramatu, family genogram (angl.), informativní výuka, nibble, imagination (angl.), vnímání, převáděč, kognitivní a učební strategie, hestická komunikace, , mentální filtrace, kompatibilní sociální komunikace, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, confirmation bias (angl.), anchoring effect (angl.), senior point (angl.), efekt ukotvení v psychologii, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, messenger, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, inquire (angl.), repozitář, informační embargo, infografika, strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, radiostanice, netholismus, dekognitivizace, naivní realismus, vizuální styl učení, účelové prezentace, autocenzura, teorie informace, akusmatik, auditivní styl učení, mem, hypersaturace, akrostich, business intelligence (zkratka BI), elicitace, Paivio Allan, Delfská metoda, subkortikální komunikace, trychtýřové kladení otázek, centrální koherence, Projekt RWCT v edukaci, negativistický, cognitive support (angl.), konstruktivismus v pedagogice, Q-data v psychologii, sluchová dyslexie, kryptoanalýza, appraisal information (angl.), syndikace online, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, podcast, elicitování, Kondylomata, pedagogická komunikace, RNA, genomika, telekomunikace, telegrafie, statistika, telematika, telepatie, teletext, telestezie, skener, shannon, polyarchie, plazmid, output, redakce, redundance, revue, rešerše, televize, transfer, spyware, torrent, deskriptor, netsurfer, komunikátor, esencionalismus v pedagogice, mediální gramotnost, cytokiny, firewall, videotex, transpirace, transgenoze, videotext, phishing, press relations, controlling, optoelektronika, multimédium, deoxyribonukleový, dekódovat, databáze, dezinformace, diskrece, diskrétnost, diskrétní, brief, bit, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akomodace, akrostich, bibliografie, bajt, entropie, explorace, kognitivní, kódovat, insider, komunikace, kybernetika, multimediální, médium, informátor, informatika, fleš, fabrikovat, genofor, heuristika, image, holografie, rekontextualizace, explicitní paměť, vizuální logogen, auditivní logogen, vizuální gramotnost, piktogen, vizuální myšlení, mentální stres, Ibrahím inb Jakúb, nonverbální (vizuální) negramotnost, psychogenní algie, komunikační manévry, recency effect, primacy effect, mentální mapa, TGA, PET zkr., loci communes, volatilní paměť, non-volatilní paměť, obsahová analýza, metoda etnografie, autoanamnéza, Human Resource Information System, krátkodobá paměť, genogram, Reading and Writing for Critical Thinking, infotainment, žákovské portfolio, metoda loci, loci metoda, gender schema, intelektuální kapitál, narativní interview, rekapitulační otázky, diseminace informací, epercepce, informetrie, Korsakovův syndrom, zpětná aferentace, telereceptor, komunikační kanál, kódování, těžká demence, středně těžká demence, biologický materiál, horizontální komunikace, kognitivní dovednosti, informační opora, double bind, sine ira et studio (lat.), efekt novosti, percepční obrana, předsudek, recipovat, prenatální anamnéza, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, konotativní význam, metakomunikační klíč, kontextové atributy, exteroreceptory, manipulativní chování, indoktrinace, konvergentní myšlení, informační exploze, edukační hodnotová orientace, geodata, pro foro externo (lat.), implicitní paměť, epizodická paměť, ad informandumKnihy

Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Člověk a příroda – Informace a komunikace -- autor: kolektiv autorů
Láska a informace -- autor: Churchillová Caryl
Příručka včelaře -- autor: Flottum Kim
Jak získávat informace z jemnohmotného světa -- autor: Svijaš Alexander

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz