Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

MI zkratka ve zdravotnictví, GMA zkratka v humanitních vědách, muscle intelligence (angl.), AI zkratka, Kohs, UI zkratka, emocionální inteligence jako konstrukt, new AI zkratka, Úvod do kognitivní psychologie, Edukace, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychologický marker, army alfa, Knox Howard Andrew, spatial intelligence (angl.), Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), MBD zkratka, WPPSI zkratka, slovní slepota, empatizující inteligence, Vídeňský maticový test (VMT), Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, montagnardi, quasi inteligence, IQ tester, pseudointeligence, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, Normální a zdravá osobnost, pozornost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, poruchy a závady jazyka, mravní výchova ve společnosti, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, profesní a studijní orientacei, charakter a jeho utváření, Thorndike Edward L., osobnost dítěte, soft competence (angl.), pozice a role ve skupinách, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy intelektu, VET zkratka v psychologii, sebevědomí snížené, sebevědomí normální, nadané a tvořivé osobnosti, testové metody v psychologii, emocionální inteligence, normalizovanost, IST zkratka, Generální faktor schopností, superior general intelligence (angl.), Domino test, T-S-I R. Amthauera, Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, Verbal-linguistic intelligence (angl.), Mathematical-Logical Intelligence (angl.), Artificial Intelligence (angl.), WAIS, theory of triarchic ontelligence, theory of multidimensionale intelligence, performační úlohy, Kohsovy kostky, stabilita inteligence, WISC, matematicko-logická inteligence, Multiple Inteligences Model, IQ, stupidita, Aspergerův syndrom (AS), memory kvocient, EQ zkratka, kognitivní schéma, SQ zkratka, kontaktovost, psychická atraktivita, Visual-Spatial Intelligence, Bodily-Kinesthetic Intelligence, test EQ, test IQ, machiavelistická inteligence, sociální takt, emotional intelligence (angl.), linguistic intelligence (angl.), Binet-Simonova inteligenční škála, Test struktury intelektu R. Amthauera, mentální věk, Amthauer Rudolf, inteligenční kvocient, suportivní orientace osobnosti, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), Cattell, krystalizovaná inteligence, Existential Intelligence (angl.), Adaptiver Matrizentest, Natural Intelligence (angl.), Intrapersonal Intelligence (angl.), Musical Intelligence (angl.), Interpersonal Intelligence (angl.), vysoce funkční autismus, emoční inteligence, krystalická inteligence, crystallized intelligence (angl.), fluid intelligence (angl.), fluidní inteligence, highly intelligence (angl.), brain-drainKnihy

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů -- autor: Hammer Miloš
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? -- autor: Zelinka Ivan
Právo a umělá inteligence -- autor: Bohumil Štědroň, kolektiv
Vztahová inteligence -- autor: Gross Stefan F.
Život 3.0 -- autor: Tegmark Max

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuál a intelektuálka
následující slovo: » Inteligenční pásma podle IQ
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz