Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

osobnost v psychologii, potřeby, schopnosti intelektu, memory (angl.), personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, normality (angl.), role ve skupině, Motives (angl.), senzitivita s intropunitivitou, personalismus a charakterologie, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, sebevzdělávání, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, AI zkratka, kreativita (tvořivost), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, psychologie adolescence, ASD zkratka ve zdravotnictví, montagnardi, quasi inteligence, Vídeňský maticový test (VMT), IQ tester, pseudointeligence, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, UI zkratka, normalita statistická, duševno, Jirásek Jaroslav, Kohs, army alfa, Ravenův test inteligence, psychologický marker, postpubescence, dospívání, Tělesné, novověká psychologie a pedagogika, mládí, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, volba a výběr povolání a studia, školní vysvědčení, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, edukace hodnot, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, tvořivost (kreativita), poznávání psychiky a osobnosti, senzitivní osoby s intropunitivitou, infantilismus osobnostní a školní docházka, stresy a psychická traumata na školách., schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, normální kojenec, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, autokognice a self-management, psychometrika v praxi, dotazník (questionnaire), duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, závady a poruchy řeči, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, zdraví, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, empatizující inteligence, spatial intelligence (angl.), theory of triarchic ontelligence, theory of multidimensionale intelligence, WAIS, Artificial Intelligence (angl.), Klinefelterův syndrom, Turnerův syndrom, Generální faktor schopností, normalizovanost, IST zkratka, Verbal-linguistic intelligence (angl.), Mathematical-Logical Intelligence (angl.), Natural Intelligence (angl.), Existential Intelligence (angl.), Adaptiver Matrizentest, Intrapersonal Intelligence (angl.), Interpersonal Intelligence (angl.), Visual-Spatial Intelligence, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Musical Intelligence (angl.), superior general intelligence (angl.), T-S-I R. Amthauera, stabilita inteligence, WISC, Aspergerův syndrom (AS), psychometrika, matematicko-logická inteligence, IQ, stupidita, Multiple Inteligences Model, memory kvocient, psychická atraktivita, Ravenovy progresivní matrice, performační úlohy, Domino test, Kohsovy kostky, kognitivní schéma, kontaktovost, SQ zkratka, EQ zkratka, vysoce funkční autismus, emoční inteligence, Flynnův fenomen, emocionální inteligence, testové metody v psychologii, Amthauer Rudolf, mentální věk, normalita statistická, suportivní orientace osobnosti, inteligenční kvocient, WPPSI zkratka, slovní slepota, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Inteligenční pásma podle IQ, konstrukt, psychometrické metody, Knox Howard Andrew, halový efekt v psychologii, MBD zkratka, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), Simon Herbert Alexander (1916-2001), krystalizovaná inteligence, Cattell, emotional intelligence (angl.), crystallized intelligence (angl.), krystalická inteligence, highly intelligence (angl.), fluidní inteligence, fluid intelligence (angl.), linguistic intelligence (angl.), sociální takt, Binet Alfred (1857-1911), Test struktury intelektu R. Amthauera, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), Binet-Simonova inteligenční škála, Scheler Max (1874-1928), machiavelistická inteligence, test EQ, test IQ, brain-drainKnihy

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů -- autor: Hammer Miloš
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? -- autor: Zelinka Ivan
EGO versus EQ -- autor: Shirkani Jen
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj -- autor: Shapiro, Lawrence E.
Vztahová inteligence -- autor: Gross Stefan F.

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuálština
následující slovo: » Inteligenční pásma podle IQ
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz