Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

emocionální inteligence, testové metody v psychologii, Flynnův fenomen, Amthauer Rudolf, mentální věk, WPPSI zkratka, slovní slepota, Knox Howard Andrew, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), MBD zkratka, halový efekt v psychologii, inteligenční kvocient, suportivní orientace osobnosti, Scheler Max (1874-1928), Binet-Simonova inteligenční škála, test IQ, test EQ, machiavelistická inteligence, Binet Alfred (1857-1911), Test struktury intelektu R. Amthauera, normalita statistická, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), psychometrické metody, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Ravenův test inteligence, psychologický marker, army alfa, Stanford Binet Intelligence Scale, Golemanův EQ test, Kohs, Jirásek Jaroslav, kreativita (tvořivost), duševno, normalita statistická, UI zkratka, ASD zkratka ve zdravotnictví, psychologie adolescence, empatizující inteligence, spatial intelligence (angl.), konstrukt, Inteligenční pásma podle IQ, Vídeňský maticový test (VMT), IQ tester, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, montagnardi, quasi inteligence, pseudointeligence, sociální takt, linguistic intelligence (angl.), performační úlohy, Domino test, Ravenovy progresivní matrice, Kohsovy kostky, kognitivní schéma, T-S-I R. Amthauera, superior general intelligence (angl.), Turnerův syndrom, IST zkratka, normalizovanost, Generální faktor schopností, EQ zkratka, SQ zkratka, matematicko-logická inteligence, psychometrika, Multiple Inteligences Model, stupidita, IQ, stabilita inteligence, WISC, kontaktovost, psychická atraktivita, memory kvocient, Aspergerův syndrom (AS), Klinefelterův syndrom, theory of triarchic ontelligence, highly intelligence (angl.), fluidní inteligence, emoční inteligence, vysoce funkční autismus, Adaptiver Matrizentest, fluid intelligence (angl.), krystalická inteligence, emotional intelligence (angl.), Cattell, krystalizovaná inteligence, crystallized intelligence (angl.), Existential Intelligence (angl.), Natural Intelligence (angl.), Verbal-linguistic intelligence (angl.), Artificial Intelligence (angl.), WAIS, theory of multidimensionale intelligence, Mathematical-Logical Intelligence (angl.), Visual-Spatial Intelligence, Intrapersonal Intelligence (angl.), Interpersonal Intelligence (angl.), Musical Intelligence (angl.), Bodily-Kinesthetic Intelligence, brain-drainKnihy

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů -- autor: Hammer Miloš
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? -- autor: Zelinka Ivan
EGO versus EQ -- autor: Shirkani Jen
Vztahová inteligence -- autor: Gross Stefan F.
Politická inteligence lídrů -- autor: Reffo Gerry, Wark Valerie

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuálština
následující slovo: » Inteligenční pásma podle IQ
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz