Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

brain-drain, profesní a studijní orientacei, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, sebevědomí snížené, závady a poruchy intelektu, VET zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, sebeřízení, osobnost dítěte, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, Normální a zdravá osobnost, pozornost, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Thorndike Edward L., rodina a saturace potřeb, Úvod do experimentální psychologie, muscle intelligence (angl.), MI zkratka ve zdravotnictví, GMA zkratka v humanitních vědách, emocionální inteligence jako konstrukt, new AI zkratka, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do personalismu a charakterologie, soft competence (angl.), Úvod do kognitivní psychologie, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, pozice a role ve skupinách, Mládí a jeho vývoj, mravní výchova ve společnosti, UI zkratka, mravnost a její výchova a sebvýchova, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, determinanty psychiky a osobnosti, osobnost a jeji poznavani, PMT zkraka v psychologii, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mentální retardace, deteriorace mentální, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, typy inteligence podle H.Gardnera, hodnotové orientace (typy), sebepoznání a sebeřízení, poruchy a závady jazyka, kreativní a talentované osoby, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, schopnosti a nadání, Famile a persona, SMP zkratka v psychologii, EIQ zkratka, EI zkratka v psychologii, normalita a psychické zdraví, myšlení a kreativita, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, Etický a morální charakter, AI zkratka, Kohs, IQ, Mathematical-Logical Intelligence (angl.), Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, theory of triarchic ontelligence, theory of multidimensionale intelligence, WAIS, Artificial Intelligence (angl.), Verbal-linguistic intelligence (angl.), Visual-Spatial Intelligence, normalizovanost, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Musical Intelligence (angl.), Interpersonal Intelligence (angl.), Intrapersonal Intelligence (angl.), Natural Intelligence (angl.), Existential Intelligence (angl.), Adaptiver Matrizentest, IST zkratka, Generální faktor schopností, emoční inteligence, psychická atraktivita, stupidita, Multiple Inteligences Model, matematicko-logická inteligence, stabilita inteligence, WISC, Aspergerův syndrom (AS), memory kvocient, kontaktovost, superior general intelligence (angl.), SQ zkratka, EQ zkratka, kognitivní schéma, Kohsovy kostky, performační úlohy, Domino test, T-S-I R. Amthauera, vysoce funkční autismus, highly intelligence (angl.), psychologický marker, empatizující inteligence, testové metody v psychologii, WPPSI zkratka, slovní slepota, MBD zkratka, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), Knox Howard Andrew, spatial intelligence (angl.), Vídeňský maticový test (VMT), Amthauer Rudolf, IQ tester, pseudointeligence, quasi inteligence, montagnardi, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, army alfa, emocionální inteligence, mentální věk, fluidní inteligence, sociální takt, fluid intelligence (angl.), krystalická inteligence, crystallized intelligence (angl.), krystalizovaná inteligence, Cattell, emotional intelligence (angl.), linguistic intelligence (angl.), machiavelistická inteligence, inteligenční kvocient, test EQ, test IQ, Binet-Simonova inteligenční škála, Test struktury intelektu R. Amthauera, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), suportivní orientace osobnosti, human capital (angl.)Knihy

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů -- autor: Hammer Miloš
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? -- autor: Zelinka Ivan
Digitální Extáze -- autor: Zemčík Tomáš
Život 3.0 -- autor: Tegmark Max
Právo a umělá inteligence -- autor: Bohumil Štědroň, kolektiv

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuální obsese
následující slovo: » inteligence jazyková
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz