Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

brain-drain, sebeřízení, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, sebevědomí snížené, závady a poruchy intelektu, VET zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, profesní a studijní orientacei, Úvod do mentální retardace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, Normální a zdravá osobnost, pozornost, Mládí a jeho vývoj, Rodina a její sociální determinace, osobnost dítěte, mravní výchova ve společnosti, Úvod do personalismu a charakterologie, MI zkratka ve zdravotnictví, GMA zkratka v humanitních vědách, emocionální inteligence jako konstrukt, new AI zkratka, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Thorndike Edward L., Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, pozice a role ve skupinách, soft competence (angl.), rodina a saturace potřeb, poruchy a závady jazyka, AI zkratka, PMT zkraka v psychologii, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, dotazník jako výzkumná metoda, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mentální retardace, deteriorace mentální, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, typy inteligence podle H.Gardnera, human capital (angl.), Künstliche Intelligenz (něm.), mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, hodnotové orientace (typy), kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, normalita a psychické zdraví, zájmy, schopnosti a nadání, Famile a persona, SMP zkratka v psychologii, EIQ zkratka, EI zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, myšlení v pracovním procesu, osobnost a jeji poznavani, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, muscle intelligence (angl.), UI zkratka, IQ, Mathematical-Logical Intelligence (angl.), Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, theory of triarchic ontelligence, theory of multidimensionale intelligence, WAIS, Artificial Intelligence (angl.), Verbal-linguistic intelligence (angl.), Visual-Spatial Intelligence, normalizovanost, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Musical Intelligence (angl.), Interpersonal Intelligence (angl.), Intrapersonal Intelligence (angl.), Natural Intelligence (angl.), Existential Intelligence (angl.), Adaptiver Matrizentest, IST zkratka, Generální faktor schopností, emoční inteligence, psychická atraktivita, stupidita, Multiple Inteligences Model, matematicko-logická inteligence, stabilita inteligence, WISC, Aspergerův syndrom (AS), memory kvocient, kontaktovost, superior general intelligence (angl.), SQ zkratka, EQ zkratka, kognitivní schéma, Kohsovy kostky, performační úlohy, Domino test, T-S-I R. Amthauera, vysoce funkční autismus, highly intelligence (angl.), Kohs, Vídeňský maticový test (VMT), WPPSI zkratka, slovní slepota, MBD zkratka, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), Knox Howard Andrew, spatial intelligence (angl.), empatizující inteligence, IQ tester, emocionální inteligence, pseudointeligence, quasi inteligence, montagnardi, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, army alfa, psychologický marker, testové metody v psychologii, Amthauer Rudolf, fluidní inteligence, sociální takt, fluid intelligence (angl.), krystalická inteligence, crystallized intelligence (angl.), krystalizovaná inteligence, Cattell, emotional intelligence (angl.), linguistic intelligence (angl.), machiavelistická inteligence, mentální věk, test EQ, test IQ, Binet-Simonova inteligenční škála, Test struktury intelektu R. Amthauera, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), suportivní orientace osobnosti, inteligenční kvocient, Ara šarlatový na prodej

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuální obsese
následující slovo: » inteligence jazyková
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz