Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

inteligenční kvocient, suportivní orientace osobnosti, normalita statistická, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), mentální věk, Amthauer Rudolf, WPPSI zkratka, testové metody v psychologii, emocionální inteligence, Flynnův fenomen, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), machiavelistická inteligence, sociální takt, linguistic intelligence (angl.), emotional intelligence (angl.), test EQ, test IQ, Test struktury intelektu R. Amthauera, Binet Alfred (1857-1911), Binet-Simonova inteligenční škála, Scheler Max (1874-1928), slovní slepota, halový efekt v psychologii, psychologie adolescence, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, montagnardi, quasi inteligence, ASD zkratka ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, psychologický marker, Ravenův test inteligence, army alfa, Stanford Binet Intelligence Scale, pseudointeligence, IQ tester, psychometrické metody, Knox Howard Andrew, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), MBD zkratka, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Inteligenční pásma podle IQ, Vídeňský maticový test (VMT), empatizující inteligence, spatial intelligence (angl.), konstrukt, Cattell, krystalizovaná inteligence, Ravenovy progresivní matrice, Kohsovy kostky, kognitivní schéma, EQ zkratka, performační úlohy, Domino test, normalizovanost, Generální faktor schopností, superior general intelligence (angl.), T-S-I R. Amthauera, SQ zkratka, kontaktovost, matematicko-logická inteligence, Multiple Inteligences Model, stupidita, IQ, psychometrika, stabilita inteligence, psychická atraktivita, memory kvocient, Aspergerův syndrom (AS), WISC, IST zkratka, Turnerův syndrom, vysoce funkční autismus, Adaptiver Matrizentest, Existential Intelligence (angl.), Natural Intelligence (angl.), emoční inteligence, highly intelligence (angl.), crystallized intelligence (angl.), krystalická inteligence, fluid intelligence (angl.), fluidní inteligence, Intrapersonal Intelligence (angl.), Interpersonal Intelligence (angl.), WAIS, theory of multidimensionale intelligence, theory of triarchic ontelligence, Klinefelterův syndrom, Artificial Intelligence (angl.), Verbal-linguistic intelligence (angl.), Musical Intelligence (angl.), Bodily-Kinesthetic Intelligence, Visual-Spatial Intelligence, Mathematical-Logical Intelligence (angl.), brain-drainKnihy

Inteligence a učení -- autor: Lund Nick
Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů -- autor: Hammer Miloš
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? -- autor: Zelinka Ivan
EGO versus EQ -- autor: Shirkani Jen
Emoční inteligence -- autor: Goleman Daniel

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuálština
následující slovo: » Inteligenční pásma podle IQ
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz