Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

talent a tvořivost dětí i dospělých, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, psychologické poradenství na vysokých školách, experimentální psychologie, memory (angl.), senzitivita s intropunitivitou, personalismus a charakterologie, sebevzdělávání, postpubescence, konfliktové situace, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, normální kojenec, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), dospívání, autokognice a self-management, psychometrika, schopnosti intelektu, potřeby, Ravenův test inteligence, psychologický marker, Kohs, Jirásek Jaroslav, army alfa, Stanford Binet Intelligence Scale, psychologie adolescence, ASD zkratka ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, UI zkratka, normalita statistická, Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, role ve skupině, normality (angl.), duševno, kreativita (tvořivost), AI zkratka, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, edukace hodnot, výsledky učení (vědomosti, city zaměřené na sebe, muscle intelligence (angl.), sebevědomí a jeho poruchy, Submisivní a intropunitivní chování, senzitivní osoby s intropunitivitou, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, MI zkratka ve zdravotnictví, testy inteligence, sebehodnocení, GMA zkratka v humanitních vědách, profesní psychologické poradenství, intelektové závady a poruchy, sociální kognice a percepce, pubertální stadium vývoje, persona a její poznávání, hodnoty, kojenecké období vývoje, poznávání psychiky a osobnosti, tvořivost (kreativita), (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, závady a poruchy řeči, stresy a psychická traumata na školách., disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, zdraví, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, novověká psychologie a pedagogika, mládí, volba a výběr povolání a studia, školní vysvědčení, Tělesné, paměť člověka, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, montagnardi, WAIS, Artificial Intelligence (angl.), Verbal-linguistic intelligence (angl.), Mathematical-Logical Intelligence (angl.), theory of multidimensionale intelligence, theory of triarchic ontelligence, IST zkratka, Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, Visual-Spatial Intelligence, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Adaptiver Matrizentest, vysoce funkční autismus, emoční inteligence, highly intelligence (angl.), Existential Intelligence (angl.), Natural Intelligence (angl.), Musical Intelligence (angl.), Interpersonal Intelligence (angl.), Intrapersonal Intelligence (angl.), normalizovanost, Generální faktor schopností, stabilita inteligence, WISC, Aspergerův syndrom (AS), memory kvocient, psychometrika, matematicko-logická inteligence, IQ, stupidita, Multiple Inteligences Model, psychická atraktivita, kontaktovost, performační úlohy, Domino test, T-S-I R. Amthauera, superior general intelligence (angl.), Ravenovy progresivní matrice, Kohsovy kostky, SQ zkratka, EQ zkratka, kognitivní schéma, fluidní inteligence, fluid intelligence (angl.), slovní slepota, halový efekt v psychologii, MBD zkratka, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), WPPSI zkratka, testové metody v psychologii, Amthauer Rudolf, Flynnův fenomen, emocionální inteligence, Knox Howard Andrew, psychometrické metody, Vídeňský maticový test (VMT), IQ tester, pseudointeligence, quasi inteligence, empatizující inteligence, spatial intelligence (angl.), kognitivní vývoj dětí a mládeže, Inteligenční pásma podle IQ, konstrukt, mentální věk, inteligenční kvocient, linguistic intelligence (angl.), sociální takt, machiavelistická inteligence, test EQ, emotional intelligence (angl.), Cattell, krystalická inteligence, crystallized intelligence (angl.), krystalizovaná inteligence, test IQ, Scheler Max (1874-1928), Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), normalita statistická, suportivní orientace osobnosti, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), Binet-Simonova inteligenční škála, Binet Alfred (1857-1911), Test struktury intelektu R. Amthauera, brain-drainKnihy

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů -- autor: Hammer Miloš
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? -- autor: Zelinka Ivan
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj -- autor: Shapiro, Lawrence E.
EGO versus EQ -- autor: Shirkani Jen
Vztahová inteligence -- autor: Gross Stefan F.

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuálština
následující slovo: » Inteligenční pásma podle IQ
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz