Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sebevědomí snížené, závady a poruchy intelektu, VET zkratka v psychologii, sebevědomí normální, nadané a tvořivé osobnosti, osobnost dítěte, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, charakter a jeho utváření, profesní a studijní orientacei, Filozofie, Normální a zdravá osobnost, pozornost, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, Thorndike Edward L., soft competence (angl.), emocionální inteligence jako konstrukt, new AI zkratka, teorie vývoje a utváření osobnosti, GMA zkratka v humanitních vědách, MI zkratka ve zdravotnictví, UI zkratka, AI zkratka, muscle intelligence (angl.), drogové závislosti, Úvod do experimentální psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, pozice a role ve skupinách, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Edukace, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, osobnost a jeji poznavani, hodnotové orientace (typy), poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, deteriorace mentální, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, typy inteligence podle H.Gardnera, mentální retardace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), determinanty psychiky a osobnosti, PMT zkraka v psychologii, dotazník jako výzkumná metoda, sebepoznání a sebeřízení, myšlení a kreativita, Famile a persona, SMP zkratka v psychologii, EIQ zkratka, schopnosti a nadání, zájmy, mravní výchova ve společnosti, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, EI zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, Etický a morální charakter, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, normalita a psychické zdraví, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, Kohs, psychologický marker, WAIS, Artificial Intelligence (angl.), Verbal-linguistic intelligence (angl.), theory of multidimensionale intelligence, theory of triarchic ontelligence, IST zkratka, Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, Mathematical-Logical Intelligence (angl.), Visual-Spatial Intelligence, Existential Intelligence (angl.), Adaptiver Matrizentest, vysoce funkční autismus, Natural Intelligence (angl.), Intrapersonal Intelligence (angl.), Bodily-Kinesthetic Intelligence, Musical Intelligence (angl.), Interpersonal Intelligence (angl.), normalizovanost, Generální faktor schopností, WISC, Aspergerův syndrom (AS), memory kvocient, stabilita inteligence, matematicko-logická inteligence, IQ, stupidita, Multiple Inteligences Model, psychická atraktivita, kontaktovost, Domino test, T-S-I R. Amthauera, superior general intelligence (angl.), performační úlohy, Kohsovy kostky, SQ zkratka, EQ zkratka, kognitivní schéma, emoční inteligence, highly intelligence (angl.), MBD zkratka, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), Knox Howard Andrew, slovní slepota, WPPSI zkratka, Amthauer Rudolf, emocionální inteligence, testové metody v psychologii, spatial intelligence (angl.), empatizující inteligence, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, army alfa, montagnardi, quasi inteligence, Vídeňský maticový test (VMT), IQ tester, pseudointeligence, mentální věk, inteligenční kvocient, Cattell, emotional intelligence (angl.), linguistic intelligence (angl.), krystalizovaná inteligence, crystallized intelligence (angl.), fluidní inteligence, fluid intelligence (angl.), krystalická inteligence, sociální takt, machiavelistická inteligence, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), suportivní orientace osobnosti, Test struktury intelektu R. Amthauera, Binet-Simonova inteligenční škála, test EQ, test IQ, brain-drainKnihy

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů -- autor: Hammer Miloš
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? -- autor: Zelinka Ivan
Digitální Extáze -- autor: Zemčík Tomáš
Právo a umělá inteligence -- autor: Bohumil Štědroň, kolektiv
Inteligence -- autor: Osho

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuální obsese
následující slovo: » inteligence jazyková
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz