Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

VET zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, závady a poruchy intelektu, sebevědomí snížené, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, pozornost, Normální a zdravá osobnost, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost dítěte, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do experimentální psychologie, new AI zkratka, emocionální inteligence jako konstrukt, muscle intelligence (angl.), MI zkratka ve zdravotnictví, GMA zkratka v humanitních vědách, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, pozice a role ve skupinách, soft competence (angl.), Thorndike Edward L., závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, studijní a profesní poradenství, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, disociální a asociální chování dětí a mládeže, prioritní a cílové hodnoty člověka, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mentální retardace, PMT zkraka v psychologii, osobnost submisivní a intropunitivní, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, psychologické poradenství ve školství, Styly a strategie vyučování a učení, hodnotové orientace (typy), EI zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, normalita a psychické zdraví, EIQ zkratka, SMP zkratka v psychologii, zájmy, schopnosti a nadání, Famile a persona, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, Etický a morální charakter, výběr a volba povolání, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, výkonnost lidské paměti, AI zkratka, UI zkratka, WAIS, Artificial Intelligence (angl.), Verbal-linguistic intelligence (angl.), Mathematical-Logical Intelligence (angl.), theory of multidimensionale intelligence, theory of triarchic ontelligence, IST zkratka, Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, Visual-Spatial Intelligence, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Adaptiver Matrizentest, vysoce funkční autismus, emoční inteligence, Existential Intelligence (angl.), Natural Intelligence (angl.), Musical Intelligence (angl.), Interpersonal Intelligence (angl.), Intrapersonal Intelligence (angl.), normalizovanost, Generální faktor schopností, WISC, Aspergerův syndrom (AS), memory kvocient, stabilita inteligence, matematicko-logická inteligence, IQ, stupidita, Multiple Inteligences Model, psychická atraktivita, kontaktovost, Domino test, T-S-I R. Amthauera, superior general intelligence (angl.), performační úlohy, Kohsovy kostky, SQ zkratka, EQ zkratka, kognitivní schéma, highly intelligence (angl.), fluidní inteligence, Knox Howard Andrew, spatial intelligence (angl.), empatizující inteligence, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), MBD zkratka, testové metody v psychologii, WPPSI zkratka, slovní slepota, Vídeňský maticový test (VMT), IQ tester, army alfa, psychologický marker, Kohs, Stanford Binet Intelligence Scale, Golemanův EQ test, pseudointeligence, quasi inteligence, montagnardi, emocionální inteligence, Amthauer Rudolf, emotional intelligence (angl.), linguistic intelligence (angl.), sociální takt, Cattell, krystalizovaná inteligence, fluid intelligence (angl.), krystalická inteligence, crystallized intelligence (angl.), machiavelistická inteligence, test EQ, suportivní orientace osobnosti, inteligenční kvocient, mentální věk, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), Simon Herbert Alexander (1916-2001), test IQ, Binet-Simonova inteligenční škála, Test struktury intelektu R. Amthauera, brain-drainKnihy

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů -- autor: Hammer Miloš
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? -- autor: Zelinka Ivan
Právo a umělá inteligence -- autor: Bohumil Štědroň, kolektiv
Inteligence -- autor: Osho
Vztahová inteligence -- autor: Gross Stefan F.

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuál a intelektuálka
následující slovo: » inteligence jazyková
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz