Pojem inteligence

Slovo:

inteligence


Význam:

• (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových)

• společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Edukace, Úvod do experimentální psychologie, drogové závislosti, new AI zkratka, teorie vývoje a utváření osobnosti, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Thorndike Edward L., osobnost dítěte, soft competence (angl.), pozice a role ve skupinách, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, emocionální inteligence jako konstrukt, GMA zkratka v humanitních vědách, quasi inteligence, montagnardi, Golemanův EQ test, pseudointeligence, IQ tester, empatizující inteligence, Vídeňský maticový test (VMT), Stanford Binet Intelligence Scale, army alfa, muscle intelligence (angl.), MI zkratka ve zdravotnictví, AI zkratka, UI zkratka, psychologický marker, Kohs, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, schopnosti a nadání, Famile a persona, SMP zkratka v psychologii, zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, mravní výchova ve společnosti, poruchy a závady jazyka, EIQ zkratka, EI zkratka v psychologii, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, kreativní a talentované osoby, normalita a psychické zdraví, rodina a saturace potřeb, Mládí a jeho vývoj, VET zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, profesní a studijní orientacei, závady a poruchy intelektu, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, Normální a zdravá osobnost, pozornost, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, spatial intelligence (angl.), Knox Howard Andrew, Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, theory of triarchic ontelligence, IST zkratka, normalizovanost, superior general intelligence (angl.), Generální faktor schopností, theory of multidimensionale intelligence, WAIS, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Musical Intelligence (angl.), Visual-Spatial Intelligence, Mathematical-Logical Intelligence (angl.), Artificial Intelligence (angl.), Verbal-linguistic intelligence (angl.), T-S-I R. Amthauera, Domino test, stabilita inteligence, WISC, Aspergerův syndrom (AS), matematicko-logická inteligence, Multiple Inteligences Model, IQ, stupidita, memory kvocient, psychická atraktivita, Kohsovy kostky, performační úlohy, kognitivní schéma, EQ zkratka, kontaktovost, SQ zkratka, Interpersonal Intelligence (angl.), Intrapersonal Intelligence (angl.), Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), suportivní orientace osobnosti, inteligenční kvocient, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Test struktury intelektu R. Amthauera, test IQ, Binet-Simonova inteligenční škála, mentální věk, Amthauer Rudolf, MBD zkratka, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), slovní slepota, WPPSI zkratka, emocionální inteligence, testové metody v psychologii, test EQ, machiavelistická inteligence, emoční inteligence, highly intelligence (angl.), fluidní inteligence, vysoce funkční autismus, Adaptiver Matrizentest, Natural Intelligence (angl.), Existential Intelligence (angl.), fluid intelligence (angl.), krystalická inteligence, linguistic intelligence (angl.), sociální takt, emotional intelligence (angl.), Cattell, crystallized intelligence (angl.), krystalizovaná inteligence, brain-drainKnihy

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů -- autor: Hammer Miloš
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? -- autor: Zelinka Ivan
Právo a umělá inteligence -- autor: Bohumil Štědroň, kolektiv
Vztahová inteligence -- autor: Gross Stefan F.
Emoční inteligence -- autor: Schulze, Ralf, Roberts, Richard D.(eds.)

Komentáře ke slovu inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » intelektuál a intelektuálka
následující slovo: » inteligence jazyková
slovo se nachází na stránce: I:43
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz