Pojem interakce

Slovo:

interakce


Význam:

vzájemné působení dvou i více činitelůGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dozimetrie, Úvod do mentální retardace, Rodina a její sociální determinace, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, apraxie sociální, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Teoretická východiska psychologického poradenství, vychovatelnost, afekty člověka a jejich zvládání, biologické formativní vlivy, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, školní, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, osobnost učitelů, zábavy v mládí, zdravá škola, práce a její motivace, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, předmět psychologie duševního vývoje, osobnost dítěte, škola a její formativní vlivy, Mládí a jeho vývoj, Úvod do ontogenetické psychologie, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), hodnotové orientace (typy), responzibilita a její poznávání, introvertni orientace osobnosti, mentální retardace, social communication, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, závady a poruchy mobility a pozornosti, management práce, účinná sociální komunikace, dlouhověkost, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychogymnastika, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, interakce, body oriented psychotherapy (angl.), Famile a persona, rozhovor a jeho typy, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, závady a poruchy pohybu, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, fenotyp, VTI (zkratka), fenytoin, rudimentární komunikace, attachment style, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, AAK systém, dramaturgický interakcionizmus, interpersonální valorizace, sociálno, disharmonický vývoj, patologický vývoj, genderové stereotypy, behaviorální paradigma, Conklinův trojúhelník, bazální stimulace, dyadické vztahy, interkulturní komunikace, vysoce funkční autismus, geonika, forézie, hadron, kognitivní, lepton, synergie, symbolický interakcionismus, mantinely komunikace, dyadický vztah, afiliativní styl, edukace ve třídě, Aspergerův syndrom (AS), koterapeut, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, FtF komunikace, komunikační deficit, sociální exitus, akademické stresy, hostilní komunikace, asynchronní sociální chování, synchronní sociální chování, chameleonův efekt, subsidiace, komunikace intrapersonální, interpersonální komunikace, Cooley Charles Horton, psychotop, intercultural communication (angl.), kompatibilní sociální komunikace, komunikace vertikální, HCI zkratka, demence v prvním stadiu, Komunikace interpersonální, Komunikace dyadická, kompetence interpersonální, bonding a attachment, sociální konvoj, behaviorální strategie, multikulturalita, socio deprivace, adlerovská psychoterapie, komunikace adaptivní, expresivní komunikace, komunikace face to face, osobnost a chování typu D, interpersonální senzitivita, kompetence komunikativní, komunikační kompetence, kontextualizace, Behavioural, secure attachment (angl.), pedagogická komunikace, akademická kultura, tranzitorní objekt v psychologii, AAT zkratka ve zdravotnictví, komunikační pacingKnihy

Měnová politika a její interakce s politikou fiskální -- autor: Řežábek Rudolf
Jazyková interakce -- autor: Auer Petr
Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní -- autor: Řežábek Pavel
Interakce podnikových politik -- autor: Neumaierová Inka, Neumaier Ivan
Interakce ekonomiky a práva -- autor: Ptašnik Adam

Komentáře ke slovu interakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » interagovat
následující slovo: » interakce ve skupinách
slovo se nachází na stránce: I:44
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz