Pojem interakce

Slovo:

interakce


Význam:

vzájemné působení dvou i více činitelůGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

duševní vývoj člověka, formování chování a prožívání, sebeřízení, kulturní znevýhodnění, Rodina a její sociální determinace, vychovatelnost, apraxie sociální, Teoretická východiska psychologického poradenství, prevence, Úvod do mentální retardace, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, školní, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, předmět psychologie duševního vývoje, práce a její motivace, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zábavy v mládí, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, disociální a asociální chování dětí a mládeže, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, hodnotové orientace (typy), účinná sociální komunikace, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, závady a poruchy mobility a pozornosti, management práce, social communication, mentální retardace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, introvertni orientace osobnosti, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, interakce, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, body oriented psychotherapy (angl.), psychogymnastika, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, závady a poruchy pohybu, sociální interakce ve skupině, Famile a persona, myšlení v pracovním procesu, psychoterapeutická péče obětem násilí, akademické stresy, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, AAK systém, attachment style, rudimentární komunikace, interpersonální valorizace, dyadické vztahy, fenytoin, VTI (zkratka), dramaturgický interakcionizmus, Conklinův trojúhelník, bazální stimulace, komunikační deficit, behaviorální paradigma, genderové stereotypy, sociálno, disharmonický vývoj, patologický vývoj, interkulturní komunikace, afiliativní styl, synergie, symbolický interakcionismus, mantinely komunikace, lepton, kognitivní, fenotyp, forézie, hadron, geonika, dyadický vztah, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, FtF komunikace, komunikační kontext, koterapeut, edukace ve třídě, Aspergerův syndrom (AS), vysoce funkční autismus, sociální exitus, subsidiace, komunikace intrapersonální, interpersonální komunikace, chameleonův efekt, synchronní sociální chování, intercultural communication (angl.), bonding a attachment, asynchronní sociální chování, Cooley Charles Horton, hostilní komunikace, Komunikace interpersonální, Komunikace dyadická, kompetence interpersonální, demence v prvním stadiu, HCI zkratka, psychotop, kompatibilní sociální komunikace, komunikace vertikální, sociální konvoj, komunikační kompetence, komunikace face to face, osobnost a chování typu D, interpersonální senzitivita, expresivní komunikace, komunikace adaptivní, behaviorální strategie, socio deprivace, adlerovská psychoterapie, multikulturalita, kompetence komunikativní, akademická kultura, tranzitorní objekt v psychologii, AAT zkratka ve zdravotnictví, pedagogická komunikace, secure attachment (angl.), kontextualizace, Behavioural, dozimetrieKnihy

Jazyková interakce -- autor: Auer Petr
Měnová politika a její interakce s politikou fiskální -- autor: Řežábek Rudolf
Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní -- autor: Řežábek Pavel
Interakce ekonomiky a práva -- autor: Ptašnik Adam
Interakce podnikových politik -- autor: Neumaierová Inka, Neumaier Ivan

Komentáře ke slovu interakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » interagovat
následující slovo: » interakce ve skupinách
slovo se nachází na stránce: I:44
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz