Pojem interakce

Slovo:

interakce


Význam:

vzájemné působení dvou i více činitelůGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, sebeřízení, formování chování a prožívání, Rodina a její sociální determinace, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, Teoretická východiska psychologického poradenství, apraxie sociální, školní, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do kognitivní psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zábavy v mládí, osobnost dítěte, osobnost učitelů, vychovatelnost, předmět psychologie duševního vývoje, rozhovor jako poznávací metoda, zdravá škola, práce a její motivace, vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, hyperkinetické závady a poruchy, hodnotové orientace (typy), Styly a strategie vyučování a učení, studijní a profesní poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, introvertni orientace osobnosti, mentální retardace, Úvod do patopsychologie, responzibilita a její poznávání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mobilita, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, body oriented psychotherapy (angl.), psychogymnastika, Famile a persona, interakce, poruchy a závady jazyka, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, edukativní a sociální zanedbanost, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, osobnost a jeji poznavani, rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, závady a poruchy pohybu, Etický a morální charakter, agresivita, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, sociální atmosféra ve škole, AAK systém, VTI (zkratka), sociální klima ve škole, attachment style, dyadické vztahy, fenytoin, rudimentární komunikace, dramaturgický interakcionizmus, sociálno, bazální stimulace, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, Conklinův trojúhelník, behaviorální paradigma, disharmonický vývoj, patologický vývoj, genderové stereotypy, interpersonální valorizace, interkulturní komunikace, synergie, symbolický interakcionismus, mantinely komunikace, lepton, kognitivní, fenotyp, forézie, hadron, geonika, dyadický vztah, inkongruentní komunikace, FtF komunikace, afiliativní styl, kongruentní komunikace, komunikační kontext, edukace ve třídě, Aspergerův syndrom (AS), koterapeut, sociální exitus, behaviorální strategie, interpersonální komunikace, Cooley Charles Horton, hostilní komunikace, komunikace intrapersonální, subsidiace, asynchronní sociální chování, synchronní sociální chování, chameleonův efekt, psychotop, kompatibilní sociální komunikace, kompetence interpersonální, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Komunikace dyadická, Komunikace interpersonální, komunikace vertikální, HCI zkratka, demence v prvním stadiu, bonding a attachment, intercultural communication (angl.), osobnost a chování typu D, interpersonální senzitivita, multikulturalita, komunikace face to face, expresivní komunikace, socio deprivace, adlerovská psychoterapie, komunikace adaptivní, kompetence komunikativní, kontextualizace, AAT zkratka ve zdravotnictví, komunikační kompetence, sociální konvoj, tranzitorní objekt v psychologii, akademická kultura, Behavioural, secure attachment (angl.), pedagogická komunikace, dozimetrieKnihy

Měnová politika a její interakce s politikou fiskální -- autor: Řežábek Rudolf
Jazyková interakce -- autor: Auer Petr
Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní -- autor: Řežábek Pavel
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Interakce ekonomiky a práva -- autor: Ptašnik Adam

Komentáře ke slovu interakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » interagovat
následující slovo: » interakce ve skupinách
slovo se nachází na stránce: I:44
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz