Pojem interakce

Slovo:

interakce


Význam:

vzájemné působení dvou i více činitelůGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dozimetrie, prevence, Teoretická východiska psychologického poradenství, Rodina a její sociální determinace, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, formování chování a prožívání, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, vychovatelnost, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, apraxie sociální, osobnost učitelů, škola a její formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, školní, biologické formativní vlivy, osobnost dítěte, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zábavy v mládí, zdravá škola, práce a její motivace, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, předmět psychologie duševního vývoje, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, afekty člověka a jejich zvládání, psychoterapeutická péče obětem násilí, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dlouhověkost, responzibilita a její poznávání, introvertni orientace osobnosti, mentální retardace, social communication, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, závady a poruchy mobility a pozornosti, management práce, účinná sociální komunikace, rozhovor a jeho typy, Mládí a jeho vývoj, body oriented psychotherapy (angl.), Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, interakce, psychogymnastika, osobnost a jeji poznavani, Famile a persona, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, závady a poruchy pohybu, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, Úvod do ontogenetické psychologie, akademické stresy, fenotyp, VTI (zkratka), fenytoin, rudimentární komunikace, attachment style, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, AAK systém, dramaturgický interakcionizmus, interpersonální valorizace, sociálno, disharmonický vývoj, patologický vývoj, genderové stereotypy, behaviorální paradigma, Conklinův trojúhelník, bazální stimulace, dyadické vztahy, interkulturní komunikace, vysoce funkční autismus, geonika, forézie, hadron, kognitivní, lepton, synergie, symbolický interakcionismus, mantinely komunikace, dyadický vztah, afiliativní styl, edukace ve třídě, Aspergerův syndrom (AS), koterapeut, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, FtF komunikace, komunikační deficit, sociální exitus, kompetence interpersonální, Cooley Charles Horton, asynchronní sociální chování, synchronní sociální chování, chameleonův efekt, subsidiace, komunikace intrapersonální, interpersonální komunikace, hostilní komunikace, intercultural communication (angl.), psychotop, kompatibilní sociální komunikace, komunikace vertikální, HCI zkratka, demence v prvním stadiu, Komunikace interpersonální, Komunikace dyadická, bonding a attachment, sociální konvoj, behaviorální strategie, multikulturalita, socio deprivace, adlerovská psychoterapie, komunikace adaptivní, expresivní komunikace, komunikace face to face, osobnost a chování typu D, interpersonální senzitivita, kompetence komunikativní, komunikační kompetence, kontextualizace, Behavioural, secure attachment (angl.), pedagogická komunikace, akademická kultura, tranzitorní objekt v psychologii, AAT zkratka ve zdravotnictví, komunikační pacing

Komentáře ke slovu interakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » interagovat
následující slovo: » interakce ve skupinách
slovo se nachází na stránce: I:44
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz