Pojem Jirásek Jaroslav

Slovo:

Jirásek Jaroslav, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Doc. PhDr.Jaroslav Jirásek,CSc. (1922-2000) byl pražský klinický psycholog, který po druhé světové válce postupně prosadil do zdravotnické praxe koncept identifikace úrovně školní zralosti (připravenosti či způsobilosti) předškolních dětí. Odborná diagnostika školní zralosti se postupně začala zjišťovat i ve školských pedagogicko psychologických poradnách.
Byl také tvůrcem psychologického verbálního testu inteligence, který v roce 1960 nazval Duševní obzor a informace (DOI).
Byl také jedním z autorů české úpravy (z roku 1973) testu inteligence významného amerického psychologa Davida Wechslera.
Z publikací:
Jirásek Jaroslav-Tichá Vladimíra: Psychologická hlediska předškolních prohlídek. Praha: SZdN, 1968.
Jirásek,J., Vančurová, E., Havlínová, M. Hrajeme si doopravdy. Praha: Avicenum 1990.Některá související slova

novověká filozofie, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, BDAE zkratka v psychologii, VET zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, sebevědomí zvýšené, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, charakter a jeho utváření, reverzní, sebeřízení, prevence, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, RPM zkratka v psychologii, SMP zkratka v psychologii, integrita já proti zoufalství, Famile a persona, EASP zkratka v humanitních vědách, schopnosti a nadání, TAS-20 zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, sociální interakce ve skupině, sociální psychologie práce a řízení, talenty a jejich třídění, psychonervová labilita, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, zájmy, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, pracovní a osobní hodnocení, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do behaviorismu, násilí, Brentano Franz (1838-1917), Wertheimer Max (1880-1943), Rostohar, Amerling, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), sociální profese, Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Janov Artur (nar. 1924), pedagogicko psychologické výzkumy, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Švancara Josef, školní výkonnost, Koščo Jozef, Masaryk T.G., Baldwin James M., Šeracký František, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Souček Rudolf, Vaněk Jan, Langmeier Josef, Ribot T.A., Weber Ernst, Jung, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, Číselný čtverec, adaptivní chování a prožívání, Pravidlo René Zazza (1910-1995), předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Claparéde Edouard, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Thorndike Edward L., Lersch Philipp, Gesell Arnold Lucius, Jung Carl GustavKnihy

Česká loutka -- autor: Blecha Jaroslav, Jirásek Pavel
Management budoucnosti -- autor: Jirásek Jaroslav A.
Agenda příštích let -- autor: Jirásek Jaroslav A.
Souboj mozků v řízení -- autor: Jirásek Jaroslav Antonín

Komentáře ke slovu Jirásek Jaroslav, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » JIP zkratka ve zdravotnictví
následující slovo: » jistina
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1440
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz