Pojem Jirásek Jaroslav

Slovo:

Jirásek Jaroslav, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Doc. PhDr.Jaroslav Jirásek,CSc. (1922-2000) byl pražský klinický psycholog, který po druhé světové válce postupně prosadil do zdravotnické praxe koncept identifikace úrovně školní zralosti (připravenosti či způsobilosti) předškolních dětí. Odborná diagnostika školní zralosti se postupně začala zjišťovat i ve školských pedagogicko psychologických poradnách.
Byl také tvůrcem psychologického verbálního testu inteligence, který v roce 1960 nazval Duševní obzor a informace (DOI).
Byl také jedním z autorů české úpravy (z roku 1973) testu inteligence významného amerického psychologa Davida Wechslera.
Z publikací:
Jirásek Jaroslav-Tichá Vladimíra: Psychologická hlediska předškolních prohlídek. Praha: SZdN, 1968.
Jirásek,J., Vančurová, E., Havlínová, M. Hrajeme si doopravdy. Praha: Avicenum 1990.Některá související slova

Jung Carl Gustav, sociální interakce ve skupině, RPM zkratka v psychologii, SMP zkratka v psychologii, TAS-20 zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, talenty a jejich třídění, sociální psychologie práce a řízení, Famile a persona, need achievement theory (angl.), nonpeakers (angl.), akronym KEMSAK, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, emoce, integrita já proti zoufalství, schopnosti a nadání, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, mravní výchova ve společnosti, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, EASP zkratka v humanitních vědách, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, Normální a zdravá osobnost, extravertní orientace člověka, dotazník jako výzkumná metoda, dominantní chování, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, poznávání dominantního chování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, postoje a vztahy k povolání, introvertni orientace osobnosti, výhova problémových dětí, Baumtest, výchova problémových dětí, mentální retardace, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, PMT zkraka v psychologii, mmorodinné a mimoškolní prostředí, zvýšená psychosomatická tenze, psychologická charakteristika žáků a žákyň, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, dlouhověkost, Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho stadia, poznávání dificilit, Edukativní determinanty psychiky, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, náročnost práce na psychosomatiku, giant three theory, mravnost a její výchova a sebvýchova, FTCD zkratka ve zdravotnictví, škola a její formativní vlivy, normální a abnormální stáří, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), adaptivní chování a prožívání, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Pravidlo René Zazza (1910-1995), výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Číselný čtverec, Dotazník funkčnosti rodiny, Jung, hlubinná psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Gesell Arnold Lucius, Lersch Philipp, saturace potřeb v rodině, školská poradenská psychologie, Claparéde Edouard, pedagogicko psychologické výzkumy, sociální profese, Amerling, Rostohar, Brentano Franz (1838-1917), Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), Janov Artur (nar. 1924), teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Thorndike Edward L., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Psychosociální a edukativní zanedbanost, Úvod do mentální retardace, charakter a jeho utváření, reverzní, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, BDAE zkratka v psychologii, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, VET zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, Weber Ernst, osobnost učitelů, Ribot T.A., Baldwin James M., Šeracký František, Masaryk T.G., Koščo Jozef, Švancara Josef, školní výkonnost, osobnost dítěte, Vaněk Jan, sebevědomí zvýšené, Langmeier Josef, Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, T skupiny v psychologiiKnihy

Česká loutka -- autor: Blecha Jaroslav, Jirásek Pavel
Souboj mozků v řízení -- autor: Jirásek Jaroslav Antonín
Management budoucnosti -- autor: Jirásek Jaroslav A.
Agenda příštích let -- autor: Jirásek Jaroslav A.

Komentáře ke slovu Jirásek Jaroslav, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » JIP zkratka ve zdravotnictví
následující slovo: » jistina
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1500
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz