Pojem Jirásek Jaroslav

Slovo:

Jirásek Jaroslav, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Doc. PhDr.Jaroslav Jirásek,CSc. (1922-2000) byl pražský klinický psycholog, který po druhé světové válce postupně prosadil do zdravotnické praxe koncept identifikace úrovně školní zralosti (připravenosti či způsobilosti) předškolních dětí. Odborná diagnostika školní zralosti se postupně začala zjišťovat i ve školských pedagogicko psychologických poradnách.
Byl také tvůrcem psychologického verbálního testu inteligence, který v roce 1960 nazval Duševní obzor a informace (DOI).
Byl také jedním z autorů české úpravy (z roku 1973) testu inteligence významného amerického psychologa Davida Wechslera.
Z publikací:
Jirásek Jaroslav-Tichá Vladimíra: Psychologická hlediska předškolních prohlídek. Praha: SZdN, 1968.
Jirásek,J., Vančurová, E., Havlínová, M. Hrajeme si doopravdy. Praha: Avicenum 1990.Některá související slova

pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, talenty a jejich třídění, kreativní a talentované osoby, TAS-20 zkratka v psychologii, Famile a persona, integrita já proti zoufalství, RPM zkratka v psychologii, SMP zkratka v psychologii, sociální interakce ve skupině, sociální psychologie práce a řízení, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, emoce, Etický a morální charakter, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, need achievement theory (angl.), nonpeakers (angl.), akronym KEMSAK, schopnosti a nadání, EASP zkratka v humanitních vědách, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, rodina a saturace potřeb, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, myšlení a kreativita, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, postoje a vztahy k povolání, introvertni orientace osobnosti, poznávání dominantního chování, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, Baumtest, PMT zkraka v psychologii, dotazník jako výzkumná metoda, dominantní chování, extravertní orientace člověka, výhova problémových dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, výchova problémových dětí, mentální retardace, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, talent v otázkách a odpovědích, dlouhověkost, Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho stadia, osobnost a jeji poznavani, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, náročnost práce na psychosomatiku, giant three theory, mravnost a její výchova a sebvýchova, FTCD zkratka ve zdravotnictví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, pracovní a osobní hodnocení, normy chování pro sociální komunikaci, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, adaptivní chování a prožívání, Pravidlo René Zazza (1910-1995), předmět pedagogické psychologie, Gesell Arnold Lucius, Lersch Philipp, Thorndike Edward L., předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, Číselný čtverec, Dotazník funkčnosti rodiny, Jung, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), Janov Artur (nar. 1924), Brentano Franz (1838-1917), Rostohar, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), sociální profese, Amerling, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, Claparéde Edouard, Aristotelés (384-322 př.n.l.), profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, BDAE zkratka v psychologii, VET zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, reverzní, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, Filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, TMT zkratka v psychologii, sebevědomí zvýšené, Koščo Jozef, Švancara Josef, školní výkonnost, osobnost dítěte, Masaryk T.G., Šeracký František, Weber Ernst, Ribot T.A., Baldwin James M., osobnost učitelů, Vaněk Jan, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Langmeier Josef, Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, Jung Carl GustavKnihy

Česká loutka -- autor: Blecha Jaroslav, Jirásek Pavel
Souboj mozků v řízení -- autor: Jirásek Jaroslav Antonín
Management budoucnosti -- autor: Jirásek Jaroslav A.
Agenda příštích let -- autor: Jirásek Jaroslav A.

Komentáře ke slovu Jirásek Jaroslav, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » JIP zkratka ve zdravotnictví
následující slovo: » jistina
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1469
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz