Pojem Jirásek Jaroslav

Slovo:

Jirásek Jaroslav, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Doc. PhDr.Jaroslav Jirásek,CSc. (1922-2000) byl pražský klinický psycholog, který po druhé světové válce postupně prosadil do zdravotnické praxe koncept identifikace úrovně školní zralosti (připravenosti či způsobilosti) předškolních dětí. Odborná diagnostika školní zralosti se postupně začala zjišťovat i ve školských pedagogicko psychologických poradnách.
Byl také tvůrcem psychologického verbálního testu inteligence, který v roce 1960 nazval Duševní obzor a informace (DOI).
Byl také jedním z autorů české úpravy (z roku 1973) testu inteligence významného amerického psychologa Davida Wechslera.
Z publikací:
Jirásek Jaroslav-Tichá Vladimíra: Psychologická hlediska předškolních prohlídek. Praha: SZdN, 1968.
Jirásek,J., Vančurová, E., Havlínová, M. Hrajeme si doopravdy. Praha: Avicenum 1990.Některá související slova

Jung Carl Gustav, nonpeakers (angl.), kreativní a talentované osoby, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, sociální psychologie práce a řízení, need achievement theory (angl.), akronym KEMSAK, SMP zkratka v psychologii, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, emoce, Etický a morální charakter, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, myšlení a kreativita, TAS-20 zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, agresivita, psychologie osobnosti učitele a učitelky, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, integrita já proti zoufalství, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, EASP zkratka v humanitních vědách, schopnosti a nadání, Famile a persona, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, pozornost, mentální retardace, poznávání dominantního chování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, postoje a vztahy k povolání, introvertni orientace osobnosti, extravertní orientace člověka, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, dominantní chování, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, T skupiny v psychologii, Millerovo magické číslo, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, dotazník jako výzkumná metoda, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, prosociální a morální charakter, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, dlouhověkost, Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, PMT zkraka v psychologii, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, náročnost práce na psychosomatiku, giant three theory, mravnost a její výchova a sebvýchova, FTCD zkratka ve zdravotnictví, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Baumtest, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), Pravidlo René Zazza (1910-1995), role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, Číselný čtverec, saturace potřeb v rodině, Dotazník funkčnosti rodiny, Jung, hlubinná psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Gesell Arnold Lucius, Lersch Philipp, Thorndike Edward L., biologické formativní vlivy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Aristotelés (384-322 př.n.l.), pedagogicko psychologické výzkumy, sociální profese, Amerling, Rostohar, Brentano Franz (1838-1917), Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), Janov Artur (nar. 1924), teorie vývoje a utváření osobnosti, školská poradenská psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Claparéde Edouard, Weber Ernst, škola a její formativní vlivy, vůle a diagnostika jejich závad, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, charakter a jeho utváření, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, reverzní, VET zkratka v psychologii, Ribot T.A., Langmeier Josef, Baldwin James M., Masaryk T.G., Koščo Jozef, Švancara Josef, školní výkonnost, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Vaněk Jan, Souček Rudolf, BDAE zkratka v psychologii, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí zvýšené, TMT zkratka v psychologii, Millerovo magické číslo

Komentáře ke slovu Jirásek Jaroslav, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » JIP zkratka ve zdravotnictví
následující slovo: » jistina
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1526
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz