Pojem Jirásek Jaroslav

Slovo:

Jirásek Jaroslav, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Doc. PhDr.Jaroslav Jirásek,CSc. (1922-2000) byl pražský klinický psycholog, který po druhé světové válce postupně prosadil do zdravotnické praxe koncept identifikace úrovně školní zralosti (připravenosti či způsobilosti) předškolních dětí. Odborná diagnostika školní zralosti se postupně začala zjišťovat i ve školských pedagogicko psychologických poradnách.
Byl také tvůrcem psychologického verbálního testu inteligence, který v roce 1960 nazval Duševní obzor a informace (DOI).
Byl také jedním z autorů české úpravy (z roku 1973) testu inteligence významného amerického psychologa Davida Wechslera.
Z publikací:
Jirásek Jaroslav-Tichá Vladimíra: Psychologická hlediska předškolních prohlídek. Praha: SZdN, 1968.
Jirásek,J., Vančurová, E., Havlínová, M. Hrajeme si doopravdy. Praha: Avicenum 1990.Některá související slova

postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, motivace a stimulace chování a prožívání, strukturální vlastnosti osobnosti, starořečtí myslitelé, staří římští myslitelé, středověká psychologie, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, organizační kultura pracoviště, normální kojenec, normální novorozeně, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, životní styl, normální prenatální vývoj a porod, duševní zdraví člověka, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, anormativni chovani dětí, zdraví, osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, testy inteligence, persona a její poznávání, vůle a jednání člověka, zájmy, CHTC zkratka ve zdravotnictví, city zaměřené na sebe, etika a mravní výchova, patopsychologie ve školství, sebevědomí a jeho poruchy, hodnoty, životní strategie, perinatalita, sociální kognice a percepce, sebehodnocení, stáří jako vývojová etapa, pubertální stadium vývoje, kojenecké období vývoje, vývojové období batolete, mladší školní věk (prepuberta), vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, sebevýchova, hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, didaktické testy, volba a výběr povolání a studia, komunikace nonverbální, únava, únava a vyčerpání, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, První česká školská psychologická poradna a klinika, novorozenecké období vývoje dítěte, psychomotorická instabilita dětí, genderové problémy člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, PROFESIOGRAMY V PRAXI, sociometrie v praxi, substituce jako přizpůsobovací operace, problémové děti a mládež, Psychodiagnostické metody, normalita a abnormalita osobnosti, adultopsychologie interevia, longevita, Development in Context (angl.), APS zkratka ve sportu, Efekt Dunninga a Kruegera, normální a abnormální osobnost, memoria a její typy, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, BAI zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, interest (angl.), Disease, kreativita (tvořivost), projekční psychologické diagnostické metody, paliativní péče ve zdravotnictví, Formal operation stage (Piaget), Kohs, Wundt, Rostohar, Bárta Boleslav, Amerling, sociální profese, narativní psychologie, Jung Carl Gustav, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), KEMSAK zkratka, Brentano Franz (1838-1917), Uher Jan, thinking (angl), Durdík Josef, Fromm Erich (1900-1980), Janov Artur (nar. 1924), Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), TTCT zkratka ve školství, CWFT zkratka ve školství, dospělost, perinatální období vývoje, postpubescence, dospívání, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, talent a tvořivost dětí i dospělých, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, moralitas (lat.), prepubescence, batole (toddler), Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), psychometrika, agrese a šikana, předškolní dítě, autokognice a self-management, handicapované děti, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, potřeby, motivation (angl.), schopnosti intelektu, osobnost v psychologii, personality (angl.), RSES zkratka ve vědách o člověku, healthy lifestyle, Motives (angl.), memory (angl.), will (angl.), experimentální psychologie, celostní a tvarová psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, personalismus a charakterologie, asocianistická psychologie, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, behaviorismus a reflexologie, paidotropKnihy

Česká loutka -- autor: Blecha Jaroslav, Jirásek Pavel
Agenda přístích let -- autor: Jirásek Jaroslav A.
Souboj mozků v řízení -- autor: Jirásek Jaroslav Antonín
Management budoucnosti -- autor: Jirásek Jaroslav A.

Komentáře ke slovu Jirásek Jaroslav, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » JIP zkratka ve zdravotnictví
následující slovo: » jistina
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1365
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz