Pojem Jirásek Jaroslav

Slovo:

Jirásek Jaroslav, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Doc. PhDr.Jaroslav Jirásek,CSc. (1922-2000) byl pražský klinický psycholog, který po druhé světové válce postupně prosadil do zdravotnické praxe koncept identifikace úrovně školní zralosti (připravenosti či způsobilosti) předškolních dětí. Odborná diagnostika školní zralosti se postupně začala zjišťovat i ve školských pedagogicko psychologických poradnách.
Byl také tvůrcem psychologického verbálního testu inteligence, který v roce 1960 nazval Duševní obzor a informace (DOI).
Byl také jedním z autorů české úpravy (z roku 1973) testu inteligence významného amerického psychologa Davida Wechslera.
Z publikací:
Jirásek Jaroslav-Tichá Vladimíra: Psychologická hlediska předškolních prohlídek. Praha: SZdN, 1968.
Jirásek,J., Vančurová, E., Havlínová, M. Hrajeme si doopravdy. Praha: Avicenum 1990.Některá související slova

disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, anormativni chovani dětí, zdraví, osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, drogové a jiné závislosti dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, stresy a psychická traumata na školách., postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), sociometrie v praxi, Edukometrické didaktické testy, psychometrika v praxi, autokognice a self-management, handicapované děti, agrese a šikana, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, organizační kultura pracoviště, normální kojenec, normální novorozeně, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, životní styl, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), genderové problémy člověka, První česká školská psychologická poradna a klinika, etika a mravní výchova, patopsychologie ve školství, sebevědomí a jeho poruchy, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, novorozenecké období vývoje dítěte, psychomotorická instabilita dětí, sebevýchova, didaktické testy, paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, motivace a stimulace chování a prožívání, strukturální vlastnosti osobnosti, starořečtí myslitelé, staří římští myslitelé, únava, únava a vyčerpání, volba a výběr povolání a studia, komunikace nonverbální, novověká psychologie a pedagogika, středověká psychologie, novověká psychologie, předškolní dítě, batole (toddler), longevita, adultopsychologie interevia, substituce jako přizpůsobovací operace, Efekt Dunninga a Kruegera, APS zkratka ve sportu, Kohs, Formal operation stage (Piaget), Development in Context (angl.), problémové děti a mládež, Psychodiagnostické metody, projekční psychologické diagnostické metody, paliativní péče ve zdravotnictví, Disease, kreativita (tvořivost), memoria a její typy, normalita a abnormalita osobnosti, normální a abnormální osobnost, Durdík Josef, thinking (angl), Amerling, Wundt, Rostohar, sociální profese, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), narativní psychologie, Jung Carl Gustav, Bárta Boleslav, KEMSAK zkratka, Janov Artur (nar. 1924), Fromm Erich (1900-1980), Uher Jan, Jaspers Karl (1883-1969), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Brentano Franz (1838-1917), Wertheimer Max (1880-1943), interest (angl.), BDI-I zkratka ve zdravotnictví, seniorita normální a abnormální, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, psychologické poradenství na vysokých školách, poradenská pedagogická psychologie, personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, celostní a tvarová psychologie, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, moralitas (lat.), postpubescence, dospívání, prepubescence, perinatální období vývoje, dospělost, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, RSES zkratka ve vědách o člověku, healthy lifestyle, Motives (angl.), CWFT zkratka ve školství, TTCT zkratka ve školství, BAI zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, personality (angl.), osobnost v psychologii, will (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, memory (angl.), schopnosti intelektu, potřeby, motivation (angl.), paidotropKnihy

Česká loutka -- autor: Blecha Jaroslav, Jirásek Pavel
Souboj mozků v řízení -- autor: Jirásek Jaroslav Antonín
Agenda přístích let -- autor: Jirásek Jaroslav A.
Management budoucnosti -- autor: Jirásek Jaroslav A.

Komentáře ke slovu Jirásek Jaroslav, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » JIP zkratka ve zdravotnictví
následující slovo: » jistina
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1359
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz