Pojem Jirásek Jaroslav

Slovo:

Jirásek Jaroslav, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Doc. PhDr.Jaroslav Jirásek,CSc. (1922-2000) byl pražský klinický psycholog, který po druhé světové válce postupně prosadil do zdravotnické praxe koncept identifikace úrovně školní zralosti (připravenosti či způsobilosti) předškolních dětí. Odborná diagnostika školní zralosti se postupně začala zjišťovat i ve školských pedagogicko psychologických poradnách.
Byl také tvůrcem psychologického verbálního testu inteligence, který v roce 1960 nazval Duševní obzor a informace (DOI).
Byl také jedním z autorů české úpravy (z roku 1973) testu inteligence významného amerického psychologa Davida Wechslera.
Z publikací:
Jirásek Jaroslav-Tichá Vladimíra: Psychologická hlediska předškolních prohlídek. Praha: SZdN, 1968.
Jirásek,J., Vančurová, E., Havlínová, M. Hrajeme si doopravdy. Praha: Avicenum 1990.Některá související slova

need achievement theory (angl.), nonpeakers (angl.), akronym KEMSAK, závady a poruchy pohybu, sociální psychologie práce a řízení, sociální interakce ve skupině, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, talenty a jejich třídění, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, vrozené závady a poruchy, emoce, Etický a morální charakter, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, kreativní a talentované osoby, TAS-20 zkratka v psychologii, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Famile a persona, integrita já proti zoufalství, RPM zkratka v psychologii, SMP zkratka v psychologii, schopnosti a nadání, EASP zkratka v humanitních vědách, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, Výkonnost a kariéra, kariéra a nezaměstnanost, dominantní chování, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, submisivita chování a její poznávání, psychologické poznávací metody projektivní, dotazník jako výzkumná metoda, PMT zkraka v psychologii, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poradenství ve školství, mobilita, Baumtest, poznávání dominantního chování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mentální retardace, Úvod do patopsychologie, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, responzibilita a její poznávání, postoje a vztahy k povolání, introvertni orientace osobnosti, extravertní orientace člověka, Edukativní determinanty psychiky, FTCD zkratka ve zdravotnictví, poznávání dificilit, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, emoční poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, talent v otázkách a odpovědích, dlouhověkost, hyperkinetické závady a poruchy, Metody zkoumání v psychologii, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, náročnost práce na psychosomatiku, Osobní pracovní motivovanost, giant three theory, mravnost a její výchova a sebvýchova, spokojenost s výdělkem, disociální a asociální chování dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, nikotinismus jako závislost, studijní a profesní poradenství, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, Pravidlo René Zazza (1910-1995), poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, pracovní a osobní hodnocení, Číselný čtverec, Dotazník funkčnosti rodiny, Thorndike Edward L., Claparéde Edouard, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Weber Ernst, Lersch Philipp, Gesell Arnold Lucius, Jung, hlubinná psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), Janov Artur (nar. 1924), pedagogicko psychologické výzkumy, Wertheimer Max (1880-1943), Brentano Franz (1838-1917), Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), sociální profese, Amerling, Rostohar, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Ribot T.A., Baldwin James M., Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, prevence, sebeřízení, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, novověká filozofie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, reverzní, charakter a jeho utváření, osobnost učitelů, Vaněk Jan, Langmeier Josef, Souček Rudolf, osobnost dítěte, školní výkonnost, Šeracký František, Masaryk T.G., Koščo Jozef, Švancara Josef, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, sebevědomí zvýšené, TMT zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, VET zkratka v psychologii, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Jung Carl GustavKnihy

Management budoucnosti -- autor: Jirásek Jaroslav A.
Agenda příštích let -- autor: Jirásek Jaroslav A.
Souboj mozků v řízení -- autor: Jirásek Jaroslav Antonín
České drama a český hrdina -- autor: Sílová Zuzana, Vostrý Jaroslav

Komentáře ke slovu Jirásek Jaroslav, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » JIP zkratka ve zdravotnictví
následující slovo: » jistina
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1451
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz