Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akomodace, nadané a tvořivé osobnosti, saturace potřeb v rodině, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Švancara Josef, osobnost dítěte, mentalizace, Teoretická východiska psychologického poradenství, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, školská poradenská psychologie, závady a poruchy intelektu, MMSE a léčba kognitivy, blind spot bias (angl.), tdebiasing (angl.), BDI zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, osobnost a její poznávání, Vernunft (něm.), CBT zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictv?, CT zkratka ve zdravotnictví, ERP ve zdravotnictví, MCI zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, BBT zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, MBCT zkratka ve zdravotnictví, poznávací procesy člověka, Úvod do kognitivní psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, sebeřízení, závady a poruchy vývoje řeči, dynamics assessment (angl.), psychologická charakteristika žáků a žákyň, talenty a jejich třídění, Základní vrstvy lidského mozku, výkonnost lidské paměti, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, dlouhověkost, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, intrapunitivita, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), valorizace osobnosti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, FFI zkratka ve zdravotnictví, IACEP zkratka, Happy Neuron Brain Jogging, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, mravní výchova ve společnosti, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, cognitive maps (angl.), psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, ACE CZ test z roku 2010, schopnosti a nadání, Famile a persona, cognitive orientation towards spirituality (angl.), kreativní a talentované osoby, cognition styl (angl.), diskvalifikace pozitivního, ACFS zkratka, esencionalismus v pedagogice, Cognitive Dissonance Theory, nootropicum, KBT, genetická epistemologie, kognitivní schéma, Generální faktor schopností, sebemonitorování, reflexivní žák, styly učení, thinking skills (angl.), Cognitive Response Theory, Theory of Mind, cognitive developmental theory (angl.), intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), primární strategie učení, etnověda, etnosémantika, mazeway, dementia, kognice, impulzivní agrese, kardinální elementy psychiky, kognitivní mobilita, středně těžká mentální retardace, perennalismus, automanažerství, personalizace učení, deprivační edukace, pseudodemence, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, lehká mentální retardace, těžká mentální retardace, lehká kognitivní porucha, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, metakognice, psychický deficit, reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, referenční rámec, sociální schéma, černo-bílé myšlení, metacognition (angl.), metoda instrumentálního obohacování, MMSE zkratka ve zdravotnictví, Bayley Nancy (1899-1994), multimodální terapie Lazaruse, Miller George Armitage, Meichenbaum Donald, měknutí mozku, dekognitivizace, CHIPS-test, akademická kultura, cognitive support (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, Global Deterioration Scale (GDS), intelektuální modální orientace osobnosti, cognitive ability (angl.), cognitive skill (angl.), Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), cognitive restructuring (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, endopsychika, nonkognitivní vlastnosti, DBT zkratka ve zdravotnictvi, nonkognitivní, autokognice, metakognitivní styl, Age Related Cognitive Decline (ARCD), rapid assesment, chronický stres, Subjective Well-Being (angl.), senilní demence, presenilní demence, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), Cognitive Impairment No Dementia (CIND), neuropsychologie, cognitive disorders in old age (angl.), deteriorace intelektu, narativní psychoterapie, simplex cognitive learning style (angl.), kognitivně simplexní člověk, kognitivně komplexní člověk, Rotter Julian B. (nar. 1916), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lienert Gustav A. (1920-2001), Heuristische versus algorithmische Orientierung, kognitivní psychologie, morální vědomí, GSS zkratka ve zdravotnictvíKnihy

Co na srdci, to na jazyku -- autor: Nebeská Iva, Římalová Lucie Saicová, Šlédrová Jasňa, Vaňková Irena
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti -- autor: Feuerstein Reuven
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Význam a subjektivita v lyrice -- autor: Jiráček Pavel

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

kognitivní neregistrovaný 16.08.2021 10:31
» reagovat
jednoduše = "poznávací". Vše, co pomáhá člověku vyrovnat se s okolím, přežít.
Václav Lukáš
 Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz