Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací význam



Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova



Některá související slova

akomodace, Rodina a její sociální determinace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Švancara Josef, osobnost dítěte, mentalizace, Teoretická východiska psychologického poradenství, nadané a tvořivé osobnosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výchova tvořivosti, závady a poruchy intelektu, MMSE a léčba kognitivy, blind spot bias (angl.), tdebiasing (angl.), BDI zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, sebeřízení, MBCT zkratka ve zdravotnictví, diskvalifikace pozitivního, CBT zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictv?, CT zkratka ve zdravotnictví, ERP ve zdravotnictví, MCI zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, BBT zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, Vernunft (něm.), Úvod do personalismu a charakterologie, poznávací procesy člověka, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, profesní a studijní orientacei, osobnost a její poznávání, ACFS zkratka, osobnost a jeji poznavani, intrapunitivita, IACEP zkratka, talenty a jejich třídění, Základní vrstvy lidského mozku, výkonnost lidské paměti, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, dlouhověkost, cognitive maps (angl.), psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), valorizace osobnosti, Happy Neuron Brain Jogging, cognition styl (angl.), závady a poruchy vývoje řeči, rodina a saturace potřeb, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, mravní výchova ve společnosti, kreativní a talentované osoby, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, ACE CZ test z roku 2010, schopnosti a nadání, Famile a persona, cognitive orientation towards spirituality (angl.), dynamics assessment (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, esencionalismus v pedagogice, thinking skills (angl.), impulzivní agrese, nootropicum, KBT, genetická epistemologie, kognitivní schéma, Generální faktor schopností, sebemonitorování, reflexivní žák, styly učení, Cognitive Dissonance Theory, kardinální elementy psychiky, Cognitive Response Theory, cognitive developmental theory (angl.), intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), primární strategie učení, etnověda, etnosémantika, mazeway, dementia, Theory of Mind, lehká kognitivní porucha, metacognition (angl.), středně těžká mentální retardace, perennalismus, automanažerství, personalizace učení, deprivační edukace, pseudodemence, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, lehká mentální retardace, těžká mentální retardace, černo-bílé myšlení, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, metakognice, psychický deficit, reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, referenční rámec, sociální schéma, kognice, kognitivní mobilita, DBT zkratka ve zdravotnictvi, psychická deprivace až subdeprivace, nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, Miller George Armitage, Meichenbaum Donald, měknutí mozku, dekognitivizace, CHIPS-test, akademická kultura, cognitive support (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), autokognice, Global Deterioration Scale (GDS), cognitive ability (angl.), cognitive skill (angl.), Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), cognitive restructuring (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, endopsychika, nonkognitivní vlastnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, narativní psychoterapie, metoda instrumentálního obohacování, cognitive disorders in old age (angl.), metakognitivní styl, rapid assesment, chronický stres, Subjective Well-Being (angl.), senilní demence, presenilní demence, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), Cognitive Impairment No Dementia (CIND), neuropsychologie, Age Related Cognitive Decline (ARCD), morální vědomí, deteriorace intelektu, simplex cognitive learning style (angl.), kognitivně simplexní člověk, kognitivně komplexní člověk, Rotter Julian B. (nar. 1916), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lienert Gustav A. (1920-2001), Heuristische versus algorithmische Orientierung, kognitivní psychologie, teorie vysokoškolského psychologického poradenství



Knihy

Co na srdci, to na jazyku -- autor: Nebeská Iva, Římalová Lucie Saicová, Šlédrová Jasňa, Vaňková Irena
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti -- autor: Feuerstein Reuven
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Význam a subjektivita v lyrice -- autor: Jiráček Pavel

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

kognitivní neregistrovaný 16.08.2021 10:31
» reagovat
jednoduše = "poznávací". Vše, co pomáhá člověku vyrovnat se s okolím, přežít.
Václav Lukáš
 



Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz