Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, poznávací procesy člověka, Vernunft (něm.), BBT zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, MBCT zkratka ve zdravotnictví, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, WJIE zkratka, MCI zkratka ve zdravotnictví, cognitive restructuring (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, endopsychika, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), cognitive skill (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), Global Deterioration Scale (GDS), cognitive ability (angl.), nonkognitivní vlastnosti, DBT zkratka ve zdravotnictvi, CT zkratka ve zdravotnictv?, CT zkratka ve zdravotnictví, ERP ve zdravotnictví, CBT zkratka ve zdravotnictví, diskvalifikace pozitivního, MMSE zkratka ve zdravotnictví, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, schopnosti a nadání, Famile a persona, cognitive orientation towards spirituality (angl.), ACE CZ test z roku 2010, zájmy, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, závady a poruchy intelektu, Teoretická východiska psychologického poradenství, mentalizace, vývoj, Švancara Josef, osobnost dítěte, MMSE a léčba kognitivy, blind spot bias (angl.), profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osobnost a její poznávání, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, tdebiasing (angl.), BDI zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, psychická deprivace až subdeprivace, cognitive support (angl.), nootropicum, KBT, genetická epistemologie, kognitivní schéma, impulzivní agrese, Theory of Mind, černo-bílé myšlení, lehká kognitivní porucha, kardinální elementy psychiky, Generální faktor schopností, sebemonitorování, cognitive developmental theory (angl.), intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), Cognitive Response Theory, Cognitive Dissonance Theory, reflexivní žák, styly učení, thinking skills (angl.), sociální schéma, referenční rámec, pseudodemence, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, deprivační edukace, personalizace učení, esencionalismus v pedagogice, perennalismus, automanažerství, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, psychický deficit, metakognice, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, primární strategie učení, etnověda, Heuristische versus algorithmische Orientierung, kognitivní psychologie, morální vědomí, narativní psychoterapie, Lienert Gustav A. (1920-2001), Simon Herbert Alexander (1916-2001), kognitivně komplexní člověk, Rotter Julian B. (nar. 1916), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), autokognice, intelektuální modální orientace osobnosti, dekognitivizace, CHIPS-test, akademická kultura, měknutí mozku, Meichenbaum Donald, nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, Miller George Armitage, kognitivně simplexní člověk, simplex cognitive learning style (angl.), kognitivní mobilita, metoda instrumentálního obohacování, metakognitivní styl, rapid assesment, metacognition (angl.), kognice, etnosémantika, mazeway, dementia, chronický stres, Subjective Well-Being (angl.), cognitive disorders in old age (angl.), Age Related Cognitive Decline (ARCD), deteriorace intelektu, neuropsychologie, Cognitive Impairment No Dementia (CIND), senilní demence, presenilní demence, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), akomodaceKnihy

Jazyk v kontextu kultury -- autor: Bartmiński Jerzy
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti -- autor: Feuerstein Reuven, kol.
Komplet 2 ks Dejme mozky dohromady -- autor: Brožek Ľuba, Poláková Barbora
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz