Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Švancara Josef, vývoj, osobnost dítěte, mentalizace, Teoretická východiska psychologického poradenství, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, BDI zkratka v psychologii, tdebiasing (angl.), výchova tvořivosti, závady a poruchy intelektu, MMSE a léčba kognitivy, blind spot bias (angl.), Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, ERP ve zdravotnictví, MCI zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, BBT zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictv?, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), diskvalifikace pozitivního, CBT zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, MBCT zkratka ve zdravotnictví, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Vernunft (něm.), poznávací procesy člověka, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, sebeřízení, osobnost a její poznávání, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, výkonnost lidské paměti, Základní vrstvy lidského mozku, Happy Neuron Brain Jogging, intrapunitivita, IACEP zkratka, talenty a jejich třídění, osobnost a jeji poznavani, dlouhověkost, determinanty psychiky a osobnosti, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), valorizace osobnosti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, mravnost a její výchova a sebvýchova, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, cognitive maps (angl.), cognition styl (angl.), škola a její formativní vlivy, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, schopnosti a nadání, Famile a persona, cognitive orientation towards spirituality (angl.), kreativní a talentované osoby, ACE CZ test z roku 2010, zájmy, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, MMSE zkratka ve zdravotnictví, DBT zkratka ve zdravotnictvi, Generální faktor schopností, sebemonitorování, reflexivní žák, styly učení, kognitivní schéma, genetická epistemologie, Theory of Mind, impulzivní agrese, nootropicum, KBT, thinking skills (angl.), Cognitive Dissonance Theory, etnosémantika, mazeway, dementia, kognice, etnověda, primární strategie učení, Cognitive Response Theory, cognitive developmental theory (angl.), intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), kardinální elementy psychiky, lehká kognitivní porucha, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, lehká mentální retardace, pseudodemence, deprivační edukace, esencionalismus v pedagogice, perennalismus, automanažerství, personalizace učení, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, metakognitivní učební strategie, referenční rámec, sociální schéma, černo-bílé myšlení, přerámování (reframing) v psychologii, reatribuce, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, metakognice, psychický deficit, metacognition (angl.), kognitivní mobilita, měknutí mozku, dekognitivizace, CHIPS-test, akademická kultura, Meichenbaum Donald, Miller George Armitage, autokognice, intelektuální modální orientace osobnosti, nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, cognitive support (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, endopsychika, nonkognitivní vlastnosti, cognitive restructuring (angl.), Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), Bayley Nancy (1899-1994), Global Deterioration Scale (GDS), cognitive ability (angl.), cognitive skill (angl.), narativní psychoterapie, morální vědomí, presenilní demence, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), Cognitive Impairment No Dementia (CIND), neuropsychologie, senilní demence, Subjective Well-Being (angl.), metoda instrumentálního obohacování, metakognitivní styl, rapid assesment, chronický stres, cognitive disorders in old age (angl.), Age Related Cognitive Decline (ARCD), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lienert Gustav A. (1920-2001), Heuristische versus algorithmische Orientierung, kognitivní psychologie, Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Rotter Julian B. (nar. 1916), deteriorace intelektu, simplex cognitive learning style (angl.), kognitivně simplexní člověk, kognitivně komplexní člověk, akomodaceKnihy

Co na srdci, to na jazyku -- autor: Nebeská Iva, Římalová Lucie Saicová, Šlédrová Jasňa, Vaňková Irena
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti -- autor: Feuerstein Reuven, kol.
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Proč školství a jeho aktéři selhávají -- autor: Šíp Radim

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

kognitivní neregistrovaný 16.08.2021 10:31
» reagovat
jednoduše = "poznávací". Vše, co pomáhá člověku vyrovnat se s okolím, přežít.
Václav Lukáš
 Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz