Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

nonkognitivní, Miller George Armitage, intelektuální modální orientace osobnosti, autoplastický obraz nemoci, morální vědomí, autokognice, měknutí mozku, dekognitivizace, Vygotský L.S., psychická deprivace až subdeprivace, cognitive support (angl.), akademická kultura, CHIPS-test, kognitivní psychologie, Heuristische versus algorithmische Orientierung, Age Related Cognitive Decline (ARCD), deteriorace intelektu, cognitive disorders in old age (angl.), neuropsychologie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), simplex cognitive learning style (angl.), kognitivně simplexní člověk, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lienert Gustav A. (1920-2001), Neisser Ulric, Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Rotter Julian B. (nar. 1916), Bayley Nancy (1899-1994), Global Deterioration Scale (GDS), CT zkratka ve zdravotnictv?, CT zkratka ve zdravotnictví, diskvalifikace pozitivního, dynamics assessment (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, ACFS zkratka, MCI zkratka ve zdravotnictví, Chalupa Bohumír, longevita, memoria a její typy, afekty, Sedláková Miluše psycholožka, WJIE zkratka, nonkognitivní vlastnosti, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Festinger Leon, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), cognitive skill (angl.), cognitive ability (angl.), Reisbergova škála kognitivní deteriorace, kognitivní vývoj dětí a mládeže, kognitivní a učební strategie, sociální atitudy, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, endopsychika, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, presenilní demence, senilní demence, metakognitivní učební strategie, referenční rámec, přerámování (reframing) v psychologii, reatribuce, metakognice, psychický deficit, sociální schéma, černo-bílé myšlení, impulzivní agrese, sociální psychologie, Theory of Mind, kardinální elementy psychiky, lehká kognitivní porucha, pervazivní vývojové poruchy, hluboká mentální retardace, automanažerství, personalizace učení, perennalismus, esencionalismus v pedagogice, asimilace, pseudodemence, vyšší city, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, mírná demence, Alzheimerova choroba, nootropicum, KBT, metacognition (angl.), kognitivní mobilita, kognice, dementia, etnosémantika, mazeway, metoda instrumentálního obohacování, metakognitivní styl, Subjective Well-Being (angl.), psychosociální zanedbanost, tréninková psychoterapie, chronický stres, rapid assesment, etnověda, primární strategie učení, sebemonitorování, reflexivní žák, Generální faktor schopností, kognitivní schéma, genetická epistemologie, styly učení, thinking skills (angl.), intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), cognitive developmental theory (angl.), Cognitive Response Theory, Cognitive Dissonance Theory, akomodaceKnihy

Jazyk v kontextu kultury -- autor: Bartmiński Jerzy
Co na srdci, to na jazyku -- autor: Nebeská Iva, Římalová Lucie Saicová, Šlédrová Jasňa, Vaňková Irena
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti -- autor: Feuerstein Reuven, kol.
Dejme mozky dohromady - Skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazykových funkcí -- autor: Brožek Ľuba, Poláková Barbora,

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz