Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, potřeby, Motives (angl.), MBCT zkratka ve zdravotnictví, didaktika a psychodidaktika, psychodidaktika, Disease, BSSI zkratka ve zdravotnictví, memory (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, senzitivita s intropunitivitou, behaviorismus a reflexologie, personalismus a charakterologie, celostní a tvarová psychologie, BBT zkratka ve zdravotnictví, memoria a její typy, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, nonkognitivní vlastnosti, MMSE zkratka ve zdravotnictví, sociální atitudy, endopsychika, kognitivní vývoj dětí a mládeže, kognitivní a učební strategie, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), WJIE zkratka, Sedláková Miluše psycholožka, afekty, longevita, Chalupa Bohumír, MCI zkratka ve zdravotnictví, diskvalifikace pozitivního, CT zkratka ve zdravotnictv?, CT zkratka ve zdravotnictví, perinatální období vývoje, autokognice a self-management, senzitivní osoby s intropunitivitou, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, výsledky učení (vědomosti, typy osobnosti učitelů a učitelek, prokreativní antikreativní podmínky, výchova a učení, tvořivost (kreativita), poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, vyučování, Vernunft (něm.), perinatalita, sebehodnocení, profesní psychologické poradenství, intelektové závady a poruchy, stáří jako vývojová etapa, kojenecké období vývoje, testy inteligence, persona a její poznávání, metakognice ve školství, sebevýchova, didaktické testy, rodina a vývoj dětí, zdraví, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, duševní zdraví člověka, normální kojenec, agrese a šikana, Edukometrické didaktické testy, životní styl, schopnosti a dovednosti, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), Festinger Leon, genetická epistemologie, kognitivní schéma, Generální faktor schopností, sebemonitorování, KBT, nootropicum, kardinální elementy psychiky, Theory of Mind, impulzivní agrese, sociální psychologie, reflexivní žák, styly učení, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), primární strategie učení, etnověda, etnosémantika, intelektuální deprivace, cognitive developmental theory (angl.), thinking skills (angl.), Cognitive Dissonance Theory, Cognitive Response Theory, lehká kognitivní porucha, černo-bílé myšlení, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, lehká mentální retardace, pseudodemence, personalizace učení, asimilace, esencionalismus v pedagogice, perennalismus, automanažerství, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, referenční rámec, sociální schéma, reatribuce, psychický deficit, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, metakognice, mazeway, dementia, intelektuální modální orientace osobnosti, nonkognitivní, Miller George Armitage, měknutí mozku, autoplastický obraz nemoci, autokognice, Lienert Gustav A. (1920-2001), Heuristische versus algorithmische Orientierung, kognitivní psychologie, morální vědomí, dekognitivizace, CHIPS-test, Global Deterioration Scale (GDS), Reisbergova škála kognitivní deteriorace, cognitive ability (angl.), cognitive skill (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), psychická deprivace až subdeprivace, akademická kultura, cognitive support (angl.), Vygotský L.S., Simon Herbert Alexander (1916-2001), Neisser Ulric, chronický stres, tréninková psychoterapie, Subjective Well-Being (angl.), psychosociální zanedbanost, rapid assesment, metakognitivní styl, kognice, metacognition (angl.), kognitivní mobilita, metoda instrumentálního obohacování, senilní demence, presenilní demence, simplex cognitive learning style (angl.), kognitivně simplexní člověk, Rotter Julian B. (nar. 1916), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), deteriorace intelektu, Age Related Cognitive Decline (ARCD), Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), neuropsychologie, cognitive disorders in old age (angl.), akomodaceKnihy

Jazyk v kontextu kultury -- autor: Bartmiński Jerzy
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Dejme mozky dohromady - Skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazykových funkcí -- autor: Brožek Ľuba, Poláková Barbora,
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Význam a subjektivita v lyrice -- autor: Jiráček Pavel

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz