Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

autoplastický obraz nemoci, intelektuální modální orientace osobnosti, autokognice, morální vědomí, kognitivní psychologie, nonkognitivní, Miller George Armitage, akademická kultura, cognitive support (angl.), CHIPS-test, dekognitivizace, měknutí mozku, Heuristische versus algorithmische Orientierung, Lienert Gustav A. (1920-2001), cognitive disorders in old age (angl.), Age Related Cognitive Decline (ARCD), neuropsychologie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), presenilní demence, deteriorace intelektu, simplex cognitive learning style (angl.), Neisser Ulric, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Rotter Julian B. (nar. 1916), kognitivně simplexní člověk, Vygotský L.S., psychická deprivace až subdeprivace, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, diskvalifikace pozitivního, CT zkratka ve zdravotnictv?, WJIE zkratka, Sedláková Miluše psycholožka, Chalupa Bohumír, MCI zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictví, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, sociální atitudy, cognitive ability (angl.), cognitive skill (angl.), Reisbergova škála kognitivní deteriorace, Global Deterioration Scale (GDS), Bayley Nancy (1899-1994), Festinger Leon, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), teorie filtru pozornosti, endopsychika, Broadbent Donald Eric, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, senilní demence, psychosociální zanedbanost, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, reatribuce, psychický deficit, metakognice, referenční rámec, sociální schéma, Theory of Mind, impulzivní agrese, kardinální elementy psychiky, lehká kognitivní porucha, černo-bílé myšlení, pervazivní vývojové poruchy, hluboká mentální retardace, automanažerství, personalizace učení, perennalismus, esencionalismus v pedagogice, asimilace, pseudodemence, vyšší city, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, mírná demence, Alzheimerova choroba, nootropicum, KBT, kognice, metacognition (angl.), dementia, mazeway, etnosémantika, kognitivní mobilita, metoda instrumentálního obohacování, tréninková psychoterapie, Subjective Well-Being (angl.), chronický stres, rapid assesment, metakognitivní styl, etnověda, primární strategie učení, sebemonitorování, reflexivní žák, Generální faktor schopností, kognitivní schéma, genetická epistemologie, styly učení, thinking skills (angl.), intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), cognitive developmental theory (angl.), Cognitive Response Theory, Cognitive Dissonance Theory, akomodaceKnihy

Jazyk v kontextu kultury -- autor: Bartmiński Jerzy
Co na srdci, to na jazyku -- autor: Nebeská Iva, Římalová Lucie Saicová, Šlédrová Jasňa, Vaňková Irena
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Dejme mozky dohromady - Skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazykových funkcí -- autor: Brožek Ľuba, Poláková Barbora,

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz