Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Švancara Josef, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, osobnost dítěte, mentalizace, blind spot bias (angl.), tdebiasing (angl.), BDI zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, MMSE a léčba kognitivy, závady a poruchy intelektu, Teoretická východiska psychologického poradenství, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, Úvod do behaviorismu, násilí, CT zkratka ve zdravotnictv?, CT zkratka ve zdravotnictví, ERP ve zdravotnictví, MCI zkratka ve zdravotnictví, CBT zkratka ve zdravotnictví, diskvalifikace pozitivního, DBT zkratka ve zdravotnictvi, MMSE zkratka ve zdravotnictví, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), WJIE zkratka, BBT zkratka ve zdravotnictví, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, BSSI zkratka ve zdravotnictví, MBCT zkratka ve zdravotnictví, Vernunft (něm.), poznávací procesy člověka, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, IACEP zkratka, talenty a jejich třídění, Základní vrstvy lidského mozku, výkonnost lidské paměti, intrapunitivita, Happy Neuron Brain Jogging, cognitive orientation towards spirituality (angl.), kreativní a talentované osoby, cognition styl (angl.), cognitive maps (angl.), specifika národní kultury, Etický a morální charakter, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Styly a strategie vyučování a učení, dlouhověkost, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, osobnost a jeji poznavani, Famile a persona, schopnosti a nadání, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, ACE CZ test z roku 2010, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, nonkognitivní vlastnosti, endopsychika, kognitivní schéma, Generální faktor schopností, sebemonitorování, reflexivní žák, genetická epistemologie, KBT, kardinální elementy psychiky, Theory of Mind, impulzivní agrese, nootropicum, styly učení, thinking skills (angl.), etnověda, etnosémantika, mazeway, dementia, primární strategie učení, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), Cognitive Dissonance Theory, Cognitive Response Theory, cognitive developmental theory (angl.), intelektuální deprivace, lehká kognitivní porucha, černo-bílé myšlení, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, lehká mentální retardace, pseudodemence, deprivační edukace, esencionalismus v pedagogice, perennalismus, automanažerství, personalizace učení, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, referenční rámec, sociální schéma, reatribuce, psychický deficit, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, metakognice, kognice, metacognition (angl.), Miller George Armitage, Meichenbaum Donald, měknutí mozku, dekognitivizace, multimodální terapie Lazaruse, nonkognitivní, morální vědomí, narativní psychoterapie, autokognice, intelektuální modální orientace osobnosti, CHIPS-test, akademická kultura, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), cognitive restructuring (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, cognitive skill (angl.), cognitive ability (angl.), cognitive support (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, Bayley Nancy (1899-1994), Global Deterioration Scale (GDS), kognitivní psychologie, Heuristische versus algorithmische Orientierung, senilní demence, presenilní demence, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), Cognitive Impairment No Dementia (CIND), Subjective Well-Being (angl.), chronický stres, kognitivní mobilita, metoda instrumentálního obohacování, metakognitivní styl, rapid assesment, neuropsychologie, cognitive disorders in old age (angl.), Rotter Julian B. (nar. 1916), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lienert Gustav A. (1920-2001), kognitivně komplexní člověk, kognitivně simplexní člověk, Age Related Cognitive Decline (ARCD), deteriorace intelektu, simplex cognitive learning style (angl.), akomodaceKnihy

Co na srdci, to na jazyku -- autor: Nebeská Iva, Římalová Lucie Saicová, Šlédrová Jasňa, Vaňková Irena
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti -- autor: Feuerstein Reuven
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Význam a subjektivita v lyrice -- autor: Jiráček Pavel

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz