Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, závady a poruchy intelektu, MMSE a léčba kognitivy, Teoretická východiska psychologického poradenství, mentalizace, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Švancara Josef, osobnost dítěte, blind spot bias (angl.), tdebiasing (angl.), osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, BDI zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, závady a poruchy myšlení, saturace potřeb v rodině, MBCT zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, Vernunft (něm.), poznávací procesy člověka, pedagogicko psychologické výzkumy, BBT zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, CT zkratka ve zdravotnictv?, CT zkratka ve zdravotnictví, ERP ve zdravotnictví, MCI zkratka ve zdravotnictví, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Styly a strategie vyučování a učení, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost a jeji poznavani, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Úvod do patopsychologie, valorizace osobnosti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, osobnost submisivní a intropunitivní, determinanty psychiky a osobnosti, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, studijní a profesní poradenství, mravnost a její výchova a sebvýchova, výkonnost lidské paměti, Základní vrstvy lidského mozku, výchova a její prostředky, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, rodina a saturace potřeb, afekty člověka a jejich zvládání, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, zájmy, ACE CZ test z roku 2010, Happy Neuron Brain Jogging, intrapunitivita, IACEP zkratka, talenty a jejich třídění, cognitive maps (angl.), cognition styl (angl.), schopnosti a nadání, Famile a persona, cognitive orientation towards spirituality (angl.), kreativní a talentované osoby, CBT zkratka ve zdravotnictví, diskvalifikace pozitivního, reflexivní žák, sebemonitorování, styly učení, thinking skills (angl.), Cognitive Dissonance Theory, Generální faktor schopností, kognitivní schéma, impulzivní agrese, nootropicum, KBT, genetická epistemologie, Cognitive Response Theory, cognitive developmental theory (angl.), dementia, kognice, metacognition (angl.), kognitivní mobilita, mazeway, etnosémantika, intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), primární strategie učení, etnověda, Theory of Mind, kardinální elementy psychiky, Alzheimerova choroba, vyšší city, mírná demence, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, pseudodemence, deprivační edukace, esencionalismus v pedagogice, perennalismus, automanažerství, personalizace učení, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, referenční rámec, sociální schéma, černo-bílé myšlení, lehká kognitivní porucha, metakognitivní učební strategie, přerámování (reframing) v psychologii, pervazivní vývojové poruchy, metakognice, psychický deficit, reatribuce, metoda instrumentálního obohacování, metakognitivní styl, cognitive support (angl.), akademická kultura, psychická deprivace až subdeprivace, Bayley Nancy (1899-1994), Global Deterioration Scale (GDS), CHIPS-test, dekognitivizace, multimodální terapie Lazaruse, Miller George Armitage, Meichenbaum Donald, měknutí mozku, cognitive ability (angl.), cognitive skill (angl.), DBT zkratka ve zdravotnictvi, MMSE zkratka ve zdravotnictví, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), nonkognitivní vlastnosti, endopsychika, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), cognitive restructuring (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, nonkognitivní, intelektuální modální orientace osobnosti, neuropsychologie, Cognitive Impairment No Dementia (CIND), cognitive disorders in old age (angl.), Age Related Cognitive Decline (ARCD), deteriorace intelektu, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), presenilní demence, rapid assesment, chronický stres, Subjective Well-Being (angl.), senilní demence, simplex cognitive learning style (angl.), kognitivně simplexní člověk, kognitivní psychologie, morální vědomí, narativní psychoterapie, autokognice, Heuristische versus algorithmische Orientierung, Lienert Gustav A. (1920-2001), kognitivně komplexní člověk, Rotter Julian B. (nar. 1916), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Simon Herbert Alexander (1916-2001), akomodaceKnihy

Co na srdci, to na jazyku -- autor: Nebeská Iva, Římalová Lucie Saicová, Šlédrová Jasňa, Vaňková Irena
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti -- autor: Feuerstein Reuven, kol.
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Proč školství a jeho aktéři selhávají -- autor: Šíp Radim

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz