Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

autokognice, autoplastický obraz nemoci, morální vědomí, kognitivní psychologie, Heuristische versus algorithmische Orientierung, intelektuální modální orientace osobnosti, nonkognitivní, CHIPS-test, akademická kultura, dekognitivizace, měknutí mozku, Miller George Armitage, Lienert Gustav A. (1920-2001), Simon Herbert Alexander (1916-2001), neuropsychologie, cognitive disorders in old age (angl.), Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), presenilní demence, senilní demence, Age Related Cognitive Decline (ARCD), deteriorace intelektu, Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Neisser Ulric, Rotter Julian B. (nar. 1916), kognitivně simplexní člověk, simplex cognitive learning style (angl.), cognitive support (angl.), Vygotský L.S., nonkognitivní vlastnosti, MMSE zkratka ve zdravotnictví, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, sociální atitudy, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), MCI zkratka ve zdravotnictví, Chalupa Bohumír, CT zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictv?, diskvalifikace pozitivního, endopsychika, teorie filtru pozornosti, Reisbergova škála kognitivní deteriorace, cognitive ability (angl.), Global Deterioration Scale (GDS), Bayley Nancy (1899-1994), psychická deprivace až subdeprivace, cognitive skill (angl.), Festinger Leon, Broadbent Donald Eric, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), psychosociální zanedbanost, Subjective Well-Being (angl.), přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, reatribuce, psychický deficit, metakognice, referenční rámec, sociální schéma, Theory of Mind, impulzivní agrese, kardinální elementy psychiky, lehká kognitivní porucha, černo-bílé myšlení, pervazivní vývojové poruchy, hluboká mentální retardace, automanažerství, personalizace učení, perennalismus, esencionalismus v pedagogice, asimilace, pseudodemence, vyšší city, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, mírná demence, Alzheimerova choroba, nootropicum, KBT, dementia, kognice, mazeway, etnosémantika, etnověda, metacognition (angl.), kognitivní mobilita, chronický stres, tréninková psychoterapie, rapid assesment, metakognitivní styl, metoda instrumentálního obohacování, primární strategie učení, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), sebemonitorování, reflexivní žák, Generální faktor schopností, kognitivní schéma, genetická epistemologie, styly učení, thinking skills (angl.), intelektuální deprivace, cognitive developmental theory (angl.), Cognitive Response Theory, Cognitive Dissonance Theory, akomodaceKnihy

Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Pokroky kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Kognitivní terapie -- autor: Neenan, Michael, Dryden, Windy
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Co na srdci, to na jazyku -- autor: Nebeská Iva, Římalová Lucie Saicová, Šlédrová Jasňa, Vaňková Irena

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz