Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, poznávací procesy člověka, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Švancara Josef, osobnost dítěte, závady a poruchy myšlení, saturace potřeb v rodině, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vernunft (něm.), MBCT zkratka ve zdravotnictví, endopsychika, nonkognitivní vlastnosti, DBT zkratka ve zdravotnictvi, MMSE zkratka ve zdravotnictví, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, cognitive skill (angl.), Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), cognitive restructuring (angl.), ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), MCI zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, BBT zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, ERP ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictví, diskvalifikace pozitivního, CBT zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictv?, mentalizace, Teoretická východiska psychologického poradenství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, výchova a její prostředky, mravní výchova ve společnosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, ACE CZ test z roku 2010, schopnosti a nadání, Happy Neuron Brain Jogging, intrapunitivita, IACEP zkratka, talenty a jejich třídění, cognitive maps (angl.), cognition styl (angl.), Famile a persona, cognitive orientation towards spirituality (angl.), kreativní a talentované osoby, pozornost, škola a její formativní vlivy, blind spot bias (angl.), tdebiasing (angl.), BDI zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, MMSE a léčba kognitivy, závady a poruchy intelektu, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osobnost a její poznávání, cognitive ability (angl.), Global Deterioration Scale (GDS), KBT, genetická epistemologie, kognitivní schéma, Generální faktor schopností, nootropicum, impulzivní agrese, lehká kognitivní porucha, kardinální elementy psychiky, Theory of Mind, sebemonitorování, reflexivní žák, intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), primární strategie učení, etnověda, cognitive developmental theory (angl.), Cognitive Response Theory, styly učení, thinking skills (angl.), Cognitive Dissonance Theory, černo-bílé myšlení, sociální schéma, pseudodemence, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, deprivační edukace, personalizace učení, esencionalismus v pedagogice, perennalismus, automanažerství, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, referenční rámec, psychický deficit, metakognice, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, etnosémantika, mazeway, morální vědomí, narativní psychoterapie, autokognice, intelektuální modální orientace osobnosti, kognitivní psychologie, Heuristische versus algorithmische Orientierung, Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lienert Gustav A. (1920-2001), nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, akademická kultura, cognitive support (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, Bayley Nancy (1899-1994), CHIPS-test, dekognitivizace, Miller George Armitage, Meichenbaum Donald, měknutí mozku, Rotter Julian B. (nar. 1916), kognitivně komplexní člověk, metakognitivní styl, rapid assesment, chronický stres, Subjective Well-Being (angl.), metoda instrumentálního obohacování, kognitivní mobilita, dementia, kognice, metacognition (angl.), senilní demence, presenilní demence, deteriorace intelektu, simplex cognitive learning style (angl.), kognitivně simplexní člověk, Age Related Cognitive Decline (ARCD), cognitive disorders in old age (angl.), Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), Cognitive Impairment No Dementia (CIND), neuropsychologie, akomodaceKnihy

Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Proč školství a jeho aktéři selhávají -- autor: Šíp Radim
Kognitivní poruchy a demence -- autor: Rektorová Irena, kolektiv
Význam a subjektivita v lyrice -- autor: Jiráček Pavel

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz