Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

memoria a její typy, BBT zkratka ve zdravotnictví, didaktika a psychodidaktika, psychodidaktika, longevita, afekty, Chalupa Bohumír, WJIE zkratka, Sedláková Miluše psycholožka, Disease, BSSI zkratka ve zdravotnictví, potřeby, memory (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, osobnost v psychologii, personality (angl.), MBCT zkratka ve zdravotnictví, Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, MCI zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictví, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), kognitivní vývoj dětí a mládeže, kognitivní a učební strategie, Broadbent Donald Eric, Festinger Leon, cognitive skill (angl.), Global Deterioration Scale (GDS), Reisbergova škála kognitivní deteriorace, cognitive ability (angl.), teorie filtru pozornosti, endopsychika, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), diskvalifikace pozitivního, CT zkratka ve zdravotnictv?, MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, sociální atitudy, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, behaviorismus a reflexologie, personalismus a charakterologie, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, didaktické testy, sebevýchova, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, prokreativní antikreativní podmínky, vyučovací a učební styly, výchova a učení, tvořivost (kreativita), poznávání psychiky a osobnosti, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, perinatální období vývoje, autokognice a self-management, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, celostní a tvarová psychologie, seniorita normální a abnormální, psychosociální zanedbanost dětí, agrese a šikana, Edukometrické didaktické testy, zdraví, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, životní styl, schopnosti a dovednosti, normální kojenec, Bayley Nancy (1899-1994), psychická deprivace až subdeprivace, sociální psychologie, nootropicum, KBT, genetická epistemologie, impulzivní agrese, Theory of Mind, černo-bílé myšlení, lehká kognitivní porucha, kardinální elementy psychiky, kognitivní schéma, Generální faktor schopností, Cognitive Response Theory, cognitive developmental theory (angl.), intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), Cognitive Dissonance Theory, thinking skills (angl.), sebemonitorování, reflexivní žák, styly učení, sociální schéma, referenční rámec, pseudodemence, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, personalizace učení, automanažerství, asimilace, esencionalismus v pedagogice, perennalismus, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, psychický deficit, metakognice, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, primární strategie učení, etnověda, Lienert Gustav A. (1920-2001), Heuristische versus algorithmische Orientierung, kognitivní psychologie, morální vědomí, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Neisser Ulric, kognitivně simplexní člověk, Rotter Julian B. (nar. 1916), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), autokognice, autoplastický obraz nemoci, CHIPS-test, akademická kultura, cognitive support (angl.), Vygotský L.S., dekognitivizace, měknutí mozku, intelektuální modální orientace osobnosti, nonkognitivní, Miller George Armitage, simplex cognitive learning style (angl.), deteriorace intelektu, kognitivní mobilita, metoda instrumentálního obohacování, metakognitivní styl, rapid assesment, metacognition (angl.), kognice, etnosémantika, mazeway, dementia, chronický stres, tréninková psychoterapie, neuropsychologie, cognitive disorders in old age (angl.), Age Related Cognitive Decline (ARCD), Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), presenilní demence, Subjective Well-Being (angl.), psychosociální zanedbanost, senilní demence, akomodaceKnihy

Jazyk v kontextu kultury -- autor: Bartmiński Jerzy
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Dejme mozky dohromady - Skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazykových funkcí -- autor: Brožek Ľuba, Poláková Barbora,
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Kognitivní interpretace českého verše -- autor: Jiráček Pavel

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz