Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akomodace, výchova tvořivosti, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Švancara Josef, osobnost dítěte, mentalizace, Teoretická východiska psychologického poradenství, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, závady a poruchy intelektu, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, MMSE a léčba kognitivy, blind spot bias (angl.), tdebiasing (angl.), BDI zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, saturace potřeb v rodině, školská poradenská psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, Vernunft (něm.), CBT zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictv?, CT zkratka ve zdravotnictví, ERP ve zdravotnictví, MCI zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, BBT zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, MBCT zkratka ve zdravotnictví, poznávací procesy člověka, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, dynamics assessment (angl.), mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, výkonnost lidské paměti, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, talenty a jejich třídění, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), valorizace osobnosti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, FFI zkratka ve zdravotnictví, GSS zkratka ve zdravotnictví, bias blind spot (angl.), Základní vrstvy lidského mozku, IACEP zkratka, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, poruchy a závady jazyka, intrapunitivita, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, ACE CZ test z roku 2010, schopnosti a nadání, Famile a persona, cognitive orientation towards spirituality (angl.), kreativní a talentované osoby, cognition styl (angl.), cognitive maps (angl.), Happy Neuron Brain Jogging, diskvalifikace pozitivního, ACFS zkratka, esencionalismus v pedagogice, Cognitive Dissonance Theory, nootropicum, KBT, genetická epistemologie, kognitivní schéma, Generální faktor schopností, sebemonitorování, reflexivní žák, styly učení, thinking skills (angl.), Cognitive Response Theory, Theory of Mind, cognitive developmental theory (angl.), intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), primární strategie učení, etnověda, etnosémantika, mazeway, dementia, kognice, impulzivní agrese, kardinální elementy psychiky, kognitivní mobilita, středně těžká mentální retardace, perennalismus, automanažerství, personalizace učení, deprivační edukace, pseudodemence, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, lehká mentální retardace, těžká mentální retardace, lehká kognitivní porucha, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, metakognice, psychický deficit, reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, referenční rámec, sociální schéma, černo-bílé myšlení, metacognition (angl.), metoda instrumentálního obohacování, MMSE zkratka ve zdravotnictví, Bayley Nancy (1899-1994), multimodální terapie Lazaruse, Miller George Armitage, Meichenbaum Donald, měknutí mozku, dekognitivizace, CHIPS-test, akademická kultura, cognitive support (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, Global Deterioration Scale (GDS), intelektuální modální orientace osobnosti, cognitive ability (angl.), cognitive skill (angl.), Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), cognitive restructuring (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, endopsychika, nonkognitivní vlastnosti, DBT zkratka ve zdravotnictvi, nonkognitivní, autokognice, metakognitivní styl, Age Related Cognitive Decline (ARCD), rapid assesment, chronický stres, Subjective Well-Being (angl.), senilní demence, presenilní demence, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), Cognitive Impairment No Dementia (CIND), neuropsychologie, cognitive disorders in old age (angl.), deteriorace intelektu, narativní psychoterapie, simplex cognitive learning style (angl.), kognitivně simplexní člověk, kognitivně komplexní člověk, Rotter Julian B. (nar. 1916), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lienert Gustav A. (1920-2001), Heuristische versus algorithmische Orientierung, kognitivní psychologie, morální vědomí, DSPD zkratka ve zdravotnictví

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

kognitivní neregistrovaný 16.08.2021 10:31
» reagovat
jednoduše = "poznávací". Vše, co pomáhá člověku vyrovnat se s okolím, přežít.
Václav Lukáš
 Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz