Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

poznávací procesy člověka, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Vernunft (něm.), MBCT zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, BBT zkratka ve zdravotnictví, BSSI zkratka ve zdravotnictví, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, MCI zkratka ve zdravotnictví, ERP ve zdravotnictví, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), cognitive restructuring (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, cognitive skill (angl.), cognitive ability (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, Bayley Nancy (1899-1994), Global Deterioration Scale (GDS), endopsychika, nonkognitivní vlastnosti, CBT zkratka ve zdravotnictví, CT zkratka ve zdravotnictv?, CT zkratka ve zdravotnictví, diskvalifikace pozitivního, dynamics assessment (angl.), DBT zkratka ve zdravotnictvi, MMSE zkratka ve zdravotnictví, ACFS zkratka, saturace potřeb v rodině, závady a poruchy myšlení, škola a její formativní vlivy, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, ACE CZ test z roku 2010, schopnosti a nadání, Famile a persona, zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, Teoretická východiska psychologického poradenství, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, mentalizace, osobnost dítěte, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Švancara Josef, závady a poruchy intelektu, MMSE a léčba kognitivy, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, blind spot bias (angl.), tdebiasing (angl.), BDI zkratka v psychologii, cognitive support (angl.), akademická kultura, nootropicum, KBT, genetická epistemologie, kognitivní schéma, impulzivní agrese, Theory of Mind, černo-bílé myšlení, lehká kognitivní porucha, kardinální elementy psychiky, Generální faktor schopností, sebemonitorování, cognitive developmental theory (angl.), intelektuální deprivace, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), Cognitive Response Theory, Cognitive Dissonance Theory, reflexivní žák, styly učení, thinking skills (angl.), sociální schéma, referenční rámec, pseudodemence, vyšší city, Alzheimerova choroba, mírná demence, deprivační edukace, personalizace učení, esencionalismus v pedagogice, perennalismus, automanažerství, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, metakognitivní učební strategie, psychický deficit, metakognice, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, primární strategie učení, etnověda, Lienert Gustav A. (1920-2001), Heuristische versus algorithmische Orientierung, kognitivní psychologie, morální vědomí, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), kognitivně simplexní člověk, kognitivně komplexní člověk, Rotter Julian B. (nar. 1916), narativní psychoterapie, autokognice, měknutí mozku, dekognitivizace, CHIPS-test, Meichenbaum Donald, Miller George Armitage, intelektuální modální orientace osobnosti, nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, simplex cognitive learning style (angl.), deteriorace intelektu, kognitivní mobilita, metoda instrumentálního obohacování, metakognitivní styl, metacognition (angl.), kognice, etnosémantika, mazeway, dementia, rapid assesment, chronický stres, neuropsychologie, cognitive disorders in old age (angl.), Age Related Cognitive Decline (ARCD), Cognitive Impairment No Dementia (CIND), Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), Subjective Well-Being (angl.), senilní demence, presenilní demence, akomodaceKnihy

Jazyk v kontextu kultury -- autor: Bartmiński Jerzy
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla
Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti -- autor: Feuerstein Reuven
Dejme mozky dohromady - Skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazykových funkcí -- autor: Brožek Ľuba, Poláková Barbora,
Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz