Pojem kompetence

Slovo:

kompetence


Význam:

• rozsah působnosti nebo činnosti oprávnění a povinností svěřených právní normou urč. orgánu nebo organizaci, příslušnost po odborné nebo věcné stránce, funkční nebo služební pravomoc

• (lingv.) (v generativní gramatice) soustava jazykových pravidel vlastní mluvčímu (i posluchači), která je předpokladem pro vznik konkrétního jazykového projevu, způsobilost mluvit určitým jazykem a rozumět mu

• (gen.) schopnost bakteriálních buněk přijmout a zabudovat cizorodou DNA, geneticky se transformovat

• způsobilost provádět určitou činnost správně a efektivně, soubor či rozsah (požadovaných) znalostí, kvalifikace, schopností a dovedností nebo specifická schopnost či dovednost

• souhrn možných reakcí embryonálních buněk za proměnlivých vnějších podmínek, který ovlivňuje jejich další vývojGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

decentralizace, Pozitiva a negativa a učitelské profese, key competences (angl.), homo videns, teorie vývoje a utváření osobnosti, školská poradenská psychologie, Edukace, práce a její motivace, soft competence (angl.), osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, osobnost a její poznávání, poznávací a intervenční interview, škola a její formativní vlivy, mravní výchova ve společnosti, financial capability (angl.), specifika národní kultury, Etický a morální charakter, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, osobnost a jeji poznavani, hodnotové orientace (typy), rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, nezaměstnanost individuální, management práce, ICC zkratka, DK efekt, rank, lobbista, mediální gramotnost, instrumentální hodnoty, studentské portfolio, profesionalizace, aprobace okolím, certifikace, difuzní struktura profesní kariéry, tacit knowledge (angl.), intelektuální kapitál, interakční výcvik, Job Enlargement, reading literacy (angl.), zone of proximal development (angl.), měkké kompetence, self-competence (angl.), CERPEK zkratka ve školství, ability to notice (angl.), sociální posilování, sociální podmiňování, prosociální chování a prožívání, legitimizace, learning competencies, adekvátní psychické kompetence, nekompetence, management by competencies, Weinert F.E., sense of competence, instrumental values, autorita neformální, klíčové kompetence, MbC zkratka, skill enhancement (angl.)Knihy

Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce -- autor: Chvál Martin, Kasíková Hana, Valenta Josef
Kompetence řídících pracovníků ve školství -- autor: Lhotková Irena, Trojan Václav, Kitzberger Jindřich
Kompetence ve vzdělávání dospělých -- autor: Veteška Jaroslav
Povolání: Asistent pedagoga -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana, kol.
Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: -- autor: Černý Michal

Komentáře ke slovu kompetence


 
» přidat nový komentář

kompetence kompetentních neregistrovaný 24.03.2022 14:51
» reagovat
Právě toto slovo je ukázka, proč v češtině se tu a tam "povalují" slova do češtiny přijatá, ale v podstatě jednoslovně nepřeložitelná. Proto v ní jsou. Kdyby se přeložit jednoduše dala, nebyla by tam. Bohužel, místo abychom se s tím smířili, a naučili se jemnůstky naší mateřštiny využívat více a přesněji, neustále nějaký snaživec chce udělat "kariéru" se zbrusu novým a zaručeně správným výkladem tohoto výrazu. Proč? Inu, je to asi opojný pocit, když je vaše definice delší a méně srozumitelná, než definice vašeho předchůdce. Je v tom ukryta i jistá skrytá převaha nad těmi, kteří právě toto vaše vysvětlení neznají. A kdo že je kompetentní říci, co je "kompetentni"? Ten kdo je k tomu: oprávněný, vzdělaný, informovaný, povolaný, za to placený, odborně zdatný, schopný ...
 
  neregistrovaný 05.10.2020 19:05
» reagovat
Na slově kompetence je názorně vidět, jak použití cizího slova místo českého vytváří zmatek a nejistotu u posluchačů/čtenářů.
V běžné řeči má zjednodušeně 2 odlišné významy: pravomoc a schopnosti. Ne vždy posluchač pozná, co řečník/pisatel myslel tímto slovem.
 
> Kompetence je způsobilost, ne schopnost neregistrovaný 25.10.2020 13:20
» reagovat
  Kompetence je způsobilost, ne schopnost.

Kompetence z pohledu vzdělávání má 4 složky: dovednost, znalost, schopnost a postoj.
   
Odpovědnost neregistrovaný 08.12.2014 09:37
» reagovat
Nedá se kompetence volně přeložit jako odpovědnost?
 
>   neregistrovaný 08.01.2015 19:54
» reagovat
  ano je to v podstatě odpovědnost
   
>   neregistrovaný 07.04.2016 23:52
» reagovat
  Dá se říci, že ne. Výraz "kompetence" může znamenat odpovědnost jen v právním kontextu, kde je ale také něco takového jako 'volný překlad' krajně pochybné. V jiných kontextech se význam těchto výrazů buď nekryje vůbec, nebo jen okrajově. Vhodnější je, pokud mohu soudit, výraz "schopnost", ačkoliv i tam jde o synonymum dosti volné.
   
Sociální kompetence neregistrovaný 09.12.2013 19:54
» reagovat
Dobrý den, mohl by mi někdo prosím poradit, jak mám chápat sociální kompetence? Vlastně i kompetence obecně? Myslím z oblasti pedagogické, děkuji :)
 
Kompetenční centrum neregistrovaný 23.08.2013 09:59
» reagovat
Co si mám představit pod pojmem "kompetenční centrum"? Co dělá osoba, která je členem kompetenčního centra?
 
? neregistrovaný 30.04.2011 11:11
» reagovat
mohu to chápat jako zásah?...např. minimální kompetence státu do ekonomiky..?
Děkuji za odpověď
 
různé pojetí pojmu kompetence neregistrovaný 01.02.2011 14:37
» reagovat
jednak si můžeme termín kompetence vykládat jako pravomoc, či určité oprávnění, ale kompetenci můžeme chápat také jako soubor znalostí, dovedností, schopností, metod, postojů, které člověk využívá k úspěšnému řešení úkolů a životních situací a které mu umožňují osobní rozvoj - toto pojetí kompetence je hůře pochopitelné a nenáviděné především studenty pedagogiky...
 
*cont_KOMPETENCE neregistrovaný 14.06.2009 22:21
» reagovat
přesně řečeno je to pravomoc jednotlivých funkčních struktur nějakého organizačního systému
 
KOMPETENCE neregistrovaný 14.06.2009 22:05
» reagovat
kompetence K=P*S kde P je pravomoc (volnost v rozhodování) a S je sféra působnosti (prostor platnosti), tekže kompetence je pravomoc nějakého systému činností
 
Kompetence není dovednost neregistrovaný 01.09.2007 21:13
» reagovat
Kompetence jsou svěřená oprávnění a povinnosti. Používat slovo kompetence ve významu \
 
Kompetence neregistrovaný 15.04.2007 20:18
» reagovat
profesní kompetence = obecná schopnost úspěšně vykonávat pracovní pozici - Nejedná se o konkrétní pracovní pozici, ale o jakoukoliv pracovní pozici. Kopmetence jsou schonosti a dovednosti, které jsou široce uplatnitelné...

Je to širší a vágnější pojem než Kvalifikace.(Kvalifikace je více konkrétní - konkrétní schopnosti a dovednosti ke konkrétní pracovní pozici).

Kompetence je určená i osobností (charakterem, hodnotami) Patří sem i tzv. měkké dovednosti (soft skills) jako jsou např. asertivní jednání, empatie, sebekritičnost, schopnost prosadit se, nadchnout ostatní...

Doufám, že to odpovídá skutečnosti, radši se ale podívejte i do jiných zdrojů... tohle je jen tak informativně, nejsem odborník! :-)
 
ach, ta čeština! Marunka Sachetová 21.03.2007 22:33
» reagovat
Co říkáte na výraz"klíčové kompetence" ? Prosím, podejte mi výklad tohoto sousloví. Objevuje se v tzv. "Rámcových vzdělávacích plánech" a já tvrdím, že při překladu došlo k omylu. Děkuji za vysvětlení. M. Sachetová
 
> "klíčové kompetence" neregistrovaný 25.04.2007 16:39
» reagovat
  Dobrý den,
z knížky (z níž se připravuji na zkoušku z Didaktiky pro ZŠ) se dočítám,že klíčové kompetence představují souhrn vědomostí,dovedností,schopností,postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Berte to prosím jen jako pouze skromnou definici.
   
>> "Klíčová kompetence" neregistrovaný 10.05.2007 06:03
» reagovat
   se slovem kompetence v pedagogice stále zápasíme, slovo kompetence jsem vždy brala jako něco, o čem člověk s pomocí svých zkušeností a vzdělání reaguje např. jsem kompetentní odhadnou, že dítě je nemocné, ale nejsem kompetentní ho léčit (kompetence lékaře), nemůžu dělat sama závěry, jen doporučení.
Výraz kompetence ve vzdělávacím procesu pro děti mi jaksi nesedí. Lenka P.
    
>> klíčové kompetence neregistrovaný 22.06.2014 16:35
» reagovat
   v tomto případě bych to přeložil jako "nejdůležitější" kompetence ale je to pouze laický názor.
    
> ach ta lidská hloupost a nadutost... neregistrovaný 23.02.2009 17:21
» reagovat
  Já si myslím, že k omylu nedošlo. To jen chtěl někdo za každou cenu působit učeně a fundovaně. Což je problém valné většiny obsahu "Rámcových vzdělávacích programů". Zajímavá myšlenka mezioborově prostupujících "důležitých souhrnných schopností a dovedností" zabalená do nestravitelného megaobalu žvástů a zcestně přeložených cizích termínů. Nesrozumitelná učitelům, rodičům i dětem. Jen úředník se v tom s potěšením rochní, jak máme světovou reformu:) A chudák učitel už nemá kvůli vymýšlení frází čas a chuť učit.
   
> Odpověď na Klíčové kompetence neregistrovaný 11.01.2013 22:10
» reagovat
  Dobrý den,
dle mé literatury na VŠ jsou klíčové kompetence charakterizovány jako: jsou kombinací vzájemně se doplňujících schopností a znalostí skupiny či týmu pracovníků, které ústí ve schopnost vykonávat jeden nebo více kritických procesů na nejvyšší možné úrovni.
   
>>   neregistrovaný 29.04.2021 22:32
» reagovat
   :D :D Ach ty odborné definice...
    Navigace

předchozí slovo: » kompenzovat
následující slovo: » kompetence intelektuální
slovo se nachází na stránce: K:78
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz