Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Mehrabian Albert, komunikační degradace, komunikační distorze, ventilační komunikace, sociálně deficientní typ, labour relations, afatik, orální osobnost, mystery calling (angl.), multikulturalita, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), mogirotacismus bohemicus, interpersonální senzitivita, dezintegrační dětská porucha, systém VOKS, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, Pretexting, Hall Edward Twitchell (1914-2009), makaronismus, positioning, krizová komunikace, retribální stadium, tribální stadium, emoční inteligence, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, ameliorace, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, sealing, logocentrismus, Mead George Herbert (1863-1931), kybergrooming, esteticky orientovaný personální typ, autokontakty v komunikaci, narotofilie, pedagogický konstruktivismus, KEMSAK zkratka, sociální exitus, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, claim, corporate design, sociální interakce, komunikace destruktivní, časoprostorová komprese, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, pseudokomunikace, dyadická interakce, interetnické mediace, deprivace sociální, deprivace haptická, nonverbální komunikace, Teacch, bazální stimulace, sociální dovednosti, asertivní komunikace, individuální přístup, dramatoterapie, dispoziční optimismus, píštěl (fistula), destruktivní komunikace, evokativní interakce, pozitivní jazyk, komunikace face to face, behaviorální strategie, neverbální dyspraxie, feromonita, asortativnost, neverbalita, koverbální chování, PACE zkratka, afázie transkortikální motorická (echolalická, mluvní negativismus, neurogenní poruchy komunikace, účelové prezentace, funkctional skills (angl.), rizom, sociální atitudy, societa retribálního stadia, tangencializace, interaktivní societa, verbální diarrhea, verbal diarrhea, seduktivní, autarkie ve zvládání základních potřeb, city v lidském životě, persona typu B, PTT, kognitivní a učební strategie, Broadbent Donald Eric, chameleonův efekt, teorie filtru pozornosti, fáze sociální komunikace, talkholismus, prenatální haptonomie, acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, disordines accomodation (lat.), adaptační poruchy, love (angl.), protoslova, child directed speech (CDS), psychologie puberty, psychologie batolete, ICL zkratka v psychologické diagnostice, VOKS zkratka, phubbing (angl.), soket, syscall, developmental assets (angl.), NLD syndrom, GSM, SMB, videotrénink interakcí (VTI), posturologické echo, mirror neurons (angl.), proxemický tanec, kinezika, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, communication quality (angl.), suportive communication (angl.), transversála, intencionální komunikace, personální intencionálnost, secure attachment (angl.), wifi, reciproční centrální koherence, etnolingvistika, zoolingvistika, komunikabilní, zlatý věk dětské hry, prenatální psychologie, icebreaker (angl.), triplex, bonding a attachment, prosociální deficit, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, Berelson Bernard Reuben, intercultural communication (angl.), duševní zdraví, sociální konvoj, master/slave, narativ, CDR zkratka ve zdravotnictví, konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, investor relations, community relations, mutilační chování, chronemika, verbální a neverbální komunikace, preterapie, virtuální komunikace, zrcadlení (pacing), trubka, off-line komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, Lama, jerkština, ereutofobie, Aspergerův syndrom (AS), manažerské praktiky, invariantnost, silná organizační kultura, interní adaptace, konstruktivní konflikt, konotativní význam, verboterapie, sociální intruze, event management, interpersonální valorizace, psychický olej interakce, sociální zdraví, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, kongruentní odezva, afiliativní styl, autoreflexe, sociální kompetence, tabuizace, spiritizmus, radiála, trasa, korporátní komunikace, firewall, proxemika, NLP, niveleta, motel, hemerofilní, fistula, estakáda, ikonizace, interaktivní, médium, magistrála, kalibrace, agování, kompetitivní komunikace, sociální fobie, puerilismus, egopatogenie, extratenzivní, atribuční styl, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, facilitátor, tumultus sermonis, icq, haptika, lol, paralingvistika, Jája a Pája, intrakomunikace, deviantní normy, observační učení, primární socializace, kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, intergenerační dialog, Knowing the Stranger (angl.), abnormální chování, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, pacing verbální, verbální dyspraxie, mediální diverzita, team building (angl.), idola fori, steganografie, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, elementární etika, mikroskupina, sociofobie, sociální deprivace, anomická afázie, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, deviatilita dopravní sítě, public affairs, minority relations, industry relations, government relations, dissociating (angl.), associating (angl.), alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, silent language, Warren Weaver (1894-1978), Lormova abeceda, refraiming (angl.), leading (angl.), totální komunikace, kompulzivní sociabilita, sociální únava, ritualizace, dominantní smyslová orientace, sociální atmosféra ve škole, VOKS soustava, Rofl, textualita, telemarketing, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, psychosociální interakce, negativní haptika, pozitivní haptika, animoterapie, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, sociálno, sociální lubrikans, genderové stereotypy, obsahová analýza, chat, augmentativní komunikace, primární stresory, popkultura, karaul, sounding board, patologický vývoj, disharmonický vývoj, dysfluence, receptivní složka řeči, prefonémy, rozvodový potenciál, taktilní deprivace, evoluční dysfázie, informální edukace, antropofilníKnihy

Komunikace -- autor: Hubbard L. Ron
Psychologie komunikace -- autor: Vybíral Zbyněk
Komunikace pro každého -- autor: Wernerová Irena
Historie mediální komunikace -- autor: Verner Pavel
Marketingová komunikace a public relation -- autor: Halada Jan

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz