Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

icebreaker (angl.), triplex, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, bonding a attachment, asynchronní sociální chování, GSM, SMB, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, nátlaková rétorika, CDR zkratka ve zdravotnictví, dificilita psychosociální zralosti, kinezika, proxemický tanec, posturologické echo, dificilní parajazyk, komunikabilní, narativ, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, PTT, Broadbent Donald Eric, syscall, ICL zkratka v psychologické diagnostice, VOKS zkratka, phubbing (angl.), developmental assets (angl.), narcistní komunikace, adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, prenatální haptonomie, talkholismus, rizom, seduktivní, chameleonův efekt, teorie filtru pozornosti, funkctional skills (angl.), societa retribálního stadia, interaktivní societa, verbální diarrhea, verbal diarrhea, tangencializace, mirror neurons (angl.), communication quality (angl.), komunikační degradace, komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, Mehrabian Albert, ventilační komunikace, labour relations, afatik, orální osobnost, sociálně deficientní typ, systém VOKS, genitální charakter, KEMSAK zkratka, evokativní interakce, pozitivní jazyk, komunikace face to face, pedagogický konstruktivismus, mogirotacismus bohemicus, symbiotická psychóza M.Mahlerové, interpersonální senzitivita, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), logocentrismus, sealing, transversála, intencionální komunikace, personální intencionálnost, účelové prezentace, secure attachment (angl.), wifi, suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, etnolingvistika, zoolingvistika, neurogenní poruchy komunikace, emoční inteligence, ameliorace, autokontakty v komunikaci, narotofilie, kybergrooming, krizová komunikace, positioning, tribální stadium, retribální stadium, makaronismus, child directed speech (CDS), protoslova, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, prevence, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, pracovní motivace a stimulace, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, normalita a psychické zdraví, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, psychonervová labilita, awake operace (angl.), psychogymnastika, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, doplňující pedagogické studium, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, TA zkratka v psychologii, zájmy, interakce, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, drogové závislosti, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence interpersonální, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, pozorování při neslovní komunikaci, verbální komunikace, hyperspontaneita, sociální komunikace, evaluace dětí ve škole, behaviorální mikroakt, hypospontaneita, demence v prvním stadiu, makrodeprivace, mikrodeprivace, mass communication (angl.), Komunikace interpersonální, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, vychovatelnost, osobnost dítěte, soft competence (angl.), předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, apraxie sociální, oculesics (angl.), media (angl.), Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, destruktivní komunikace, individuální přístup, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, CMC komunikace, FtF komunikace, afiliativní styl, kongruentní odezva, sociální intruze, event management, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, metakomunikační klíč, konotativní význam, mutilační chování, chronemika, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, preterapie, virtuální komunikace, konstruktivní konflikt, zrcadlení (pacing), trubka, off-line komunikace, verboterapie, interpersonální valorizace, vysokofunkční autismus, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, vizuální myšlení, dominantní smyslová orientace, VOKS soustava, sociální atmosféra ve škole, sociální únava, ritualizace, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, animoterapie, sociální zdraví, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, observační učení, primární socializace, psychosociální interakce, negativní haptika, pozitivní haptika, parakomunikace, invariantnost, proxemika, NLP, korporátní komunikace, trasa, firewall, agování, icq, haptika, lol, kompetitivní komunikace, tabuizace, spiritizmus, interaktivní, ikonizace, hemerofilní, estakáda, kalibrace, magistrála, radiála, niveleta, motel, médium, paralingvistika, Jája a Pája, ereutofobie, autoreflexe, sociální kompetence, warming-up, jerkština, Lama, silná organizační kultura, interní adaptace, manažerské praktiky, Aspergerův syndrom (AS), edukace ve třídě, parajazyk, facilitátor, tumultus sermonis, intrakomunikace, deviantní normy, egopatogenie, puerilismus, atribuční styl, extratenzivní, sociální fobie, telemarketing, textualita, dyadická interakce, interetnické mediace, investor relations, community relations, pseudokomunikace, komunitarismus, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, deprivace sociální, minority relations, industry relations, dissociating (angl.), associating (angl.), refraiming (angl.), leading (angl.), sociální dysfunkce, transparentnost komunikace, government relations, public affairs, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), nonverbální komunikace, vysokofunkční autista, PACE zkratka, koverbální chování, feromonita, asortativnost, mluvní negativismus, afázie transkortikální motorická (echolalická, dramatoterapie, dispoziční optimismus, behaviorální strategie, neverbální dyspraxie, neverbalita, asertivní komunikace, sociální exitus, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, středně funkční autismus, corporate design, časoprostorová komprese, sociální dovednosti, sociální interakce, komunikace destruktivní, Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), augmentativní komunikace, genderové stereotypy, obsahová analýza, chat, primární stresory, sounding board, totální komunikace, kompulzivní sociabilita, popkultura, karaul, patologický vývoj, disharmonický vývoj, prefonémy, sociální lubrikans, sociálno, Rofl, receptivní složka řeči, dysfluence, evoluční dysfázie, informální edukace, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, steganografie, idola fori, pacing /pejsink/ nonverbální, pacing verbální, abnormální chování, Knowing the Stranger (angl.), kulturní analýza, sociální deprivace, alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, silent language, anomická afázie, kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, sociofobie, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, team building (angl.), mikroskupina, elementární etika, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, mediální diverzita, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Politická komunikace -- autor: Křeček Jan
Sociální a mediální komunikace -- autor: Musil Josef

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz