Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, komunikační degradace, Mehrabian Albert, orální osobnost, sociálně deficientní typ, ventilační komunikace, systém VOKS, genitální charakter, mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, KEMSAK zkratka, speech therapy (angl.), Interpersonal Check List (ICL), symbiotická psychóza M.Mahlerové, dezintegrační dětská porucha, interpersonální senzitivita, afatik, labour relations, krizová komunikace, ameliorace, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, positioning, makaronismus, dificility motoriky a praxie, tribální stadium, retribální stadium, autokontakty v komunikaci, narotofilie, Mead George Herbert (1863-1931), Hall Edward Twitchell (1914-2009), Pretexting, logocentrismus, sealing, esteticky orientovaný personální typ, kybergrooming, evokativní interakce, pozitivní jazyk, komunikační deficit, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, vysoce funkční autismus, sociální exitus, časoprostorová komprese, corporate design, claim, nonverbální komunikace, Teacch, interetnické mediace, investor relations, community relations, dyadická interakce, pseudokomunikace, bazální stimulace, deprivace haptická, deprivace sociální, komunikace destruktivní, sociální interakce, dispoziční optimismus, behaviorální strategie, neverbální dyspraxie, dramatoterapie, individuální přístup, komunikace face to face, destruktivní komunikace, píštěl (fistula), afázie transkortikální motorická (echolalická, mluvní negativismus, neverbalita, asertivní komunikace, sociální dovednosti, asortativnost, feromonita, PACE zkratka, koverbální chování, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, seduktivní, autarkie ve zvládání základních potřeb, chameleonův efekt, sociální atitudy, rizom, tangencializace, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), teorie filtru pozornosti, fáze sociální komunikace, GSM, SMB, symptomy normální osobnosti, PTT, persona typu B, Broadbent Donald Eric, kognitivní a učební strategie, city v lidském životě, verbal diarrhea, verbální diarrhea, psychologie puberty, psychologie batolete, developmental assets (angl.), narcistní komunikace, Dotazník interpersonální diagnózy, adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), NLD syndrom, syscall, prenatální haptonomie, talkholismus, interaktivní societa, phubbing (angl.), VOKS zkratka, soket, ICL zkratka v psychologické diagnostice, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, communication quality (angl.), suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, mirror neurons (angl.), posturologické echo, kinezika, proxemický tanec, videotrénink interakcí (VTI), etnolingvistika, zoolingvistika, personální intencionálnost, účelové prezentace, neurogenní poruchy komunikace, intencionální komunikace, transversála, wifi, secure attachment (angl.), dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, Berelson Bernard Reuben, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, triplex, icebreaker (angl.), prosociální deficit, bonding a attachment, prenatální psychologie, nátlaková rétorika, CDR zkratka ve zdravotnictví, zlatý věk dětské hry, komunikabilní, dificilní parajazyk, master/slave, sociální konvoj, narativ, duševní zdraví, minority relations, industry relations, chronemika, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, mutilační chování, preterapie, trubka, off-line komunikace, virtuální komunikace, parakomunikace, invariantnost, jerkština, ereutofobie, autoreflexe, Lama, Aspergerův syndrom (AS), silná organizační kultura, interní adaptace, manažerské praktiky, zrcadlení (pacing), konstruktivní konflikt, sociální intruze, event management, interkulturní komunikace, verboterapie, interpersonální valorizace, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, oponent ze zásady, kongruentní odezva, FtF komunikace, metakomunikační klíč, konotativní význam, CMC komunikace, sociocentrická mluva, afiliativní styl, paralingvistické fenomeny, sociální kompetence, warming-up, spiritizmus, radiála, niveleta, tabuizace, trasa, proxemika, NLP, korporátní komunikace, motel, médium, hemerofilní, fistula, estakáda, ikonizace, interaktivní, magistrála, kalibrace, firewall, agování, puerilismus, egopatogenie, facilitátor, sociální fobie, extratenzivní, edukace ve třídě, parajazyk, atribuční styl, tumultus sermonis, intrakomunikace, haptika, lol, kompetitivní komunikace, icq, paralingvistika, deviantní normy, Jája a Pája, sociální zdraví, observační učení, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, mediální diverzita, behaviorální mantinely, kolektivní antidepresivum, pacing verbální, abnormální chování, Knowing the Stranger (angl.), elementární etika, mikroskupina, steganografie, totální komunikace, kompulzivní sociabilita, idola fori, team building (angl.), sociofobie, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, pacing /pejsink/ nonverbální, kulturní analýza, sociální dysfunkce, dissociating (angl.), associating (angl.), transparentnost komunikace, gender swapping (angl.), government relations, public affairs, deviatilita dopravní sítě, refraiming (angl.), leading (angl.), silent language, anomická afázie, sociální deprivace, asymetrická sociální komunikace, alternativní komunikace, Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), popkultura, karaul, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, ritualizace, sociální únava, telemarketing, VOKS soustava, sociální atmosféra ve škole, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, negativní haptika, pozitivní haptika, primární socializace, psychosociální interakce, animoterapie, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, textualita, Rofl, chat, patologický vývoj, disharmonický vývoj, obsahová analýza, genderové stereotypy, sounding board, primární stresory, augmentativní komunikace, evoluční dysfázie, informální edukace, prefonémy, sociální lubrikans, sociálno, receptivní složka řeči, dysfluence, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, antropofilníKnihy

Komunikace -- autor: Hubbard L. Ron
Psychologie komunikace -- autor: Vybíral Zbyněk
Komunikace pro každého -- autor: Wernerová Irena
Strategie firemní komunikace -- autor: Stejskalová Dita, Horáková Iveta, Škapová Hana
Nenásilná komunikace -- autor: Rosenberg Marshall B.

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz