Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

antropofilní, syscall, evaluace dětí ve škole, behaviorální mikroakt, protoslova, child directed speech (CDS), adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, developmental assets (angl.), ICL zkratka v psychologické diagnostice, hyperspontaneita, VOKS zkratka, phubbing (angl.), prenatální haptonomie, talkholismus, interaktivní societa, verbální diarrhea, verbal diarrhea, tangencializace, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), sociální komunikace, hypospontaneita, seduktivní, Úvod do ontogenetické psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, demence v prvním stadiu, drogové závislosti, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence interpersonální, pozorování při neslovní komunikaci, verbální komunikace, makrodeprivace, mikrodeprivace, mass communication (angl.), Komunikace interpersonální, rizom, chameleonův efekt, normy chování pro sociální komunikaci, neurogenní poruchy komunikace, suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, etnolingvistika, zoolingvistika, wifi, secure attachment (angl.), transversála, intencionální komunikace, personální intencionálnost, účelové prezentace, emoční inteligence, mirror neurons (angl.), tribální stadium, retribální stadium, makaronismus, positioning, krizová komunikace, ameliorace, autokontakty v komunikaci, narotofilie, kybergrooming, sealing, communication quality (angl.), posturologické echo, teorie filtru pozornosti, intercultural communication (angl.), Broadbent Donald Eric, PTT, GSM, SMB, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, bonding a attachment, icebreaker (angl.), triplex, konstruktivismus v pedagogice, proxemický tanec, nátlaková rétorika, CDR zkratka ve zdravotnictví, narativ, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, komunikabilní, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, kinezika, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, labour relations, zvýšená psychosomatická tenze, rozhovor a jeho stadia, účinná sociální komunikace, hodnotové orientace (typy), rozhovor a jeho typy, reborn panenka, osobnost a jeji poznavani, láska, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, Etický a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, emoce, závady a poruchy pohybu, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, Famile a persona, prevence syndromu vyhoření, informační chování, kredibilní komunikace, komunikační pacing, duplexní spojení, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, social communication, extravertní orientace člověka, prosociální a morální charakter, introvertni orientace osobnosti, responzibilita a její poznávání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), sebereflexivita, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, nikotinismus dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, zábavy v mládí, Rodina a její sociální determinace, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, prevence, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, media (angl.), autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Teoretická východiska psychologického poradenství, oculesics (angl.), apraxie sociální, vychovatelnost, osobnost dítěte, soft competence (angl.), předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, zdravá škola, poznávací a intervenční interview, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, awake operace (angl.), výchova a její prostředky, psychogymnastika, TA zkratka v psychologii, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, mravní výchova ve společnosti, Psychosociální a edukativní zanedbanost, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, logocentrismus, afatik, estakáda, oponent ze zásady, observační učení, sociální zdraví, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, interpersonální valorizace, verboterapie, sociální intruze, event management, interkulturní komunikace, kongruentní odezva, pozitivní haptika, afiliativní styl, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, konotativní význam, konstruktivní konflikt, zrcadlení (pacing), trubka, primární socializace, negativní haptika, virtuální komunikace, VOKS soustava, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, dysfluence, receptivní složka řeči, prefonémy, sociální lubrikans, sociálno, Rofl, textualita, telemarketing, sociální atmosféra ve škole, psychosociální interakce, sociální únava, ritualizace, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, animoterapie, off-line komunikace, preterapie, evoluční dysfázie, trasa, paralingvistika, icq, haptika, lol, kompetitivní komunikace, agování, firewall, proxemika, NLP, korporátní komunikace, tabuizace, deviantní normy, spiritizmus, radiála, niveleta, motel, médium, magistrála, kalibrace, interaktivní, ikonizace, hemerofilní, Jája a Pája, intrakomunikace, mutilační chování, jerkština, chronemika, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, invariantnost, silná organizační kultura, interní adaptace, manažerské praktiky, Aspergerův syndrom (AS), Lama, ereutofobie, tumultus sermonis, autoreflexe, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, atribuční styl, extratenzivní, sociální fobie, puerilismus, egopatogenie, facilitátor, informální edukace, disharmonický vývoj, orální osobnost, časoprostorová komprese, mluvní negativismus, PACE zkratka, koverbální chování, feromonita, asortativnost, neverbalita, asertivní komunikace, sociální dovednosti, sociální interakce, komunikace destruktivní, corporate design, neverbální dyspraxie, sociální exitus, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, deprivace sociální, afázie transkortikální motorická (echolalická, behaviorální strategie, pseudokomunikace, interpersonální senzitivita, sociálně deficientní typ, ventilační komunikace, Mehrabian Albert, komunikační degradace, komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, systém VOKS, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, Interpersonal Check List (ICL), dispoziční optimismus, speech therapy (angl.), mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, KEMSAK zkratka, evokativní interakce, pozitivní jazyk, komunikace face to face, destruktivní komunikace, individuální přístup, dramatoterapie, komunitarismus, dyadická interakce, patologický vývoj, idola fori, behaviorální mantinely, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, mediální diverzita, elementární etika, mikroskupina, sociofobie, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, team building (angl.), steganografie, Knowing the Stranger (angl.), totální komunikace, kompulzivní sociabilita, popkultura, karaul, sounding board, primární stresory, augmentativní komunikace, genderové stereotypy, obsahová analýza, chat, kolektivní antidepresivum, abnormální chování, interetnické mediace, dissociating (angl.), investor relations, community relations, minority relations, industry relations, government relations, public affairs, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, associating (angl.), pacing verbální, refraiming (angl.), leading (angl.), Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, silent language, anomická afázie, sociální deprivace, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, eukomunikaceKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Sociální a mediální komunikace -- autor: Musil Josef
Masová komunikace a veřejné mínění -- autor: Urban Lukáš, Dubský Josef, Murdza Karol

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz