Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Pretexting, labour relations, afatik, orální osobnost, Hall Edward Twitchell (1914-2009), Mead George Herbert (1863-1931), kybergrooming, sealing, logocentrismus, sociálně deficientní typ, ventilační komunikace, systém VOKS, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, multikulturalita, mystery calling (angl.), Mehrabian Albert, komunikační degradace, komunikační distorze, esteticky orientovaný personální typ, narotofilie, účelové prezentace, neurogenní poruchy komunikace, emoční inteligence, personální intencionálnost, intencionální komunikace, wifi, secure attachment (angl.), transversála, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, ameliorace, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, autokontakty v komunikaci, krizová komunikace, positioning, tribální stadium, retribální stadium, makaronismus, dezintegrační dětská porucha, interpersonální senzitivita, komunikace destruktivní, časoprostorová komprese, corporate design, sociální interakce, sociální dovednosti, asortativnost, neverbalita, asertivní komunikace, claim, sociální exitus, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, nonverbální komunikace, vysokofunkční autista, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, středně funkční autismus, feromonita, koverbální chování, evokativní interakce, pozitivní jazyk, komunikace face to face, KEMSAK zkratka, pedagogický konstruktivismus, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), mogirotacismus bohemicus, destruktivní komunikace, píštěl (fistula), afázie transkortikální motorická (echolalická, mluvní negativismus, PACE zkratka, neverbální dyspraxie, behaviorální strategie, individuální přístup, dramatoterapie, dispoziční optimismus, zoolingvistika, etnolingvistika, phubbing (angl.), prenatální haptonomie, talkholismus, VOKS zkratka, ICL zkratka v psychologické diagnostice, NLD syndrom, syscall, soket, interaktivní societa, verbální diarrhea, sociální atitudy, seduktivní, autarkie ve zvládání základních potřeb, rizom, funkctional skills (angl.), verbal diarrhea, tangencializace, societa retribálního stadia, developmental assets (angl.), psychologie batolete, adultopsychologie interevia, evaluace dětí v mateřských školách, evaluace dětí ve škole, motivace osobnosti, didaktika a psychodidaktika, psychická způsobilost pro školu, accident, psychodidaktika, behaviorální mikroakt, love (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, psychologie puberty, acting out (angl.), disordines accomodation (lat.), protoslova, child directed speech (CDS), adaptační poruchy, chameleonův efekt, teorie filtru pozornosti, zlatý věk dětské hry, komunikabilní, dificilní parajazyk, master/slave, sociální konvoj, CDR zkratka ve zdravotnictví, narativ, duševní zdraví, dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, communication quality (angl.), suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, mirror neurons (angl.), posturologické echo, kinezika, proxemický tanec, videotrénink interakcí (VTI), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, PTT, GSM, SMB, persona typu B, city v lidském životě, fáze sociální komunikace, Broadbent Donald Eric, kognitivní a učební strategie, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, triplex, Berelson Bernard Reuben, intercultural communication (angl.), icebreaker (angl.), prenatální psychologie, asynchronní sociální chování, prosociální deficit, bonding a attachment, deprivace sociální, pseudokomunikace, virtuální komunikace, preterapie, mutilační chování, chronemika, off-line komunikace, trubka, konotativní význam, konstruktivní konflikt, zrcadlení (pacing), verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, Aspergerův syndrom (AS), Lama, jerkština, manažerské praktiky, interní adaptace, parakomunikace, invariantnost, silná organizační kultura, metakomunikační klíč, FtF komunikace, dyadické vztahy, psychický olej interakce, interpersonální valorizace, demonstrativní konzum, sociální zdraví, pozitivní haptika, primární socializace, observační učení, verboterapie, sociální intruze, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, CMC komunikace, afiliativní styl, kongruentní odezva, event management, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, ereutofobie, autoreflexe, tabuizace, spiritizmus, radiála, trasa, korporátní komunikace, firewall, proxemika, NLP, niveleta, motel, hemerofilní, fistula, estakáda, ikonizace, interaktivní, médium, magistrála, kalibrace, agování, kompetitivní komunikace, extratenzivní, sociální fobie, puerilismus, atribuční styl, parajazyk, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, egopatogenie, facilitátor, icq, haptika, lol, paralingvistika, Jája a Pája, tumultus sermonis, intrakomunikace, deviantní normy, negativní haptika, psychosociální interakce, pacing verbální, abnormální chování, Knowing the Stranger (angl.), pacing /pejsink/ nonverbální, kulturní analýza, silent language, anomická afázie, sociální deprivace, kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, sociofobie, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, mikroskupina, elementární etika, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, mediální diverzita, asymetrická sociální komunikace, alternativní komunikace, industry relations, government relations, public affairs, minority relations, community relations, dyadická interakce, interetnické mediace, investor relations, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), leading (angl.), Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), refraiming (angl.), associating (angl.), transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, dissociating (angl.), team building (angl.), idola fori, VOKS soustava, sociální atmosféra ve škole, sociální únava, telemarketing, textualita, sociální lubrikans, sociálno, Rofl, sociální psychologie, ritualizace, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, animoterapie, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, prefonémy, receptivní složka řeči, sounding board, primární stresory, augmentativní komunikace, karaul, popkultura, steganografie, totální komunikace, kompulzivní sociabilita, genderové stereotypy, obsahová analýza, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, dysfluence, informální edukace, evoluční dysfázie, chat, patologický vývoj, disharmonický vývoj, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Interkulturní komunikace: Češi a Němci -- autor: Schroll-Machl Sylvia, Nový Ivan
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Cesta poradního kruhu -- autor: Coleová Virginia, Zimmermann Jack
Politická komunikace -- autor: Křeček Jan

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz