Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

antropofilní, VOKS zkratka, child directed speech (CDS), adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, developmental assets (angl.), syscall, ICL zkratka v psychologické diagnostice, phubbing (angl.), behaviorální mikroakt, prenatální haptonomie, talkholismus, interaktivní societa, verbální diarrhea, verbal diarrhea, tangencializace, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), rizom, seduktivní, protoslova, evaluace dětí ve škole, teorie filtru pozornosti, akademické stresy, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, sociální komunikace, kompetence interpersonální, pozorování při neslovní komunikaci, verbální komunikace, makrodeprivace, mikrodeprivace, mass communication (angl.), Komunikace interpersonální, demence v prvním stadiu, hypospontaneita, hyperspontaneita, chameleonův efekt, Broadbent Donald Eric, saturace potřeb v rodině, tribální stadium, etnolingvistika, zoolingvistika, wifi, secure attachment (angl.), transversála, intencionální komunikace, personální intencionálnost, účelové prezentace, neurogenní poruchy komunikace, emoční inteligence, retribální stadium, suportive communication (angl.), makaronismus, positioning, krizová komunikace, ameliorace, autokontakty v komunikaci, narotofilie, kybergrooming, sealing, logocentrismus, labour relations, reciproční centrální koherence, communication quality (angl.), PTT, nátlaková rétorika, GSM, SMB, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, bonding a attachment, icebreaker (angl.), triplex, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, CDR zkratka ve zdravotnictví, mirror neurons (angl.), narativ, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, komunikabilní, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, kinezika, proxemický tanec, posturologické echo, školní, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, orální osobnost, akronym KEMSAK, reborn panenka, osobnost a jeji poznavani, láska, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, emoce, závady a poruchy pohybu, sociální interakce ve skupině, hodnotové orientace (typy), talenty a jejich třídění, intrapunitivita, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, awake operace (angl.), rozhovor a jeho typy, účinná sociální komunikace, TA zkratka v psychologii, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, social communication, prevence syndromu vyhoření, extravertní orientace člověka, introvertni orientace osobnosti, responzibilita a její poznávání, sebereflexivita, rozhovor a jeho stadia, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, nikotinismus dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, psychogymnastika, zájmy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, oculesics (angl.), prevence, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, media (angl.), Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, apraxie sociální, závady a poruchy vývoje řeči, vychovatelnost, osobnost dítěte, soft competence (angl.), předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, interakce, Pozitiva a negativa a učitelské profese, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, poznávací a intervenční interview, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, afatik, sociálně deficientní typ, estakáda, kongruentní odezva, sociální zdraví, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, interpersonální valorizace, verboterapie, sociální intruze, event management, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, afiliativní styl, primární socializace, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, konotativní význam, konstruktivní konflikt, zrcadlení (pacing), trubka, off-line komunikace, observační učení, pozitivní haptika, preterapie, sociální atmosféra ve škole, rozvodový potenciál, dysfluence, receptivní složka řeči, prefonémy, sociální lubrikans, sociálno, Rofl, textualita, telemarketing, VOKS soustava, sociální únava, negativní haptika, ritualizace, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, animoterapie, psychosociální interakce, virtuální komunikace, mutilační chování, informální edukace, trasa, paralingvistika, icq, haptika, lol, kompetitivní komunikace, agování, firewall, proxemika, NLP, korporátní komunikace, tabuizace, deviantní normy, spiritizmus, radiála, niveleta, motel, médium, magistrála, kalibrace, interaktivní, ikonizace, hemerofilní, Jája a Pája, intrakomunikace, chronemika, ereutofobie, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, invariantnost, silná organizační kultura, interní adaptace, manažerské praktiky, Aspergerův syndrom (AS), Lama, jerkština, autoreflexe, tumultus sermonis, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, atribuční styl, extratenzivní, sociální fobie, puerilismus, egopatogenie, facilitátor, taktilní deprivace, evoluční dysfázie, ventilační komunikace, sociální exitus, koverbální chování, feromonita, asortativnost, neverbalita, asertivní komunikace, sociální dovednosti, sociální interakce, komunikace destruktivní, časoprostorová komprese, corporate design, vysoce funkční autismus, mluvní negativismus, komunikační deficit, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, deprivace sociální, komunitarismus, pseudokomunikace, PACE zkratka, afázie transkortikální motorická (echolalická, interetnické mediace, speech therapy (angl.), Mehrabian Albert, komunikační degradace, komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, systém VOKS, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, interpersonální senzitivita, Interpersonal Check List (ICL), mogirotacismus bohemicus, neverbální dyspraxie, pedagogický konstruktivismus, KEMSAK zkratka, evokativní interakce, pozitivní jazyk, komunikace face to face, destruktivní komunikace, individuální přístup, dramatoterapie, dispoziční optimismus, behaviorální strategie, dyadická interakce, investor relations, disharmonický vývoj, steganografie, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, mediální diverzita, elementární etika, mikroskupina, sociofobie, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, team building (angl.), idola fori, totální komunikace, kolektivní antidepresivum, kompulzivní sociabilita, popkultura, karaul, sounding board, primární stresory, augmentativní komunikace, genderové stereotypy, obsahová analýza, chat, patologický vývoj, behaviorální mantinely, Knowing the Stranger (angl.), community relations, refraiming (angl.), minority relations, industry relations, government relations, public affairs, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, dissociating (angl.), associating (angl.), leading (angl.), abnormální chování, Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, silent language, anomická afázie, sociální deprivace, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, pacing verbální, duplexní spojeníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Sociální a mediální komunikace -- autor: Musil Josef
Masová komunikace a veřejné mínění -- autor: Urban Lukáš, Dubský Josef, Murdza Karol

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz