Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

multikulturalita, systém VOKS, genitální charakter, mystery calling (angl.), komunikační distorze, ventilační komunikace, Mehrabian Albert, komunikační degradace, symbiotická psychóza M.Mahlerové, interpersonální senzitivita, KEMSAK zkratka, evokativní interakce, pozitivní jazyk, pedagogický konstruktivismus, mogirotacismus bohemicus, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), sociálně deficientní typ, orální osobnost, retribální stadium, makaronismus, positioning, tribální stadium, emoční inteligence, personální intencionálnost, účelové prezentace, neurogenní poruchy komunikace, krizová komunikace, ameliorace, logocentrismus, labour relations, afatik, sealing, kybergrooming, autokontakty v komunikaci, narotofilie, komunikace face to face, destruktivní komunikace, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, nonverbální komunikace, vysokofunkční autista, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, středně funkční autismus, deprivace sociální, komunitarismus, community relations, minority relations, industry relations, investor relations, interetnické mediace, pseudokomunikace, dyadická interakce, sociální exitus, corporate design, afázie transkortikální motorická (echolalická, mluvní negativismus, PACE zkratka, neverbální dyspraxie, behaviorální strategie, individuální přístup, dramatoterapie, dispoziční optimismus, koverbální chování, feromonita, sociální interakce, komunikace destruktivní, časoprostorová komprese, sociální dovednosti, asertivní komunikace, asortativnost, neverbalita, intencionální komunikace, transversála, developmental assets (angl.), syscall, ICL zkratka v psychologické diagnostice, narcistní komunikace, Dotazník interpersonální diagnózy, adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), VOKS zkratka, phubbing (angl.), verbal diarrhea, tangencializace, societa retribálního stadia, verbální diarrhea, interaktivní societa, prenatální haptonomie, talkholismus, child directed speech (CDS), protoslova, pozorování při neslovní komunikaci, verbální komunikace, makrodeprivace, kompetence interpersonální, soft competence (angl.), oculesics (angl.), apraxie sociální, vychovatelnost, mikrodeprivace, mass communication (angl.), sociální komunikace, evaluace dětí ve škole, behaviorální mikroakt, hyperspontaneita, hypospontaneita, Komunikace interpersonální, demence v prvním stadiu, funkctional skills (angl.), rizom, dificilita psychosociální zralosti, kinezika, proxemický tanec, dificilní parajazyk, komunikabilní, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, posturologické echo, mirror neurons (angl.), zoolingvistika, wifi, secure attachment (angl.), etnolingvistika, reciproční centrální koherence, communication quality (angl.), suportive communication (angl.), narativ, CDR zkratka ve zdravotnictví, PTT, GSM, SMB, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, seduktivní, chameleonův efekt, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, triplex, icebreaker (angl.), asynchronní sociální chování, bonding a attachment, government relations, public affairs, chronemika, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, mutilační chování, preterapie, trubka, off-line komunikace, virtuální komunikace, parakomunikace, invariantnost, Lama, jerkština, ereutofobie, Aspergerův syndrom (AS), manažerské praktiky, silná organizační kultura, interní adaptace, zrcadlení (pacing), konstruktivní konflikt, sociální intruze, event management, interkulturní komunikace, verboterapie, interpersonální valorizace, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, oponent ze zásady, kongruentní odezva, FtF komunikace, metakomunikační klíč, konotativní význam, CMC komunikace, sociocentrická mluva, afiliativní styl, paralingvistické fenomeny, autoreflexe, sociální kompetence, tabuizace, spiritizmus, radiála, trasa, korporátní komunikace, firewall, proxemika, NLP, niveleta, motel, ikonizace, hemerofilní, estakáda, interaktivní, kalibrace, médium, magistrála, agování, kompetitivní komunikace, sociální fobie, puerilismus, egopatogenie, extratenzivní, atribuční styl, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, facilitátor, tumultus sermonis, icq, haptika, lol, paralingvistika, Jája a Pája, intrakomunikace, deviantní normy, sociální zdraví, observační učení, mediální diverzita, elementární etika, mikroskupina, verbální dyspraxie, intergenerační dialog, Knowing the Stranger (angl.), kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, sociofobie, mantinelizace chování, totální komunikace, kompulzivní sociabilita, popkultura, steganografie, idola fori, psychický vampyrismus, team building (angl.), abnormální chování, pacing verbální, associating (angl.), refraiming (angl.), leading (angl.), dissociating (angl.), sociální dysfunkce, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), sociální deprivace, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, anomická afázie, silent language, alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, karaul, sounding board, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, ritualizace, sociální únava, telemarketing, VOKS soustava, sociální atmosféra ve škole, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, negativní haptika, pozitivní haptika, primární socializace, psychosociální interakce, animoterapie, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, textualita, Rofl, chat, patologický vývoj, disharmonický vývoj, obsahová analýza, genderové stereotypy, primární stresory, augmentativní komunikace, evoluční dysfázie, informální edukace, prefonémy, sociální lubrikans, sociálno, receptivní složka řeči, dysfluence, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, antropofilníKnihy

Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Interkulturní komunikace: Češi a Němci -- autor: Schroll-Machl Sylvia, Nový Ivan
Metody alternativní a augmentativní komunikace -- autor: Šarounová Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Zlatá kniha komunikace -- autor: Gruber David

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz