Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

nátlaková rétorika, CDR zkratka ve zdravotnictví, narativ, sociální konvoj, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), asynchronní sociální chování, bonding a attachment, icebreaker (angl.), triplex, master/slave, zlatý věk dětské hry, mirror neurons (angl.), communication quality (angl.), suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, posturologické echo, proxemický tanec, komunikabilní, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, kinezika, synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, talkholismus, interaktivní societa, verbální diarrhea, verbal diarrhea, prenatální haptonomie, phubbing (angl.), developmental assets (angl.), syscall, ICL zkratka v psychologické diagnostice, VOKS zkratka, tangencializace, societa retribálního stadia, Broadbent Donald Eric, PTT, GSM, SMB, teorie filtru pozornosti, chameleonův efekt, funkctional skills (angl.), rizom, seduktivní, etnolingvistika, zoolingvistika, systém VOKS, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, interpersonální senzitivita, multikulturalita, mystery calling (angl.), ventilační komunikace, Mehrabian Albert, komunikační degradace, komunikační distorze, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), komunikace face to face, destruktivní komunikace, individuální přístup, dramatoterapie, pozitivní jazyk, evokativní interakce, mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, KEMSAK zkratka, sociálně deficientní typ, orální osobnost, neurogenní poruchy komunikace, emoční inteligence, tribální stadium, retribální stadium, účelové prezentace, personální intencionálnost, wifi, secure attachment (angl.), transversála, intencionální komunikace, makaronismus, positioning, sealing, logocentrismus, labour relations, afatik, kybergrooming, narotofilie, krizová komunikace, ameliorace, autokontakty v komunikaci, narcistní komunikace, Dotazník interpersonální diagnózy, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, osobnost a její poznávání, prevence, media (angl.), Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, doplňující pedagogické studium, TA zkratka v psychologii, psychogymnastika, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, awake operace (angl.), Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, pozornost, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, oculesics (angl.), apraxie sociální, makrodeprivace, mikrodeprivace, mass communication (angl.), Komunikace interpersonální, verbální komunikace, pozorování při neslovní komunikaci, drogové závislosti, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence interpersonální, demence v prvním stadiu, hypospontaneita, child directed speech (CDS), adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), protoslova, behaviorální mikroakt, hyperspontaneita, sociální komunikace, evaluace dětí ve škole, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, zdravá škola, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, vychovatelnost, osobnost dítěte, soft competence (angl.), předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, dispoziční optimismus, behaviorální strategie, sociocentrická mluva, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, paralingvistické fenomeny, afiliativní styl, event management, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, kongruentní odezva, konotativní význam, konstruktivní konflikt, chronemika, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, mutilační chování, preterapie, zrcadlení (pacing), trubka, off-line komunikace, virtuální komunikace, sociální intruze, verboterapie, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, vysokofunkční autismus, vizuální myšlení, sociální atmosféra ve škole, sociální únava, ritualizace, dominantní smyslová orientace, animoterapie, psychosociální interakce, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, interpersonální valorizace, sociální zdraví, observační učení, negativní haptika, pozitivní haptika, primární socializace, invariantnost, silná organizační kultura, NLP, korporátní komunikace, trasa, tabuizace, proxemika, firewall, haptika, lol, kompetitivní komunikace, agování, spiritizmus, radiála, interaktivní, ikonizace, hemerofilní, estakáda, kalibrace, magistrála, niveleta, motel, médium, icq, paralingvistika, autoreflexe, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, ereutofobie, jerkština, interní adaptace, manažerské praktiky, Aspergerův syndrom (AS), Lama, parajazyk, atribuční styl, tumultus sermonis, intrakomunikace, deviantní normy, Jája a Pája, facilitátor, egopatogenie, extratenzivní, sociální fobie, puerilismus, VOKS soustava, telemarketing, community relations, minority relations, industry relations, government relations, investor relations, interetnické mediace, deprivace sociální, komunitarismus, pseudokomunikace, dyadická interakce, public affairs, deviatilita dopravní sítě, refraiming (angl.), leading (angl.), Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), associating (angl.), dissociating (angl.), gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, deprivace haptická, bazální stimulace, asortativnost, neverbalita, asertivní komunikace, sociální dovednosti, feromonita, koverbální chování, neverbální dyspraxie, afázie transkortikální motorická (echolalická, mluvní negativismus, PACE zkratka, sociální interakce, komunikace destruktivní, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, Teacch, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, časoprostorová komprese, corporate design, sociální exitus, alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, obsahová analýza, chat, patologický vývoj, disharmonický vývoj, genderové stereotypy, augmentativní komunikace, popkultura, karaul, sounding board, primární stresory, evoluční dysfázie, informální edukace, sociální lubrikans, sociálno, Rofl, textualita, prefonémy, receptivní složka řeči, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, dysfluence, kompulzivní sociabilita, totální komunikace, abnormální chování, Knowing the Stranger (angl.), kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, pacing verbální, pacing /pejsink/ nonverbální, silent language, anomická afázie, sociální deprivace, kulturní analýza, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, psychický vampyrismus, team building (angl.), idola fori, steganografie, mantinelizace chování, sociofobie, mediální diverzita, elementární etika, mikroskupina, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Metody alternativní a augmentativní komunikace -- autor: Šarounová, Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Sociální a mediální komunikace -- autor: Musil Josef

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz