Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Mehrabian Albert, komunikační degradace, komunikační distorze, ventilační komunikace, sociálně deficientní typ, labour relations, afatik, orální osobnost, mystery calling (angl.), multikulturalita, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), mogirotacismus bohemicus, interpersonální senzitivita, dezintegrační dětská porucha, systém VOKS, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, Pretexting, Hall Edward Twitchell (1914-2009), retribální stadium, makaronismus, positioning, tribální stadium, dificility motoriky a praxie, neurogenní poruchy komunikace, emoční inteligence, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), krizová komunikace, ameliorace, sealing, logocentrismus, Mead George Herbert (1863-1931), kybergrooming, esteticky orientovaný personální typ, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, autokontakty v komunikaci, narotofilie, pedagogický konstruktivismus, KEMSAK zkratka, sociální exitus, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, claim, corporate design, sociální interakce, komunikace destruktivní, časoprostorová komprese, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, pseudokomunikace, dyadická interakce, interetnické mediace, deprivace sociální, deprivace haptická, nonverbální komunikace, Teacch, bazální stimulace, sociální dovednosti, asertivní komunikace, individuální přístup, dramatoterapie, dispoziční optimismus, píštěl (fistula), destruktivní komunikace, evokativní interakce, pozitivní jazyk, komunikace face to face, behaviorální strategie, neverbální dyspraxie, feromonita, asortativnost, neverbalita, koverbální chování, PACE zkratka, afázie transkortikální motorická (echolalická, mluvní negativismus, účelové prezentace, personální intencionálnost, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), rizom, tangencializace, verbal diarrhea, talkholismus, interaktivní societa, verbální diarrhea, sociální atitudy, seduktivní, kognitivní a učební strategie, city v lidském životě, persona typu B, Broadbent Donald Eric, fáze sociální komunikace, autarkie ve zvládání základních potřeb, chameleonův efekt, teorie filtru pozornosti, prenatální haptonomie, phubbing (angl.), disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, adaptační poruchy, child directed speech (CDS), behaviorální mikroakt, love (angl.), protoslova, narcistní komunikace, psychologie puberty, soket, ICL zkratka v psychologické diagnostice, VOKS zkratka, syscall, NLD syndrom, psychologie batolete, developmental assets (angl.), PTT, GSM, proxemický tanec, videotrénink interakcí (VTI), posturologické echo, kinezika, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, komunikabilní, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, mirror neurons (angl.), communication quality (angl.), secure attachment (angl.), transversála, intencionální komunikace, wifi, zoolingvistika, suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, etnolingvistika, zlatý věk dětské hry, master/slave, bonding a attachment, prenatální psychologie, icebreaker (angl.), prosociální deficit, asynchronní sociální chování, SMB, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, triplex, Berelson Bernard Reuben, narativ, duševní zdraví, sociální konvoj, CDR zkratka ve zdravotnictví, nátlaková rétorika, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, investor relations, community relations, mutilační chování, chronemika, verbální a neverbální komunikace, preterapie, virtuální komunikace, zrcadlení (pacing), trubka, off-line komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, Lama, jerkština, ereutofobie, Aspergerův syndrom (AS), manažerské praktiky, invariantnost, silná organizační kultura, interní adaptace, konstruktivní konflikt, konotativní význam, verboterapie, sociální intruze, event management, interpersonální valorizace, psychický olej interakce, sociální zdraví, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, kongruentní odezva, afiliativní styl, autoreflexe, sociální kompetence, tabuizace, spiritizmus, radiála, trasa, korporátní komunikace, firewall, proxemika, NLP, niveleta, motel, hemerofilní, fistula, estakáda, ikonizace, interaktivní, médium, magistrála, kalibrace, agování, kompetitivní komunikace, sociální fobie, puerilismus, egopatogenie, extratenzivní, atribuční styl, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, facilitátor, tumultus sermonis, icq, haptika, lol, paralingvistika, Jája a Pája, intrakomunikace, deviantní normy, observační učení, primární socializace, kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, intergenerační dialog, Knowing the Stranger (angl.), abnormální chování, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, pacing verbální, verbální dyspraxie, mediální diverzita, team building (angl.), idola fori, steganografie, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, elementární etika, mikroskupina, sociofobie, sociální deprivace, anomická afázie, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, deviatilita dopravní sítě, public affairs, minority relations, industry relations, government relations, dissociating (angl.), associating (angl.), alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, silent language, Warren Weaver (1894-1978), Lormova abeceda, refraiming (angl.), leading (angl.), totální komunikace, kompulzivní sociabilita, sociální únava, ritualizace, dominantní smyslová orientace, sociální atmosféra ve škole, VOKS soustava, Rofl, textualita, telemarketing, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, psychosociální interakce, negativní haptika, pozitivní haptika, animoterapie, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, sociálno, sociální lubrikans, genderové stereotypy, obsahová analýza, chat, augmentativní komunikace, primární stresory, popkultura, karaul, sounding board, patologický vývoj, disharmonický vývoj, dysfluence, receptivní složka řeči, prefonémy, rozvodový potenciál, taktilní deprivace, evoluční dysfázie, informální edukace, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Interkulturní komunikace: Češi a Němci -- autor: Schroll-Machl Sylvia, Nový Ivan
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Interkulturní komunikace v řízení a podn -- autor: Schroll-Machl Sylvia, Nový Ivan
Zlatá kniha komunikace -- autor: Gruber David

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz