Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

orální osobnost, sociálně deficientní typ, ventilační komunikace, afatik, labour relations, Mead George Herbert (1863-1931), Hall Edward Twitchell (1914-2009), Pretexting, Mehrabian Albert, komunikační degradace, symbiotická psychóza M.Mahlerové, dezintegrační dětská porucha, interpersonální senzitivita, genitální charakter, systém VOKS, komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, logocentrismus, sealing, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, tribální stadium, emoční inteligence, neurogenní poruchy komunikace, intencionální komunikace, personální intencionálnost, účelové prezentace, retribální stadium, makaronismus, narotofilie, esteticky orientovaný personální typ, kybergrooming, autokontakty v komunikaci, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, positioning, krizová komunikace, ameliorace, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), corporate design, claim, sociální exitus, časoprostorová komprese, komunikace destruktivní, asertivní komunikace, sociální dovednosti, sociální interakce, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, deprivace haptická, deprivace sociální, pseudokomunikace, bazální stimulace, Teacch, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, neverbalita, asortativnost, komunikace face to face, destruktivní komunikace, píštěl (fistula), pozitivní jazyk, evokativní interakce, mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, KEMSAK zkratka, individuální přístup, dramatoterapie, PACE zkratka, koverbální chování, feromonita, mluvní negativismus, afázie transkortikální motorická (echolalická, dispoziční optimismus, behaviorální strategie, neverbální dyspraxie, transversála, secure attachment (angl.), verbální diarrhea, verbal diarrhea, tangencializace, interaktivní societa, talkholismus, VOKS zkratka, phubbing (angl.), prenatální haptonomie, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), teorie filtru pozornosti, fáze sociální komunikace, Broadbent Donald Eric, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, rizom, sociální atitudy, seduktivní, ICL zkratka v psychologické diagnostice, soket, love (angl.), protoslova, child directed speech (CDS), behaviorální mikroakt, evaluace dětí ve škole, motivace osobnosti, adultopsychologie interevia, evaluace dětí v mateřských školách, adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), developmental assets (angl.), NLD syndrom, syscall, psychologie batolete, psychologie puberty, acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, kognitivní a učební strategie, city v lidském životě, dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, kinezika, dificilní parajazyk, komunikabilní, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, proxemický tanec, videotrénink interakcí (VTI), etnolingvistika, zoolingvistika, wifi, reciproční centrální koherence, suportive communication (angl.), posturologické echo, mirror neurons (angl.), communication quality (angl.), duševní zdraví, narativ, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, prosociální deficit, symptomy normální osobnosti, SMB, persona typu B, PTT, GSM, bonding a attachment, prenatální psychologie, konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, CDR zkratka ve zdravotnictví, intercultural communication (angl.), Berelson Bernard Reuben, icebreaker (angl.), triplex, dyadická interakce, interetnické mediace, preterapie, mutilační chování, chronemika, virtuální komunikace, off-line komunikace, konstruktivní konflikt, zrcadlení (pacing), trubka, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, Aspergerův syndrom (AS), Lama, jerkština, manažerské praktiky, interní adaptace, parakomunikace, invariantnost, silná organizační kultura, konotativní význam, metakomunikační klíč, psychický olej interakce, interpersonální valorizace, verboterapie, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, primární socializace, observační učení, sociální zdraví, sociální intruze, event management, sociocentrická mluva, CMC komunikace, FtF komunikace, paralingvistické fenomeny, afiliativní styl, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, kongruentní odezva, ereutofobie, autoreflexe, tabuizace, spiritizmus, radiála, trasa, korporátní komunikace, firewall, proxemika, NLP, niveleta, motel, hemerofilní, fistula, estakáda, ikonizace, interaktivní, médium, magistrála, kalibrace, agování, kompetitivní komunikace, extratenzivní, sociální fobie, puerilismus, atribuční styl, parajazyk, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, egopatogenie, facilitátor, icq, haptika, lol, paralingvistika, Jája a Pája, tumultus sermonis, intrakomunikace, deviantní normy, pozitivní haptika, negativní haptika, Knowing the Stranger (angl.), kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, abnormální chování, pacing verbální, sociální deprivace, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, psychický vampyrismus, team building (angl.), idola fori, mantinelizace chování, sociofobie, mediální diverzita, elementární etika, mikroskupina, anomická afázie, silent language, public affairs, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), government relations, industry relations, investor relations, community relations, minority relations, transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, Warren Weaver (1894-1978), alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, Lormova abeceda, leading (angl.), dissociating (angl.), associating (angl.), refraiming (angl.), steganografie, totální komunikace, sociální atmosféra ve škole, sociální únava, sociální psychologie, VOKS soustava, telemarketing, sociálno, Rofl, textualita, ritualizace, dominantní smyslová orientace, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, animoterapie, psychosociální interakce, kontaktovost, psychosociální zralost osobnosti, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, sociální slepota, sociální lubrikans, prefonémy, augmentativní komunikace, genderové stereotypy, obsahová analýza, primární stresory, sounding board, kompulzivní sociabilita, popkultura, karaul, chat, patologický vývoj, rozvodový potenciál, dysfluence, receptivní složka řeči, taktilní deprivace, informální edukace, disharmonický vývoj, evoluční dysfázie, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Interkulturní komunikace: Češi a Němci -- autor: Schroll-Machl Sylvia, Nový Ivan
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Interkulturní komunikace v řízení a podn -- autor: Schroll-Machl Sylvia, Nový Ivan
Cesta poradního kruhu -- autor: Coleová Virginia, Zimmermann Jack

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz