Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

behaviorální mikroakt, evaluace dětí ve škole, protoslova, child directed speech (CDS), adaptační poruchy, sociální komunikace, hyperspontaneita, mass communication (angl.), mikrodeprivace, Komunikace interpersonální, demence v prvním stadiu, hypospontaneita, disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), prenatální haptonomie, phubbing (angl.), talkholismus, interaktivní societa, verbální diarrhea, VOKS zkratka, ICL zkratka v psychologické diagnostice, Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, developmental assets (angl.), syscall, makrodeprivace, verbální komunikace, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, rozhovor jako poznávací metoda, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, vývoj, zdravá škola, zábavy v mládí, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, akademické stresy, drogové závislosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence interpersonální, pozorování při neslovní komunikaci, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, verbal diarrhea, tangencializace, etnolingvistika, reciproční centrální koherence, zoolingvistika, wifi, secure attachment (angl.), suportive communication (angl.), communication quality (angl.), kinezika, dificilita psychosociální zralosti, proxemický tanec, posturologické echo, mirror neurons (angl.), transversála, intencionální komunikace, positioning, makaronismus, krizová komunikace, ameliorace, autokontakty v komunikaci, retribální stadium, tribální stadium, personální intencionálnost, účelové prezentace, neurogenní poruchy komunikace, emoční inteligence, dificilní parajazyk, komunikabilní, PTT, Broadbent Donald Eric, GSM, SMB, symptomy normální osobnosti, teorie filtru pozornosti, chameleonův efekt, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), rizom, seduktivní, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, narativ, CDR zkratka ve zdravotnictví, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, bonding a attachment, icebreaker (angl.), triplex, intercultural communication (angl.), soft competence (angl.), osobnost dítěte, osobnost a jeji poznavani, Výkonnost a kariéra, láska, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, edukativní a sociální zanedbanost, kariéra a nezaměstnanost, náladovost člověka, hodnotové orientace (typy), účinná sociální komunikace, hyperkinetické závady a poruchy, rozhovor a jeho typy, reborn panenka, prostředí a psychosomatika člověka, pracovní prostředí a psychosomatika, emoce, Etický a morální charakter, závady a poruchy pohybu, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychotraumatické zážitky v životě, rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, Styly a strategie vyučování a učení, rozhovor a jeho stadia, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, sebereflexivita, osobnost submisivní a intropunitivní, mobilita, introvertni orientace osobnosti, extravertní orientace člověka, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, social communication, prevence syndromu vyhoření, Úvod do patopsychologie, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, prosociální a morální charakter, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, nikotinismus jako závislost, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, prevence, sebeřízení, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, oculesics (angl.), apraxie sociální, vychovatelnost, Rodina a její sociální determinace, media (angl.), formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, awake operace (angl.), schopnosti a nadání, psychogymnastika, TA zkratka v psychologii, zájmy, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, narotofilie, kybergrooming, verboterapie, interpersonální valorizace, sociální intruze, event management, interkulturní komunikace, psychický olej interakce, dyadické vztahy, primární socializace, pozitivní haptika, observační učení, sociální zdraví, demonstrativní konzum, oponent ze zásady, kongruentní odezva, konstruktivní konflikt, konotativní význam, zrcadlení (pacing), trubka, off-line komunikace, metakomunikační klíč, FtF komunikace, afiliativní styl, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, CMC komunikace, negativní haptika, psychosociální interakce, sociální lubrikans, prefonémy, sociálno, Rofl, textualita, receptivní složka řeči, dysfluence, evoluční dysfázie, disharmonický vývoj, informální edukace, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, telemarketing, VOKS soustava, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, animoterapie, vysokofunkční autismus, vizuální myšlení, sociální atmosféra ve škole, sociální únava, ritualizace, dominantní smyslová orientace, virtuální komunikace, preterapie, firewall, agování, proxemika, NLP, korporátní komunikace, kompetitivní komunikace, lol, Jája a Pája, deviantní normy, paralingvistika, icq, haptika, trasa, tabuizace, interaktivní, kalibrace, ikonizace, hemerofilní, estakáda, magistrála, médium, spiritizmus, radiála, niveleta, motel, intrakomunikace, tumultus sermonis, interní adaptace, silná organizační kultura, manažerské praktiky, Aspergerův syndrom (AS), Lama, invariantnost, parakomunikace, mutilační chování, chronemika, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, jerkština, ereutofobie, sociální fobie, extratenzivní, puerilismus, egopatogenie, facilitátor, atribuční styl, parajazyk, autoreflexe, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, patologický vývoj, chat, asortativnost, feromonita, neverbalita, asertivní komunikace, sociální dovednosti, koverbální chování, PACE zkratka, behaviorální strategie, dispoziční optimismus, neverbální dyspraxie, afázie transkortikální motorická (echolalická, mluvní negativismus, sociální interakce, komunikace destruktivní, nonverbální komunikace, vysokofunkční autista, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, středně funkční autismus, komunikační deficit, časoprostorová komprese, corporate design, sociální exitus, vysoce funkční autismus, dramatoterapie, individuální přístup, komunikační degradace, Mehrabian Albert, komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, ventilační komunikace, sociálně deficientní typ, logocentrismus, sealing, labour relations, afatik, orální osobnost, systém VOKS, genitální charakter, evokativní interakce, KEMSAK zkratka, pozitivní jazyk, komunikace face to face, destruktivní komunikace, pedagogický konstruktivismus, mogirotacismus bohemicus, symbiotická psychóza M.Mahlerové, interpersonální senzitivita, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), deprivace sociální, komunitarismus, elementární etika, mediální diverzita, mikroskupina, sociofobie, mantinelizace chování, verbální dyspraxie, intergenerační dialog, abnormální chování, pacing verbální, Knowing the Stranger (angl.), kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, psychický vampyrismus, team building (angl.), primární stresory, sounding board, augmentativní komunikace, genderové stereotypy, obsahová analýza, karaul, popkultura, idola fori, steganografie, totální komunikace, kompulzivní sociabilita, pacing /pejsink/ nonverbální, kulturní analýza, government relations, industry relations, public affairs, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), minority relations, community relations, pseudokomunikace, dyadická interakce, interetnické mediace, investor relations, transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, asymetrická sociální komunikace, alternativní komunikace, silent language, anomická afázie, sociální deprivace, Warren Weaver (1894-1978), Lormova abeceda, dissociating (angl.), associating (angl.), refraiming (angl.), leading (angl.), antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Sociální a mediální komunikace -- autor: Musil Josef
Přesvědčivá komunikace manažera -- autor: Lepilová Květuše

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz