Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, komunikabilní, narativ, CDR zkratka ve zdravotnictví, triplex, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, etnolingvistika, zoolingvistika, communication quality (angl.), mirror neurons (angl.), kinezika, proxemický tanec, posturologické echo, icebreaker (angl.), bonding a attachment, verbal diarrhea, tangencializace, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), verbální diarrhea, interaktivní societa, VOKS zkratka, phubbing (angl.), prenatální haptonomie, talkholismus, rizom, seduktivní, SMB, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, GSM, PTT, chameleonův efekt, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, wifi, secure attachment (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, interpersonální senzitivita, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), genitální charakter, systém VOKS, komunikační degradace, komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, individuální přístup, dramatoterapie, dispoziční optimismus, behaviorální strategie, destruktivní komunikace, komunikace face to face, KEMSAK zkratka, evokativní interakce, pozitivní jazyk, Mehrabian Albert, ventilační komunikace, tribální stadium, retribální stadium, makaronismus, positioning, emoční inteligence, neurogenní poruchy komunikace, transversála, intencionální komunikace, personální intencionálnost, účelové prezentace, krizová komunikace, ameliorace, labour relations, afatik, orální osobnost, sociálně deficientní typ, logocentrismus, sealing, autokontakty v komunikaci, narotofilie, kybergrooming, ICL zkratka v psychologické diagnostice, syscall, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, prevence, sebeřízení, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, Teoretická východiska psychologického poradenství, oculesics (angl.), apraxie sociální, vychovatelnost, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, media (angl.), Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, awake operace (angl.), psychogymnastika, TA zkratka v psychologii, zájmy, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, osobnost dítěte, soft competence (angl.), Komunikace interpersonální, demence v prvním stadiu, hypospontaneita, hyperspontaneita, mass communication (angl.), mikrodeprivace, kompetence interpersonální, pozorování při neslovní komunikaci, verbální komunikace, makrodeprivace, sociální komunikace, evaluace dětí ve škole, acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, developmental assets (angl.), disordines accomodation (lat.), adaptační poruchy, behaviorální mikroakt, protoslova, child directed speech (CDS), Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, zdravá škola, školní, Edukace, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, násilí, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, neverbální dyspraxie, afázie transkortikální motorická (echolalická, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, konotativní význam, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, kongruentní odezva, afiliativní styl, konstruktivní konflikt, zrcadlení (pacing), chronemika, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, mutilační chování, preterapie, trubka, off-line komunikace, virtuální komunikace, event management, sociální intruze, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, animoterapie, sociální slepota, vysokofunkční autismus, sociální únava, ritualizace, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, psychosociální interakce, negativní haptika, dyadické vztahy, psychický olej interakce, interpersonální valorizace, verboterapie, demonstrativní konzum, sociální zdraví, pozitivní haptika, primární socializace, observační učení, invariantnost, silná organizační kultura, NLP, korporátní komunikace, trasa, tabuizace, proxemika, firewall, haptika, lol, kompetitivní komunikace, agování, spiritizmus, radiála, interaktivní, ikonizace, hemerofilní, estakáda, kalibrace, magistrála, niveleta, motel, médium, icq, paralingvistika, autoreflexe, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, ereutofobie, jerkština, interní adaptace, manažerské praktiky, Aspergerův syndrom (AS), Lama, parajazyk, atribuční styl, tumultus sermonis, intrakomunikace, deviantní normy, Jája a Pája, facilitátor, egopatogenie, extratenzivní, sociální fobie, puerilismus, sociální atmosféra ve škole, VOKS soustava, industry relations, government relations, public affairs, deviatilita dopravní sítě, minority relations, community relations, pseudokomunikace, dyadická interakce, interetnické mediace, investor relations, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, leading (angl.), refraiming (angl.), sociální dysfunkce, dissociating (angl.), associating (angl.), komunitarismus, deprivace sociální, asertivní komunikace, sociální dovednosti, sociální interakce, komunikace destruktivní, neverbalita, asortativnost, mluvní negativismus, PACE zkratka, koverbální chování, feromonita, časoprostorová komprese, corporate design, nonverbální komunikace, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, sociální exitus, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, silent language, anomická afázie, chat, patologický vývoj, disharmonický vývoj, evoluční dysfázie, obsahová analýza, genderové stereotypy, karaul, sounding board, primární stresory, augmentativní komunikace, informální edukace, taktilní deprivace, sociálno, Rofl, textualita, telemarketing, sociální lubrikans, prefonémy, rozvodový potenciál, dysfluence, receptivní složka řeči, popkultura, kompulzivní sociabilita, Knowing the Stranger (angl.), kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, intergenerační dialog, abnormální chování, pacing verbální, sociální deprivace, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, verbální dyspraxie, mediální diverzita, team building (angl.), idola fori, steganografie, totální komunikace, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, elementární etika, mikroskupina, sociofobie, antropofilníKnihy

Interkulturní komunikace: Češi a Němci -- autor: Schroll-Machl Sylvia, Nový Ivan
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Metody alternativní a augmentativní komunikace -- autor: Šarounová Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz