Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

logocentrismus, Mead George Herbert (1863-1931), Hall Edward Twitchell (1914-2009), Pretexting, sealing, kybergrooming, autokontakty v komunikaci, narotofilie, esteticky orientovaný personální typ, labour relations, afatik, komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, komunikační degradace, Mehrabian Albert, orální osobnost, sociálně deficientní typ, ventilační komunikace, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, ameliorace, transversála, intencionální komunikace, personální intencionálnost, secure attachment (angl.), wifi, reciproční centrální koherence, etnolingvistika, zoolingvistika, účelové prezentace, neurogenní poruchy komunikace, makaronismus, positioning, krizová komunikace, retribální stadium, tribální stadium, emoční inteligence, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, systém VOKS, genitální charakter, asertivní komunikace, sociální dovednosti, sociální interakce, komunikace destruktivní, neverbalita, asortativnost, PACE zkratka, koverbální chování, feromonita, časoprostorová komprese, corporate design, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, Teacch, středně funkční autismus, komunikační deficit, claim, sociální exitus, vysoce funkční autismus, mluvní negativismus, afázie transkortikální motorická (echolalická, mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, KEMSAK zkratka, speech therapy (angl.), Interpersonal Check List (ICL), symbiotická psychóza M.Mahlerové, dezintegrační dětská porucha, interpersonální senzitivita, evokativní interakce, pozitivní jazyk, dispoziční optimismus, behaviorální strategie, neverbální dyspraxie, dramatoterapie, individuální přístup, komunikace face to face, destruktivní komunikace, píštěl (fistula), suportive communication (angl.), communication quality (angl.), NLD syndrom, syscall, soket, ICL zkratka v psychologické diagnostice, developmental assets (angl.), psychologie batolete, Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, psychologie puberty, VOKS zkratka, phubbing (angl.), tangencializace, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), verbal diarrhea, verbální diarrhea, prenatální haptonomie, talkholismus, interaktivní societa, acting out (angl.), disordines accomodation (lat.), psychická způsobilost pro školu, accident, psychodidaktika, Envy (angl.), healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, Motives (angl.), didaktika a psychodidaktika, motivace osobnosti, protoslova, child directed speech (CDS), adaptační poruchy, love (angl.), behaviorální mikroakt, adultopsychologie interevia, evaluace dětí v mateřských školách, evaluace dětí ve škole, rizom, sociální atitudy, narativ, duševní zdraví, sociální konvoj, master/slave, CDR zkratka ve zdravotnictví, nátlaková rétorika, Berelson Bernard Reuben, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, zlatý věk dětské hry, komunikabilní, videotrénink interakcí (VTI), posturologické echo, mirror neurons (angl.), proxemický tanec, kinezika, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, triplex, icebreaker (angl.), Broadbent Donald Eric, kognitivní a učební strategie, city v lidském životě, fáze sociální komunikace, teorie filtru pozornosti, seduktivní, autarkie ve zvládání základních potřeb, chameleonův efekt, persona typu B, PTT, prosociální deficit, bonding a attachment, prenatální psychologie, asynchronní sociální chování, synchronní sociální chování, GSM, SMB, symptomy normální osobnosti, bazální stimulace, deprivace haptická, off-line komunikace, virtuální komunikace, preterapie, mutilační chování, trubka, zrcadlení (pacing), metakomunikační klíč, konotativní význam, konstruktivní konflikt, chronemika, verbální a neverbální komunikace, manažerské praktiky, Aspergerův syndrom (AS), Lama, interní adaptace, silná organizační kultura, psychologický skalpel, parakomunikace, invariantnost, FtF komunikace, CMC komunikace, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, sociální zdraví, observační učení, negativní haptika, pozitivní haptika, primární socializace, interpersonální valorizace, verboterapie, afiliativní styl, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, kongruentní odezva, oponent ze zásady, sociální intruze, event management, interkulturní komunikace, jerkština, ereutofobie, trasa, tabuizace, spiritizmus, radiála, korporátní komunikace, NLP, agování, firewall, proxemika, niveleta, motel, hemerofilní, fistula, estakáda, ikonizace, interaktivní, médium, magistrála, kalibrace, kompetitivní komunikace, lol, atribuční styl, extratenzivní, sociální fobie, parajazyk, edukace ve třídě, autoreflexe, sociální kompetence, warming-up, puerilismus, egopatogenie, paralingvistika, icq, haptika, Jája a Pája, deviantní normy, facilitátor, tumultus sermonis, intrakomunikace, psychosociální interakce, animoterapie, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, pacing verbální, abnormální chování, sociální deprivace, anomická afázie, alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, silent language, Knowing the Stranger (angl.), kolektivní antidepresivum, mikroskupina, sociofobie, mantinelizace chování, elementární etika, mediální diverzita, behaviorální mantinely, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, Warren Weaver (1894-1978), Lormova abeceda, community relations, minority relations, industry relations, investor relations, interetnické mediace, deprivace sociální, pseudokomunikace, dyadická interakce, government relations, public affairs, associating (angl.), refraiming (angl.), leading (angl.), dissociating (angl.), sociální dysfunkce, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, psychický vampyrismus, team building (angl.), telemarketing, VOKS soustava, sociální atmosféra ve škole, textualita, Rofl, prefonémy, sociální lubrikans, sociálno, sociální únava, sociální psychologie, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, sociální slepota, vysokofunkční autismus, ritualizace, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, receptivní složka řeči, dysfluence, karaul, sounding board, primární stresory, popkultura, kompulzivní sociabilita, idola fori, steganografie, totální komunikace, augmentativní komunikace, genderové stereotypy, informální edukace, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, evoluční dysfázie, disharmonický vývoj, obsahová analýza, chat, patologický vývoj, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Interkulturní komunikace: Češi a Němci -- autor: Schroll-Machl Sylvia, Nový Ivan
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Politická komunikace -- autor: Křeček Jan

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz