Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, asynchronní sociální chování, prosociální deficit, bonding a attachment, SMB, GSM, kognitivní a učební strategie, city v lidském životě, persona typu B, PTT, prenatální psychologie, icebreaker (angl.), duševní zdraví, narativ, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, CDR zkratka ve zdravotnictví, nátlaková rétorika, triplex, Berelson Bernard Reuben, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, Broadbent Donald Eric, fáze sociální komunikace, ICL zkratka v psychologické diagnostice, soket, VOKS zkratka, phubbing (angl.), prenatální haptonomie, syscall, NLD syndrom, narcistní komunikace, psychologie puberty, psychologie batolete, developmental assets (angl.), talkholismus, interaktivní societa, seduktivní, sociální atitudy, autarkie ve zvládání základních potřeb, chameleonův efekt, teorie filtru pozornosti, rizom, funkctional skills (angl.), verbální diarrhea, verbal diarrhea, tangencializace, societa retribálního stadia, komunikabilní, dificilní parajazyk, kybergrooming, esteticky orientovaný personální typ, sealing, logocentrismus, Mead George Herbert (1863-1931), narotofilie, autokontakty v komunikaci, positioning, krizová komunikace, ameliorace, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Hall Edward Twitchell (1914-2009), Pretexting, komunikační distorze, komunikační degradace, mystery calling (angl.), multikulturalita, systém VOKS, Mehrabian Albert, ventilační komunikace, labour relations, afatik, orální osobnost, sociálně deficientní typ, makaronismus, retribální stadium, communication quality (angl.), mirror neurons (angl.), suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, etnolingvistika, posturologické echo, videotrénink interakcí (VTI), dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, kinezika, proxemický tanec, zoolingvistika, wifi, emoční inteligence, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, tribální stadium, neurogenní poruchy komunikace, účelové prezentace, secure attachment (angl.), transversála, intencionální komunikace, personální intencionálnost, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), psychosomatická tenze u dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, genderové vlastnosti, motivace a stimulace chování a prožívání, Tělesné, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, osobnosti typu A, normální prenatální vývoj a porod, normální kojenec, zdraví, anormativni chovani dětí, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodové (genderové) studie, pozorování, komunikace sociální, senzitivní osoby s intropunitivitou, vzdělávací potíže, První česká školská psychologická poradna a klinika, genderové problémy člověka, školní prostředí, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, demence v druhém stadiu, demence v prvním stadiu, edukace hodnot, sebevědomí a jeho poruchy, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, únava, komunikace nonverbální, adaptace člověka v náročných situacích, bezpečnost práce, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, sebevýchova, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, Motives (angl.), motorika člověka, healthy lifestyle, Envy (angl.), psychická způsobilost pro školu, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, potřeby, hypospontaneita, hyperspontaneita, abz.cz, motivation (angl.), accident, psychodidaktika, protoslova, love (angl.), child directed speech (CDS), adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), behaviorální mikroakt, evaluace dětí ve škole, didaktika a psychodidaktika, motivace osobnosti, adultopsychologie interevia, evaluace dětí v mateřských školách, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, handicapované děti, agrese a šikana, autokognice a self-management, vývoj jedince, předškolní dítě, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, schopnosti a dovednosti, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, batole (toddler), prepubescence, psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, dospívání, perinatální období vývoje, dospělost, psychická traumata ve školství, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, interkulturní komunikace, event management, oponent ze zásady, kongruentní odezva, afiliativní styl, sociální intruze, verboterapie, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, interpersonální valorizace, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, off-line komunikace, trubka, virtuální komunikace, preterapie, mutilační chování, zrcadlení (pacing), konstruktivní konflikt, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, konotativní význam, sociální zdraví, observační učení, sociální atmosféra ve škole, VOKS soustava, sociální únava, sociální psychologie, ritualizace, telemarketing, textualita, prefonémy, sociální lubrikans, sociálno, Rofl, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, psychosociální interakce, negativní haptika, pozitivní haptika, primární socializace, animoterapie, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, vysokofunkční autismus, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, chronemika, verbální a neverbální komunikace, proxemika, firewall, NLP, korporátní komunikace, trasa, agování, kompetitivní komunikace, paralingvistika, icq, haptika, lol, tabuizace, spiritizmus, ikonizace, interaktivní, hemerofilní, fistula, estakáda, kalibrace, magistrála, radiála, niveleta, motel, médium, Jája a Pája, deviantní normy, Lama, Aspergerův syndrom (AS), jerkština, ereutofobie, autoreflexe, manažerské praktiky, interní adaptace, psychologický skalpel, parakomunikace, invariantnost, silná organizační kultura, sociální kompetence, warming-up, egopatogenie, facilitátor, tumultus sermonis, intrakomunikace, puerilismus, sociální fobie, edukace ve třídě, parajazyk, atribuční styl, extratenzivní, receptivní složka řeči, dysfluence, sociální exitus, claim, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, středně funkční autismus, corporate design, časoprostorová komprese, asertivní komunikace, sociální dovednosti, sociální interakce, komunikace destruktivní, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, investor relations, interetnické mediace, community relations, minority relations, industry relations, dyadická interakce, pseudokomunikace, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, deprivace sociální, neverbalita, asortativnost, evokativní interakce, KEMSAK zkratka, pozitivní jazyk, komunikace face to face, psychosociální zanedbanost, pedagogický konstruktivismus, mogirotacismus bohemicus, dezintegrační dětská porucha, interpersonální senzitivita, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), destruktivní komunikace, píštěl (fistula), mluvní negativismus, PACE zkratka, koverbální chování, feromonita, afázie transkortikální motorická (echolalická, neverbální dyspraxie, individuální přístup, dramatoterapie, dispoziční optimismus, behaviorální strategie, government relations, public affairs, steganografie, idola fori, totální komunikace, kompulzivní sociabilita, popkultura, team building (angl.), psychický vampyrismus, elementární etika, mikroskupina, sociofobie, mantinelizace chování, karaul, sounding board, evoluční dysfázie, disharmonický vývoj, informální edukace, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, patologický vývoj, chat, primární stresory, augmentativní komunikace, genderové stereotypy, obsahová analýza, mediální diverzita, verbální dyspraxie, leading (angl.), refraiming (angl.), Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), alternativní komunikace, associating (angl.), dissociating (angl.), deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, asymetrická sociální komunikace, silent language, Knowing the Stranger (angl.), kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, intergenerační dialog, abnormální chování, pacing verbální, anomická afázie, sociální deprivace, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Interkulturní komunikace: Češi a Němci -- autor: Schroll-Machl Sylvia, Nový Ivan
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Marketingová komunikace -- autor: Foret Miroslav
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz