Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

funkctional skills (angl.), societa retribálního stadia, rizom, sociální atitudy, seduktivní, tangencializace, verbal diarrhea, prenatální haptonomie, phubbing (angl.), talkholismus, interaktivní societa, verbální diarrhea, autarkie ve zvládání základních potřeb, chameleonův efekt, SMB, GSM, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, PTT, persona typu B, fáze sociální komunikace, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, kognitivní a učební strategie, city v lidském životě, VOKS zkratka, ICL zkratka v psychologické diagnostice, evaluace dětí v mateřských školách, adultopsychologie interevia, evaluace dětí ve škole, behaviorální mikroakt, love (angl.), motivace osobnosti, didaktika a psychodidaktika, Envy (angl.), healthy lifestyle, psychická způsobilost pro školu, accident, psychodidaktika, protoslova, child directed speech (CDS), developmental assets (angl.), psychologie batolete, NLD syndrom, syscall, soket, psychologie puberty, narcistní komunikace, adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, prosociální deficit, bonding a attachment, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, dificility motoriky a praxie, tribální stadium, retribální stadium, neurogenní poruchy komunikace, účelové prezentace, secure attachment (angl.), wifi, transversála, intencionální komunikace, personální intencionálnost, makaronismus, positioning, sealing, kybergrooming, logocentrismus, Mead George Herbert (1863-1931), Hall Edward Twitchell (1914-2009), esteticky orientovaný personální typ, narotofilie, krizová komunikace, ameliorace, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, autokontakty v komunikaci, zoolingvistika, etnolingvistika, narativ, CDR zkratka ve zdravotnictví, duševní zdraví, sociální konvoj, master/slave, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, icebreaker (angl.), prenatální psychologie, triplex, Berelson Bernard Reuben, intercultural communication (angl.), zlatý věk dětské hry, komunikabilní, mirror neurons (angl.), posturologické echo, communication quality (angl.), suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, videotrénink interakcí (VTI), proxemický tanec, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, kinezika, Motives (angl.), motorika člověka, vyučovací a učební styly, školní prostředí, poznávání psychiky a osobnosti, zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, genderové problémy člověka, První česká školská psychologická poradna a klinika, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, senzitivní osoby s intropunitivitou, výchova a učení, sebevýchova, pozorování, komunikace sociální, Tělesné, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, bezpečnost práce, adaptace člověka v náročných situacích, školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, únava, komunikace nonverbální, edukace hodnot, demence v prvním stadiu, kojenecké období vývoje, vývojové období batolete, hodnoty, zájmy, úraz (trauma), mladší školní věk (prepuberta), pubertální stadium vývoje, sebehodnocení, hodnocení dětí v mateřských školách, hry dětí předškolního věku, perinatalita, stáří jako vývojová etapa, persona a její poznávání, makrodeprivace, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na sebe, druhy učení, demence v druhém stadiu, nálady člověka, CHTC zkratka ve zdravotnictví, mikrodeprivace, mass communication (angl.), Komunikace interpersonální, CHTB zkratka ve zdravotnictví, strukturální vlastnosti osobnosti, motivace a stimulace chování a prožívání, perinatální období vývoje, dospívání, dospělost, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, prepubescence, batole (toddler), handicapované děti, agrese a šikana, autokognice a self-management, vývoj jedince, předškolní dítě, moralitas (lat.), psychosociální zanedbanost dětí, abz.cz, hyperspontaneita, motivation (angl.), potřeby, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, hypospontaneita, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, senzitivita s intropunitivitou, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, DIFICILITY chování a prožívání dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodové (genderové) studie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., anormativni chovani dětí, zdraví, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, organizační kultura pracoviště, normální kojenec, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, osobnosti typu A, normální prenatální vývoj a porod, Pretexting, labour relations, verboterapie, interpersonální valorizace, sociální intruze, event management, interkulturní komunikace, psychický olej interakce, dyadické vztahy, primární socializace, pozitivní haptika, observační učení, sociální zdraví, demonstrativní konzum, oponent ze zásady, kongruentní odezva, konstruktivní konflikt, konotativní význam, zrcadlení (pacing), trubka, off-line komunikace, metakomunikační klíč, FtF komunikace, afiliativní styl, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, CMC komunikace, negativní haptika, psychosociální interakce, sociálno, sociální lubrikans, Rofl, textualita, telemarketing, prefonémy, receptivní složka řeči, informální edukace, evoluční dysfázie, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, dysfluence, VOKS soustava, sociální atmosféra ve škole, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, animoterapie, vysokofunkční autismus, vizuální myšlení, sociální únava, sociální psychologie, ritualizace, dominantní smyslová orientace, virtuální komunikace, preterapie, proxemika, firewall, NLP, korporátní komunikace, trasa, agování, kompetitivní komunikace, paralingvistika, Jája a Pája, icq, haptika, lol, tabuizace, spiritizmus, ikonizace, interaktivní, hemerofilní, fistula, estakáda, kalibrace, magistrála, radiála, niveleta, motel, médium, deviantní normy, intrakomunikace, manažerské praktiky, interní adaptace, Aspergerův syndrom (AS), Lama, jerkština, silná organizační kultura, invariantnost, chronemika, mutilační chování, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, ereutofobie, autoreflexe, puerilismus, sociální fobie, egopatogenie, facilitátor, tumultus sermonis, extratenzivní, atribuční styl, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, disharmonický vývoj, patologický vývoj, asortativnost, feromonita, neverbalita, asertivní komunikace, sociální dovednosti, koverbální chování, PACE zkratka, behaviorální strategie, dispoziční optimismus, neverbální dyspraxie, afázie transkortikální motorická (echolalická, mluvní negativismus, sociální interakce, komunikace destruktivní, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, nonverbální komunikace, Teacch, bazální stimulace, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, časoprostorová komprese, corporate design, claim, sociální exitus, dramatoterapie, individuální přístup, multikulturalita, mystery calling (angl.), systém VOKS, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, komunikační distorze, komunikační degradace, orální osobnost, afatik, sociálně deficientní typ, ventilační komunikace, Mehrabian Albert, dezintegrační dětská porucha, interpersonální senzitivita, komunikace face to face, pozitivní jazyk, psychosociální zanedbanost, destruktivní komunikace, píštěl (fistula), evokativní interakce, KEMSAK zkratka, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, deprivace haptická, deprivace sociální, mikroskupina, elementární etika, sociofobie, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, mediální diverzita, verbální dyspraxie, Knowing the Stranger (angl.), abnormální chování, kolektivní antidepresivum, behaviorální mantinely, intergenerační dialog, team building (angl.), idola fori, augmentativní komunikace, primární stresory, genderové stereotypy, obsahová analýza, chat, sounding board, karaul, steganografie, totální komunikace, kompulzivní sociabilita, popkultura, pacing verbální, pacing /pejsink/ nonverbální, public affairs, government relations, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, industry relations, minority relations, dyadická interakce, pseudokomunikace, interetnické mediace, investor relations, community relations, sociální dysfunkce, dissociating (angl.), silent language, asymetrická sociální komunikace, anomická afázie, sociální deprivace, kulturní analýza, alternativní komunikace, Warren Weaver (1894-1978), associating (angl.), refraiming (angl.), leading (angl.), Lormova abeceda, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Interkulturní komunikace: Češi a Němci -- autor: Nový Ivan, Schroll-Machl Sylvia
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvalová Jana
Metody alternativní a augmentativní komunikace -- autor: Šarounová Jana
Marketingová komunikace -- autor: Foret Miroslav

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz