Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

komunikační degradace, komunikační distorze, mystery calling (angl.), Mehrabian Albert, ventilační komunikace, afatik, orální osobnost, sociálně deficientní typ, multikulturalita, systém VOKS, speech therapy (angl.), mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, dezintegrační dětská porucha, labour relations, Pretexting, positioning, krizová komunikace, ameliorace, makaronismus, retribální stadium, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, tribální stadium, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, autokontakty v komunikaci, logocentrismus, Mead George Herbert (1863-1931), Hall Edward Twitchell (1914-2009), sealing, kybergrooming, narotofilie, esteticky orientovaný personální typ, KEMSAK zkratka, evokativní interakce, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, středně funkční autismus, sociální exitus, claim, komunikace destruktivní, časoprostorová komprese, corporate design, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, dyadická interakce, interetnické mediace, investor relations, pseudokomunikace, deprivace sociální, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, sociální interakce, sociální dovednosti, dramatoterapie, dispoziční optimismus, behaviorální strategie, individuální přístup, píštěl (fistula), pozitivní jazyk, komunikace face to face, destruktivní komunikace, neverbální dyspraxie, afázie transkortikální motorická (echolalická, asortativnost, neverbalita, asertivní komunikace, feromonita, koverbální chování, mluvní negativismus, PACE zkratka, emoční inteligence, neurogenní poruchy komunikace, rizom, sociální atitudy, seduktivní, funkctional skills (angl.), societa retribálního stadia, verbální diarrhea, verbal diarrhea, tangencializace, autarkie ve zvládání základních potřeb, chameleonův efekt, persona typu B, PTT, GSM, city v lidském životě, kognitivní a učební strategie, teorie filtru pozornosti, fáze sociální komunikace, Broadbent Donald Eric, interaktivní societa, talkholismus, Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, psychologie puberty, acting out (angl.), disordines accomodation (lat.), protoslova, child directed speech (CDS), adaptační poruchy, psychologie batolete, developmental assets (angl.), VOKS zkratka, phubbing (angl.), prenatální haptonomie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, soket, NLD syndrom, syscall, SMB, symptomy normální osobnosti, posturologické echo, mirror neurons (angl.), communication quality (angl.), videotrénink interakcí (VTI), proxemický tanec, dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, kinezika, suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, intencionální komunikace, personální intencionálnost, účelové prezentace, transversála, secure attachment (angl.), etnolingvistika, zoolingvistika, wifi, dificilní parajazyk, komunikabilní, icebreaker (angl.), triplex, Berelson Bernard Reuben, prenatální psychologie, bonding a attachment, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, prosociální deficit, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, duševní zdraví, narativ, nátlaková rétorika, CDR zkratka ve zdravotnictví, community relations, minority relations, mutilační chování, chronemika, verbální a neverbální komunikace, preterapie, virtuální komunikace, zrcadlení (pacing), trubka, off-line komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, Lama, jerkština, ereutofobie, Aspergerův syndrom (AS), manažerské praktiky, invariantnost, silná organizační kultura, interní adaptace, konstruktivní konflikt, konotativní význam, verboterapie, sociální intruze, event management, interpersonální valorizace, psychický olej interakce, sociální zdraví, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, kongruentní odezva, afiliativní styl, autoreflexe, sociální kompetence, tabuizace, spiritizmus, radiála, trasa, korporátní komunikace, firewall, proxemika, NLP, niveleta, motel, hemerofilní, fistula, estakáda, ikonizace, interaktivní, médium, magistrála, kalibrace, agování, kompetitivní komunikace, sociální fobie, puerilismus, egopatogenie, extratenzivní, atribuční styl, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, facilitátor, tumultus sermonis, icq, haptika, lol, paralingvistika, Jája a Pája, intrakomunikace, deviantní normy, observační učení, primární socializace, behaviorální mantinely, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, Knowing the Stranger (angl.), pacing /pejsink/ nonverbální, pacing verbální, abnormální chování, mediální diverzita, elementární etika, idola fori, steganografie, totální komunikace, team building (angl.), psychický vampyrismus, mikroskupina, sociofobie, mantinelizace chování, kulturní analýza, sociální deprivace, transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, dissociating (angl.), gender swapping (angl.), deviatilita dopravní sítě, industry relations, government relations, public affairs, associating (angl.), refraiming (angl.), asymetrická sociální komunikace, silent language, anomická afázie, alternativní komunikace, Warren Weaver (1894-1978), leading (angl.), Lormova abeceda, kompulzivní sociabilita, popkultura, ritualizace, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, sociální únava, sociální atmosféra ve škole, textualita, telemarketing, VOKS soustava, vysokofunkční autismus, sociální slepota, psychosociální interakce, negativní haptika, pozitivní haptika, animoterapie, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, Rofl, sociálno, obsahová analýza, chat, patologický vývoj, genderové stereotypy, augmentativní komunikace, karaul, sounding board, primární stresory, disharmonický vývoj, evoluční dysfázie, receptivní složka řeči, prefonémy, sociální lubrikans, dysfluence, rozvodový potenciál, informální edukace, taktilní deprivace, antropofilníKnihy

Komunikace -- autor: Hubbard L. Ron
Psychologie komunikace -- autor: Vybíral Zbyněk
Komunikace pro každého -- autor: Wernerová Irena
Historie mediální komunikace -- autor: Verner Pavel
Strategie firemní komunikace -- autor: Stejskalová Dita, Horáková Iveta, Škapová Hana

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz