Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

developmental assets (angl.), narcistní komunikace, syscall, ICL zkratka v psychologické diagnostice, VOKS zkratka, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), protoslova, child directed speech (CDS), adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), phubbing (angl.), prenatální haptonomie, rizom, funkctional skills (angl.), seduktivní, chameleonův efekt, teorie filtru pozornosti, societa retribálního stadia, tangencializace, talkholismus, interaktivní societa, verbální diarrhea, verbal diarrhea, behaviorální mikroakt, evaluace dětí ve škole, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, demence v prvním stadiu, Komunikace interpersonální, hypospontaneita, hyperspontaneita, sociální komunikace, mass communication (angl.), mikrodeprivace, kompetence interpersonální, pozorování při neslovní komunikaci, verbální komunikace, makrodeprivace, Broadbent Donald Eric, PTT, účelové prezentace, personální intencionálnost, neurogenní poruchy komunikace, emoční inteligence, tribální stadium, intencionální komunikace, transversála, etnolingvistika, zoolingvistika, wifi, secure attachment (angl.), retribální stadium, makaronismus, logocentrismus, sealing, labour relations, afatik, orální osobnost, kybergrooming, narotofilie, positioning, krizová komunikace, ameliorace, autokontakty v komunikaci, reciproční centrální koherence, suportive communication (angl.), triplex, icebreaker (angl.), intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, bonding a attachment, asynchronní sociální chování, GSM, SMB, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, CDR zkratka ve zdravotnictví, narativ, proxemický tanec, kinezika, posturologické echo, mirror neurons (angl.), communication quality (angl.), dificilita psychosociální zralosti, dificilní parajazyk, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, komunikabilní, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, Etický a morální charakter, emoce, závady a poruchy pohybu, sebepoznání a sebeřízení, psychotraumatické zážitky v životě, rozhovor a jeho typy, reborn panenka, osobnost a jeji poznavani, láska, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, awake operace (angl.), psychogymnastika, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, hodnotové orientace (typy), účinná sociální komunikace, prevence syndromu vyhoření, social communication, extravertní orientace člověka, introvertni orientace osobnosti, responzibilita a její poznávání, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, duplexní spojení, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), sebereflexivita, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, nikotinismus dětí a mládeže, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, TA zkratka v psychologii, zájmy, media (angl.), charakter a jeho utváření, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, osobnost a její poznávání, prevence, sebeřízení, formování chování a prožívání, oculesics (angl.), apraxie sociální, zábavy v mládí, zdravá škola, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, vychovatelnost, osobnost dítěte, soft competence (angl.), předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, sociálně deficientní typ, ventilační komunikace, sociální intruze, verboterapie, event management, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, interpersonální valorizace, psychický olej interakce, observační učení, sociální zdraví, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, kongruentní odezva, afiliativní styl, zrcadlení (pacing), konstruktivní konflikt, trubka, off-line komunikace, virtuální komunikace, konotativní význam, metakomunikační klíč, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, CMC komunikace, FtF komunikace, primární socializace, pozitivní haptika, Rofl, sociálno, textualita, telemarketing, VOKS soustava, sociální lubrikans, prefonémy, taktilní deprivace, rozvodový potenciál, dysfluence, receptivní složka řeči, sociální atmosféra ve škole, sociální únava, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, kontaktovost, animoterapie, psychosociální interakce, negativní haptika, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, ritualizace, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, preterapie, mutilační chování, firewall, agování, proxemika, NLP, korporátní komunikace, kompetitivní komunikace, lol, Jája a Pája, paralingvistika, icq, haptika, trasa, tabuizace, interaktivní, kalibrace, ikonizace, hemerofilní, estakáda, magistrála, médium, spiritizmus, radiála, niveleta, motel, deviantní normy, intrakomunikace, manažerské praktiky, interní adaptace, Aspergerův syndrom (AS), Lama, jerkština, silná organizační kultura, invariantnost, chronemika, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, ereutofobie, autoreflexe, puerilismus, sociální fobie, egopatogenie, facilitátor, tumultus sermonis, extratenzivní, atribuční styl, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, informální edukace, evoluční dysfázie, komunikace destruktivní, sociální interakce, časoprostorová komprese, corporate design, sociální exitus, sociální dovednosti, asertivní komunikace, koverbální chování, feromonita, asortativnost, neverbalita, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, komunitarismus, deprivace sociální, pseudokomunikace, dyadická interakce, interetnické mediace, deprivace haptická, bazální stimulace, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, Teacch, PACE zkratka, mluvní negativismus, symbiotická psychóza M.Mahlerové, genitální charakter, interpersonální senzitivita, Interpersonal Check List (ICL), speech therapy (angl.), systém VOKS, multikulturalita, Mehrabian Albert, komunikační degradace, komunikační distorze, mystery calling (angl.), mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, dispoziční optimismus, dramatoterapie, behaviorální strategie, neverbální dyspraxie, afázie transkortikální motorická (echolalická, individuální přístup, destruktivní komunikace, KEMSAK zkratka, evokativní interakce, pozitivní jazyk, komunikace face to face, investor relations, community relations, mantinelizace chování, sociofobie, psychický vampyrismus, team building (angl.), idola fori, mikroskupina, elementární etika, behaviorální mantinely, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, mediální diverzita, steganografie, totální komunikace, obsahová analýza, genderové stereotypy, chat, patologický vývoj, disharmonický vývoj, augmentativní komunikace, primární stresory, kompulzivní sociabilita, popkultura, karaul, sounding board, kolektivní antidepresivum, Knowing the Stranger (angl.), sociální dysfunkce, transparentnost komunikace, dissociating (angl.), associating (angl.), refraiming (angl.), gender swapping (angl.), deviatilita dopravní sítě, minority relations, industry relations, government relations, public affairs, leading (angl.), Lormova abeceda, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, pacing verbální, abnormální chování, sociální deprivace, anomická afázie, Warren Weaver (1894-1978), alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, silent language, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Masová komunikace a veřejné mínění -- autor: Urban Lukáš, Dubský Josef, Murdza Karol
Sociální a mediální komunikace -- autor: Musil Josef

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz