Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

antropofilní, ICL zkratka v psychologické diagnostice, behaviorální mikroakt, protoslova, child directed speech (CDS), adaptační poruchy, disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, developmental assets (angl.), syscall, VOKS zkratka, sociální komunikace, phubbing (angl.), prenatální haptonomie, talkholismus, interaktivní societa, verbální diarrhea, verbal diarrhea, tangencializace, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), rizom, evaluace dětí ve škole, hyperspontaneita, chameleonův efekt, Úvod do ontogenetické psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, hypospontaneita, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence interpersonální, pozorování při neslovní komunikaci, verbální komunikace, makrodeprivace, mikrodeprivace, mass communication (angl.), Komunikace interpersonální, demence v prvním stadiu, seduktivní, teorie filtru pozornosti, normy chování pro sociální komunikaci, emoční inteligence, reciproční centrální koherence, etnolingvistika, zoolingvistika, wifi, secure attachment (angl.), transversála, intencionální komunikace, personální intencionálnost, účelové prezentace, neurogenní poruchy komunikace, tribální stadium, communication quality (angl.), retribální stadium, makaronismus, positioning, krizová komunikace, ameliorace, autokontakty v komunikaci, narotofilie, kybergrooming, sealing, logocentrismus, suportive communication (angl.), mirror neurons (angl.), Broadbent Donald Eric, konstruktivismus v pedagogice, PTT, GSM, SMB, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, bonding a attachment, icebreaker (angl.), triplex, intercultural communication (angl.), nátlaková rétorika, posturologické echo, CDR zkratka ve zdravotnictví, narativ, sociální konvoj, master/slave, zlatý věk dětské hry, komunikabilní, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, kinezika, proxemický tanec, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, afatik, Etický a morální charakter, rozhovor a jeho stadia, účinná sociální komunikace, rozhovor a jeho typy, reborn panenka, osobnost a jeji poznavani, láska, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, emoce, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, závady a poruchy pohybu, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, kreativní a talentované osoby, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, schopnosti a nadání, prevence syndromu vyhoření, informační chování, kredibilní komunikace, komunikační pacing, duplexní spojení, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, social communication, extravertní orientace člověka, prosociální a morální charakter, introvertni orientace osobnosti, responzibilita a její poznávání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), sebereflexivita, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, nikotinismus dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Famile a persona, awake operace (angl.), zábavy v mládí, Rodina a její sociální determinace, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, prevence, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, media (angl.), autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Teoretická východiska psychologického poradenství, oculesics (angl.), apraxie sociální, vychovatelnost, osobnost dítěte, soft competence (angl.), předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, zdravá škola, poznávací a intervenční interview, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychogymnastika, mravní výchova ve společnosti, TA zkratka v psychologii, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, rodina a saturace potřeb, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, labour relations, orální osobnost, estakáda, kongruentní odezva, sociální zdraví, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, interpersonální valorizace, verboterapie, sociální intruze, event management, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, afiliativní styl, primární socializace, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, konotativní význam, konstruktivní konflikt, zrcadlení (pacing), trubka, off-line komunikace, observační učení, pozitivní haptika, preterapie, sociální atmosféra ve škole, rozvodový potenciál, dysfluence, receptivní složka řeči, prefonémy, sociální lubrikans, sociálno, Rofl, textualita, telemarketing, VOKS soustava, sociální únava, negativní haptika, ritualizace, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, kontaktovost, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, animoterapie, psychosociální interakce, virtuální komunikace, mutilační chování, informální edukace, trasa, paralingvistika, icq, haptika, lol, kompetitivní komunikace, agování, firewall, proxemika, NLP, korporátní komunikace, tabuizace, deviantní normy, spiritizmus, radiála, niveleta, motel, médium, magistrála, kalibrace, interaktivní, ikonizace, hemerofilní, Jája a Pája, intrakomunikace, chronemika, ereutofobie, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, invariantnost, silná organizační kultura, interní adaptace, manažerské praktiky, Aspergerův syndrom (AS), Lama, jerkština, autoreflexe, tumultus sermonis, sociální kompetence, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, atribuční styl, extratenzivní, sociální fobie, puerilismus, egopatogenie, facilitátor, taktilní deprivace, evoluční dysfázie, sociálně deficientní typ, corporate design, PACE zkratka, koverbální chování, feromonita, asortativnost, neverbalita, asertivní komunikace, sociální dovednosti, sociální interakce, komunikace destruktivní, časoprostorová komprese, sociální exitus, afázie transkortikální motorická (echolalická, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, Teacch, bazální stimulace, deprivace haptická, deprivace sociální, komunitarismus, mluvní negativismus, neverbální dyspraxie, dyadická interakce, Interpersonal Check List (ICL), ventilační komunikace, Mehrabian Albert, komunikační degradace, komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, systém VOKS, genitální charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, interpersonální senzitivita, speech therapy (angl.), behaviorální strategie, mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, KEMSAK zkratka, evokativní interakce, pozitivní jazyk, komunikace face to face, destruktivní komunikace, individuální přístup, dramatoterapie, dispoziční optimismus, pseudokomunikace, interetnické mediace, disharmonický vývoj, steganografie, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, mediální diverzita, elementární etika, mikroskupina, sociofobie, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, team building (angl.), idola fori, totální komunikace, kolektivní antidepresivum, kompulzivní sociabilita, popkultura, karaul, sounding board, primární stresory, augmentativní komunikace, genderové stereotypy, obsahová analýza, chat, patologický vývoj, behaviorální mantinely, Knowing the Stranger (angl.), investor relations, associating (angl.), community relations, minority relations, industry relations, government relations, public affairs, deviatilita dopravní sítě, gender swapping (angl.), transparentnost komunikace, sociální dysfunkce, dissociating (angl.), refraiming (angl.), abnormální chování, leading (angl.), Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, silent language, anomická afázie, sociální deprivace, kulturní analýza, pacing /pejsink/ nonverbální, pacing verbální, eukomunikace

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz