Pojem komunikace

Slovo:

komunikace


Význam:

• spojení

• přenos, sdělování, výměna informací

• veřejná doprava, dopravní cestaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

VOKS zkratka, ICL zkratka v psychologické diagnostice, phubbing (angl.), prenatální haptonomie, talkholismus, syscall, developmental assets (angl.), disordines accomodation (lat.), acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, narcistní komunikace, interaktivní societa, verbální diarrhea, teorie filtru pozornosti, chameleonův efekt, Broadbent Donald Eric, PTT, GSM, seduktivní, rizom, verbal diarrhea, tangencializace, societa retribálního stadia, funkctional skills (angl.), adaptační poruchy, child directed speech (CDS), drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence interpersonální, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, pozorování při neslovní komunikaci, verbální komunikace, sociální komunikace, hyperspontaneita, evaluace dětí ve škole, behaviorální mikroakt, protoslova, hypospontaneita, demence v prvním stadiu, makrodeprivace, mikrodeprivace, mass communication (angl.), Komunikace interpersonální, SMB, symptomy normální osobnosti, emoční inteligence, neurogenní poruchy komunikace, tribální stadium, retribální stadium, makaronismus, účelové prezentace, personální intencionálnost, wifi, secure attachment (angl.), transversála, intencionální komunikace, positioning, krizová komunikace, afatik, labour relations, orální osobnost, sociálně deficientní typ, ventilační komunikace, logocentrismus, sealing, ameliorace, autokontakty v komunikaci, narotofilie, kybergrooming, zoolingvistika, etnolingvistika, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, CDR zkratka ve zdravotnictví, narativ, sociální konvoj, intercultural communication (angl.), triplex, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, bonding a attachment, icebreaker (angl.), master/slave, zlatý věk dětské hry, mirror neurons (angl.), communication quality (angl.), suportive communication (angl.), reciproční centrální koherence, posturologické echo, proxemický tanec, komunikabilní, dificilní parajazyk, dificilita psychosociální zralosti, kinezika, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, akronym KEMSAK, závady a poruchy pohybu, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, emoce, Etický a morální charakter, rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšené psychosomatické tenze, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, TA zkratka v psychologii, psychogymnastika, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, awake operace (angl.), schopnosti a nadání, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, psychotraumatické zážitky v životě, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, účinná sociální komunikace, poznávání dificilit, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, nikotinismus jako závislost, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, hodnotové orientace (typy), hyperkinetické závady a poruchy, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, láska, edukativní a sociální zanedbanost, prostředí a psychosomatika člověka, pracovní prostředí a psychosomatika, osobnost a jeji poznavani, Výkonnost a kariéra, rozhovor a jeho typy, reborn panenka, náladovost člověka, kariéra a nezaměstnanost, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, oculesics (angl.), apraxie sociální, vychovatelnost, Rodina a její sociální determinace, media (angl.), formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, osobnost dítěte, soft competence (angl.), role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, školní, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, zdravá škola, sebeřízení, prevence, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Mehrabian Albert, komunikační degradace, event management, sociální intruze, interkulturní komunikace, oponent ze zásady, kongruentní odezva, verboterapie, interpersonální valorizace, sociální zdraví, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, psychický olej interakce, afiliativní styl, paralingvistické fenomeny, trubka, zrcadlení (pacing), off-line komunikace, virtuální komunikace, preterapie, konstruktivní konflikt, konotativní význam, sociocentrická mluva, CMC komunikace, FtF komunikace, metakomunikační klíč, observační učení, primární socializace, textualita, Rofl, telemarketing, VOKS soustava, sociální atmosféra ve škole, sociálno, sociální lubrikans, rozvodový potenciál, dysfluence, receptivní složka řeči, prefonémy, sociální únava, ritualizace, animoterapie, tendence k rovnováze v sociálních interakcích, psychosociální interakce, negativní haptika, pozitivní haptika, kontaktovost, psychosociální zralost osobnosti, dominantní smyslová orientace, vizuální myšlení, vysokofunkční autismus, sociální slepota, mutilační chování, chronemika, firewall, agování, proxemika, NLP, korporátní komunikace, kompetitivní komunikace, lol, Jája a Pája, paralingvistika, icq, haptika, trasa, tabuizace, interaktivní, kalibrace, ikonizace, hemerofilní, estakáda, magistrála, médium, spiritizmus, radiála, niveleta, motel, deviantní normy, intrakomunikace, Aspergerův syndrom (AS), manažerské praktiky, Lama, jerkština, ereutofobie, interní adaptace, silná organizační kultura, verbální a neverbální komunikace, psychologický skalpel, parakomunikace, invariantnost, autoreflexe, sociální kompetence, puerilismus, egopatogenie, facilitátor, tumultus sermonis, sociální fobie, extratenzivní, warming-up, edukace ve třídě, parajazyk, atribuční styl, taktilní deprivace, informální edukace, časoprostorová komprese, komunikace destruktivní, corporate design, sociální exitus, vysoce funkční autismus, sociální interakce, sociální dovednosti, feromonita, asortativnost, neverbalita, asertivní komunikace, komunikační deficit, středně funkční autismus, pseudokomunikace, komunitarismus, dyadická interakce, interetnické mediace, investor relations, deprivace sociální, deprivace haptická, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, Teacch, bazální stimulace, koverbální chování, PACE zkratka, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, speech therapy (angl.), mogirotacismus bohemicus, pedagogický konstruktivismus, symbiotická psychóza M.Mahlerové, genitální charakter, komunikační distorze, mystery calling (angl.), multikulturalita, systém VOKS, KEMSAK zkratka, evokativní interakce, behaviorální strategie, neverbální dyspraxie, afázie transkortikální motorická (echolalická, mluvní negativismus, dispoziční optimismus, dramatoterapie, pozitivní jazyk, komunikace face to face, destruktivní komunikace, individuální přístup, community relations, minority relations, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, team building (angl.), idola fori, steganografie, sociofobie, mikroskupina, intergenerační dialog, verbální dyspraxie, mediální diverzita, elementární etika, totální komunikace, kompulzivní sociabilita, chat, obsahová analýza, patologický vývoj, disharmonický vývoj, evoluční dysfázie, genderové stereotypy, augmentativní komunikace, popkultura, karaul, sounding board, primární stresory, behaviorální mantinely, kolektivní antidepresivum, dissociating (angl.), sociální dysfunkce, associating (angl.), refraiming (angl.), leading (angl.), transparentnost komunikace, gender swapping (angl.), industry relations, government relations, public affairs, deviatilita dopravní sítě, Lormova abeceda, Warren Weaver (1894-1978), pacing /pejsink/ nonverbální, pacing verbální, abnormální chování, Knowing the Stranger (angl.), kulturní analýza, sociální deprivace, alternativní komunikace, asymetrická sociální komunikace, silent language, anomická afázie, antropofilníKnihy

Základní otázky komunikace -- autor: Králová Jaroslava, Špatenková Naděžda
Komunikace řečí, komunikace lidí... -- autor: Vlčková-Mejvaldová Jana
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Politická komunikace -- autor: Křeček Jan
Přesvědčivá komunikace manažera -- autor: Lepilová Květuše

Komentáře ke slovu komunikace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikabilní
následující slovo: » komunikace adaptivní
slovo se nachází na stránce: K:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz