Pojem konkrétní

Slovo:

konkrétní


Význam:

• představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní)

• určitý (opak obecný)

• (lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum

• (hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudby

• (uměl.) abstraktní, jehož prvky představují pouze samy sebe, nejsou míněny symbolicky ani jako obraz přírody

• (mat.) číslo-pojmenované

• takový, který odpovídá skutečnosti, skutečný, faktický

• (filoz.) možnost-pro jejíž uskutečnění se mohou vytvořit podmínky nebo se již vytvořily

• (liter.) směr poezie 20. stol. soustřeďující pozornost na materiál, zvl. jazykovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost dítěte, osobnost učitelů, nadané a tvořivé osobnosti, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, soft competence (angl.), role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, Edukace, školní, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, Filozofie, poznávací a intervenční interview, myšlení v pracovním procesu, psychonervová labilita, extrapunitivita a agresivní chování, osobnost (persona), pracovní motivace a stimulace, kreativní a talentované osoby, edukativní, Rámcová smlouva, výběr a volba povolání, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor na pracovišti, agresivita, zvýšené psychosomatické tenze, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, EA zkratka v psychologii, Famile a persona, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, výchova a její prostředky, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, schopnosti a nadání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, locofobie, praktognostická dyskalkulie, organigramy, idiografický přístup, generalizovaná úzkostná porucha, instrumentální opora, realizované kurikulum, generální klauzule, in merito, quoad restitutionem, genethlialogie, performační úlohy, quaestio facti, situační metoda, kulturní kapitál, buližník, elektivní mutismus, úzkost, kazuistika, lokalita, personalizovaný, fundace, fond, dasein, diskurz, profylaxe, realizmus, šaržování, kognitivní element, syžet, subsumpce, referent, reizmus, tvrdá data, metoda STAR, objektifikace, symptom specifický, psychotop, objektifikovat, stratotyp, glokalizace, figurativní, child directed speech (CDS), teorie vývoje a utváření osobnosti, násilí, Úvod do kognitivní psychologie, profesní dotazník, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, první dojem, instrumentální psychosociální opora, personal assistance support (angl.), morf, glotogeneze, Sapir- Whorfova hypotéza, behaviorální paradigma, monodisciplinární explorace, osobní nevědomí, generická preskripce, praktická inteligence, multimodální terapie Lazaruse, kurátor výstavy, Amthauer Rudolf, realistická orientace osobnosti, skryté poznatky, personalizovaná medicina, aplikaceKnihy

Theta léčení -- autor: Stibalová Vianna
Jak se léčit vhodnou stravou, 3. vydání -- autor: Zittlau Jörg
Náměty pro školní družinu -- autor: Balková, Krista
Montessori konkrétně 3 -- autor: Kaul Claus-Dieter, Wagnerová Christiane M.
Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka -- autor: Ilijin Ivan Alexandrov

Komentáře ke slovu konkrétní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » konkretizace, konkretisace
následující slovo: » konkrétum
slovo se nachází na stránce: K:94
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz