Pojem konkrétní

Slovo:

konkrétní


Význam:

• představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní)

• určitý (opak obecný)

• (lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum

• (hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudby

• (uměl.) abstraktní, jehož prvky představují pouze samy sebe, nejsou míněny symbolicky ani jako obraz přírody

• (mat.) číslo-pojmenované

• takový, který odpovídá skutečnosti, skutečný, faktický

• (filoz.) možnost-pro jejíž uskutečnění se mohou vytvořit podmínky nebo se již vytvořily

• (liter.) směr poezie 20. stol. soustřeďující pozornost na materiál, zvl. jazykový



Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova



Některá související slova

multimodální terapie Lazaruse, Amthauer Rudolf, realistická orientace osobnosti, kognitivně, kurátor výstavy, instrumentální psychosociální opora, psychologie práce, glokalizace, první dojem, estetický typ učitele, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, tutoriál, glotogeneze, morf, denotát, abstraktní, Konfucius (551-479 př.n.l.), generická preskripce, personalizovaná medicina, skryté poznatky, praktická inteligence, figurativní, stratotyp, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, child directed speech (CDS), Caselmann Christian Theobald, psychotop, vědomosti, persona (osobnost) v psychologii, afekty a jejich závady a poruchy, psychologické vědy, myšlení (kogitace), symptom specifický, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Döringova typologie učitelů, eliptická typologie učitelů, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, objektifikovat, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, objektifikace, sociální atitudy, personal assistance support (angl.), Sapir- Whorfova hypotéza, subsumpce, reizmus, referent, realizmus, syžet, šaržování, elektivní mutismus, úzkost, kognitivní element, profylaxe, personalizovaný, fond, diskurz, dasein, aplikace, fundace, kazuistika, lokalita, konkrétum, kompetence, instrumentální opora, realizované kurikulum, performační úlohy, selektivní mutismus, genethlialogie, quoad restitutionem, tvrdá data, metoda STAR, behaviorální paradigma, osobní nevědomí, monodisciplinární explorace, quaestio facti, situační metoda, praktognostická dyskalkulie, locofobie, idiografický přístup, generalizovaná úzkostná porucha, organigramy, generální klauzule, buližník, kulturní kapitál, in merito, analýza



Knihy

Masáže - anatomie -- autor: Ellsworth Abby, Altman Peggy
Stanovování množství zbytkové dendromasy na konkrétní pracoviště těžební prvek v porostní skupině -- autor: kolektiv
Theta léčení -- autor: Stibalová Vianna
Jak se léčit vhodnou stravou, 3. vydání -- autor: Zittlau Jörg
Montessori konkrétně 3 -- autor: Kaul Claus-Dieter, Wagnerová Christiane M.

Komentáře ke slovu konkrétní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.



Navigace

předchozí slovo: » konkretizace, konkretisace
následující slovo: » konkrétum
slovo se nachází na stránce: K:94
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz