Pojem konkrétní

Slovo:

konkrétní


Význam:

• představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní)

• určitý (opak obecný)

• (lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum

• (hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudby

• (uměl.) abstraktní, jehož prvky představují pouze samy sebe, nejsou míněny symbolicky ani jako obraz přírody

• (mat.) číslo-pojmenované

• takový, který odpovídá skutečnosti, skutečný, faktický

• (filoz.) možnost-pro jejíž uskutečnění se mohou vytvořit podmínky nebo se již vytvořily

• (liter.) směr poezie 20. stol. soustřeďující pozornost na materiál, zvl. jazykovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, výchova a její prostředky, afekty člověka a jejich zvládání, expanzivní a extrapunitivní chování, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, EA zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, edukativní, Famile a persona, schopnosti a nadání, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, poznávací a intervenční interview, Filozofie, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, osobnost učitelů, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, soft competence (angl.), Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, pracovní motivace a stimulace, osobnost (persona), způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, studijní a profesní poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Úvod do patopsychologie, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, mobilita, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, výběr a volba povolání, Rámcová smlouva, myšlení v pracovním procesu, psychonervová labilita, extrapunitivita a agresivní chování, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor a jeho typy, hodnotové orientace (typy), Styly a strategie vyučování a učení, talent v otázkách a odpovědích, Výkonnost a kariéra, rozhovor na pracovišti, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, osobnost a jeji poznavani, vývoj, pozice a role ve skupinách, kulturní kapitál, buližník, situační metoda, quaestio facti, in merito, generální klauzule, locofobie, praktognostická dyskalkulie, organigramy, quoad restitutionem, genethlialogie, behaviorální paradigma, Sapir- Whorfova hypotéza, personal assistance support (angl.), osobní nevědomí, monodisciplinární explorace, performační úlohy, tvrdá data, metoda STAR, idiografický přístup, generalizovaná úzkostná porucha, lokalita, personalizovaný, profylaxe, realizmus, kazuistika, fundace, dasein, diskurz, fond, referent, reizmus, elektivní mutismus, instrumentální opora, realizované kurikulum, úzkost, kognitivní element, subsumpce, syžet, šaržování, morf, glotogeneze, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Edukace, školní, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, profesní dotazník, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, Amthauer Rudolf, multimodální terapie Lazaruse, kurátor výstavy, realistická orientace osobnosti, personalizovaná medicina, generická preskripce, praktická inteligence, skryté poznatky, instrumentální psychosociální opora, první dojem, symptom specifický, psychotop, child directed speech (CDS), objektifikace, objektifikovat, glokalizace, figurativní, stratotyp, aplikaceKnihy

Masáže - anatomie -- autor: Ellsworth Abby, Altman Peggy
Jak se léčit vhodnou stravou, 3. vydání -- autor: Zittlau Jörg
Montessori konkrétně 3 -- autor: Kaul Claus-Dieter, Wagnerová Christiane M.
Montessori konkrétně 2 -- autor: Kaul Claus-Dieter, Wagnerová Christiane M.
Montessori konkrétně 1 -- autor: Wagnerová Christiane M.

Komentáře ke slovu konkrétní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » konkretizace, konkretisace
následující slovo: » konkrétum
slovo se nachází na stránce: K:94
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz