Pojem konkrétní

Slovo:

konkrétní


Význam:

• představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní)

• určitý (opak obecný)

• (lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum

• (hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudby

• (uměl.) abstraktní, jehož prvky představují pouze samy sebe, nejsou míněny symbolicky ani jako obraz přírody

• (mat.) číslo-pojmenované

• takový, který odpovídá skutečnosti, skutečný, faktický

• (filoz.) možnost-pro jejíž uskutečnění se mohou vytvořit podmínky nebo se již vytvořily

• (liter.) směr poezie 20. stol. soustřeďující pozornost na materiál, zvl. jazykovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, Tělesné, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, pozorování, novověká psychologie a pedagogika, vyučovací a učební styly, školní neúspěšnost, školní prostředí, typy osobnosti učitelů a učitelek, prehistorie filozofie, tvořivost (kreativita), výchova a učení, adaptace člověka v náročných situacích, mládí, volba a výběr povolání a studia, didaktické testy, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, hereditární (genetické) závady a poruchy, interview (rozhovor), agrese a šikana, Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), autokognice a self-management, edukační psychologie, dospívání, prepubescence, batole (toddler), předškolní dítě, sociometrie v praxi, PROFESIOGRAMY V PRAXI, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, rodinná konstelace a rozvoj dětí, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, životní styl, schopnosti a dovednosti, etika a mravní výchova, patopsychologie ve školství, vývojově psychologické teorie osobnosti, edukativní psychologie a její úkoly, psychosomatické tenze u dětí, psychický infantilismus u dětí, sociálně a pedagogicky anormativní děti, vlivy rodinného prostředí, problémy výchovy dětí, dějiny psychologie, postmoderní sociologizující směr psychologie, osobnost pedagoga, vztahy učitelů a žáků, extrapunitivní zaměření osobnosti, dědičné dispozice a poruchy, psychologické aspekty pracovního prostředí, pracovní výkon a kariéra člověka, konfliktní situace, syndrom profesního vyhoření, sociální determinace psychiky, pozorování v zátěžových situacích, socializace osobnosti člověka, psychologické vysokoškolské poradenství, rozhovor v psychologii, stadia poradenského rozhovoru, předmět sociální psychologie, genialita a tvořivost, ontogenetická stadia lidského jedince, mladší školní věk (prepuberta), vývojové období batolete, pubertální stadium vývoje, profesní psychologické poradenství, hodnocení dětí v mateřských školách, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, edukace hodnot, výsledky učení (vědomosti, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, testy inteligence, intelektové závady a poruchy, zdravý životní styl, vývojové stadium mládí, vývojová etapa puberty, vývojová etapa puberty, vývojové stadium prepuberty, vývojové stadium předškolní, kognitivismus v psychologii, poznávací procesy člověka, citové procesy a stavy člověka, volní procesy a stavy člověka, abnormální chování a prožívání člověka, postpubescence, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, quaestio facti, situační metoda, quoad restitutionem, genethlialogie, selektivní mutismus, buližník, kulturní kapitál, praktognostická dyskalkulie, organigramy, generální klauzule, in merito, performační úlohy, tvrdá data, denotát, abstraktní, morf, glotogeneze, Konfucius (551-479 př.n.l.), personal assistance support (angl.), Sapir- Whorfova hypotéza, metoda STAR, monodisciplinární explorace, osobní nevědomí, behaviorální paradigma, locofobie, idiografický přístup, konkrétum, kompetence, lokalita, personalizovaný, profylaxe, kazuistika, fundace, aplikace, dasein, diskurz, fond, realizmus, referent, elektivní mutismus, instrumentální opora, realizované kurikulum, generalizovaná úzkostná porucha, úzkost, kognitivní element, reizmus, subsumpce, syžet, šaržování, generická preskripce, praktická inteligence, persona (osobnost) v psychologii, vědomosti, myšlení (kogitace), psychologické vědy, afekty a jejich závady a poruchy, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, child directed speech (CDS), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, symptom specifický, psychotop, Caselmann Christian Theobald, sociální skupina, role ve skupině, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), psychologické poradenství na vysokých školách, efektivní styly učení a vyučování, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, motivation (angl.), osobnost v psychologii, psychická způsobilost pro školu, Motives (angl.), motorika člověka, personality (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, objektifikace, multimodální terapie Lazaruse, Amthauer Rudolf, kurátor výstavy, instrumentální psychosociální opora, estetický typ učitele, realistická orientace osobnosti, kognitivně, skryté poznatky, personalizovaná medicina, tutoriál, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, první dojem, glokalizace, kognitivní a učební strategie, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, objektifikovat, sociální atitudy, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Döringova typologie učitelů, psychologie práce, figurativní, stratotyp, eliptická typologie učitelů, analýzaKnihy

Theta léčení - Konkrétní nemoci a potíže od A-Z -- autor: Stibal Vianna
Masáže - anatomie -- autor: Ellsworth Abby, Altman Peggy
Konkrétní logika -- autor: Komárek Jan
Jak se léčit vhodnou stravou, 3. vydání -- autor: Zittlau Jörg
Montessori konkrétně 2 -- autor: Kaul Claus-Dieter, Wagnerová Christiane M.

Komentáře ke slovu konkrétní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » konkretizace, konkretisace
následující slovo: » konkrétum
slovo se nachází na stránce: K:94
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz