Pojem konkrétní

Slovo:

konkrétní


Význam:

• představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní)

• určitý (opak obecný)

• (lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum

• (hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudby

• (uměl.) abstraktní, jehož prvky představují pouze samy sebe, nejsou míněny symbolicky ani jako obraz přírody

• (mat.) číslo-pojmenované

• takový, který odpovídá skutečnosti, skutečný, faktický

• (filoz.) možnost-pro jejíž uskutečnění se mohou vytvořit podmínky nebo se již vytvořily

• (liter.) směr poezie 20. stol. soustřeďující pozornost na materiál, zvl. jazykovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aplikace, expanzivní a extrapunitivní chování, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, poznávací a intervenční interview, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, sebeřízení, formování chování a prožívání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, osobnost učitelů, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, soft competence (angl.), Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, profesní a studijní orientacei, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, burnout- stav osobnostního vyhoření, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, schopnosti a nadání, poznávací metody psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, rozhovor a jeho stadia, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, ideografický výzkum, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho typy, Famile a persona, extrapunitivita a agresivní chování, EA zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, edukativní, pracovní motivace a stimulace, osobnost (persona), myšlení v pracovním procesu, psychonervová labilita, Rámcová smlouva, talent v otázkách a odpovědích, výběr a volba povolání, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, dasein, buližník, locofobie, praktognostická dyskalkulie, organigramy, generální klauzule, in merito, kulturní kapitál, situační metoda, generalizovaná úzkostná porucha, quaestio facti, quoad restitutionem, genethlialogie, performační úlohy, tvrdá data, metoda STAR, monodisciplinární explorace, idiografický přístup, realizované kurikulum, behaviorální paradigma, realizmus, diskurz, fond, fundace, kazuistika, lokalita, personalizovaný, profylaxe, referent, instrumentální opora, reizmus, subsumpce, syžet, šaržování, kognitivní element, úzkost, elektivní mutismus, osobní nevědomí, Sapir- Whorfova hypotéza, pracovní a osobní hodnocení, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, profesní dotazník, násilí, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, psychotop, Edukace, školní, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, child directed speech (CDS), symptom specifický, personal assistance support (angl.), Amthauer Rudolf, morf, glotogeneze, generická preskripce, praktická inteligence, skryté poznatky, personalizovaná medicina, realistická orientace osobnosti, multimodální terapie Lazaruse, objektifikace, kurátor výstavy, instrumentální psychosociální opora, první dojem, glokalizace, figurativní, stratotyp, objektifikovat, idiolect (angl.)

Komentáře ke slovu konkrétní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » konkretizace, konkretisace
následující slovo: » konkrétum
slovo se nachází na stránce: K:94
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz