Pojem konkrétní

Slovo:

konkrétní


Význam:

• představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní)

• určitý (opak obecný)

• (lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum

• (hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudby

• (uměl.) abstraktní, jehož prvky představují pouze samy sebe, nejsou míněny symbolicky ani jako obraz přírody

• (mat.) číslo-pojmenované

• takový, který odpovídá skutečnosti, skutečný, faktický

• (filoz.) možnost-pro jejíž uskutečnění se mohou vytvořit podmínky nebo se již vytvořily

• (liter.) směr poezie 20. stol. soustřeďující pozornost na materiál, zvl. jazykovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

instrumentální psychosociální opora, kurátor výstavy, multimodální terapie Lazaruse, Amthauer Rudolf, estetický typ učitele, první dojem, stratotyp, figurativní, psychologie práce, glokalizace, realistická orientace osobnosti, kognitivně, generická preskripce, Konfucius (551-479 př.n.l.), glotogeneze, morf, praktická inteligence, skryté poznatky, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, tutoriál, personalizovaná medicina, eliptická typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, persona (osobnost) v psychologii, vědomosti, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, child directed speech (CDS), myšlení (kogitace), psychologické vědy, psychická způsobilost pro školu, role ve skupině, sociální skupina, afekty a jejich závady a poruchy, Caselmann Christian Theobald, psychotop, objektifikovat, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, sociální atitudy, objektifikace, symptom specifický, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, denotát, abstraktní, subsumpce, reizmus, referent, realizmus, syžet, šaržování, instrumentální opora, elektivní mutismus, úzkost, kognitivní element, profylaxe, personalizovaný, fond, diskurz, dasein, aplikace, fundace, kazuistika, lokalita, konkrétum, kompetence, realizované kurikulum, generalizovaná úzkostná porucha, tvrdá data, performační úlohy, selektivní mutismus, genethlialogie, metoda STAR, monodisciplinární explorace, personal assistance support (angl.), Sapir- Whorfova hypotéza, behaviorální paradigma, osobní nevědomí, quoad restitutionem, quaestio facti, organigramy, praktognostická dyskalkulie, locofobie, idiografický přístup, generální klauzule, in merito, situační metoda, buližník, kulturní kapitál, analýzaKnihy

Theta léčení -- autor: Stibalová Vianna
Masáže - anatomie -- autor: Ellsworth Abby, Altman Peggy
Stanovování množství zbytkové dendromasy na konkrétní pracoviště těžební prvek v porostní skupině -- autor: kolektiv
Jak se léčit vhodnou stravou, 3. vydání -- autor: Zittlau Jörg
Náměty pro školní družinu -- autor: Balková, Krista

Komentáře ke slovu konkrétní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » konkretizace, konkretisace
následující slovo: » konkrétum
slovo se nachází na stránce: K:94
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz