Pojem konkrétní

Slovo:

konkrétní


Význam:

• představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní)

• určitý (opak obecný)

• (lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum

• (hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudby

• (uměl.) abstraktní, jehož prvky představují pouze samy sebe, nejsou míněny symbolicky ani jako obraz přírody

• (mat.) číslo-pojmenované

• takový, který odpovídá skutečnosti, skutečný, faktický

• (filoz.) možnost-pro jejíž uskutečnění se mohou vytvořit podmínky nebo se již vytvořily

• (liter.) směr poezie 20. stol. soustřeďující pozornost na materiál, zvl. jazykovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aplikace, afekty člověka a jejich zvládání, vůle a diagnostika jejich závad, Filozofie, poznávací a intervenční interview, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Mládí a jeho vývoj, sebeřízení, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, osobnost a její poznávání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, schopnosti a nadání, Teoretická východiska psychologického poradenství, pozice a role ve skupinách, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, soft competence (angl.), Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, formování chování a prožívání, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Famile a persona, závady a poruchy myšlení, Edukativní determinanty psychiky, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, rozhovor a jeho stadia, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, ideografický výzkum, psychologická charakteristika žáků a žákyň, hodnotové orientace (typy), EA zkratka v psychologii, Rámcová smlouva, kreativní a talentované osoby, edukativní, pracovní motivace a stimulace, osobnost (persona), myšlení v pracovním procesu, psychonervová labilita, extrapunitivita a agresivní chování, výběr a volba povolání, rozhovor a jeho typy, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, adaptivní chování a prožívání, poznávací metody psychiky a osobnosti, dasein, situační metoda, locofobie, praktognostická dyskalkulie, organigramy, generální klauzule, in merito, kulturní kapitál, buližník, quaestio facti, generalizovaná úzkostná porucha, quoad restitutionem, genethlialogie, performační úlohy, tvrdá data, metoda STAR, monodisciplinární explorace, osobní nevědomí, idiografický přístup, realizované kurikulum, Sapir- Whorfova hypotéza, realizmus, diskurz, fond, fundace, kazuistika, lokalita, personalizovaný, profylaxe, referent, instrumentální opora, reizmus, subsumpce, syžet, šaržování, kognitivní element, úzkost, elektivní mutismus, behaviorální paradigma, personal assistance support (angl.), psychologické aspekty pracovní činnosti, školská poradenská psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, profesní dotazník, násilí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, child directed speech (CDS), školní, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, pracovní a osobní hodnocení, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychotop, morf, multimodální terapie Lazaruse, glotogeneze, generická preskripce, praktická inteligence, skryté poznatky, personalizovaná medicina, realistická orientace osobnosti, Amthauer Rudolf, kurátor výstavy, symptom specifický, instrumentální psychosociální opora, první dojem, glokalizace, figurativní, stratotyp, objektifikovat, objektifikace, idiolect (angl.)

Komentáře ke slovu konkrétní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » konkretizace, konkretisace
následující slovo: » konkrétum
slovo se nachází na stránce: K:94
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz