Pojem konkrétní

Slovo:

konkrétní


Význam:

• představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní)

• určitý (opak obecný)

• (lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum

• (hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudby

• (uměl.) abstraktní, jehož prvky představují pouze samy sebe, nejsou míněny symbolicky ani jako obraz přírody

• (mat.) číslo-pojmenované

• takový, který odpovídá skutečnosti, skutečný, faktický

• (filoz.) možnost-pro jejíž uskutečnění se mohou vytvořit podmínky nebo se již vytvořily

• (liter.) směr poezie 20. stol. soustřeďující pozornost na materiál, zvl. jazykovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

batole (toddler), předškolní dítě, edukační psychologie, prepubescence, dospívání, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, postpubescence, autokognice a self-management, agrese a šikana, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, sociometrie v praxi, dotazník (questionnaire), interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, efektivní styly učení a vyučování, psychologické poradenství na vysokých školách, myšlení (kogitace), psychologické vědy, afekty a jejich závady a poruchy, persona (osobnost) v psychologii, vědomosti, Caselmann Christian Theobald, child directed speech (CDS), sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, sociální skupina, role ve skupině, motivation (angl.), will (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, osobnost v psychologii, personality (angl.), psychická způsobilost pro školu, Motives (angl.), motorika člověka, životní styl, schopnosti a dovednosti, didaktické testy, výchova a učení, tvořivost (kreativita), volba a výběr povolání a studia, mládí, pozorování, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, školní neúspěšnost, vyučovací a učební styly, edukace hodnot, výsledky učení (vědomosti, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, patopsychologie ve školství, etika a mravní výchova, školní prostředí, typy osobnosti učitelů a učitelek, prehistorie filozofie, Tělesné, temperament a jeho poznávání, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, duševní zdraví člověka, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, psychotop, symptom specifický, praktognostická dyskalkulie, organigramy, generální klauzule, locofobie, idiografický přístup, instrumentální opora, realizované kurikulum, generalizovaná úzkostná porucha, in merito, kulturní kapitál, selektivní mutismus, performační úlohy, tvrdá data, genethlialogie, quoad restitutionem, buližník, situační metoda, quaestio facti, elektivní mutismus, úzkost, kazuistika, kompetence, konkrétum, fundace, fond, aplikace, dasein, diskurz, lokalita, personalizovaný, syžet, šaržování, kognitivní element, subsumpce, reizmus, profylaxe, realizmus, referent, metoda STAR, monodisciplinární explorace, psychologie práce, figurativní, stratotyp, glokalizace, první dojem, kurátor výstavy, instrumentální psychosociální opora, estetický typ učitele, eliptická typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, objektifikace, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, sociální atitudy, objektifikovat, kognitivní vývoj dětí a mládeže, kognitivní a učební strategie, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, multimodální terapie Lazaruse, Amthauer Rudolf, denotát, morf, glotogeneze, abstraktní, personal assistance support (angl.), osobní nevědomí, behaviorální paradigma, Sapir- Whorfova hypotéza, Konfucius (551-479 př.n.l.), generická preskripce, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, kognitivně, realistická orientace osobnosti, tutoriál, personalizovaná medicina, praktická inteligence, skryté poznatky, analýzaKnihy

Masáže - anatomie -- autor: Ellsworth Abby, Altman Peggy
Konkrétní logika -- autor: Komárek Jan
Jak se léčit vhodnou stravou, 3. vydání -- autor: Zittlau Jörg
Montessori konkrétně 2 -- autor: Kaul Claus-Dieter, Wagnerová Christiane M.
Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka -- autor: Ilijin Ivan Alexandrov

Komentáře ke slovu konkrétní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » konkretizace, konkretisace
následující slovo: » konkrétum
slovo se nachází na stránce: K:94
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz