Pojem kritický

Slovo:

kritický


Význam:

• rozhodující

• hodnotící, posuzovací

• příznačný pro kriziGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Představivost a obrazotvornost, starořečtí myslitelé, středověká psychologie, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, postoje a vztahy, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, didaktické testy, sebevýchova, hodnocení a klasifikace ve škole, mládí, únava a vyčerpání, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace nonverbální, únava, Postmoderní směr psychologie, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, vývoj jedince, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, předškolní dítě, prepubescence, perinatální období vývoje, postpubescence, dospívání, stresory učitelů a učitelek, PROFESIOGRAMY V PRAXI, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, konfliktové situace, schopnosti a dovednosti, osobnosti typu A, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), vývojové stadium počínající dospělosti, vývojová etapa puberty, vývojová etapa puberty, vývojové stadium dlouhověkosti, vývojové stadium mládí, citové procesy a stavy člověka, kognitivismus v psychologii, vývojové stadium předškolní, vývojové stadium prepuberty, ontogenetická stadia lidského jedince, vztahy učitelů a žáků, problémy výchovy dětí, vlivy rodinného prostředí, osobnost pedagoga, postmoderní sociologizující směr psychologie, genialita a tvořivost, hodnocení psychiky a osobnosti, dějiny psychologie, poznávací procesy člověka, porod, prehistorie filozofie, sebevědomí a jeho poruchy, druhy učení, typy osobnosti učitelů a učitelek, klientelismus a ritualizované chování, školní neúspěšnost, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, city zaměřené na sebe, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, perinatalita, sebehodnocení, hodnocení dětí v mateřských školách, stáří jako vývojová etapa, pubertální stadium vývoje, CHTC zkratka ve zdravotnictví, persona a její poznávání, mladší školní věk (prepuberta), dospělost, sebevzdělávání, critical thinking (angl.), nitroprusid, diatribé (řec.), interaktivní deník, mediální reflexe, life events (angl.), scholion, komentátor, komunitarismus, introjekty, skepsis (řec.), pedagogický konstruktivismus, mediální edukace, šovinistický, aktivizační metody, Non vitae sed scholae discimus (lat.)., Stendhal (pseudonym), xenocentrismus, Reading and Writing for Critical Thinking, heterostereotyp, patrologie, realizmus, synkrize, kult, filozofie, fanatizmus, fetiš, filologie, skoptofobie, life-event, disputationes, anglomanský, hyperkritičnost, frankomanický, oponentský, RWCT, hyperkritický, permisivita, antiscientismus, competitive intelligence (zkratka CI), psychologie adolescence, child grooming (angl.), longevita, psychologie puberty, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, akribeia (řec.), critical reading (angl.), debilizátor, adultopsychologie první dospělosti, pojmové (myšlenkové) učení, personalismus a charakterologie, psychologické poradenství na vysokých školách, seniorita normální a abnormální, charakteristika dětí, myšlení a jeho závady a poruchy, Izolace jako pasivní přizpůsobovací operace, Upoutávání pozornosti jako adaptační operace, percepce a její závady a poruchy, critical incident analysis (angl.), opozice konstruktivní, antikonformismus, magister dixit (lat.), Projekt RWCT v edukaci, empiriokriticismus, mocenský typ učitele, critical incident stress (angl.), ionograf, CODATA (skr.), vědecká akribie, konstruktivismus v pedagogice, persona typu C, Döringova typologie učitelů, sociální atitudy, persona typu A, egofilie, eurooptimismus, Critical Discourse Analysis (angl.), austenitizaceKnihy

Kritický sborník 1981-1989. -- autor: Gruntorád Jiří, Kosák Michal, Krumphanzl Robert, Palek Karel
Péče o kriticky nemocné dítě, 2. přepracované a rozšířené vydání -- autor: Fendrychová Jaroslava, Klimovič Michal
Kůň, který uměl počítat -- autor: Heinzen Thomas E., Lilienfeld Scott O., Nolan Susan A.
Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera -- autor: Paitlová Jitka
Péče o kriticky nemocné dítě -- autor: Fendrychová Jaroslava

Komentáře ke slovu kritický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kritické myšlení
následující slovo: » kritika
slovo se nachází na stránce: K:126
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz