Pojem kvalita

Slovo:

kvalita


Význam:

hodnota, jakost, stav věciGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, závady a poruchy myšlení, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, pracovní a osobní hodnocení, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, školní výkonnost, osobnost dítěte, charakter a jeho utváření, sebevědomí zvýšené, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, sebevědomí normální, nadané a tvořivé osobnosti, mentalizace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, hypnogram, agresibilita, mikrodeprivace, makrodeprivace, globální sebevědomí, edukace ve zdravotnictv?, youtuberství, robusta, QoL zkratka, bokeh, perignóza, spirituální kapitál, kontingentní lidská důstojnost, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, profesní dotazník, Úvod do sociální psychologie, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, kariéra a nezaměstnanost, hyperkinetické závady a poruchy, Styly a strategie vyučování a učení, láska, pracovní prostředí a psychosomatika, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, sebepoznání a sebeřízení, quality orientation (angl.), pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, psychologické poznávací metody projektivní, mobilita, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Úvod do patopsychologie, prevence syndromu vyhoření, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, Historie psychologických aktivit ve školství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, osobnost a její poznávání, prevence, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, myšlení v pracovním procesu, pracovní motivace a stimulace, extrapunitivita a agresivní chování, Zjišťování záporů řídící práce, závady a poruchy pohybu, psychologie biologická, edukativní, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, apelační systém, family genogram (angl.), Index lidského rozvoje, Karnofského škála, sociální kapitál, efektivita týmu, dysfunkční etapa života, akontabilita, pedagogická evaluace, PULL faktory, PUSH faktory, salutogenní, behaviorální příznaky stresu, expanzivní blud, V - faktor osobnosti, selfness, kvartérní prevence, degradace osobnosti, reminiscenční terapie, mravnost, androgynie, práh algie, chronická bolest, quality assurance (angl.), salutory, certifikace, konsekvenciální etika, audit škol, orální zdraví, konstruktivizmus, kondicioner, konzumní, koštýř, kvalimetrie, komerční, charakteristika, emergentní, draft, first class, geofaktor, hot, kvalitativní, LQ, ethos, super, edukometrie, eurocity, euronight, sorta, saprobie, módní, NLQ, princip, reklamace, pedagogická akontabilita, quality label, mystery calling (angl.), mystery shopping, kapabilita, high fidelity (Hi-Fi), etická dimenze, kompetence sociální a personální, autorita neformální, didaktický materialismus, Subjective Well-Being (angl.), bonitas (lat.), ECTS Label, formální autorita, livability, Kobasa Suzanne, kreditabilita, quality assessment and control, communication quality (angl.), musgrávky, paliativní medicina, regredovat, regredování, DVD, woolmark, spěnka, SEIQoL, SQUALA (zkratka), qualitas (lat.), screener, QALY zkratka, impaktový faktor (IF), genogram, sociální gradient, kvále, physical self-concept, profesní bonita, psychosociální klima školy, aspirační úroveň, HDI v národohospodářství, sebemonitorování, spánková deprivace, fenomén poslušnosti, egománie, quality of life (angl.), feromonita, quality of live (angl.), sleep quality (angl.), Smart Drugs (angl.), gradualiter, error in qualite, interetnické sociální klima, kurikulum, high quality, deklamaceKnihy

Kvalita života -- autor: Rečková Jana
Kvalita služieb v cestnej doprave a zasielateľstve -- autor: Konečný Vladimír
Kvalita (ve) vzdělávání -- autor: Janík Tomáš
Kvalita poskytovanej starostlivosti u pacientov so stómiou -- autor: Hlinková Edita, Nemcová Jana, Ovšonková Anna
Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství -- autor: Hudáková Anna, Majerníková Ľudmila

Komentáře ke slovu kvalita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kvalimetrie
následující slovo: » kvalita života
slovo se nachází na stránce: K:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz