Pojem kvalita

Slovo:

kvalita


Význam:

hodnota, jakost, stav věciGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

deklamace, psychologické aspekty pracovní činnosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, závady a poruchy myšlení, Úvod do humanistické psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, školní výkonnost, osobnost dítěte, mentalizace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, charakter a jeho utváření, mikrodeprivace, apelační systém, QoL zkratka, robusta, bokeh, perignóza, spirituální kapitál, youtuberství, edukace ve zdravotnictv?, agresibilita, hypnogram, makrodeprivace, Úvod do experimentální psychologie, globální sebevědomí, kontingentní lidská důstojnost, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, profesní dotazník, Úvod do behaviorismu, sebevědomí zvýšené, duševní vývoj člověka, paliativní medicina, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, quality orientation (angl.), láska, osobnost a jeji poznavani, poznávání dificilit, disociální a asociální chování dětí a mládeže, extrapunitivita a agresivní chování, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), prevence syndromu vyhoření, redukované vědomí, privátní ego, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, management práce, Zjišťování záporů řídící práce, myšlení v pracovním procesu, burnout- stav osobnostního vyhoření, expanzivní a extrapunitivní chování, profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pracovní motivace a stimulace, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, family genogram (angl.), musgrávky, draft, dysfunkční etapa života, PULL faktory, salutogenní, behaviorální příznaky stresu, expanzivní blud, pedagogická evaluace, akontabilita, Karnofského škála, Index lidského rozvoje, sociální kapitál, efektivita týmu, V - faktor osobnosti, audit škol, selfness, quality assurance (angl.), salutory, certifikace, konsekvenciální etika, chronická bolest, práh algie, degradace osobnosti, kvartérní prevence, reminiscenční terapie, PUSH faktory, orální zdraví, androgynie, kvalimetrie, emergentní, first class, geofaktor, hot, charakteristika, komerční, kondicioner, konstruktivizmus, konzumní, koštýř, kvalitativní, euronight, LQ, módní, NLQ, princip, reklamace, saprobie, sorta, super, ethos, edukometrie, eurocity, mravnost, pedagogická akontabilita, communication quality (angl.), high fidelity (Hi-Fi), Subjective Well-Being (angl.), didaktický materialismus, bonitas (lat.), ECTS Label, formální autorita, autorita neformální, kompetence sociální a personální, mystery shopping, mystery calling (angl.), kapabilita, etická dimenze, qualitas (lat.), livability, Kobasa Suzanne, DVD, woolmark, spěnka, SEIQoL, regredování, regredovat, quality assessment and control, kreditabilita, SQUALA (zkratka), sleep quality (angl.), quality label, genogram, psychosociální klima školy, profesní bonita, aspirační úroveň, HDI v národohospodářství, sebemonitorování, physical self-concept, kvále, QALY zkratka, screener, impaktový faktor (IF), sociální gradient, quality of live (angl.), spánková deprivace, fenomén poslušnosti, error in qualite, interetnické sociální klima, kurikulum, high quality, gradualiter, Smart Drugs (angl.), quality of life (angl.), egománie, feromonita, podrážděnostKnihy

Kvalita služieb v cestnej doprave a zasielateľstve -- autor: Konečný Vladimír
Kvalita života -- autor: Rečková Jana
Kvalita poskytovanej starostlivosti u pacientov so stómiou -- autor: Hlinková Edita, Nemcová Jana, Ovšonková Anna
Kvalita (ve) vzdělávání -- autor: Janík Tomáš
Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele -- autor: Žák Vojtěch

Komentáře ke slovu kvalita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kvalimetrie
následující slovo: » kvalita života
slovo se nachází na stránce: K:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz