Pojem kvalita

Slovo:

kvalita


Význam:

hodnota, jakost, stav věciGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

deklamace, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, předmět psychologie duševního vývoje, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školní výkonnost, osobnost dítěte, mentalizace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, sebevědomí zvýšené, charakter a jeho utváření, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, burnout- stav osobnostního vyhoření, makrodeprivace, QoL zkratka, robusta, bokeh, perignóza, spirituální kapitál, youtuberství, edukace ve zdravotnictv?, agresibilita, hypnogram, mikrodeprivace, globální sebevědomí, Úvod do humanistické psychologie, kontingentní lidská důstojnost, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, profesní dotazník, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, family genogram (angl.), mravnost a její výchova a sebvýchova, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, quality orientation (angl.), láska, osobnost a jeji poznavani, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Edukativní determinanty psychiky, závady a poruchy pohybu, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), prevence syndromu vyhoření, redukované vědomí, privátní ego, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, management práce, podrážděnost, aspirace výkonu, výběr a volba povolání, Zjišťování záporů řídící práce, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, psychosomaticky traumatizované osoby, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, rodina a saturace potřeb, extrapunitivita a agresivní chování, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, pracovní motivace a stimulace, myšlení v pracovním procesu, apelační systém, paliativní medicina, draft, dysfunkční etapa života, PULL faktory, salutogenní, behaviorální příznaky stresu, expanzivní blud, pedagogická evaluace, akontabilita, Karnofského škála, Index lidského rozvoje, sociální kapitál, efektivita týmu, V - faktor osobnosti, audit škol, selfness, quality assurance (angl.), salutory, certifikace, konsekvenciální etika, chronická bolest, práh algie, degradace osobnosti, kvartérní prevence, reminiscenční terapie, PUSH faktory, orální zdraví, androgynie, kvalimetrie, emergentní, first class, geofaktor, hot, charakteristika, komerční, kondicioner, konstruktivizmus, konzumní, koštýř, kvalitativní, euronight, LQ, módní, NLQ, princip, reklamace, saprobie, sorta, super, ethos, edukometrie, eurocity, mravnost, pedagogická akontabilita, musgrávky, high fidelity (Hi-Fi), Subjective Well-Being (angl.), didaktický materialismus, bonitas (lat.), ECTS Label, formální autorita, autorita neformální, kompetence sociální a personální, mystery shopping, mystery calling (angl.), kapabilita, etická dimenze, qualitas (lat.), livability, Kobasa Suzanne, DVD, woolmark, spěnka, SEIQoL, regredování, regredovat, quality assessment and control, kreditabilita, communication quality (angl.), SQUALA (zkratka), sleep quality (angl.), quality label, genogram, psychosociální klima školy, profesní bonita, aspirační úroveň, HDI v národohospodářství, sebemonitorování, physical self-concept, kvále, QALY zkratka, screener, impaktový faktor (IF), sociální gradient, quality of live (angl.), spánková deprivace, fenomén poslušnosti, error in qualite, interetnické sociální klima, kurikulum, high quality, gradualiter, Smart Drugs (angl.), quality of life (angl.), egománie, feromonita, volní složka obrazu nemociKnihy

Kvalita služieb v cestnej doprave a zasielateľstve -- autor: Konečný Vladimír
Kvalita života -- autor: Rečková Jana
Kvalita poskytovanej starostlivosti u pacientov so stómiou -- autor: Hlinková Edita, Nemcová Jana, Ovšonková Anna
Kvalita (ve) vzdělávání -- autor: Janík Tomáš
Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele -- autor: Žák Vojtěch

Komentáře ke slovu kvalita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kvalimetrie
následující slovo: » kvalita života
slovo se nachází na stránce: K:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz