Pojem Langmeier Josef

Slovo:

Langmeier Josef, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Prof. PhDr. Josef Langmeier,CSc. (1921-2007) patřil mezi nejvýznamnější představitele české psychologie.
Zabýval se problematikou vývojové psychologie, psychickou deprivací dětí a mládeže a poruchami chování a prožívání dětí a mládeže. Pracoval jako psycholog v Sociodiagnostickém ústavu v Praze, na dětském psychiatrickém oddělení v Havlíčkově Brodě a jako vysokoškolský učitel a vedoucí kabinetu psychologie při Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IVPVZ) v Praze.
Z publikací:
Langmeier J.- Matějček Z. Člověk známý neznámý, Praha: Mladá fronta, 1959.470 stran.
Matějček Z.-Langmeier J. Výpravy za člověkem. Praha: Odeon, 1981. 220 s.
Langmeier J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum, 1991. 284 s.
Langmeier J.-Balcar K.-Špitz J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2010. 432s.
Matějček, Z.- Langmeier J. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. 400 stran.Některá související slova

agresivita, sebepoznání a sebeřízení, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, emoce, Etický a morální charakter, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, Výkonnost a kariéra, kariéra a nezaměstnanost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, rozhovor a jeho stadia, Metody zkoumání v psychologii, talent v otázkách a odpovědích, dlouhověkost, hyperkinetické závady a poruchy, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, TAS-20 zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, pracovní motivace a stimulace, SMP zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, schopnosti a nadání, Famile a persona, integrita já proti zoufalství, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, akronym KEMSAK, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, nonpeakers (angl.), need achievement theory (angl.), talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, sociální psychologie práce a řízení, emoční poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, postoje a vztahy k povolání, poznávání dominantního chování, psychologické poznávací metody projektivní, dominantní chování, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, submisivita chování a její poznávání, introvertni orientace osobnosti, extravertní orientace člověka, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, Úvod do patopsychologie, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, dotazník jako výzkumná metoda, PMT zkraka v psychologii, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, spokojenost s výdělkem, studijní a profesní poradenství, nikotinismus jako závislost, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, náročnost práce na psychosomatiku, Osobní pracovní motivovanost, psychologické poradenství ve školství, mobilita, Baumtest, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, giant three theory, mravnost a její výchova a sebvýchova, FTCD zkratka ve zdravotnictví, EASP zkratka v humanitních vědách, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, Thorndike Edward L., Claparéde Edouard, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Weber Ernst, Lersch Philipp, Gesell Arnold Lucius, Dotazník funkčnosti rodiny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Ribot T.A., Baldwin James M., osobnost učitelů, Vaněk Jan, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, školní výkonnost, Švancara Josef, Šeracký František, Masaryk T.G., Koščo Jozef, Pravidlo René Zazza (1910-1995), závady a poruchy myšlení, Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), Brentano Franz (1838-1917), Rostohar, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), sociální profese, Amerling, Janov Artur (nar. 1924), pedagogicko psychologické výzkumy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, poznávací metody psychiky a osobnosti, saturace potřeb v rodině, školská poradenská psychologie, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do humanistické psychologie, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, prevence, sebeřízení, TMT zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, formování chování a prožívání, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, Jung Carl GustavKnihy

Vývojová psychologie -- autor: Langmeier Josef, Krejčířová Dana
Psychická deprivace v dětství -- autor: Langmeier Josef, Matějček Zdeněk
Vývojová psychologie -- autor: Langmeier Josef, Krejčířová Dana

Komentáře ke slovu Langmeier Josef, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Langer W.Ch.
následující slovo: » langoš
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1687
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz