Pojem Langmeier Josef

Slovo:

Langmeier Josef, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Prof. PhDr. Josef Langmeier,CSc. (1921-2007) patřil mezi nejvýznamnější představitele české psychologie.
Zabýval se problematikou vývojové psychologie, psychickou deprivací dětí a mládeže a poruchami chování a prožívání dětí a mládeže. Pracoval jako psycholog v Sociodiagnostickém ústavu v Praze, na dětském psychiatrickém oddělení v Havlíčkově Brodě a jako vysokoškolský učitel a vedoucí kabinetu psychologie při Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IVPVZ) v Praze.
Z publikací:
Langmeier J.- Matějček Z. Člověk známý neznámý, Praha: Mladá fronta, 1959.470 stran.
Matějček Z.-Langmeier J. Výpravy za člověkem. Praha: Odeon, 1981. 220 s.
Langmeier J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum, 1991. 284 s.
Langmeier J.-Balcar K.-Špitz J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2010. 432s.
Matějček, Z.- Langmeier J. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. 400 stran.Některá související slova

psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, EASP zkratka v humanitních vědách, zájmy, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, rodina a saturace potřeb, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, schopnosti a nadání, Famile a persona, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, akronym KEMSAK, emoce, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, zvýšené psychosomatické tenze, myšlení a kreativita, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, nonpeakers (angl.), need achievement theory (angl.), TAS-20 zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, SMP zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, integrita já proti zoufalství, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, sociální psychologie práce a řízení, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, psychonervová labilita, poznávací a intervenční interview, Filozofie, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, saturace potřeb v rodině, Pravidlo René Zazza (1910-1995), Dotazník funkčnosti rodiny, Lersch Philipp, Thorndike Edward L., Gesell Arnold Lucius, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, školská poradenská psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Rostohar, Brentano Franz (1838-1917), Amerling, sociální profese, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), násilí, Úvod do experimentální psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, Janov Artur (nar. 1924), Jaspers Karl (1883-1969), Claparéde Edouard, Aristotelés (384-322 př.n.l.), sebeřízení, prevence, formování chování a prožívání, BDAE zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Šeracký František, Masaryk T.G., Baldwin James M., Ribot T.A., Weber Ernst, Koščo Jozef, Švancara Josef, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Vaněk Jan, osobnost učitelů, školní výkonnost, Jung Carl GustavKnihy

Vývojová psychologie -- autor: Langmeier Josef, Krejčířová Dana
Psychická deprivace v dětství -- autor: Langmeier Josef, Matějček Zdeněk

Komentáře ke slovu Langmeier Josef, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Langer W.Ch.
následující slovo: » langoš
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1667
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz