Pojem Langmeier Josef

Slovo:

Langmeier Josef, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Prof. PhDr. Josef Langmeier,CSc. (1921-2007) patřil mezi nejvýznamnější představitele české psychologie.
Zabýval se problematikou vývojové psychologie, psychickou deprivací dětí a mládeže a poruchami chování a prožívání dětí a mládeže. Pracoval jako psycholog v Sociodiagnostickém ústavu v Praze, na dětském psychiatrickém oddělení v Havlíčkově Brodě a jako vysokoškolský učitel a vedoucí kabinetu psychologie při Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IVPVZ) v Praze.
Z publikací:
Langmeier J.- Matějček Z. Člověk známý neznámý, Praha: Mladá fronta, 1959.470 stran.
Matějček Z.-Langmeier J. Výpravy za člověkem. Praha: Odeon, 1981. 220 s.
Langmeier J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum, 1991. 284 s.
Langmeier J.-Balcar K.-Špitz J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2010. 432s.
Matějček, Z.- Langmeier J. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. 400 stran.Některá související slova

Jung Carl Gustav, Etický a morální charakter, akronym KEMSAK, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, emoce, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, need achievement theory (angl.), myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, nonpeakers (angl.), sociální psychologie práce a řízení, dlouhověkost, integrita já proti zoufalství, interakce, zájmy, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, EASP zkratka v humanitních vědách, schopnosti a nadání, Famile a persona, RPM zkratka v psychologii, sociální interakce ve skupině, SMP zkratka v psychologii, TAS-20 zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, talenty a jejich třídění, talent v otázkách a odpovědích, Metody zkoumání v psychologii, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, výchova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, postoje a vztahy k povolání, introvertni orientace osobnosti, extravertní orientace člověka, výhova problémových dětí, mentální retardace, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, poznávání dominantního chování, dominantní chování, rozhovor a jeho stadia, disociální a asociální chování dětí a mládeže, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, náročnost práce na psychosomatiku, dotazník jako výzkumná metoda, giant three theory, mravnost a její výchova a sebvýchova, FTCD zkratka ve zdravotnictví, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Baumtest, PMT zkraka v psychologii, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, poruchy a závady jazyka, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), Claparéde Edouard, Dotazník funkčnosti rodiny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Gesell Arnold Lucius, Lersch Philipp, Thorndike Edward L., Aristotelés (384-322 př.n.l.), závady a poruchy myšlení, Weber Ernst, Ribot T.A., Baldwin James M., Šeracký František, Masaryk T.G., Koščo Jozef, Švancara Josef, Pravidlo René Zazza (1910-1995), poznávací metody psychiky a osobnosti, osobnost učitelů, Jaspers Karl (1883-1969), sociální profese, Amerling, Rostohar, Brentano Franz (1838-1917), Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Janov Artur (nar. 1924), normy chování pro sociální komunikaci, pedagogicko psychologické výzkumy, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do humanistické psychologie, školská poradenská psychologie, saturace potřeb v rodině, role a pozice dítěte mezi sourozenci, školní výkonnost, Vaněk Jan, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychosomaticky traumatizované osoby, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, prevence, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, TMT zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, formování chování a prožívání, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, poznávací a intervenční interview, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, T skupiny v psychologiiKnihy

Vývojová psychologie -- autor: Langmeier Josef, Krejčířová Dana
Psychická deprivace v dětství -- autor: Langmeier Josef, Matějček Zdeněk

Komentáře ke slovu Langmeier Josef, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Langer W.Ch.
následující slovo: » langoš
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1719
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz