Pojem láska

Slovo:

láska


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a zatím nebylo ověřeno editorem

Význam:

Je cit komplexní (komplex náklonností a citových postojů a vztahů). Citovou odezvu lásky vyvolává v nás fakt, že jiná osoba stojí v horizontu našeho bytí s rysem zvláštní a mimořádné hodnoty.
Porovnáváme-li lásku s tím, co označujeme za zamilovanost, shledáváme, že v zamilovanosti nevnímáme člověka celého tak, jaký ve skutečnosti je, celou jeho osobnost, nýbrž vidíme na něm pouhé výseky, určité půvaby, a to tak, že půvaby (které jsou většinou smyslové povahy) zastiňují ostatní stránky jeho osobnosti, a proto zamilovanost na rozdíl od lásky nikdy nemůže vystihnout globální celou osobnost se všemi jejími složkami, jejich reálnou kvalitou a kvantitou.
Citové zaměření na půvaby oslabuje schopnost poznat skutečnou hodnotu dané osoby, a tím se uvolňuje v době zamilovanosti místo iluzím. Bývá to typické v mládí, kdy v důsledku iluzí člověk přehlédne mnohé nedostatky druhého člověka, na což se až příliš často doplácí.
Snadno a často se zamilovávají lidé, pro něž je typický sklon k afektům rozčilení, extáze, a lidé citově strádající. Přitom se však příjemnosti z půvabů, jako konečně všechny opakované zážitky, za kratší či delší dobu většinou "vyčerpají", otupí, a tak dochází k nepříjemnému vystřízlivění.
V lásce na rozdíl od zamilovanosti milujeme celého člověka, nejenom jeho půvaby, které bývají často situačně a dočasně přeceňovány. Milující a milovaný člověk se cítí jako znovuzrozen, cítí v sobě nový hřejivý pramen života, životní rozmach, radost z přítomné komunikace s milovanou osobou a z perspektiv dalších setkání. Láska úzce souvisí i s úctou. Zakládá se na vědomí a uznání lidské důstojnosti partnera či partnerky, ale také hodnoty jeho současné i budoucí individualizované osobnosti.
V počáteční fázi lásky vnímá milující každý okamžik v přítomnosti milovaného jako nový. Později je vztah lásky charakterizovaný stabilizovaným pocitem životního naplnění a životního uspokojení. Projevy lásky přitom dodávají pocity radosti i síly k boji se životními překážkami.
Láska etická (agape) je ovládána vědomím, že žiji pro milovaného člověka, cítím jakési splynutí své osobnosti s jeho osobou. Jejími typickými a podstatnými projevy a postoji jsou vedle věrnosti projevy péče, odevzdanosti až sebeobětování. Nejdokonaleji je etická láska bez sexuálního faktoru ztělesněna v matce. Může však být obsažena v různé míře i v lásce erotické.
Při posuzování lidí a při výchově musíme zjistit, do jaké míry je určitý jedinec schopen lásky. Rozlišujeme jedince lásky schopné a jedince lásky neschopné. Aby vznikl v člověku nějaký cit, nestačí k tomu jen vnější popud, nýbrž i určitá duševní schopnost. Mluvíme-li o schopnosti člověka prožívat lásku, máme na mysli, že může prožít pocit hodnoty druhého člověka. Mezi lidmi s malou schopností a dovedností prožívat lásku rozlišujeme jednak lidi, kteří si tuto svoji nedostatečnost uvědomují a lidi, kteří si tuto svoji neschopnost neuvědomují.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Lada, empatogen, biofilní orientace, theological virtues (angl.), Finis Vitae Sed Non Amoris., teologální ctnosti, Amicus cognoscitur amore, apoštolát, gatofilie, hipofilie, kynofilie, zoosexualita, Reactive Attachment Disorder (RAD), Cum decore, Amor non est sanabilis herbis., My Class Inventory (MCI), yuri, anakreontika, biofilní, Amor vincit omnia, Stendhal (pseudonym), kenósis (řec.), Amor caecus (lat.)., Con amore, filosophia, kosmická výchova, amor vacui, Brentano Franz (1838-1917), Beyle Henri Marie (1783-1842), Caritas et veritas (lat.), Ubi caritas, hodnotové orientace (typy), psychologická charakteristika žáků a žákyň, dilectio (lat.), ludus jako způsob lásky, viva el amor, filia jako varianta lásky, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, polyamorie, tough law (angl.), Amoris laetitia (lat.), Syndrom Wendy, Amoris laetitia, tafofil, Aengus, afrodiziaka, Wendy syndrom, agapální láska, loving (angl.), hlavní teologální ctnosti, storgé, autofilie, kardinální lidské ctnosti, sacramentum caritatis (lat.), Amor sciendi., afektivní ambivalence, dominantní hodnoty, yaoi, rejekční edukace, neofilie, sourozenecká rivalita, charitas, amorizace, Deus caritas est (lat.), love -bombing (angl.), caritas (lat.), emoční ambivalence, Omnia vincit amor (lat.)., Sigel, amarant, zoofilie, eros, erotický, biofilie, autoerotizmus, agapé, amor, filo-, hippie, melomanie, patriotizmus, lokálpatriotizmus, lesbizmus, humanita, legatus divinae pietatis, agapa, Verus amor nullum novit habere modum, Amor patriae (lat.)., De amore et odio, triangular theory of love, topofilie, Caritas est potestas., Amor fati (lat.), Amare mundum in Deo., Amor dominandi, Amor matris, Amor habendi, oblativní amor, posesivní amor, Anael, lai, Afrodité, Amor v mytologii, serafická spiritualita, spirituální hodnoty, Attis, Ubi amor ibi dolor., Eros v mytologii, ordo amoris (lat.), komplex Lokasty, agapy, Orestův komplex, Simulation amoris peior odio est., insania amoris (lat.), afiliaceKnihy

Láska je víc než láska -- autor: Romanská Lydie
Láska a úcta -- autor: Eggerichs Emerson
Láska nejen láska -- autor: Marková Jiřina
Láska je láska -- autor: Slávik Daniela
Láska nevládne, láska tvoří -- autor: Fischerová Táňa, Hradil Radomil

Komentáře ke slovu láska


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » láce
následující slovo: » lat
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1678
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz