Pojem láska

Slovo:

láska


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Je cit komplexní (komplex náklonností a citových postojů a vztahů). Citovou odezvu lásky vyvolává v nás fakt, že jiná osoba stojí v horizontu našeho bytí s rysem zvláštní a mimořádné hodnoty.
Porovnáváme-li lásku s tím, co označujeme za zamilovanost, shledáváme, že v zamilovanosti nevnímáme člověka celého tak, jaký ve skutečnosti je, celou jeho osobnost, nýbrž vidíme na něm pouhé výseky, určité půvaby, a to tak, že půvaby (které jsou většinou smyslové povahy) zastiňují ostatní stránky jeho osobnosti, a proto zamilovanost na rozdíl od lásky nikdy nemůže vystihnout globální celou osobnost se všemi jejími složkami, jejich reálnou kvalitou a kvantitou.
Citové zaměření na půvaby oslabuje schopnost poznat skutečnou hodnotu dané osoby, a tím se uvolňuje v době zamilovanosti místo iluzím. Bývá to typické v mládí, kdy v důsledku iluzí člověk přehlédne mnohé nedostatky druhého člověka, na což se až příliš často doplácí.
Snadno a často se zamilovávají lidé, pro něž je typický sklon k afektům rozčilení, extáze, a lidé citově strádající. Přitom se však příjemnosti z půvabů, jako konečně všechny opakované zážitky, za kratší či delší dobu většinou "vyčerpají", otupí, a tak dochází k nepříjemnému vystřízlivění.
V lásce na rozdíl od zamilovanosti milujeme celého člověka, nejenom jeho půvaby, které bývají často situačně a dočasně přeceňovány. Milující a milovaný člověk se cítí jako znovuzrozen, cítí v sobě nový hřejivý pramen života, životní rozmach, radost z přítomné komunikace s milovanou osobou a z perspektiv dalších setkání. Láska úzce souvisí i s úctou. Zakládá se na vědomí a uznání lidské důstojnosti partnera či partnerky, ale také hodnoty jeho současné i budoucí individualizované osobnosti.
V počáteční fázi lásky vnímá milující každý okamžik v přítomnosti milovaného jako nový. Později je vztah lásky charakterizovaný stabilizovaným pocitem životního naplnění a životního uspokojení. Projevy lásky přitom dodávají pocity radosti i síly k boji se životními překážkami.
Láska etická (agape) je ovládána vědomím, že žiji pro milovaného člověka, cítím jakési splynutí své osobnosti s jeho osobou. Jejími typickými a podstatnými projevy a postoji jsou vedle věrnosti projevy péče, odevzdanosti až sebeobětování. Nejdokonaleji je etická láska bez sexuálního faktoru ztělesněna v matce. Může však být obsažena v různé míře i v lásce erotické.
Při posuzování lidí a při výchově musíme zjistit, do jaké míry je určitý jedinec schopen lásky. Rozlišujeme jedince lásky schopné a jedince lásky neschopné. Aby vznikl v člověku nějaký cit, nestačí k tomu jen vnější popud, nýbrž i určitá duševní schopnost. Mluvíme-li o schopnosti člověka prožívat lásku, máme na mysli, že může prožít pocit hodnoty druhého člověka. Mezi lidmi s malou schopností a dovedností prožívat lásku rozlišujeme jednak lidi, kteří si tuto svoji nedostatečnost uvědomují a lidi, kteří si tuto svoji neschopnost neuvědomují.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afiliace, Lada, afrodiziaka, Aengus, Ubi caritas, Caritas et veritas (lat.), hipofilie, gatofilie, kynofilie, zoosexualita, Cum decore, Reactive Attachment Disorder (RAD), apoštolát, Amicus cognoscitur amore, empatogen, biofilní orientace, Amoris laetitia, theological virtues (angl.), teologální ctnosti, Finis Vitae Sed Non Amoris., Amor non est sanabilis herbis., My Class Inventory (MCI), kosmická výchova, filosophia, amor vacui, Brentano Franz (1838-1917), Beyle Henri Marie (1783-1842), Con amore, Amor caecus (lat.)., anakreontika, tafofil, Amoris laetitia (lat.), biofilní, prosociální a morální charakter, honeymoon effect (angl.), filia (lat.), brotherly (angl.), Káma, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, filofobie, apeirofile, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Syndrom Wendy, agresivita, dilectio (lat.), ludus jako způsob lásky, filia jako varianta lásky, viva el amor, polyamorie, tough law (angl.), hlavní teologální ctnosti, loving (angl.), storgé, autofilie, kardinální lidské ctnosti, agapální láska, Wendy syndrom, yuri, Amor vincit omnia, agapé, neofilie, love -bombing (angl.), Deus caritas est (lat.), caritas (lat.), emoční ambivalence, Sigel, Omnia vincit amor (lat.)., amorizace, charitas, dominantní hodnoty, afektivní ambivalence, yaoi, rejekční edukace, sourozenecká rivalita, amarant, agapa, zoofilie, patriotizmus, melomanie, lokálpatriotizmus, lesbizmus, humanita, hippie, filo-, erotický, eros, biofilie, autoerotizmus, amor, legatus divinae pietatis, Attis, kenósis (řec.), triangular theory of love, Stendhal (pseudonym), sacramentum caritatis (lat.), Amor sciendi., Amor matris, Amor dominandi, Amor habendi, oblativní amor, posesivní amor, Amare mundum in Deo., Amor fati (lat.), Amor patriae (lat.)., Verus amor nullum novit habere modum, De amore et odio, Caritas est potestas., Ubi amor ibi dolor., topofilie, Anael, lai, agapy, komplex Lokasty, Orestův komplex, Simulation amoris peior odio est., insania amoris (lat.), ordo amoris (lat.), Eros v mytologii, Amor v mytologii, Afrodité, serafická spiritualita, spirituální hodnoty, íbánkový efekt

Komentáře ke slovu láska


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » láce
následující slovo: » lat
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1761
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz