Pojem MBO

Slovo:

MBO


Význam:

technika řízení podle cílů

Knihy

Weihnachtsoratorium -- autor: BACH JOHANN SEBASTIAN
6 Brandenburgische Konzer -- autor: BACH JOHANN SEBASTIAN
Richter / Mass In B Minor -- autor: BACH JOHANN SEBASTIAN
Richter / Branibor.kon.1 - 6 -- autor: BACH JOHANN SEBASTIAN
Famous Cantatas (Karl Richter) -- autor: BACH JOHANN SEBASTIAN

Komentáře ke slovu MBO


 
» přidat nový komentář

Míša_učitelka neregistrovaný 24.03.2011 22:42
» reagovat
= metoda/technika vytvořena v 50. letech, která je postavena/založena na dosahování dohody mezi manažery a jejich podřízenými o cílech a výkonových normách, na základě kterých jsou pak hodnoceni. Jde o sjednocení zájmů, postojů a kritérií, pracovník může jednat svobodně (tzn. cíl může a nemusí akceptovat) a samostatně rozhoduje o případných/svých možnostech a způsobech (jak cíle dosáhnout).
- vyžaduje velmi aktivní a zodpovědný přístup manažerů, zejména ve fázích, které předcházejí vůbec zavedení této techniky (např. výběr spolupracovníků, rozvoj vlastních komunikačních a organizačních dovedností, velmi přesná znalost dovedností a kapacitního vytížení členů svého týmu)
Pokud neexistuje skutečný zájem vytvořit korektní prostředí (dodržování pravidel), pak pochopitelně tato metoda nemůže fungovat. Je chybou konzultantů (dle zkušeností je externí nezaujatý pohled nezbytností), popř. manažerů, zavádět tento systém metodou pokus-omyl, nedokázat odhalit skutečné poměry a „snažit se o nemožné“.
+ Někdy je nutné zavést komunikační kampaň, která by odstraňovala nedůvěru pracovníků.
= systém postavený na sebekontrole a vlastní zodpovědnosti za realizovatelnost
- jednotliví pracovníci jsou hodnoceni dle úsilí a kvalifikace (snahy), které na dosažení (případně zajištění realizovatelnosti atd.) cílů vynaložili
Proces řízení začíná optimálně u vrcholového vedení určením předběžných všeobecných podnikových cílů (tj. čeho má být dosaženo) vycházejících ze SWOT analýzy. Tyto cíle jsou však modifikovatelné, neboť mají dle této techniky motivovat pracovníky příležitostí podílet se na jejich tvorbě. Po stanovení těchto cílů jsou určena měřítka (ukazatele) pro hodnocení jejich dosažení (=cíle jsou kvantifikovány).
Po seznámení nižších manažerů* se všeobecnými podnikovými cíli, strategiemi a plánovacími předpoklady jsou pak projednávány jejich individuální cíle. Vedoucí se dotazuje „podřízených“, o kterých cílech si myslí, že jsou dosažitelné, za jakou dobu a s jakými zdroji. Pracovníkům (všem pracovníkům organizace) je tak dána možnost, aby si sami formulovali vlastní cíle (=motivační faktor).
V průběhu vyjednávání cílů je nutné dbát na to, aby individuální cíle byly v souladu s dlouhodobými cíli a zájmy organizace, útvarů a ostatních manažerů + byly přiměřené (SMART). Dohodnuté cíle mohou být sepsány (písemná dohoda pro vyšší závaznost).
Dalším krokem je zpětná vazba – hodnocení. Je prováděno pravidelně a nadřízený s podřízeným při něm srovnávají výsledky s dohodnutými cíli.
Manažerům se nedoporučuje zasahovat příliš brzy, pokud si pracovník nepočíná dobře. Pracovníci by měli přijít na správné řešení sami.
Na závěr hodnocení by se manažer a pracovník měli dohodnout, kde je zapotřebí zlepšení a jak dosáhnout lepších výsledků, popř. vytvořit nové individuální cíle.
MBO může skutečně výrazně zvýšit produktivitu všech spolupracovníků, ale zejména těch, kteří pracují v obtížně měřitelných činnostech (typicky administrativa, resp. jakákoli práce s informacemi či lidmi).
 
>   neregistrovaný 29.12.2013 13:47
» reagovat
  Děkuji za velmi užitečné informace
   
>   neregistrovaný 29.12.2013 13:52
» reagovat
  Děkuji za velmi užitečné informace
   
MBO neregistrovaný 01.08.2007 16:29
» reagovat
znamené také management buy out, právní termín pro odkoupení společnosti (obchodního podílu, akcií) členy managementu, obvykle členy představenstva, dozorčí rady apod.
 Navigace

předchozí slovo: » MBD zkratka
následující slovo: » MBSR zkratka ve zdravotnictví
slovo se nachází na stránce: M:35
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz