Pojem media (angl.)

Slovo:

media (angl.)


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Za hlavní hromadné sdělovací prostředky (média) se považují tisk, rozhlas, televize, divadlo, film, video, internet, gramodesky, kazetomagnetofonové a CD a DVD záznamy, ale např. i výkladní skříně a dopravní, reklamní a propagační tabule. Média mají funkci manipulativní, informativní, inspirativní a zábavnou. Vliv masové komunikace bývá často přeceňován. Zejména jsou přeceňovány její možnosti tvorby veřejného mínění, které je nezřídka více ovlivňováno komunikací v malých a zejména referenčních skupinách.
Základní prostředky masové komunikace: tisk, rozhlas, divadlo, internet a televize zajišťují jednotným, uniformovaným obsahům široký dosah, vytvářejí jednotně uniformní podmínky percepce, specifické pro současnou společnost. Prostředky masové komunikace jsou právem považovány za zvlášť důležitou podmínku celospolečenské manipulace obyvatelstva. V úvahách o perspektivách masové kultury vzbuzují tyto čtyři hlavní komunikační prostředky zájem pro svůj vliv na vytváření skupin publika, na organizaci sdělování a na cesty apercepce kultury.
Funkce tisku jako nástroje masové komunikace není spjata jen s knihami, nýbrž především s novinami (deníky) a časopisy. Periodické publikace všeobecného charakteru jsou určeny širším a různorodým skupinám veřejnosti, neboť apelují na univerzální zájem o aktuální události. Mnohamilionové soubory čtenářů jednoho tiskového orgánu nebo magazínu jsou nutně sociálně, intelektuálně a zájmově značně rozdílné, ale přesto jsou tiskem manipulovány, stimulovány a někdy i přesycovány, přetěžovány velkým množstvím informací, resp. jejich neadekvátností.
Dalším komunikačním prostředkem působícím na člověka je film. Podobně jako působí literární hrdinové, působí i někteří hrdinové filmů, divadelních a rozhlasových her. Předností knih však je, že se k nim může čtenář snadno vracet.
Veškeré umění může hrát roli silného výchovného a formativního osobnostního prostředku. Může ovšem působit i záporně, je-li mravně závadné. Univerzální povaha filmového umění, které zejména v epoše němého filmu působilo výlučně pomocí obrazu, stavěla je nad národní hranice. Ve filmu zvlášť vystupuje zřetelně vlastnost, charakteristická pro organizaci produkce. Film, resp. internet jako prostředek masové komunikace může sdělovat obsahy různé úrovně a povahy. Může apelovat a manipulativně, standardizačně působit na masy a budit tzv. masové chování a jednání, kolektivní či davovou dynamiku, masovou osobnost.
Významný komunikační prostředek je rozhlas. Vnikl přímo do domu příjemce, čímž vzniklo rozptýlené publikum. Přes rozvoj televize zůstává rozhlas nenahraditelným prostředkem sdělování. Hlas vycházející z přijímače, který je pro izolovaného posluchače nebo skupinu posluchačů ohlasem vzdáleného světa, vytváří silnější pocit kontaktu s vysílajícím než tisk. Zvuková intonace přitom posiluje intenzitu příjemcových emocí. Přímá hlasová rozhlasová zpráva např. ze sportovního utkání má na člověka daleko větší vliv než sebelepší tištěná zpráva v novinách.
Rozhlasový svět zvuků obohatila televize obrazem. Tím, že televize působí obrazem i zvukem, zesiluje příjemcovy zážitky a má sugestivnější vliv než rozhlas. Velikým, původním kulturním charakterem heterogenním a prostorově rozptýleným lidským masám zajišťuje televize jednotné společenské vzory a normy, jakož i stejné poznatky a citové zážitky, jednotlivcům pak zajišťuje, že si rozumějí s širším prostředím, usnadňuje jim osobní přizpůsobení skupině, identifikaci s ní a navozuje pocit pospolitosti. Televize formuje i deformuje celé masy. Je mimořádně účinným prostředkem masové manipulace a často způsobuje redukci individuace a sklony k dehumanizaci.
Televizní pořady automaticky nerozvíjejí potřebu poznávat žádoucím směrem. Zvláště děti by se neměly dívat na všechny televizní pořady bez výběru. Je třeba vyhýbat se přetěžování dětí přemírou informací (často věku nepřiměřených) a rovněž přílišné organizovanosti aktivity dětí.
Prostřednictvím internetu lze komunikovat buď on-line nebo off-line. On-line komunikace umožňuje např. pomocí psaného textu ve stejnou dobu uživateli komunikovat s protějškem.
Off-line komunikace umožňuje např. prostřednictvím internetu komunikovat tak, že uživatel nechává protějšku zprávu, kterou si protějšek přečte a zareaguje na ni, jakmile se dostane k počítači.

Komentáře ke slovu media (angl.)


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » meden agan (řec.)
následující slovo: » media relations
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1906
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz