Pojem mentální

Slovo:

mentální


Význam:

duševní, myšlenkový, rozumovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, incentivy a jejich aplikace, výchova tvořivosti, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost mentálně anorektická, mikrocefalus, závady a poruchy intelektu, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Pravidlo René Zazza (1910-1995), závady a poruchy myšlení, osobnost dítěte, mentalizace, deficientní mentalizace, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, remote viewing (angl.), feeblemindedness (angl.), WJIE zkratka, ZŠP, SMP zkratka ve školství, ZŠS zkratka ve školství, brain fog (angl.), NMD zkratka ve zdravotnictví, AAID zkratka ve školství a zdravotnictví, Raven John Carlyle, alogon, mental age (angl.), psychosurgery (angl.), evaluace dětí ve škole, subconsciousness (angl.), homo videns, Profound Mental Retardation (angl), intellectual disability (angl.), mentální černý filtr, pedagogicko psychologické výzkumy, Severe Mental Retardation (angl), Moderate Mental Retardation (angl), mentally unstable (angl.), prostorová představivost, psychometrika, GMA zkratka v humanitních vědách, Mild Mental Retardation (angl), kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Styly a strategie vyučování a učení, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoční poruchy, účinná sociální komunikace, hyperkinetické závady a poruchy, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, kariéra a nezaměstnanost, reborn panenka, dlouhověkost, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, mentální retardace, Úvod do patopsychologie, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, studijní a profesní poradenství, nikotinismus jako závislost, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Edukativní determinanty psychiky, psychologické poradenství ve školství, edukativní a sociální zanedbanost, pracovní prostředí a psychosomatika, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, psychosomaticky traumatizované osoby, afekty člověka a jejich zvládání, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, vrozené závady a poruchy, psychomotorická retardace, zvýšená psychosomatická tenze, psychotraumatické zážitky v životě, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, cognitive mapping (angl.), psychologie biologická, MFS zkratka ve zdravotnictví, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, mental status (angl.), schopnosti a nadání, edukativní, LMP zkratka ve školství a zdravotnictví, self image, snoezelen, Generální faktor schopností, kognitiva, kognitivní dysmetrie, test inteligence, kongenialita, AAK systém, nízkofunkční autismus, body percept, mapping (angl.), alogodika, Downův syndrom, vysokofunkční autismus, premorbidní intelekt, insuficience mentální, DSM zkratka ve zdravotnictví, anorexia nervosa, bazální stimulace, rehabilitační třída, vysokofunkční autista, nízkofunkční autista, konekcionismus, komunikační bariéry, qualia, psychorehabilitace, thinking skills (angl.), future pacing /fjúčr pejsing/ angl., kognitivní cíle, presbyofrenie, sociální schéma, lehká mozková dysfunkce, elektivní mutismus, sketr, algie, stabilita inteligence, pseudodemence, achondroplázie, typologie osobnosti pachatelů, demence, debilita, oligofrenie, psychopedie, Jája a Pája, multiinfarktová demence, kognitivní procesy, subjektivní lexikon, dyslogie, priming, Makaton, kognitivní mapa, kynorexie, hluboká mentální retardace, deficient, moron, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, základní škola praktická, dificilita psychosociální zralosti, defekt u člověka, retardace mentální, AMMR zkratka ve zdravot nictvíz, nepravá dyslexie, motorická debilita, ratio IQ, mental models (angl.), mentální věk, pseudodyslexie, psychický indikátor, savantism, mentální retardace podle IQ, lehká mentální retardace a její starší názvy, MP zkratka ve školství a zdravotnictví, amotivace, mental maturity (angl.), poměrový IQ, debilizátor, retardovaný, teorie mysli, těžká mentální retardace a její starší názvy, středně těžká mentální retardace a její starší názvy, hluboká mentální retardace a její starší názvy, oligolálie, antidementivum, Chomsky Noam Avram, biosyntéza v psychologii, Mental - Schicksal (něm.), FAS zkratka, racionální psychoterapie, komunikační handicap, mentální retardace středně těžká, mental filtering (angl.), agonální hry, teatroterapie, imbecilní, speciálně pedagogická andragogika, idiotický, savant syndrom, semi-savant, mentální retardace lehká, mentální retardace hluboká, facilitovaná komunikace, Guilford Joy Paul (1897-1987), Cattell James McKeen (1860-1944), kognitivní psychologie, organická agrese, intelektuální deteriorace, Binet-Simonova inteligenční škála, body concept, senilní demence, Rey-Osterriethova komplexní figura, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Angelmanův syndrom, alalieKnihy

Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem -- autor: Emerson Richard
Na vnitřní vlně -- autor: Precht Anke
13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají -- autor: Morinová Amy
Posilování mentální kondice -- autor: Bílková Jana
Mentální mapování -- autor: Buzan, Tony

Komentáře ke slovu mentální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » mentally unstable (angl.)
následující slovo: » mentální kapacita
slovo se nachází na stránce: M:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz