Pojem mentální

Slovo:

mentální


Význam:

duševní, myšlenkový, rozumovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

alalie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, mentální černý filtr, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Pravidlo René Zazza (1910-1995), osobnost dítěte, mentalizace, deficientní mentalizace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, intellectual disability (angl.), incentivy a jejich aplikace, WJIE zkratka, self image, LMP zkratka ve školství a zdravotnictví, Raven John Carlyle, AAID zkratka ve školství a zdravotnictví, alogon, mental age (angl.), psychosurgery (angl.), NMD zkratka ve zdravotnictví, brain fog (angl.), feeblemindedness (angl.), remote viewing (angl.), ZŠP, homo videns, ZŠS zkratka ve školství, SMP zkratka ve školství, evaluace dětí ve škole, subconsciousness (angl.), prostorová představivost, mentally unstable (angl.), psychometrika, GMA zkratka v humanitních vědách, Mild Mental Retardation (angl), Moderate Mental Retardation (angl), Severe Mental Retardation (angl), Profound Mental Retardation (angl), výchova tvořivosti, závady a poruchy emotivity (citů, poměrový IQ, dotazník jako výzkumná metoda, psychotraumatické zážitky v životě, osobnost a jeji poznavani, reborn panenka, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Edukativní determinanty psychiky, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), vrozené závady a poruchy, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, závady a poruchy mobility a pozornosti, čihák, mental agility (angl.), mental disturbances (angl.), diasabilities, mental development (angl.), innativismus, zvýšená psychosomatická tenze, psychomotorická retardace, osobnost mentálně anorektická, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, závady a poruchy intelektu, mikrocefalus, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, normální a abnormální stáří, cognitive mapping (angl.), psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, MFS zkratka ve zdravotnictví, mental status (angl.), schopnosti a nadání, edukativní, psychologie biologická, debilizátor, mental maturity (angl.), debilita, test inteligence, body percept, alogodika, Downův syndrom, vysokofunkční autismus, nízkofunkční autismus, AAK systém, Generální faktor schopností, snoezelen, kognitiva, kognitivní dysmetrie, kongenialita, premorbidní intelekt, presbyofrenie, insuficience mentální, psychorehabilitace, qualia, thinking skills (angl.), future pacing /fjúčr pejsing/ angl., kognitivní cíle, komunikační bariéry, konekcionismus, anorexia nervosa, DSM zkratka ve zdravotnictví, bazální stimulace, mapping (angl.), sociální schéma, nízkofunkční autista, stabilita inteligence, demence, oligofrenie, psychopedie, Jája a Pája, typologie osobnosti pachatelů, achondroplázie, elektivní mutismus, lehká mozková dysfunkce, sketr, algie, pseudodemence, multiinfarktová demence, kognitivní mapa, kognitivní procesy, moron, deficient, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, kynorexie, dyslogie, subjektivní lexikon, priming, Makaton, rehabilitační třída, vysokofunkční autista, MP zkratka ve školství a zdravotnictví, retardace mentální, Chomsky Noam Avram, mentální věk, mental models (angl.), pseudodyslexie, psychický indikátor, savantism, ratio IQ, motorická debilita, dificilita psychosociální zralosti, základní škola praktická, defekt u člověka, nepravá dyslexie, organická agrese, AMMR zkratka ve zdravot nictvíz, mentální retardace podle IQ, lehká mentální retardace a její starší názvy, středně těžká mentální retardace a její starší názvy, těžká mentální retardace a její starší názvy, hluboká mentální retardace a její starší názvy, oligolálie, antidementivum, teorie mysli, retardovaný, amotivace, biosyntéza v psychologii, kognitivní psychologie, středně funkční autismus, komunikační handicap, Bayley Scales of Infant Development, speciálně pedagogická andragogika, imbecilní, idiotický, savant syndrom, semi-savant, teatroterapie, agonální hry, FAS zkratka, Mental - Schicksal (něm.), racionální psychoterapie, mental filtering (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), mentální retardace středně těžká, mentální retardace lehká, mentální retardace hluboká, senilní demence, body concept, Rey-Osterriethova komplexní figura, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Angelmanův syndrom, Binet-Simonova inteligenční škála, intelektuální deteriorace, Guilford Joy Paul (1897-1987), facilitovaná komunikace, futuring

Komentáře ke slovu mentální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » mentally unstable (angl.)
následující slovo: » mentální kapacita
slovo se nachází na stránce: M:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz