Pojem mentální

Slovo:

mentální


Význam:

duševní, myšlenkový, rozumovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, Profound Mental Retardation (angl), Severe Mental Retardation (angl), homo videns, intellectual disability (angl.), mentální černý filtr, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, Pravidlo René Zazza (1910-1995), osobnost dítěte, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Moderate Mental Retardation (angl), Mild Mental Retardation (angl), AAID zkratka ve školství a zdravotnictví, Raven John Carlyle, alogon, mental age (angl.), psychosurgery (angl.), LMP zkratka ve školství a zdravotnictví, self image, MP zkratka ve školství a zdravotnictví, amotivace, mental maturity (angl.), poměrový IQ, debilizátor, NMD zkratka ve zdravotnictví, brain fog (angl.), prostorová představivost, subconsciousness (angl.), mentally unstable (angl.), psychometrika, GMA zkratka v humanitních vědách, evaluace dětí ve škole, SMP zkratka ve školství, remote viewing (angl.), feeblemindedness (angl.), WJIE zkratka, ZŠP, ZŠS zkratka ve školství, mentalizace, deficientní mentalizace, psychotraumatické zážitky v životě, zvýšená psychosomatická tenze, osobnost a jeji poznavani, reborn panenka, dlouhověkost, vrozené závady a poruchy, psychomotorická retardace, schopnosti a nadání, mental status (angl.), edukativní, psychologie biologická, cognitive mapping (angl.), psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, závady a poruchy mobility a pozornosti, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Edukativní determinanty psychiky, MFS zkratka ve zdravotnictví, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kulturní znevýhodnění, mikrocefalus, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, závady a poruchy intelektu, osobnost mentálně anorektická, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, výchova tvořivosti, incentivy a jejich aplikace, závady a poruchy emotivity (citů, prevence, Úvod do mentální retardace, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, psychosomaticky traumatizované osoby, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, retardovaný, teorie mysli, AAK systém, nízkofunkční autismus, Generální faktor schopností, snoezelen, kognitiva, vysokofunkční autismus, Downův syndrom, presbyofrenie, sociální schéma, mapping (angl.), body percept, alogodika, kognitivní dysmetrie, kongenialita, komunikační bariéry, kognitivní cíle, konekcionismus, anorexia nervosa, DSM zkratka ve zdravotnictví, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., thinking skills (angl.), premorbidní intelekt, test inteligence, insuficience mentální, psychorehabilitace, qualia, kognitivní mapa, Makaton, lehká mozková dysfunkce, elektivní mutismus, sketr, algie, pseudodemence, achondroplázie, typologie osobnosti pachatelů, demence, debilita, oligofrenie, psychopedie, Jája a Pája, stabilita inteligence, multiinfarktová demence, kynorexie, hluboká mentální retardace, dyslogie, subjektivní lexikon, priming, těžká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, kognitivní procesy, moron, deficient, lehká mentální retardace, bazální stimulace, rehabilitační třída, pseudodyslexie, mental models (angl.), psychický indikátor, savantism, ratio IQ, mentální věk, Chomsky Noam Avram, Cattell James McKeen (1860-1944), facilitovaná komunikace, kognitivní psychologie, organická agrese, biosyntéza v psychologii, motorická debilita, dificilita psychosociální zralosti, těžká mentální retardace a její starší názvy, středně těžká mentální retardace a její starší názvy, hluboká mentální retardace a její starší názvy, oligolálie, antidementivum, lehká mentální retardace a její starší názvy, mentální retardace podle IQ, defekt u člověka, základní škola praktická, retardace mentální, nepravá dyslexie, AMMR zkratka ve zdravot nictvíz, Guilford Joy Paul (1897-1987), intelektuální deteriorace, semi-savant, savant syndrom, teatroterapie, agonální hry, FAS zkratka, idiotický, imbecilní, vysokofunkční autista, nízkofunkční autista, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, speciálně pedagogická andragogika, Mental - Schicksal (něm.), racionální psychoterapie, Rey-Osterriethova komplexní figura, body concept, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Angelmanův syndrom, Binet-Simonova inteligenční škála, senilní demence, mentální retardace hluboká, komunikační handicap, mental filtering (angl.), mentální retardace středně těžká, mentální retardace lehká, alalieKnihy

Na vnitřní vlně -- autor: Precht Anke
Problémové chování u lidí s mentální retardací -- autor: Emerson Eric
Mentální postižení -- autor: Valenta Milan, Michalík Jan, Lečbych Martin, kolektiv
Diety při onemocnění mentální anorexií a bulimií -- autor: Benešová Dagmar, Mičová Lenka
Cvičení mentální kondice -- autor: Bílková Jana

Komentáře ke slovu mentální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » mentally unstable (angl.)
následující slovo: » mentální kapacita
slovo se nachází na stránce: M:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz