Pojem mentální

Slovo:

mentální


Význam:

duševní, myšlenkový, rozumovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

prostorová představivost, subconsciousness (angl.), mentally unstable (angl.), psychometrika, GMA zkratka v humanitních vědách, evaluace dětí ve škole, SMP zkratka ve školství, remote viewing (angl.), WJIE zkratka, ZŠP, ZŠS zkratka ve školství, Mild Mental Retardation (angl), Moderate Mental Retardation (angl), teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, anamnéza dítěte, pedagogicko psychologické výzkumy, mentální černý filtr, Severe Mental Retardation (angl), Profound Mental Retardation (angl), homo videns, intellectual disability (angl.), feeblemindedness (angl.), brain fog (angl.), antidementivum, oligolálie, teorie mysli, retardovaný, amotivace, hluboká mentální retardace a její starší názvy, těžká mentální retardace a její starší názvy, AMMR zkratka ve zdravot nictvíz, mentální retardace podle IQ, lehká mentální retardace a její starší názvy, středně těžká mentální retardace a její starší názvy, MP zkratka ve školství a zdravotnictví, mental maturity (angl.), alogon, mental age (angl.), psychosurgery (angl.), NMD zkratka ve zdravotnictví, AAID zkratka ve školství a zdravotnictví, Raven John Carlyle, poměrový IQ, debilizátor, self image, LMP zkratka ve školství a zdravotnictví, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Úvod do duchovědné psychologie, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, prevence, Úvod do mentální retardace, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, edukativní, psychologie biologická, cognitive mapping (angl.), psychomotorická retardace, schopnosti a nadání, mental status (angl.), poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, MFS zkratka ve zdravotnictví, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Pravidlo René Zazza (1910-1995), osobnost dítěte, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost mentálně anorektická, závady a poruchy intelektu, mikrocefalus, incentivy a jejich aplikace, výchova tvořivosti, mentalizace, deficientní mentalizace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, nepravá dyslexie, retardace mentální, Downův syndrom, alogodika, vysokofunkční autismus, nízkofunkční autismus, AAK systém, body percept, mapping (angl.), Makaton, kognitivní mapa, sociální schéma, presbyofrenie, Generální faktor schopností, snoezelen, psychorehabilitace, qualia, thinking skills (angl.), future pacing /fjúčr pejsing/ angl., insuficience mentální, premorbidní intelekt, kognitiva, kognitivní dysmetrie, kongenialita, test inteligence, priming, subjektivní lexikon, elektivní mutismus, achondroplázie, lehká mozková dysfunkce, sketr, algie, typologie osobnosti pachatelů, Jája a Pája, debilita, demence, oligofrenie, psychopedie, pseudodemence, stabilita inteligence, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, kynorexie, dyslogie, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, multiinfarktová demence, kognitivní procesy, moron, deficient, kognitivní cíle, komunikační bariéry, facilitovaná komunikace, Guilford Joy Paul (1897-1987), Cattell James McKeen (1860-1944), kognitivní psychologie, organická agrese, intelektuální deteriorace, Binet-Simonova inteligenční škála, body concept, Rey-Osterriethova komplexní figura, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Angelmanův syndrom, biosyntéza v psychologii, Chomsky Noam Avram, motorická debilita, dificilita psychosociální zralosti, základní škola praktická, defekt u člověka, ratio IQ, savantism, mentální věk, mental models (angl.), pseudodyslexie, psychický indikátor, senilní demence, mentální retardace hluboká, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, Bayley Scales of Infant Development, speciálně pedagogická andragogika, imbecilní, nízkofunkční autista, rehabilitační třída, konekcionismus, anorexia nervosa, DSM zkratka ve zdravotnictví, bazální stimulace, idiotický, savant syndrom, komunikační handicap, mental filtering (angl.), mentální retardace středně těžká, mentální retardace lehká, racionální psychoterapie, Mental - Schicksal (něm.), semi-savant, teatroterapie, agonální hry, FAS zkratka, alalieKnihy

Problémové chování u lidí s mentální retardací -- autor: Emerson, Eric
Na vnitřní vlně -- autor: Precht Anke
Posilování mentální kondice -- autor: Bílková Jana
Mentální mapování -- autor: Buzan, Tony
Čtyři úrovně léčení -- autor: Gawain Shakti

Komentáře ke slovu mentální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » mentally unstable (angl.)
následující slovo: » mentální kapacita
slovo se nachází na stránce: M:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz