Pojem mentální

Slovo:

mentální


Význam:

duševní, myšlenkový, rozumovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

alalie, Úvod do experimentální psychologie, homo videns, intellectual disability (angl.), mentální černý filtr, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, Severe Mental Retardation (angl), Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Pravidlo René Zazza (1910-1995), Profound Mental Retardation (angl), Moderate Mental Retardation (angl), mentalizace, brain fog (angl.), mental maturity (angl.), poměrový IQ, debilizátor, self image, LMP zkratka ve školství a zdravotnictví, Raven John Carlyle, AAID zkratka ve školství a zdravotnictví, alogon, mental age (angl.), psychosurgery (angl.), NMD zkratka ve zdravotnictví, feeblemindedness (angl.), Mild Mental Retardation (angl), remote viewing (angl.), WJIE zkratka, ZŠP, ZŠS zkratka ve školství, SMP zkratka ve školství, evaluace dětí ve škole, subconsciousness (angl.), prostorová představivost, mentally unstable (angl.), psychometrika, GMA zkratka v humanitních vědách, osobnost dítěte, deficientní mentalizace, amotivace, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, edukativní, psychologie biologická, cognitive mapping (angl.), psychomotorická retardace, vrozené závady a poruchy, zvýšená psychosomatická tenze, psychotraumatické zážitky v životě, osobnost a jeji poznavani, reborn panenka, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mental status (angl.), mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, závady a poruchy mobility a pozornosti, schopnosti a nadání, MFS zkratka ve zdravotnictví, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, prevence, biologické determinanty osobnosti, výchova tvořivosti, incentivy a jejich aplikace, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost mentálně anorektická, závady a poruchy intelektu, mikrocefalus, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, MP zkratka ve školství a zdravotnictví, retardovaný, debilita, kognitivní dysmetrie, mapping (angl.), body percept, alogodika, Downův syndrom, vysokofunkční autismus, nízkofunkční autismus, AAK systém, Generální faktor schopností, snoezelen, kognitiva, kongenialita, sociální schéma, test inteligence, premorbidní intelekt, insuficience mentální, psychorehabilitace, qualia, thinking skills (angl.), future pacing /fjúčr pejsing/ angl., kognitivní cíle, komunikační bariéry, konekcionismus, anorexia nervosa, presbyofrenie, kognitivní mapa, bazální stimulace, stabilita inteligence, demence, oligofrenie, psychopedie, Jája a Pája, typologie osobnosti pachatelů, achondroplázie, elektivní mutismus, lehká mozková dysfunkce, sketr, algie, pseudodemence, multiinfarktová demence, Makaton, kognitivní procesy, moron, deficient, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, kynorexie, dyslogie, subjektivní lexikon, priming, DSM zkratka ve zdravotnictví, rehabilitační třída, teorie mysli, dificilita psychosociální zralosti, kognitivní psychologie, organická agrese, biosyntéza v psychologii, Chomsky Noam Avram, mentální věk, mental models (angl.), pseudodyslexie, psychický indikátor, savantism, ratio IQ, motorická debilita, základní škola praktická, facilitovaná komunikace, defekt u člověka, retardace mentální, nepravá dyslexie, AMMR zkratka ve zdravot nictvíz, mentální retardace podle IQ, lehká mentální retardace a její starší názvy, středně těžká mentální retardace a její starší názvy, těžká mentální retardace a její starší názvy, hluboká mentální retardace a její starší názvy, oligolálie, antidementivum, Cattell James McKeen (1860-1944), Guilford Joy Paul (1897-1987), nízkofunkční autista, Mental - Schicksal (něm.), vysokofunkční autista, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, speciálně pedagogická andragogika, imbecilní, idiotický, savant syndrom, semi-savant, teatroterapie, agonální hry, FAS zkratka, racionální psychoterapie, intelektuální deteriorace, komunikační handicap, mental filtering (angl.), mentální retardace středně těžká, mentální retardace lehká, mentální retardace hluboká, senilní demence, body concept, Rey-Osterriethova komplexní figura, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Angelmanův syndrom, Binet-Simonova inteligenční škála, čihákKnihy

Problémové chování u lidí s mentální retardací -- autor: Emerson, Eric
Na vnitřní vlně -- autor: Precht Anke
Mentální postižení -- autor: Valenta Milan, Michalík Jan, Lečbych Martin, kolektiv
Mentální odolnost -- autor: Valigura Radim
Diety při onemocnění mentální anorexií a bulimií -- autor: Benešová Dagmar, Mičová Lenka

Komentáře ke slovu mentální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » mentally unstable (angl.)
následující slovo: » mentální kapacita
slovo se nachází na stránce: M:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz