Pojem motivace a stimulace chování a prožívání

Slovo:

motivace a stimulace chování a prožívání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Ptáme-li se, proč se určitý člověk nějakým způsobem chová, co a proč asi prožívá, ptáme se vlastně po motivech, po příčinách a stimulech jeho specifického a energetizovaného chování a prožívání.
Při motivačním rozboru musíme mít na mysli, že může být rozpor mezi skutečnými a deklarovanými motivy a že existují nejen motivy, o nichž člověk může vypovídat - tedy uvědomělé, vědomé, ale i neuvědomělé, nevědomé motivy a také pseudomotivy maskované, utajované, kamuflované (např. potřeba někoho dehonestovat, ponížit, někomu se pomstít).
Kompetentní a kvalifikované profesní úkony, jejich interpretace a evaluace v oblasti psychologické diagnostiky a intervence mají svá odborná pravidla a musí být také v souladu s etickým kodexem profese psychologa.
Člověk dokáže někdy předstírat motivy, které nemá, nebo skrývat motivy morálně v dané společnosti nežádoucí.
U jednotlivých lidí se jejich hlavní motiv či stimul, hlavní hnací síla liší.
Bývá označována jako nervus rerum ( doslova ,,nerv věcí").
Mezi motivy a stimuly patří:
zájmy,
afekty,
postoje,
vztahy,
tendence,
hodnoty,
ideály,
potřeby,
incentivy,
heterosugesce,
aautosugesce,
subliminální sugesce,
impulzy
a pudy.
Pozoruhodné je třídění motivů na vnitřní, intrinsické a vnější, extrinsické (též stimulátory).
Mezi intrinsické motivy práce patří např. uspokojení z úspěšného výkonu.
Mezi extrinsické motivy práce patří např. potřeba peněz.
Na motivy působí incentivy (pobídky) a stimulátory. Jsou to vnější manipulativní podmínky zaměřenosti.
Mohou být nižší (biologické a hmotné) i vyšší (kulturní, duchovní).
Synonymně se často užívá rovněž pojmu stimuly a motivátory (vnější prostředky motivace). Jsou to často odměny a tresty, vzory, pozitivní způsoby sociální komunikace a interakce, vhodná kooperace, koexistence, koordinace, reciprocita. Incentivy a stimuly podněcují již existující motivy k takovému chování, které vede k uspokojení potřeb.
Bariéry motivace a stimulace jsou např. nedostatečné vzdělání, deficit vědomostí, dovedností a návyků, nedostatek nebo malá kvalita sociálních kontaktů, kladného hodnocení, odměn a uznání, nedostatečná asertivita, adaptivita a expresivita, různé typy závislosti,
Motivy vycházející z nitra člověka (podvědomí) se nazývají impulzy.
Je jen zdánlivým paradoxem, že i nečinnost má své motivační pozadí
(např. strach před obtížemi).
Literatura:
KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002.544 stran.
ISBN 80-214-2203-3.
PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006.328 stran.
ISBN 978-80-247-0871-3.

Knihy

Motivace -- autor: Miller Dan
Motivace chování -- autor: Nakonečný Milan
Bazální stimulace pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy -- autor: Friedlová Karolína Maloň -
Více než 100 cvičení pro zklidnění a prožívání přítomnosti -- autor: Hassonová Gill
Tajemství motivace -- autor: Plamínek Jiří

Komentáře ke slovu motivace a stimulace chování a prožívání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » motivace
následující slovo: » motivace externí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1977
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz