Pojem motorický

Slovo:

motorický


Význam:

• pohybový, týkající se pohybu

• motorovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afémie, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, normální a abnormální stáří, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do mentální retardace, závady a poruchy motoriky, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost revmatická či reumatoidní, závady a poruchy emotivity (citů, incentivy a jejich aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, afekty člověka a jejich zvládání, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, Úvod do kognitivní psychologie, drogové závislosti, akatázie, motorická edukabilita, motoneuron, Bayley Nancy (1899-1994), motorická docilita, Smyslové vnímání a vědomí člověka, poruchy a závady jazyka, psychický indikátor, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závady a poruchy mobility a pozornosti, mentální retardace, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, dotazník jako výzkumná metoda, Edukativní determinanty psychiky, dysgnózie a agnózie, disociální a asociální chování dětí a mládeže, závislost na alkoholu, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, zvýšená psychosomatická tenze, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, skupina schizofrenií, psychonervová labilita, edukativní, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, motorická debilita, realistická orientace osobnosti, dysgrafie, deficient, antiepileptikum, memotrénink, kinestetický typ, bradykinetický, eupraxie, motografie, motoskopie, psychický deficit, pervazivní vývojové poruchy, Tourettův syndrom, dyspraxie motorická, katatonní schizofrenie, expresivní afázie, tiky, grafomotorika, hyperkinéza, patický afekt, Brocovo řečové centrum, manýrování, agitace, senzomotorika, insuficience motorická, motorická dyspraxie, Cattell James McKeen (1860-1944), dysartrie chabá (flakcidní či periferní), Orientační test dynamické praxe (zkratka OTDP), periferní teorie emocí, tractus corticospinalis (lat.), řečová dyspraxie, smíšená dysartrie, dysartrie smíšená, transkortikální motorická afázie, afázie motorická (Brocova), afázie kondukční (centrální), dysartrie smíšená, dyspraxie ideokinetická, dysartrie ataktická (cerebelární), ataktická (cerebelární) dysartrie, afázie globální (totální), motor speech disorders (angl.), motor neurogenic speech disorder), didaktická kostka, Zweihand-Koordination Test (něm.), Finger Tapping (angl.), reaktometrie, nedeklarativní paměť, typy inteligence podle H.Gardnera

Komentáře ke slovu motorický


 
» přidat nový komentář

motorický příd. (z lat.) odb. JosefZ**** 23.01.2014 15:12
» reagovat
1. týkající se pohybu;
hybný, pohybový:
anat. motorické centrum (mozku, míchy) = hybné ústředí, činnostní středisko;
motorické nervy = přivádějící popudy z mozku a míchy k svalům, odstředivé;
psych. motorický typ (člověka) = jehož duševní činnosti jsou podporovány svalově hybnou soustavou;
motorická paměť = podporovaná vjemy pohybového ústrojí;
fyziol. motorická reakce;
2. řidč. vztahující se k motoru; motorový: m. pohon; m-á síla; m-á doprava
 Navigace

předchozí slovo: » motorické (realistické, praktické)profese
následující slovo: » motorický infantilismus
slovo se nachází na stránce: M:96
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz