Pojem motorický

Slovo:

motorický


Význam:

• pohybový, týkající se pohybu

• motorovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do mentální retardace, závady a poruchy vývoje řeči, závady a poruchy motoriky, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost revmatická či reumatoidní, normální a abnormální stáří, Smyslové vnímání a vědomí člověka, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, poruchy a závady jazyka, afekty člověka a jejich zvládání, závady a poruchy emotivity (citů, incentivy a jejich aplikace, akatázie, drogové závislosti, motorická edukabilita, motoneuron, Bayley Nancy (1899-1994), Úvod do kognitivní psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, citové závady a poruchy, kreativní a talentované osoby, edukativní, dysgnózie a agnózie, Edukativní determinanty psychiky, disociální a asociální chování dětí a mládeže, studijní a profesní poradenství, závislost na alkoholu, mobilita, dotazník jako výzkumná metoda, Úvod do patopsychologie, mentální retardace, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, závady a poruchy pohybu, skupina schizofrenií, psychonervová labilita, zvýšená psychosomatická tenze, pracovní prostředí a psychosomatika, emoční poruchy, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, hyperkinetické závady a poruchy, edukativní a sociální zanedbanost, motorická docilita, motorická debilita, motografie, eupraxie, motoskopie, psychický deficit, pervazivní vývojové poruchy, bradykinetický, kinestetický typ, dyspraxie motorická, insuficience motorická, antiepileptikum, memotrénink, deficient, Tourettův syndrom, manýrování, Brocovo řečové centrum, agitace, senzomotorika, dysgrafie, patický afekt, hyperkinéza, katatonní schizofrenie, expresivní afázie, tiky, grafomotorika, motorická dyspraxie, dyspraxie ideokinetická, smíšená dysartrie, řečová dyspraxie, dysartrie smíšená, transkortikální motorická afázie, afázie motorická (Brocova), tractus corticospinalis (lat.), periferní teorie emocí, psychický indikátor, realistická orientace osobnosti, Cattell James McKeen (1860-1944), Orientační test dynamické praxe (zkratka OTDP), afázie kondukční (centrální), dysartrie chabá (flakcidní či periferní), Zweihand-Koordination Test (něm.), didaktická kostka, Finger Tapping (angl.), reaktometrie, nedeklarativní paměť, motor neurogenic speech disorder), motor speech disorders (angl.), dysartrie smíšená, dysartrie ataktická (cerebelární), ataktická (cerebelární) dysartrie, afázie globální (totální), afémieKnihy

Motorická výkonnost dětí s lehkým intelektovým postižením -- autor: Lejčarová Alena
Životní styl české mládeže -- autor: Rychtecký Antonín, Tilinger Pavel
Motorické učení a výkon -- autor: Schmidt Richard A., Lee Timothy D.

Komentáře ke slovu motorický


 
» přidat nový komentář

motorický příd. (z lat.) odb. JosefZ**** 23.01.2014 15:12
» reagovat
1. týkající se pohybu;
hybný, pohybový:
anat. motorické centrum (mozku, míchy) = hybné ústředí, činnostní středisko;
motorické nervy = přivádějící popudy z mozku a míchy k svalům, odstředivé;
psych. motorický typ (člověka) = jehož duševní činnosti jsou podporovány svalově hybnou soustavou;
motorická paměť = podporovaná vjemy pohybového ústrojí;
fyziol. motorická reakce;
2. řidč. vztahující se k motoru; motorový: m. pohon; m-á síla; m-á doprava
 Navigace

předchozí slovo: » motorické (realistické, praktické)profese
následující slovo: » motorický infantilismus
slovo se nachází na stránce: M:96
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz