Pojem motorický

Slovo:

motorický


Význam:

• pohybový, týkající se pohybu

• motorovýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

incentivy a jejich aplikace, závady a poruchy emotivity (citů, nadané a tvořivé osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Brocovo a Wernickeho centrum mozku, osobnost revmatická či reumatoidní, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, normální a abnormální stáří, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do mentální retardace, závady a poruchy motoriky, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, motorická docilita, motorická debilita, psychický indikátor, realistická orientace osobnosti, Bayley Nancy (1899-1994), motoneuron, Úvod do kognitivní psychologie, drogové závislosti, akatázie, motorická edukabilita, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, emoční poruchy, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, hyperkinetické závady a poruchy, edukativní a sociální zanedbanost, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, dysgnózie a agnózie, disociální a asociální chování dětí a mládeže, studijní a profesní poradenství, závislost na alkoholu, pracovní prostředí a psychosomatika, zvýšené psychosomatické tenze, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, poruchy a závady jazyka, edukativní, psychonervová labilita, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, skupina schizofrenií, Cattell James McKeen (1860-1944), Orientační test dynamické praxe (zkratka OTDP), motoskopie, psychický deficit, pervazivní vývojové poruchy, deficient, motografie, eupraxie, antiepileptikum, memotrénink, kinestetický typ, bradykinetický, Tourettův syndrom, katatonní schizofrenie, manýrování, agitace, senzomotorika, dysgrafie, Brocovo řečové centrum, patický afekt, expresivní afázie, tiky, grafomotorika, hyperkinéza, insuficience motorická, dyspraxie motorická, afázie motorická (Brocova), afázie kondukční (centrální), dysartrie chabá (flakcidní či periferní), dysartrie smíšená, transkortikální motorická afázie, dysartrie smíšená, periferní teorie emocí, tractus corticospinalis (lat.), řečová dyspraxie, smíšená dysartrie, dysartrie ataktická (cerebelární), ataktická (cerebelární) dysartrie, reaktometrie, nedeklarativní paměť, dyspraxie ideokinetická, motorická dyspraxie, Finger Tapping (angl.), Zweihand-Koordination Test (něm.), afázie globální (totální), motor speech disorders (angl.), motor neurogenic speech disorder), didaktická kostka, afémieKnihy

Motorické učení a výkon -- autor: Schmidt Richard A., Lee Timothy D.
Motorická výkonnost dětí s lehkým intelektovým postižením -- autor: Lejčarová Alena
Životní styl české mládeže -- autor: Rychtecký Antonín, Tilinger Pavel

Komentáře ke slovu motorický


 
» přidat nový komentář

motorický příd. (z lat.) odb. JosefZ**** 23.01.2014 15:12
» reagovat
1. týkající se pohybu;
hybný, pohybový:
anat. motorické centrum (mozku, míchy) = hybné ústředí, činnostní středisko;
motorické nervy = přivádějící popudy z mozku a míchy k svalům, odstředivé;
psych. motorický typ (člověka) = jehož duševní činnosti jsou podporovány svalově hybnou soustavou;
motorická paměť = podporovaná vjemy pohybového ústrojí;
fyziol. motorická reakce;
2. řidč. vztahující se k motoru; motorový: m. pohon; m-á síla; m-á doprava
 Navigace

předchozí slovo: » motorické (realistické, praktické)profese
následující slovo: » motorický infantilismus
slovo se nachází na stránce: M:96
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz